Aktualności służb Intergrupy

Informacja ze spotkania służb Intergrupy „Centrum Częstochowa” z dn. 13.02.2021 r.

Spotkanie odbyło się w formie telekonferencji. Rozpoczął je Paweł rzecznik intergrupy modlitwą o Pogodę Ducha. 12 Tradycji AA odczytał Grzegorz. Ustalono kworum do głosowania – 11 osób. Odczytano oraz przegłosowano proponowany porządek spotkania. Intergrupa zatwierdziła porządek spotkania jednogłośnie. Sekretarz sprawdził listę obecności.

I. SPRAWOZDANIA SŁUŻB:

1. Rzecznik – obecny- Paweł. Utrzymywał kontakt z rzecznikami grup. Brał udział w spotkaniu służb regionu.

2. Sekretarz – obecny- Zenek. Utrzymywał kontakt z mandatariuszami. Umieszczał i aktualizował na tablicy informacje o zlotach i spotkaniach w regionie i kraju.

3. Skarbnik – obecny- Renata. Przedstawiła raport finansowy za miesiąc styczeń 2021. Całkowity raport w załączeniu.

4. Kolporter – obecny- Robert. Przedstawił sprawozdanie ze stanu literatury na dzień

13.02.2021. W literaturze ….. zł. w ulotkach ….. zł w gotówce …… zł.

5. Koordynator współpracy Intergrupy z Zakładami Karnymi – obecny- Radek. Uczestniczył w spotkaniu on line w Zespole do spraw kontaktu z Z.K. Od 18.02.2021 będą odbywać się mitingi on line przez Skypa z Z.K. w Lublińcu co tydzień w czwartek o 14.00

6. Koordynator współpracy Intergrupy z Ośrodkami Medycznymi – obecny. Grzegorz. Brał udział w spotkaniu służb regionu.

7. Gospodarz – obecny- Małgorzata. Przedstawiła sprawozdanie za miesiąc 01.2021

8. Łącznik Intergrupy ds. Internetu – wakat w służbie. Stroną „opiekuje” się Marian.

II. CZAS DLA MANDATARIUSZY

1. Damy Radę – mandatariusz Elżbieta – Grupa Damy Radę omawiała 1 Krok i 1Tradycję AA. Przyjaciele dzielą się swoimi doświadczeniami w zdrowieniu na programie 12 Kroków AA. Przestrzeganie Tradycji AA uśmiech i przyjazna atmosfera sprzyja zdrowieniu. Przychodzą nowe osoby. Odpowiedzialność za 7 Tradycję bardzo dobra. Rekomendacja do służby niesienia przesłania do Z.K. dla Agnieszki i Pauliny.

2. Grupa AA Wolność – mandatariusz- Zenek – Grupa działa zgodnie z Preambułą AA i 12 Tradycjami AA. Działa sponsorowanie. Przybyły nowe osoby. Wszystkie służby stałe na grupie obsadzone. Spotkania przebiegają w serdecznej i sprzyjającej trzeźwieniu atmosferze z zachowaniem obostrzeń. Kapelusz na dobrym poziomie.

3. Grupa AA Pierwszy Krok – w zastępstwie rzecznik Waldemar – W miesiącu styczniu odbyły się 4 mitingi frekwencja od 4 do 5 osób. Atmosfera dobra. Mitingi odbywają się w oparciu o 12 Kroków i 12 Tradycji. Służby na grupie nie obsadzone, wypełniane w miarę możliwości. Grupa uzyskała wsparcie przyjaciela Krzysztofa w służbie dyżuru przy telefonie za które wyraża podziękowanie. Odpowiedzialność finansowa grupy dobra.

4. Grupa AA Pokora – mandatariusz Piotr nieobecny raport przekazany. Spotkania w duchowej i przyjaznej atmosferze z poszanowaniem zasad i Tradycji. Grupa pracuje w oparciu o program 12 Kroków, działa sponsorowanie . Służby na grupie obsadzone. Nastąpiła rotacja w służbach stałych Rzecznikiem został Paweł, Skarbnik-Jurek , Mandatariusz- Piotr. Poprawa frekwencji ,pojawiają się nowe osoby. Przegłosowaliśmy powrót do podawania rąk podczas modlitwy.

5. Grupa AA Tu i Teraz – mandatariusz – Grzegorz – działa zgodnie z 12Krokami i 12Tradycjami. Służebni grupy dbają o utrzymanie odpowiedniej frekwencji aby zawsze osoby chętne do udziału w mityngu miały tą możliwość, przede wszystkim nowicjusze. Odpowiedzialność za 7 Tradycję wystarczającą na bieżące opłaty. Na spotkaniu roboczym, w składzie służebnych grupy, oraz stałych członków grupy Rzecznik Wojtek, poinformował o możliwość zgłaszania się do służb w Regionie Katowice oraz o tym, że sugestie dla służb zawarte są w „Poradniku służb AA”. Mandatariusz Grzesiek poinformował o nowym terminie Warsztatów Tradycji, które odbywają się na Górze Św Anny. W związku z tym co się teraz dzieje zarówno w Regionie jak i w Kraju, Mandatariusz zapytał grupę co myśli o niesieniu posłania AA do Młodzieżowych Ośrodków wychowawczych, gdzie znajdują się osoby uzależnione od narkotyków i Zakładów Poprawczych, gdzie głównym problemem są też narkotyki i ewentualnie w jaki sposób możemy jako Wspólnota Anonimowych Alkoholików moglibyśmy to robić. Grupa AA TU I TERAZ zgodnie stwierdziła, że może się to odbywać na zasadzie spotkań informacyjnych. Na takie spotkania mogą przyjść osoby zainteresowane zdrowiem z choroby jaką jest alkoholizm. Proponujemy też utworzenie własnej 12 krokowej grupy Anonimowych Narkomanów w czym możemy im pomóc. Sprawozdanie sporządził Grzesiek.

6. Grupa AA Kairos –mandatariusz –Renata – Grupa działa zgodnie z 12 krokami i 12 tradycjami. Odpowiedzialność za 7 tradycje dobra. Służby na grupie obsadzone. Frekwencja odpowiednio do zasad epidemiologicznych w kraju.

7. Grupa AA Dobry Krok -mandatariusz – Paweł – Mitingi odbywają się regularnie w każdy czwartek o godzinie 19.00. Frekwencja na mitingu jest na poziomie średnim, cały czas dochodzą nowi przyjaciele którzy są serdecznie przyjęci. Są zachowane wszystkie restrykcje sanitarne. Mitingi odbywają się zgodnie z zasadami i tradycjami AA.

III. SPRAWY BIEŻĄCE

 1. Rekomendacja do służby w zakładach karnych dla Agnieszki i Pauliny z grupy Damy Radę.

 2. Prośba rzecznika do mandatariuszy o przekazanie na grupach informacji o kończących się służbach w regionie i o zgłaszaniu się chętnych

 3. Dokończenie wyjaśnienia sprawy liter AA, które pojawiają się w spotkaniach jasnogórskich. W tym celu rzecznik zwrócił się do Intergrupy o akceptację zapytania kierowanego do Intergrupy Zagłębiowsko-Jurajskiej.

 4. Sprawa spotu AA do nadania w radiu. Prośba o dyskusję na grupach.

 5. Sprawa niesienia posłania AA do Młodzieżowych ośrodków wychowawczych i Zakładów poprawczych oraz sposób w jaki można byłoby to zrealizować. Sprawa do przedyskutowania na grupach.

Spotkanie zakończono modlitwą o Pogodę Ducha.

Następne spotkanie Intergrupy AA „Centrum Częstochowa” w dniu 13.03.2021

Sporządził – Zenek – sekretarz Intergrupy AA Centrum Częstochowa

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacja ze spotkania służb Intergrupy „Centrum Częstochowa” z dn. 09.01.2021 r.

Spotkanie odbyło się w formie zdalnej. Otworzył je rzecznik Intergrupy Paweł modlitwą o Pogodę Ducha. Grzegorz odczytał 12 Tradycji AA. Sekretarz sprawdził listę obecności. Ustalono kworum do głosowania – 8 osób.

Swoje raporty złożyli służebni Intergrupy i mandatariusze grup.

I. SPRAWOZDANIA SŁUŻB:

1. Rzecznik Intergrupy – Paweł. Utrzymywał kontakt z rzecznikami grup.

2. Sekretarz – Zenek. Nieobecny.

3. Skarbnik Renata. Przedstawiła rozliczenie za miesiąc grudzień. Należne płatności realizuje na bieżąco.

4. Kolporter – obecny- Robert. Przedstawił raport ze swojej służby w miesiącu grudniu. Podał stan finansów: w literaturze oraz w gotówce.

5. Gospodarz – Małgorzata przedstawiła sprawozdanie zakupów oraz o opłaceniu faktury za prąd z funduszu gospodarczego zgodnie z ustaleniami Intergrupy.

6. Łącznik Intergrupy ds. Internetu – wakat w służbie. Stroną „opiekuje” się Marian. Wysłał raport do
Regionu.

7. Koordynator współpracy Intergrupy z Zakładami Karnymi – Radek. Nieobecny

8. Koordynator współpracy Intergrupy z Ośrodkami medycznymi – Grzegorz. Nie ma jeszcze
możliwości niesienia bezpośredniego posłania do Ośrodków medycznych.

II. CZAS DLA MANDATARIUSZY

1. Damy Radę – mandatariusz – Elżbieta – Grupa działa zgodnie z zaleceniami sanepidu. Pojawiają się nowe osoby. Służby na grupie obsadzone. Nastąpiła zmiana w służbie skarbnika. Nowy skarbnik Paulina. Omawianie jest 12 Kroków i 12 Tradycji. 7-ma Tradycja na dobrym poziomie.

2. Grupa AA Wolność – mandatariusz- Zenek –nieobecny-przesłał sprawozdanie elektronicznie. Grupa działa zgodnie z Preambułą i 12 Tradycjami AA, służby na grupie obsadzone, omawiane są kroki i tradycje AA, uczestnicy są na programie AA. Spotkania odbywają się w serdecznej atmosferze z zachowaniem zaleceń sanepidu. Pojawiają się nowe osoby potrzebujące wsparcia. Kapelusz na dobrym poziomie.

3. Grupa AA Pierwszy Krok – wz- Waldek. W grudniu odbyły się 4 mitingi. Frekwencja od 2 do 4 osób. Atmosfera dobra. Mitingi odbywają się w oparciu o 12 kroków i 12 tradycji AA. Służby nieobsadzone, wypełniane w miarę możliwości. Służbę przy telefonie, w miarę możliwości pełni Waldek. Odpowiedzialność za 7-mą Tradycję dobra

4. Grupa AA Pokora – mandatariusz – Piotr – grupa spotyka się w przyjaznej, duchowej atmosferze z poszanowaniem zasad i Tradycji AA. Mitingi zgodnie z ustalonymi obostrzeniami – do 5 osób. Służby na grupie obsadzone, działa sponsorowanie. Tradycja 7 jest średnio.

5. Grupa AA Tu i Teraz – mandatariusz – Grzegorz – mitingi prowadzone zgodnie z Preambułą AA oraz obostrzeniami sanepidu w atmosferze sprzyjającej zdrowieniu. Spotyka się od 4 do 5 osób. Kapelusz wystarcza na bieżące opłaty. Rzecznik zachęca do korzystania z literatury. Szczególnie nowoprzybyłych.

6. Grupa AA Kairos –mandatariusz- Małgorzata Grupa działa zgodnie z 12 krokami i 12 Tradycjami AA. Służby na grupie obsadzone. Przyjaciółka Małgorzata dostała rekomendacje do służby przy telefonie kontaktowym. Kapelusz na dobrym poziomie. Pojawiają się nowe osoby. Frekwencja do 5 osób.

7. Grupa AA Dobry Krok – nieobecny.

III. SPRAWY BIEŻĄCE

Następne spotkanie 13.02.2021 godzina i sposób przeprowadzenia spotkania zostaną podane w późniejszym terminie.

Sporządził – rzecznik Intergrupy Paweł

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacja ze spotkania służb Intergrupy „Centrum Częstochowa” z dn. 12.12.2020 r.

Spotkanie odbyło się w formie zdalnej. Otworzył je rzecznik Intergrupy Paweł modlitwą o Pogodę Ducha. Grzegorz odczytał 12 Tradycji AA. Sekretarz sprawdził listę obecności. Ustalono kworum do głosowania – 7 osób.

Swoje raporty złożyli służebni Intergrupy i mandatariusze grup.

I. SPRAWOZDANIA SŁUŻB:

1. Rzecznik Intergrupy – Paweł. Utrzymywał kontakt z rzecznikami grup.

2. Sekretarz – Zenek. Sporządził raport ze spotkania Intergrupy z dn. 14.11.2020.

3. Skarbnik Renata. Przedstawiła rozliczenie za miesiąc październik i listopad oraz poinformowała
o fakturze za prąd. Należne płatności realizuje na bieżąco.

4. Kolporter – obecny- Robert. Przedstawił raport ze swojej służby w miesiącu listopadzie. Poinformował
o zakupie literatury w tym Karlika. Podał stan finansów: w literaturze – ….. zł, w ulotkach – ……… zł
i w gotówce – ……… zł

5. Gospodarz – nieobecna.

6. Łącznik Intergrupy ds. Internetu – wakat w służbie. Stroną „opiekuje” się Marian. Wysłał raport do
Regionu.

7. Koordynator współpracy Intergrupy z Zakładami Karnymi – Radek. Poinformował, że nawiązał z nim
kontakt przedstawiciel ZK w Herbach w związku z możliwością organizacji mitingów online przy pomocy
aplikacji skype. Jest prośba o zgłaszanie się chętnych do brania udziału w mitingach. O terminie
powiadomi zainteresowanych. Będzie próbował nawiązać kontakt z pozostałymi ZK. Prośba do przyjaciół
o dostarczenie literatury w formie broszur w celu zorganizowania paczek i wysłania do ZK. Tematem
zajmie się Kolporter Intergrupy.

8. Koordynator współpracy Intergrupy z Ośrodkami medycznymi – Grzegorz. Nie ma jeszcze
możliwości niesienia bezpośredniego posłania do Ośrodków medycznych.

II. CZAS DLA MANDATARIUSZY

1. Damy Radę – mandatariusz – Elżbieta – Grupa działa zgodnie z zaleceniami sanepidu. Pojawiają się nowe osoby. Dyżury przy telefonie obsadzone. Omawianie jest 12 Kroków i 12 Tradycji. Kapelusz na dobrym poziomie.

2. Grupa AA Wolność – mandatariusz- Zenek – dyżur przy telefonie obsadzony, służby zmienne rotacyjnie obsadzone, grupa działa z zachowaniem zaleceń sanitarnych. Ilość osób 4, 5. Spotkania w dobrej i serdecznej atmosferze. Przybył i pozostał nowa przyjaciel. Kapelusz na średnim poziomie.

3. Grupa AA Pierwszy Krok – nieobecny.

4. Grupa AA Pokora mandatariusz – Piotr – grupa spotyka się w przyjaznej, duchowej atmosferze z poszanowaniem zasad i Tradycji AA. Mitingi zgodnie z ustalonymi obostrzeniami – do 5 osób. Służby na grupie obsadzone, działa sponsorowanie. Tradycja 7 jest problemem. Był telefon z Parzymiech odnośnie mitingów, chęć uczestniczenia w nich.

5. Grupa AA Tu i Terazmandatariusz – Grzegorz – mitingi prowadzone zgodnie z obostrzeniami w atmosferze sprzyjającej zdrowieniu. Spotyka się od 4 do 5 osób. Kapelusz na niskim poziomie.

6. Grupa AA Kairos – wz. Robert. Służby przy telefonie obsadzone. Mitingi do 5 osób. Kapelusz na słabym poziomie.

7. Grupa AA Dobry Krok – nieobecny.

III. SPRAWY BIEŻĄCE

Intergrupa podjęła decyzję o zapłacie faktury za energię elektryczną z funduszu gospodarczego.

Następne spotkanie 09.01.2021 godzina i sposób przeprowadzenia spotkania zostaną podane w późniejszym terminie.

Sporządził – sekretarz Intergrupy Zenek

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacja ze spotkania służb Intergrupy „Centrum Częstochowa” z dn. 14.11.2020 r.

Spotkanie odbyło się w formie zdalnej. W zastępstwie rzecznika Intergrupy Pawła spotkanie poprowadził Krzysztof z grupy „Damy Radę”. Rozpoczęto modlitwą o Pogodę Ducha. Sekretarz sprawdził listę obecności.

Swoje raporty złożyli służebni Intergrupy i mandatariusze grup.

I. SPRAWOZDANIA SŁUŻB:

1. Kolporter – obecny- Robert. Przedstawił raport ze swojej służby w miesiącu październiku. Poinformował o planowanych zapisach na prenumeratę Skrytki i Zdroju, oraz o dostarczeniu aktualnych do szafek grupowych. Podał stan literatury: w literaturze – ……. zł, w ulotkach – ……… zł i w gotówce – …….. zł

2. Gospodarz – obecna- Małgorzata. Przedstawiła krótkie sprawozdanie w sprawie zabezpieczenia niezbędnych w dobie pandemii środków higieny.

3. Łącznik Intergrupy ds. Internetu – wakat w służbie. Stroną „opiekuje” się Marian.

II. CZAS DLA MANDATARIUSZY

1. Damy Radę – mandatariusz – Elżbieta – Grupa działa zgodnie z zaleceniami sanepidu. Pojawiają się nowe osoby. Dyżury przy telefonie obsadzone.

2. Grupa AA Wolność – mandatariusz- Zenek – dyżur przy telefonie obsadzony, służby zmienne rotacyjnie obsadzone, grupa działa z zachowaniem zaleceń sanitarnych. Ilość osób 3, 4. Spotkania w dobrej i serdecznej atmosferze.

3. Grupa AA Pierwszy Krok – nieobecny.

4. Grupa AA Pokora mandatariusz – Piotr – grupa spotyka się w przyjaznej, duchowej atmosferze z poszanowaniem zasad i Tradycji AA. Mitingi zgodnie z ustalonymi obostrzeniami – do 5 osób, bez witania, nie łapiemy się za ręce w trakcie modlitwy. Służby na grupie obsadzone, działa sponsorowanie.

5. Grupa AA Tu i Terazmandatariusz – Grzegorz – mitingi prowadzone zgodnie z obostrzeniami w atmosferze sprzyjającej zdrowieniu. Grzegorz i Wojtek byli obejrzeć salę na przeprowadzenie warsztatów.

6. Grupa AA Kairos – mandatariusz – Małgorzata. Służby przy telefonie obsadzone. Mitingi do 5 osób. Przybywają nowe osoby.

7. Grupa AA Dobry Krok – wz – Michał Sz. Grupa działa w formie dyżuru, atmosfera sprzyjająca zdrowieniu. Przestrzegane zalecenia sanepidu.

Następne spotkanie 12.12.2020 godzina i sposób przeprowadzenia spotkania zostaną podane w późniejszym terminie.

Sporządził – sekretarz Intergrupy Zenek

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacja ze spotkania służb Intergrupy „Centrum Częstochowa” z dn. 10.10.2020 r.

Spotkanie rozpoczęto modlitwą o Pogodę Ducha i odczytaniem 12 Tradycji AA oraz 12 Koncepcji AA. Ustalono kworum do głosowania – 6 osób. Odczytano oraz przegłosowano proponowany porządek spotkania. Intergrupa zatwierdziła porządek zebrania jednogłośnie. Rzecznik sprawdził listę obecności.

I. SPRAWOZDANIA SŁUŻB:

1. Rzecznik – obecny- Paweł. Utrzymywał kontakt z rzecznikami i mandatariuszami grup. Prowadził sprawy bieżące. Wraz z przyjaciółmi Elżbietą, Olgą, Agnieszką, Krzysztofem i Grzegorzem uczestniczył w zgromadzeniu regionu, na którym między innymi wybierane służby regionu. Uczestniczyliśmy aktywnie w głosowaniu. Jako rzecznik zachęcam w przyszłości do włączania się w służbę w regionie, która jako jeden z legatów AA, jest nieodzowna w zdrowieniu.

2. Sekretarz – nieobecny-

3. Skarbnik – obecna- Renata. Przedstawiła raport finansowy za miesiąc wrzesień 2020.

Raport w załączeniu.

4. Kolporter – obecny- Robert. Przedstawił sprawozdanie ze stanu literatury na dzień 10.10.2020.
Raport w załączeniu

5. Koordynator współpracy Intergrupy z Zakładami Karnymi – nieobecny

6. Koordynator współpracy Intergrupy z Ośrodkami Medycznymi – nieobecny

7. Gospodarz – obecna- Małgorzata. Przedstawiła sprawozdanie za poprzedni miesiąc.

8. Łącznik Intergrupy ds. Internetu – wakat w służbie. Stroną „opiekuje” się Marian. Wysłał raport do Regionu.

 

II. CZAS DLA MANDATARIUSZY

1. Damy Radę – mandatariusz – Elżbieta – Grupa działa na programie 12 Kroków AA i zgodnie z 12 Tradycjami AA. Służby na grupie obsadzone. Atmosfera na mitingach sprzyjąca zdrowieniu, działa sponsorowanie. Frekwencja na mitingach bardzo dobra, 11-15 osób. Na mitingi przychodzą nowe osoby. Odpowiedzialność za VII tradycję na dobrym poziomie. Przyjaciel Marcin obchodził 3-cią rocznicę zdrowienia.

2. Grupa AA Wolność – mandatariusz- nieobecny –Przekazał sprawozdanie w formie pisemnej. Grupa działa zgodnie z Preambułą AA i 12 Tradycjami AA. Na spotkaniach jest 4-6 osób. Pojawił się nowy uczestnik spotkań. Przerabiane są kroki i omawiane tradycje. Grupa wykonała sprzątanie naszych pomieszczeń. Kapelusz na dobrym poziomie. Nie ma chętnych ze stałych członków grupy na pracę przy planowanym remoncie. Grupa wznawia wpłaty na fundusz gospodarczy.

3. Grupa AA Pierwszy Krok – Nieobecny- .

4. Grupa AA Pokora – rzecznik- Piotr Spotkania odbywały się w duchu AA, w przyjaznej atmosferze. Skarbnik porzucił służbę. Rekomendacja dla Jurka i Pawła do służby przy telefonie kontaktowym.

5. Grupa AA Tu i Teraz – mandatariusz- Grzegorz. Grupa działa zgodnie z Preambułą AA. Przybywają nowe osoby. Frekwencja i odpowiedzialność za VII tradycję na średnim poziomie. Na spotkaniu organizacyjnym rzecznik Wojtek zachęcał przyjaciół, którzy są na grupie od kilku miesięcy do zgłaszania się do służb ruchomych. Zachęcaliśmy przyjaciół do wsparcia grupy AA „Pierwszy Krok” poprzez przychodzenie w środy na mitingi oraz do czytania i zakupu literatury. Poruszono temat przygotowania Warsztatów niesienia Posłania do Z.K. i A.Ś. Wojtek i Grzesiek zgłosili chęć dołączenia do zespołu zadaniowego. Sprawozdanie sporządził Mandatariusz grupy Grzesiek.

6. Grupa AA Kairos – obecna- Małgorzata. Grupa działa zgodnie z 12 Krokami i 12 Tradycjami. Frekwencja na dobrym poziomie. Służby na grupie obsadzone. Odpowiedzialność za VII tradycję dobra. Małgorzata przejęła służbę Gospodarza Intergrupy.

7. Grupa AA Dobry Krok – mandatariusz-Paweł. We wrześniu mitingi odbywały się regularnie w każdy czwartek o 19.00. Frekwencja na średnim poziomie. Atmosfera była serdeczna i przyjaciele zawsze mogli liczyć na wsparcie grupy. We wrześniu zakończyły się grupowe warsztaty Wielkiej Księgi. Miesiąc wrzesień dał naszej grupie siłę i poczucie wzajemnego wsparcia i zrozumienia.

III. SPRAWY BIEŻĄCE

 1. Rekomendacja dla Jurka i Pawła z Grupy „Pokora” do służby przy telefonie kontaktowym. Udzielono rekomendacji

 2. Przyjaciel Grzegorz weźmie udział w IV Ogólnopolskich warsztatach na temat niesienia posłania do zakładów poprawczych i młodzieżowych ośrodków wychowawczych.

 3. Grzegorz i Wojtek zgłosili się do zespołu zadaniowego ds. informacji publicznej, w temacie organizacji Warsztatów niesienia posłania do Z.K i A.Ś.

Kapelusz wyniósł ……. – zł.

Następne spotkanie Intergrupy Centrum Częstochowa 14.11.2020

Sporządził – rzecznik Intergrupy Paweł

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacja ze spotkania służb Intergrupy „Centrum Częstochowa” z dn. 12.09.2020 r.

Spotkanie rozpoczęto modlitwą o Pogodę Ducha i odczytaniem 12 Tradycji AA oraz 12 Koncepcji AA. Ustalono kworum do głosowania – 6 osób. Odczytano oraz przegłosowano proponowany porządek spotkania. Intergrupa zatwierdziła porządek zebrania jednogłośnie. Rzecznik sprawdził listę obecności.

I. SPRAWOZDANIA SŁUŻB:

1. Rzecznik – obecny- Paweł. Utrzymywał kontakt z rzecznikami i mandatariuszami grup. Prowadził sprawy bieżące

2. Sekretarz – obecny- Zenek

3. Skarbnik – obecna- Renata. Przedstawiła raport finansowy za miesiąc sierpień 2020.

Raport w załączeniu.

4. Kolporter – obecny- Robert. Przedstawił sprawozdanie ze stanu literatury na dzień 12.09.2020.
Raport w załączeniu

5. Koordynator współpracy Intergrupy z Zakładami Karnymi – nieobecny

6. Koordynator współpracy Intergrupy z Ośrodkami Medycznymi – nieobecny

7. Gospodarz – obecna- Małgorzata. Poprzedni gospodarz Marcin przekazał służbę nowemu gospodarzowi Małgorzacie wraz z kwotą 967,97 zł. Intergrupa podziękowała Marcinowi za służbę.

8. Łącznik Intergrupy ds. Internetu – wakat w służbie. Stroną „opiekuje” się Marian. Wysłał raport do Regionu.

II. CZAS DLA MANDATARIUSZY

1. Damy Radę – mandatariusz – Elżbieta – Grupa działa zgodnie z 12 Krokami i 12 Tradycjami. Służby na grupie obsadzone. Atmosfera na mitingach sprzyja trzeźwieniu, działa sponsorowanie. Do zespołu spraw Informacji Publicznej zgłosili udział przyjaciele z grupy: Paulina, Krzysztof, Paweł. Grupa omawiała pytania do 49 Konferencji Służb. Grupa przekaże na fundusz remontowo- grzewczy … zł, … zł na 50-lecie AA. Frekwencja na mitingach bardzo dobra, powyżej 11 osób. Odpowiedzialność za VII tradycję na dobrym poziomie. Grupa wywiązała się ze sprzątania pomieszczeń.

2. Grupa AA Wolność – mandatariusz- Zenek – grupa działa zgodnie z Preambułą AA i 12 Tradycjami AA. Mitingi odbywają się w miłej, serdecznej atmosferze sprzyjającej zdrowieniu, realizując 12 kroków AA i 12 tradycji AA. Ilość osób na mitingach około 5-6. Pojawiają się nowe osoby, zostały zaopatrzone w literaturę AA i zaopiekowane. Grupa przekazała .. zł na 50- lecie AA. Kapelusz na zróżnicowanym poziomie. Omówiono pytania na 49 Konferencję Służb. Oto odpowiedzi na pytania:

3. Grupa AA Pierwszy Krok – wz- Paweł. Przekazał smsa od grupy.

4. Grupa AA Pokora – wz- Paweł. Sprawozdanie przedstawione ustnie.

5. Grupa AA Tu i Teraz – wz- Paweł. Grupa działa zgodnie z Preambułą AA. Przybywają nowe osoby. Frekwencja i odpowiedzialność za VII tradycję na średnim poziomie. Na spotkaniu organizacyjnym grupa wybrała kolportera Mariusza. Poruszano temat odnośnie prośby Kolportera Intergrupy Roberta do zakupu literatury. Ponownie zachęcaliśmy przyjaciół do wsparcia grupy AA „Pierwszy Krok” poprzez przychodzenie w środy na mitingi. W oparciu o Pierwszą Tradycję zachęcamy do tego przyjaciół z pozostałych grup. Grupa podjęła także decyzję aby rozpocząć wpłaty na organizację 50-cio lecia istnienia Wspólnoty AA w Polsce. Sprawozdanie sporządził Mandatariusz grupy Grzesiek.

6. Grupa AA Kairos – obecna- Małgorzata. Grupa działa zgodnie z 12 Krokami i 12 Tradycjami. Frekwencja na dobrym poziomie. Przyjaciele z naszej grupy Renata, Wiesiek obchodzili w miesiącu sierpniu swoje rocznice. Nasza grupa wywiązała się terminowo ze sprzątania naszych pomieszczeń. Służby na grupie obsadzone. Odpowiedzialność za VII tradycję dobra.

7. Grupa AA Dobry Krok – nieobecny

III. SPRAWY BIEŻĄCE

 1. Wybór rodzaju grzejników. Zdecydowano o zakupie 2 sztuk grzejników naściennych w cenie …zł/szt., które byłby włączane na czas mitingu. Paweł i Krzysztof z grupy „Damy Radę” podjęli się realizacji.

 2. Sprawa pomalowania pomieszczenia. Podjął się Marcin z grupy „Damy Radę”. Prośba do mandatariuszy o wsparcie w zadaniu.

 3. Utworzenie zespołu do spraw informacji publicznej. Wyzwanie podjęli Paulina, Krzysztof i Paweł z grupy „Damy Radę”. Będą się zajmować tym zespołem i sprawami z tym związanymi.

 4. Udzielenie odpowiedzi do pytań na 49 Konferencję Służb. (Odpowiedzi w załączeniu)

 5. W temacie wyjazdu na Zgromadzenie Regionalne, rzecznik Paweł zapraszał i zachęcał do wzięcia udziału, gdyż podczas zgromadzenia 19.09.2020 odbędzie się między innymi głosowanie w temacie wyboru nowych służb regionalnych. Jako Intergrupa mamy prawo do pięciu głosów (mandatów).

Kapelusz wyniósł … – zł.

Nastepne spotkanie Intergrupy Centrum Częstochowa 10.10.2020

Sporządził – sekretarz Intergrupy Zenek

Odpowiedzi na pytania:

Pytanie 1

Mitinigi funkcjonujące we wspólnocie AA:

Otwarty, zamknięty, spikerski, organizacyjny oraz tematyczne związane z Tradycjami, Koncepcjami AA i Wielką Księgą AA.

W związku z tym informacje o innych rodzajach mitingów nie powinny ukazywać się w systemie emitent AA.

Pytanie 2

Jeśli zapoznamy się z Preambułą AA, jest w niej jasno określone że jesteśmy wspólnotą mężczyzn i kobiet. Wynika z niej jasno że nie ma tutaj podziałów ze względu na płeć, a sprawy szczególnie intymne można omawiać poza mitingiem na spotkaniu z opiekunką czy opiekunem.

Ukoronowaniem tematu jest Tradycja III AA, której analiza jasno precyzuje jakie są warunki uczestnictwa w mitingach AA. Nie ma tutaj wzmianki o pochodzeniu, kolorze skóry, wyznaniu czy orientacji seksualnej.

Pytanie 3

W odpowiedzi na to pytanie ponownie sięgamy do Tradycji AA, gdzie możemy odnaleźć że sumienie grupy, a tym samym sama grupa jest najważniejsza. Każdy służebny czy to łącznik internetowy, powiernik, a nawet dyrektor wspólnoty AA powinien służyć grupie i liczyć się z jej zdaniem. We Wspólnocie AA nie ma czegoś takiego jak decyzja jednostki.

Służebny służy wspólnocie ludzi, którzy go wybrali a nie odwrotnie. Powinien tym samym stosować się do sugestii grup, intergrup, itd…

Dla pełnej jasności natomiast, taka instrukcja dla służebnych powinna się znajdować w poradniku służb.

Pytanie 4

Nie ma konieczności wypracowywania czegoś co jest obszernie opisane w naszej literaturze.

Dopełnieniem jest uczestnictwo w mitingach i praca na programie dwunastu kroków AA z opiekunem, gdzie osoba zdrowiejąca sama przekona się że jest to choroba nieuleczalna.

Pytanie 5

Jeżeli broszura taka miała by pomóc niewierzącym i agnostykom w odnalezieniu ich „siły wyższej” to dlaczego miałaby się nie ukazywać, chociaż z drugiej strony w naszej literaturze jest mnóstwo objaśnień zagadnienia, a dopełnieniem jest praca ze sponsorem (opiekunem) na programie dwunastu kroków.

Nie można też jednoznacznie odnieść się do publikacji nie znając jej treści.

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacja ze spotkania służb Intergrupy „Centrum Częstochowa” z dn. 08.08.2020 r.

Spotkanie rozpoczęto modlitwą o Pogodę Ducha i odczytaniem 12 Tradycji AA oraz 12 Koncepcji AA. Ustalono kworum do głosowania – 9 osób. Odczytano oraz przegłosowano proponowany porządek spotkania. Intergrupa zatwierdziła porządek zebrania jednogłośnie. Rzecznik sprawdził listę obecności.

I. SPRAWOZDANIA SŁUŻB:

1. Rzecznik – obecny- Paweł. Utrzymywał kontakt z rzecznikami grup. Uczestniczył w spotkaniu dotyczącym niesienia przesłania do osób głuchych i słabo słyszących, które odbyło się w PIK Katowice.

2. Sekretarz – nieobecny- w/z Paweł

3. Skarbnik – obecny- Renata. Przedstawiła raport finansowy za miesiąc lipiec 2020.

Raport w załączeniu.

4. Kolporter – obecny- Robert. Przedstawił sprawozdanie ze stanu literatury na dzień 08.08.2020. Dokonał zakupu literatury za kwotę  …- zł. Raport w załączeniu

5. Koordynator współpracy Intergrupy z Zakładami Karnymi – nieobecny

6. Koordynator współpracy Intergrupy z Ośrodkami Medycznymi – obecny- Grzegorz.

7. Gospodarz – nieobecny

8. Łącznik Intergrupy ds. Internetu – wakat w służbie. Stroną „opiekuje” się Marian. Wysłał raport do Regionu.

II. CZAS DLA MANDATARIUSZY

1. Damy Radę – mandatariusz – Elżbieta – Grupa działa zgodnie z 12 Krokami i 12 Tradycjami. Służby na grupie obsadzone. Działa sponsorowanie. Frekwencja bardzo dobra. Odpowiedzialność za VII tradycję dobra. Przyjaciele z grupy obchodzili rocznicę trzeźwości. Paweł II, Agnieszka XV.

2. Grupa AA Wolność – wz- Paweł – grupa działa zgodnie z Preambułą AA i 12 Tradycjami AA. Mitingi odbywają się w miłej, serdecznej atmosferze sprzyjającej zdrowieniu, realizując 12 kroków AA i 12 tradycji AA. Ilość osób na mitingach około 5-6. Pojawiła się nowa osoba, została zaopatrzona w literaturę AA i zaopiekowana. Przychodzi nadal. Kapelusz na zróżnicowanym poziomie. Pytanie do Intergrupy: Czy Intergrupa przewiduje w najbliższym czasie datki na 50-lecie AA w Polsce.

3. Grupa AA Pierwszy Krok – wz- Jola. Grupa działa zgodnie z Preambułą AA. Omawiany jest program AA 12 Kroków i 12 Tradycji. Dzielimy się doświadczeniami na drodze zdrowienia. Dzięki wsparciu przyjaciół z innych grup, frekwencja się poprawiła. Pieniądze z kapelusza wystarczają na opłacenie rachunków. Dziękujemy i prosimy o dalsze wsparcie.

4. Grupa AA Pokora – wz- Bartosz. Grupa pracuje na programie 12 kroków AA w oparciu o 12 tradycji AA. Panuje dobra, przyjazna atmosfera. Frekwencja wzrasta. Pojawiają się nowe osoby. Służby obsadzone. Na grupie jest sponsorowanie. Przyjaciel Bartosz otrzymał rekomendację do służby przy telefonie kontaktowym.

5. Grupa AA Tu i Teraz – obecny- Grzegorz. Grupa działa zgodnie z Preambułą AA. Frekwencja i odpowiedzialność za 7 Tradycję na średnim poziomie. Przybywają nowe osoby. Na spotkaniu organizacyjnym, w związku z prośbą Delegata Krzysztofa, grupa omówiła pytania skierowane do 49 Konferencji Służby Krajowej. Sporządził Mandatariusz Grupy AA Tu i teraz Grzesiek.

6. Grupa AA Kairos – obecny- Małgorzata. Grupa działa zgodnie z 12 Krokami i 12 Tradycjami. Frekwencja na dobrym poziomie. Służby na grupie obsadzone. Przyjaciółka z grupy Małgorzata otrzymała rekomendację do służby gospodarza Intergrupy. Odpowiedzialność za VII tradycję dobra.

7. Grupa AA Dobry Krok – w zastępstwie – Michał – Spotkania odbywają się regularnie, lecz z zachowaniem wymogów sanitarnych. Frekwencja była wysoka, na poziomie 10-12 osób. Mitingi odbywają się w dobrej, serdecznej atmosferze z poszanowaniem zasad i tradycji AA. W lipcu do grupy dołączyli nowicjusze, którym okazane zostało wsparcie, co zaowocowało ich dalszym uczęszczaniem na spotkania. Przez okres wakacyjny, każdą sobotę w godzinach od 6.30 do 8.30 odbywają się warsztaty terapeutyczne, których głównym celem jest pogłębianie wiedzy i tradycji AA. Sporządził mandatariusz Paweł W.

III. SPRAWY BIEŻĄCE

 1. Z grupy Kairos rekomendacja do służby gospodarza dla Małgorzaty. Uzyskała rekomendację.

 2. Z grupy Pokora rekomendacja do służby przy Tel. Kontaktowym dla Bartosza. Uzyskał rekomendację

 3. Sprawa niesienia przesłania do osób głuchych i słabo słyszących. Rzecznik Paweł przedstawił projekt wspólnoty w tej sprawie oraz wystosował prośbę do przyjaciół, kto może aby skontaktował się z ośrodkiem, czy też klubem dla osób głuchych i słabo słyszących, celem poinformowania, dostarczenia ulotek z informacją, że już są dla nich mitingi online i w każdej chwili mogą też dołączyć do wspólnoty AA

 4. Przy okazji tematu niesienia przesłania do osób głuchych, przyjaciel Grzegorz wystosował sugestię, że powinniśmy powołać w naszej Intergrupie zespół do spraw Informacji Publicznej. Pozwoliło by to doprecyzować sprawy niesienia przesłania nie tylko do ośrodków medycznych i zakładów karnych, ale również wszędzie tam gdzie mogą być osoby, które potrzebują pomocy a nie wiedzą że jest AA.

 5. Pytanie grupy „Wolność” : Czy Intergrupa przewiduje w najbliższym czasie datki na 50-lecie AA w Polsce.

Odpowiedź Intergrupy: Tak, przewiduje.

 1. Rzecznik Intergupy Paweł mając na uwadze prośbę delegata Krzysztofa, wystosował prośbę do wszystkich grup z Intergrupy Centrum Częstochowa, aby odniosły się do pytań do 49 Konferencji Służby Krajowej. (grupa „Tu i Teraz” już to zrobiła).

W ten sposób będziemy mieć wkład w życie wspólnoty. Postarajmy się na nie odpowiedzieć na najbliższych spotkaniach organizacyjnych, ponieważ Zgromadzenie ma się odbyć 21.09.2020r.

Odpowiedzi prześlemy na adres mailowy delegata do Służby Krajowej Krzysztofa.

Pytania są w załączeniu wraz z powyższym sprawozdaniem.

Kapelusz wyniósł …. – zł.

Sporządził – wz – Paweł rzecznik Intergrupy AA Centrum Częstochowa

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacja ze spotkania służb Intergrupy „Centrum Częstochowa” z dn. 11.07.2020 r.

Spotkanie rozpoczęto modlitwą o Pogodę Ducha i odczytaniem 12 Tradycji AA oraz 12 Koncepcji AA. Ustalono kworum do głosowania – 12 osób. Odczytano oraz przegłosowano proponowany porządek spotkania. Intergrupa zatwierdziła porządek zebrania jednogłośnie. Sekretarz sprawdził listę obecności. W spotkaniu uczestniczyli Delegat Służby Krajowej ds. organizacyjnych Krzysztof oraz Rzecznik Regionu Katowice Ewa oraz przyjaciele z grupy macierzystej Krzysztofa.

I. SPRAWOZDANIA SŁUŻB:

1. Rzecznik – obecny- Paweł. Utrzymywał kontakt z rzecznikami grup.

2. Sekretarz – obecny- Zenek.

3. Skarbnik – obecny- Renata. Przedstawiła raporty finansowe za miesiące marzec, kwiecień, maj, czerwiec 2020. Raporty w załączeniu.

4. Kolporter – obecny- Robert. Przedstawił sprawozdanie ze stanu literatury na dzień 11.07.2020. W literaturze ……. zł, w ulotkach …… zł, w gotówce ….. zł. Dokonał zakupu literatury za …. zł.

5. Koordynator współpracy Intergrupy z Zakładami Karnymi – nieobecny

6. Koordynator współpracy Intergrupy z Ośrodkami Medycznymi – obecny- Grzegorz.

7. Gospodarz – nieobecny

8. Łącznik Intergrupy ds. Internetu – wakat w służbie. Stroną „opiekuje” się Marian. Wysłał raport do Regionu.

II. CZAS DLA MANDATARIUSZY

1. Damy Radę – mandatariusz – Elżbieta – Grupa działa zgodnie z 12 Krokami i 12 Tradycjami. Służby na grupie obsadzone. Działa sponsorowanie. Przybywają nowe osoby, frekwencja na bardzo dobrym poziomie. Odpowiedzialność za VII tradycję dobra. Zmiana w służbach stałych: rzecznik- Olga, skarbnik- Krzysztof, kolporter- Marcin.

2. Grupa AA Wolność – mandatariusz- Zenek – grupa działa zgodnie z Preambułą AA i 12 Tradycjami AA. Służby na grupie obsadzone. Atmosfera na mitingach sprzyjająca zdrowieniu. Mitingi wznowione od czerwca 2020. Grupa podjęła decyzję o czytaniu nowego tłumaczenia 12 Kroków i 12 Tradycji AA. Odnośnie kwestii przedłużenia służb służebnym intergrupy, grupa nie widzi takiej potrzeby. W związku ze sprawą funduszu gospodarczego grupa jest za doraźnym wstrzymaniem wpłat od miesiąca sierpnia 2020.

3. Grupa AA Pierwszy Krok – obecny- Jola. Grupa działa zgodnie z Preambułą AA. Omawiany jest program AA 12 Kroków i 12 Tradycji. Służby działają rotacyjnie. Na mitingach pojawili się nowi przyjaciele. Dziękujemy za wsparcie 08.07.20. Ogólnie jest nas mało, ale jakoś finansowo dajemy radę. Jesteśmy i zdrowiejemy.

4. Grupa AA Pokora – obecny- Piotr. W czerwcu grupa spotkała się 3 razy. Jesteśmy w trakcie budowy grupy. Brakuje obsady służb stałych. Dzięki pomocy przyjaciół z innych grup, służby potrzebne do działania grupy są obsadzone (dyżur przy telefonie, prowadzenie mitingu, osoby witające nowicjuszy, dyżurni). Uczestnicy grupy Pokora pracują ze sponsorem na programie 12 Kroków, kwestią czasu (karta intergrupy – zalecenia) jest wybór stałych służb. Grupa rozlicza kapelusz na zasadzie „przelewającego kapelusza”- opłacamy rachunki, resztę przekazujemy na działania służb intergrupy. Na spotkaniu organizacyjnym poruszony był temat przedłużenia służb. Grupa podtrzymuje stanowisko- nie ma takiej potrzeby.

5. Grupa AA Tu i Teraz – obecny- Grzegorz. Grupa działa zgodnie z Preambułą AA. Frekwencja dobra, pojawiają się nowe osoby. Odpowiedzialność za 7 Tradycję średnia. Grupa podjęła decyzję o przedłużeniu kadencji służb na grupie o trzy miesiące. Sporządził Mandatariusz Grupy AA Tu i teraz Grzesiek.

6. Grupa AA Kairos – obecny- Małgorzata. Od 06 czerwca nasza grupa rozpoczęła mitingi po dłuższej przerwie spowodowanej Koronawirusem. Grupa działa zgodnie z 12 Krokami i 12 Tradycjami. Frekwencja na dobrym poziomie. Służby na grupie obsadzone. Przyjaciel z naszej grupy Tadeusz dostał rekomendację do służby przy telefonie. Odpowiedzialność za VII tradycję dobra.

7. Grupa AA Dobry Krok – w zastępstwie – Michał – Spotkania odbywają się regularnie. Frekwencja duża, średnio ok 10 osób, w tym kilku nowicjuszy. VII Tradycja na średnim poziomie. Mitingi odbywają się w dobrej, serdecznej atmosferze z poszanowaniem zasad i tradycji AA. Grupa podjęła decyzję o zorganizowaniu warsztatów z Wielkiej Księgi i pracy na programie 12 kroków. Warsztaty będą się odbywać w miesiącach lipiec, sierpień. Sporządził mandatariusz Paweł W.

III. SPRAWY BIEŻĄCE

 1. Z grupy Kairos rekomendacja do służby przy telefonie dla Tadeusza. Uzyskał wymaganą ilością głosów.

 2. Kończy się służba Gospodarza intergrupy. Prośba do grup o zgłaszanie kandydatów.

 3. Sprawa pełnomocnika do BSK. Obowiązki przejmuje rzecznik Intergrupy Paweł.

 4. Sprawa przedłużenia o trzy miesiące służb intergrupy z powodu pandemii. Intergrupa zadecydowała, że będziemy się tutaj kierować „Językiem serca” w zależności od rozwoju sytuacji.

 5. Rzecznik Intergupy Paweł będzie brał udział w spotkaniu w regionie dotyczącym niesienia posłania dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

 6. Głos zabrał Delegat Służby Krajowej Krzysztof. Poinformował, że wysłał na maila intergrupy dokumenty związane z konferencją regionu, która ma się odbyć 19.09.2020. Prosił o zapoznanie się na grupach z przesłanymi tematami i o omówienie ich na następnej intergrupie oraz o przesłanie do niego.

 7. Rzecznik Regionu Katowice Ewa wystosowała apel do służebnych o zgłaszanie się do służb w regionie                                                                                                                                         Kapelusz wyniósł …… zł.

Sporządził – Zenek – sekretarz Intergrupy AA Centrum Częstochowa


____________________________________________________________________________________________________________________________________________________SPRAWOZDANIE ze spotkania służb Intergrupy "Centrum Częstochowa" w dniu 09.05.2020r Spotkanie w formie telekonferencji rozpoczęło się o godzinie 18.00 wspólną modlitwą o Pogodę Ducha. Następnie rzecznik Intergrupy Paweł odczytał 12 Tradycji AA. W spotkaniu uczestniczyli mandatariusze grup oraz służebni Intergrupy. * Robert, kolporter Intergrupy przedstawił sprawozdanie ze stanu literatury na dzień 09.05.2020. * Renata, skarbnik Intergrupy przedstawiła sprawozdanie finansowe za miesiąc kwiecień 2020, wszystkie płatności Intergrupy regulowane są na bieżąco. Powrócił i jest w trakcie realizacji temat umorzenia przez TBS czynszu za wynajmowane przez Intergrupę pomieszczenie. Głównym tematem spotkania było przywrócenie mitingów w normalnej formie. W temacie wypowiadali się wszyscy uczestnicy spotkania. Podjęto decyzję o ponownym otwarciu sali mitingowej od 01.06.2020 z zachowaniem wszelkich obowiązujących na ten dzień środków zabezpieczających. Paweł, mandatariusz grupy z Lublińca poinformował, że w dniu 07.05.20 odbył się w Lublińcu miting z zachowaniem środków ostrożności. Paweł, Rzecznik Intergrupy poinformował o uruchomieniu tymczasowego telefonu komórkowego, na który mogą dzwonić osoby potrzebujące pomocy w czasie epidemii. Informacja o tym telefonie jest też dostępna na naszej stronie internetowej www.aa.czestochowaonline.pl oraz na drzwiach PIK w Częstochowie Numer telefonu: 578-422-011 Paweł zachęcił też do mitingów w formie telekonferencji w każdy piątek o godzinie 19.00. Dzwonimy pod numer 799-365-365 a następnie wprowadzamy kod 93939396. Połączenie bezpłatne dla numerów z abonamentem. Dla telefonów na kartę, według aktualnej taryfy wybranej u operatora. Spotkanie przebiegło w miłej i serdecznej atmosferze i zakończyło się modlitwą o Pogodę Ducha. Sporządził sekretarz Zenek.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Informujemy, że spotkanie służb Intergrupy Centrum Częstochowa zaplanowane na dzień 11.04.2020 r. nie odbędzie się w tym terminie.

Powodem jest obowiązujący w Polsce stan epidemi.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacja ze spotkania służb Intergrupy „Centrum Częstochowa” z dn. 08.02.2020 r.

Spotkanie rozpoczęto modlitwą o Pogodę Ducha i odczytaniem 12 Tradycji AA przez Elżbietę oraz 12 Koncepcji AA przez Paulinę. Ustalono kworum do głosowania – 10 osób (po przerwie 11 osób). Odczytano oraz przegłosowano proponowany porządek spotkania. Intergrupa zatwierdziła porządek zebrania jednogłośnie. Sekretarz sprawdził listę obecności.

I. SPRAWOZDANIA SŁUŻB:

1. Rzecznik – obecny- Paweł. Utrzymywał kontakt z rzecznikami grup. Wziął udział w telekonferencji w sprawie usunięcia liter AA ze spotkań jasnogórskich. W telekonferencji brał udział między innymi powiernik klasy A ks. Darek, powiernik klasy A Andrzej Forma oraz opiekun Pawła, Krzysztof. Sporządził inwenturę Intergrupy „Centrum” Częstochowa za rok 2019. Inwentura w załączeniu.

2. Sekretarz – obecny- Zenek. Sporządził raport ze spotkania Intergrupy za miesiąc styczeń 2020. Na bieżąco odbierał komunikaty wysyłane emitentem. Utrzymywał kontakt z mandatariuszami grup.

3. Skarbnik – obecny- Renata. Przedstawiła raport finansowy za miesiąc styczeń 2020. Raport w załączeniu. Sporządziła inwenturę Intergrupy za rok 2019.

4. Kolporter – w zastępstwie – Agnieszka. Przedstawiła sprawozdanie ze stanu literatury na dzień 08.02.2020. Sprawozdanie w załączeniu. W literaturze …… zł, w ulotkach …. zł, w gotówce ……. zł. Sporządziła inwenturę Kolportera Intergrupy AA „Centrum” Częstochowa za okres od 06 do 12- 2019r.

5. Koordynator współpracy Intergrupy z Zakładami Karnymi – obecny- Radek. Zostały zaktualizowane listy wejść w Herbach i w Sierakowie. W Sierakowie lista skrócona do 10 osób. Był na spotkaniu w zespole, gdzie poruszano temat widzeń u więźniów. Zatwierdzono aby nie zabierać im widzeń z rodziną, tylko ustalić dodatkowe widzenia z AA.

6. Koordynator współpracy Intergrupy z Ośrodkami Medycznymi – w zastępstwie – Wojtek. Posłanie jest niesione regularnie co czwartek na oddział psychiatryczny i somatyczny do szpitala przy ul. PCK. Współpraca z personelem szpitala bardzo dobra. Na Oddział detoksykacyjny przy ul. 1-go Maja posłanie jest niesione regularnie co dwa tygodnie w czwartek. Współpraca z personelem Ośrodka bardzo dobra.
Sprawozdanie sporządził Grzesiek.

7. Gospodarz – Marcin. Przedstawił inwenturę za rok 2019. Inwentura w załączeniu.

8. Łącznik Intergrupy ds. Internetu – wakat w służbie. Stroną „opiekuje” się Marian. Wysłał raport do Regionu.

II. CZAS DLA MANDATARIUSZY

1. Damy Radę – mandatariusz – Elżbieta – Grupa działa zgodnie z 12 Krokami i 12 Tradycjami. Służby na grupie obsadzone. Przyjaciele z grupy niosą posłanie do Ośrodków Medycznych i Zakładów Karnych. Frekwencja na bardzo dobrym poziomie. Odpowiedzialność za VII tradycję dobra. Przyjaciele z naszej grupy brali udział przy zmianach w karcie intergrupy. Rekomendacja Olgi do niesienia posłania w Ośrodkach Medycznych i służby przy telefonie kontaktowym. Rotacja w służbach stałych Rzecznika, Mandatariusza, Skarbnika, Koloprtera

2. Grupa AA Wolność – mandatariusz- Zenek – grupa działa zgodnie z Preambułą AA i 12 Tradycjami AA. Służby na grupie obsadzone. Atmosfera na mitingach sprzyjająca zdrowieniu. Przybyła nowa osoba. Rzecznik wprowadził ją w struktury AA. Na grupie omawiane są Kroki i Tradycje. Stali uczestnicy grupy niosą posłanie do Z.K. I A. Ś. oraz ośrodków medycznych. Marian i Zenek brali udział w spotkaniu dotyczącym zmian w karcie intergrupy.

3. Grupa AA Pierwszy Krok – nieobecny

4. Grupa AA Pokora – grupa zawieszona.

5. Grupa AA Tu i Teraz – w zastępstwie – Wojtek – Grupa działa zgodnie z 12 Tradycjami. Działa sponsorowanie. Przybywają nowe osoby. Frekwencja i odpowiedzialność za VII Tradycję na średnim poziomie. Członkowie grupy niosą posłanie do Z.K. i A.Ś. oraz O.M. Na spotkaniu organizacyjnym grupa zachęciła do wzięcia udziału w Spotkaniu Rady Intergrupy w związku z Kartą Intergrupy. Nastąpiła rotacja w służbach stałych: Rzecznika, Mandatariusza i Skarbnika. Sprawozdanie sporządził Grzesiek.

6. Grupa AA Kairos –mandatariusz – Małgorzata – grupa działa zgodnie z 12 Krokami i 12 Tradycjami. Frekwencja na dobrym poziomie. Służby na grupie obsadzone. Przyjaciele z grupy niosą przesłanie do Z.K. Pojawiają się nowe osoby. Przyjaciele z naszej grupy uczestniczyli w pracy nad zmianami w karcie intergrupy w dn. 01.02.2020. Odpowiedzialność za VII Tradycje dobra.

7. Grupa AA Dobry Krok – w zastępstwie – Michał – Grupa działa w oparciu Preambułę i 12 Tradycji. Mitingi odbywają się w miłej, serdecznej atmosferze. Frekwencja na dobrym poziomie, średnio ok. 6 osób. VII Tradycja na niskim poziomie. Przyjaciele z grupy niosą regularnie przesłanie do Z.K. i na oddział terapii w szpitalu w Lublińcu. Pojawiają się nowe osoby. Wszystkie osoby na grupie obsadzone. Przypominamy o czytaniu literatury. Sporządził mandatariusz Marek Sz.

8. Grupa AA Nad Sekwaną (Areszt Śledczy) mandatariusz – Radek. W spotkaniu uczestniczyli: Marian i Jurek. Dobre spotkanie.

9. Grupa AA Przystanek (OZ Wąsosz Górny)- mandatariusz – Wojtek. Sprawozdanie ustne.

10. Grupa AA Przywarówka (ZK Sieraków Śląski) – Marcin był z Pawłem z Lublińca. Dużo wypowiedzi, dobrze działająca grupa.

11. Grupa AA „Nadzieja” (ZK Lubliniec) – w zastępstwie – Renata. Miting odbył się terminowo 08.02.2020 w bardzo dobrej atmosferze. Uczestniczyły w nim dwie prowadzące i 10 osadzonych. Prawie wszystkie kobiety zabrały głos i chętnie czytały materiały. Jedna osoba poprosiła o sponsorowanie.

12. Grupa AA „Odwaga” (ZK Herby) – Marcin przekazał relacje ustnie. Jedna osoba poprosiła o sponsorowanie.

III. SPRAWY BIEŻĄCE

 1. Rekomendacja Olgi z grupy „Damy Radę” do niesienia posłania do O.M. i służby przy telefonie kontaktowym. Olga opowiedziała o sobie, co daje jej służba. Chce nieś posłanie, gdyż czuje, że służba ta pozytywnie wpłynie na jej trzeźwienie. Rekomendacje do ww. służb uzyskała.

 2. Sprawa odwieszenia grupy „Pokora”. W wyżej wymienionej sprawie głos zabrał Piotr. Część służb na grupie została obsadzona. Intergrupa zatwierdziła reaktywowanie grupy.

 3. Rada Intergrupy podjęła decyzję o rozmowie z członkami grupy „Pierwszy Krok” o wzięciu pełnej odpowiedzialności za działanie grupy.

 4. Zalecenie Intergrupy, aby na spotkaniach organizacyjnych w grupach poruszyć sprawę dostosowania karty Intergrupy do poradnika służb w celu zatwierdzenie jej na następnym spotkaniu Intergrupy.

 5. Podjęliśmy wspólnie decyzję, a tym samym prosimy przyjaciół o uprzątnięcie urządzeń grzewczych oraz innych przedmiotów nie należących do Intergrupy, a zalegających w naszych pomieszczeniach.

Kapelusz wyniósł … zł.

IV. USTALENIE TERMINÓW WYJAZDÓW

miting w ZK Sieraków- 22.02.2020 godz.10.00

miting w ZK Wąsosz- 14.03.2020 godz. 9.30

miting ZK Herby- 27.02.2020 i 14.03.2020 godz. 13.00

miting w ZK Lubliniec- 14.03.2020 godz. 9.00

miting w AŚ Częstochowa- 14.03.2020 godz. 11.00

Następne spotkanie Służb Intergrupy – 14.03.2020 r. godz. 16.00.

Sporządził – Zenek – sekretarz Intergrupy AA Centrum Częstochowa

______________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Informacja ze spotkania służb Intergrupy „Centrum Częstochowa” z dn. 11.01.2020 r.

Spotkanie rozpoczęto modlitwą o Pogodę Ducha i odczytaniem 12 Tradycji AA oraz 12 Koncepcji AA. Ustalono kworum do głosowania – 10 osób. Odczytano oraz przegłosowano proponowany porządek spotkania. Intergrupa zatwierdziła porządek spotkania jednogłośnie.

I. SEKRETARZ SPRAWDZIŁ LISTĘ OBECNOŚCI

II. SPRAWOZDANIA SŁUŻB

1. Rzecznik – obecny- Paweł. Utrzymywał kontakt z rzecznikami grup . Sporządził plan dyżurów przy telefonie kontaktowym oraz plan sprzątania pomieszczeń Intergrupy.

2. Sekretarz – obecny- Zenek. Sporządził raport ze spotkania Intergrupy za miesiąc grudzień 2019. Na bieżąco odbierał komunikaty wysyłane emitentem.

3. Skarbnik – obecny- Renata. Przedstawiła raport finansowy za miesiąc grudzień 2019. Raport w załączeniu.

4. Kolporter – obecna- Agnieszka. Przedstawiła sprawozdanie ze stanu literatury na dzień11.01.2020. Sprawozdanie w załączeniu. W literaturze …. zł. W ulotkach ….. zł. Ponowny apel kolportera o pisanie swoich historii do Karlika.

5. Koordynator współpracy Intergrupy z Zakładami Karnymi – obecny- Radek. Mitingi odbywają się planowo we wszystkich zakładach karnych i A.Ś. W dniu 11.01 był w Katowicach na spotkaniu Zespołu Łączników do Z.K.. Uaktualnił listy osób niosących posłanie do Z.K.. Do zakładu karnego w Lublińcu będzie jedna lista i dwa mitingi ,w drugą sobotę miesiąca nasza intergrupa i w czwartą sobotę miesiąca osoby ze śląska. Prośba Radka o teksty związane z AA osób, które odbywały wyroki szczególnie kobiety do nowo pisanej książki .Apel o wzięcie odpowiedzialności za służb.

6. Koordynator współpracy Intergrupy z Ośrodkami Medycznymi – obecny- Grzegorz. Posłanie jest niesione regularnie co czwartek na oddział psychiatryczny i somatyczny do szpitala przy ulicy PCK. Współpraca z personelem szpitala bardzo dobra. Na oddział detoksyzacyjny w Przychodni Leczenia Uzależnień przy ul. 1-go Maja posłanie jest niesione regularnie co dwa tygodnie również w czwartki. Współpraca z personelem ośrodka bardzo dobra. W związku z moją prośbą o włączenie się do służby niesienia posłania, chciałbym podziękować grupie AA „Damy Radę”, z której do Ośrodków Medycznych na chwilę obecną posłanie niosą: Paweł, Marcin, Krzysztof S. oraz Elżbieta. Z pozostałych grup Intergrupy Centrum Częstochowa posłanie niosą: grupa AA „Tu i teraz” Wojtek i Grzesiek oraz grupa AA „Wolność”- Alina. Sprawozdanie sporządził Grzesiek.

7. Koordynator skarbników – nieobecny

8. Łącznik Intergrupy ds. Internetu – wakat w służbie. Stroną „opiekuje” się Marian. Wysłał raport do Regionu. Na bieżąco aktualizuje stronę.

III. CZAS DLA MANDATARIUSZY

1. Damy Radę – w zastępstwie- Elżbieta – Grupa działa w oparciu o 12 Tradycji AA. Pracuje na programie zdrowienia 12 Kroków AA Frekwencja bardzo dobra. Odpowiedzialność za VII Tradycję również dobra. Służby obsadzone. Działa sponsorowanie. Przyjaciele niosą przesłanie do Z.K. i Ośrodków Medycznych. Zmiana w służbach stałych: rzecznika ,kolportera. Grupa sprzątała pomieszczenie. Głosowanie na temat ustalenia Zespołu do spraw Karty Intergrupy. Inwentura Grupy na następnym spotkaniu. Zmiana nazewnictwa koordynatora skarbników Intergrupy: na opiekun pomieszczenia, gospodarz.

2. Grupa AA Wolność – mandatariusz- Zenek – grupa działa zgodnie z Preambułą AA i 12 Tradycjami AA. Działa sponsorowanie. Przybyły nowe osoby. Wszystkie służby na grupie obsadzone. Członkowie grupy niosą posłanie do Z.K. i Ośrodków Medycznych. Frekwencja ednio około 8, 9 osób. Kapelusz na dobrym poziomie. Atmosfera na spotkaniach sprzyjająca zdrowieniu. Miting organizacyjny- dyskusja na temat zmiany nazewnictwa koordynatora skarbników, propozycja grupy: logistyk, intendent. Wniosek grupy o uprzątnięcie sprzętu grzewczego nie zakupionego przez Intergrupę. Grupa jest za omawianiem spraw związanych z naszym lokalem na Intergrupie chyba, że inną wolę będzie miała grupa z Lublińca. Jesteśmy też za tym aby ,szczegóły dogrywać w węższym gronie osób które mają zajmować się daną sprawą

3. Grupa AA Pierwszy Krok – nieobecny

4. Grupa AA Pokora – grupa zawieszona.

5. Grupa AA Tu i Teraz – mandatariusz – Wojtek – Grupa działa zgodnie z Preambułą AA i 12 Tradycjami AA. Działa sponsorowanie. Przybywają nowe osoby. Frekwencja i odpowiedzialność za VII Tradycję na średnim poziomie .Członkowie grupy niosą przesłanie do Z.K. AŚ. I Ośrodków Medycznych. Na spotkaniu organizacyjnym czytaliśmy raport z poprzedniej Intergrupy i omawialiśmy sprawy bieżące. Ad 7. koordynator Skarbników – propozycja Referent ds. gospodarczych. Nie widzimy przeciwwskazań aby sprawy lokalowe były omawiane na Intergrupie. Ad.1 Powołanie zespołu na temat powrotu Karty Intergrupy.

6. Grupa AA Kairos – mandatariusz – Małgorzata – grupa działa zgodnie z 12 Krokami i 12 Tradycjami. Frekwencja na dobrym poziomie, pojawiają się nowe osoby. Służby na grupie obsadzone. Przyjaciele z grupy niosą przesłanie do Z.K. Grupa udzieliła rekomendacji Robertowi do służby Kolportera Intergrupy. Grupa terminowo wywiązała się ze sprzątania naszych pomieszczeń. Odpowiedzialność za VII Tradycję dobra.

7. Grupa AA Dobry Krok – mandatariusz – Marek – Grupa działa w oparciu Preambułę i 12 Tradycji. Mitingi odbywają się w miłej, serdecznej atmosferze. Frekwencja na dobrym poziomie, średnio ok. 6 osób. VII Tradycja na dobrym poziomie. Przyjaciele z grupy niosą regularnie przesłanie do Z.K. i na oddział terapii w szpitalu w Lublińcu. Pojawiają się nowe osoby. Wszystkie służby na grupie obsadzone. Przypominamy o czytaniu literatury. Sporządził mandatariusz Marek Sz.

8. Grupa AA Nad Sekwaną (Areszt Śledczy)- w. z. Paweł. Dobre spotkanie. Doświadczenia przybyłych przyjaciół. Rozmowy w kuluarach 8 osadzonych brało udział w spotkaniu .

9. Grupa AA Przystanek (OZ Wąsosz Górny)- mandatariusz – Wojtek. Grupa działa w oparciu o Preambułę i 12 Tradycji AA z poszanowaniem zasad. Odbył się jeden miting zgodnie z harmonogramem. Pojawiła się wypowiedź jednego z przyjaciół .Dobra frekwencja

10. Grupa AA Przywarówka (ZK Sieraków Śląski) – w zastępstwie – Wojtek. Był sam. Grupa działa samodzielnie, omawiają sprawy organizacyjne. Mają wybrane z siebie służby, ich mandatariusz ma być na mitingu intergrupy Śląska Opolskiego.

11. Grupa AA „Nadzieja” (ZK Lubliniec) – w zastępstwie – Henryka. Grupa działa zgodnie z Preambułą i 12 Tradycjami. Na mitingu w dniu dzisiejszym panowała miła i przyjacielska. Prowadzący(2 osoby) i 6 osób osadzonych kobiet. Osadzone brały udział w mitingu poprzez czytanie tekstów z literatury. Jedna osoba zabrała głos poruszając swój problem. Sugerowaliśmy aby ten temat był tematem jednego z mitingów ,na którym osoby które niosą przesłanie mogły się podzielić w tym temacie swoimi doświadczeniami .

12. Grupa AA „Odwaga” (ZK Herby) – w zastępstwie – Marek. Odbył się tylko jeden miting ze względu na święta. Miting odbył się w miłej i serdecznej atmosferze. Osadzeni przygotowali poczęstunek świąteczny.Sporządził Michał Sz.

IV. ZAPYTANIA DO SŁUŻB

V. SPRAWY BIEŻĄCE

 • Rekomendacja Roberta z grupy AA Kairos do pełnienia służby kolportera intergrupy. Robert powiedział parę słów o sobie, o służbach które pełnił ,co mu dały. Po wysłuchaniu Roberta Intergrupa udzieliła rekomendacji.

 • Zmiana nazwy służby koordynator skarbników. Propozycje z grup; gospodarz, intendent, logistyk, referent do spraw gospodarczych. Po dyskusji i głosowaniu wybrano nazwę: „gospodarz”.

 • Utworzenie zespołu do sprawy powrotu do karty intergrupy i dopasowania jej do poradnika służb. Propozycja Radka, aby w zespole uczestniczyła Rada Intergrupy i po jednej, dwie osoby wyłonione z grupy. Ustalono i przegłosowano termin pierwszego spotkania na 01.02.2020. godz. 15:00 w naszej sali przy ul. Piłsudskiego 41/43.

 • Propozycja grupy AA Wolność dotycząca ogrzewania pomieszczeń. Zakup 2 sztuk grzejników o mniejszej mocy i zainstalowanie ich w pomieszczeniach. Intergrupa zatwierdziła propozycję i oczekuje na realizację. Zdaniem Grupy Wolność jest jeszcze potrzeba szczegółowych ustaleń w tej sprawie.

VI. KAPELUSZ WYNIÓSŁ .. ZŁ

VII. USTALENIE TERMINÓW WYJAZDÓW

– miting w ZK Sieraków- 25.01.2020 godz.10.00

– miting w ZK Wąsosz- 09.02.2020 godz. 9.30

– miting ZK Herby- 23.01.2020 i 08.02.2020 godz. 13.00

– miting w ZK Lubliniec- 08.02.2020 godz. 9.00

– miting w AŚ Częstochowa- 08.02.2020 godz. 11.00

Następne spotkanie Służb Intergrupy – 08.02.2020 r. godz. 16.00.

Sporządził – Zenek – sekretarz

Intergrupy AA Centrum Częstochowa

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacja ze spotkania służb Intergrupy „Centrum Częstochowa” z dnia 14.12.2019 r.

Spotkanie rozpoczęto modlitwą o Pogodę Ducha i odczytaniem 12 Tradycji AA oraz 12 Koncepcji AA. Ustalono kworum do głosowania – 8 osób (po przerwie 7 osób). Odczytano oraz przegłosowano proponowany porządek spotkania. Intergrupa zatwierdziła porządek zebrania. Sekretarz sprawdził listę obecności. Drugą część spotkania poprowadziła kolporter Intergrupy Agnieszka.

I. SPRAWOZDANIA SŁUŻB:

1. Rzecznikobecny- Paweł. Utrzymywał kontakt z rzecznikami grup. Wspierał grupę „Pierwszy krok” w dyżurze przy telefonie kontaktowym. Spotkał się w Katowicach z powiernikiem klasy A, ks. Darkiem oraz przyjacielem Łukaszem w sprawie likwidacji liter AA ze spotkań jasnogórskich odbywających się w czerwcu.

2. Sekretarz – obecny- Zenek. Sporządził raport ze spotkania Intergrupy za miesiąc listopad 2019. Na bieżąco odbierał komunikaty wysyłane emitentem.

3. Skarbnikobecny- Renata. Przedstawiła częściowy raport finansowy za miesiąc listopad 2019. Całkowity raport w załączeniu.

4. Kolporter – obecna- Agnieszka. Przedstawiła sprawozdanie ze stanu literatury na dzień 14.12.2019. Sprawozdanie w załączeniu. W literaturze …. zł. Apel kolportera o pisanie swoich historii do Karlika.

5. Koordynator współpracy Intergrupy z Zakładami Karnymi – obecny- Radek. Mitingi odbywają się planowo we wszystkich zakładach karnych i A.Ś. 14 grudnia spotkał się z koordynatorem regionalnym do Z.K. i wspólnie uczestniczyli w mitingu w A.Ś. Wyjaśnił delegatowi Służby Krajowej z Komisji Organizacyjnej Krzysztofowi sprawę Z.K. w Lublińcu.

6. Koordynator współpracy Intergrupy z Ośrodkami Medycznymi – obecny- Grzegorz. Posłanie jest niesione regularnie co czwartek na oddział psychiatryczny i somatyczny do szpitala przy ulicy PCK. Współpraca z personelem szpitala bardzo dobra. Posłanie niosą: Alina, Wojtek, Grzesiek. W szpitalu przy ul. PCK przeprowadziłem rozmowę z dr Michałem, pracującym na oddziale psychiatrii. Ponieważ do służby włączył się Krzysztof S., podałem aktualną listę osób. W związku z tym, że dr Michał rozmawia z rodzinami osób przebywającymi w szpitalu przekazałem ulotki „ Czy AA jest dla Ciebie”, „ Nowicjusz pyta”, „Rzut oka na AA” oraz wizytówki Intergrupy Centrum Częstochowa. Przekazałem również plakaty Intergrupy Centrum Częstochowa na oddział detoksykacyjny przy ul. 1 Maja. Posłanie jest niesione regularnie co dwa tygodnie w czwartek. Współpraca z personelem Ośrodka bardzo dobra. Posłanie niosą Grażyna, Paweł, Marcin, Wojtek i Grzesiek. Podałem również aktualną listę służebnych. Sprawozdanie sporządził Grzesiek.

7. Koordynator skarbników – nieobecny

8. Łącznik Intergrupy ds. Internetuwakat w służbie. Stroną „opiekuje” się Marian. Wysłał raport do Regionu.

II. CZAS DLA MANDATARIUSZY

1. Damy Radę – w zastępstwie- Agnieszka – Grupa działa zgodnie z Tradycjami Anonimowych Alkoholików i pracuje na programie AA. Atmosfera na Grupie jest przyjazna i duchowa. Rekomendacje do służby przy telefonie kontaktowym otrzymali Elżbieta i Krzysztof S. Rekomendacje do służby niesienia przesłania do Z.K. i O.M. Otrzymała Elżbieta.

2. Grupa AA Wolnośćmandatariusz– Zenek – grupa działa zgodnie z Preambułą AA i 12 Tradycjami AA. Działa sponsorowanie. Przybyły nowe osoby. Wszystkie służby na grupie obsadzone. Członkowie grupy niosą posłanie do Z.K. i O.M. Ryszard uczestniczył w wymianie drzwi w naszych pomieszczeniach. Frekwencja ok 8, 9 osób. Kapelusz na dobrym poziomie.

3. Grupa AA Pierwszy Kroknieobecny

4. Grupa AA Pokora – grupa zawieszona.

5. Grupa AA Tu i Terazw zastępstwie – Grzegorz – grupa działa w oparciu o 12 Tradycji AA. Pracuje na programie zdrowienia 12 Kroków AA. Frekwencja na średnim poziomie. Omawiane są Kroki i Tradycje AA. Odpowiedzialność za VII Tradycję na wystarczającym poziomie. Przyjaciele niosą przesłanie do Z.K., A.Ś. i ośrodków medycznych. Przypominamy o literaturze i historiach osobistych, które można przekazywać kolporterowi.

6. Grupa AA Kairosmandatariusz – Małgorzata – grupa działa zgodnie z 12 Krokami i 12 Tradycjami. Frekwencja na dobrym poziomie, pojawiają się nowe osoby. Służby na grupie obsadzone. Przyjaciele z naszej grupy wraz z nami cieszyli się rocznicami zdrowienia: Henia 11, Robert 6, Tomek 2. Renata z grupy dostała rekomendacje na skarbnika Intergrupy. Odpowiedzialność za VII Tradycje dobra. Przyjaciele z grupy niosą przesłanie do Z.K.

7. Grupa AA Dobry Krokw zastępstwie – Zenek – Grupa działa w oparciu Preambułę i 12 Tradycji. Mitingi odbywają się w miłej, serdecznej atmosferze. Frekwencja na dobrym poziomie, średnio ok. 7 osób. VII Tradycja na dobrym poziomie. Przyjaciele z grupy niosą regularnie do Z.K. i na oddział terapii w szpitalu w Lublińcu. W miesiącu listopadzie przyjaciel z naszej grupy miał miting spikerski w grupie „Światło” z Ozimka. Odwiedzili nas też przyjaciele z Ozimka. Sporządził mandatariusz Marek Sz.

8. Grupa AA Nad Sekwaną (Areszt Śledczy)- Radek. Uczestniczył w mitingu wraz z koordynatorem regionalnym do spraw Z.K. i A.Ś.

9. Grupa AA Przystanek (OZ Wąsosz Górny)- w zastępstwie – Paweł. Atmosfera spotkania dobra. Jedna wypowiedz osadzonego. Po mitingu zapytania od osadzonych.

10. Grupa AA Przywarówka (ZK Sieraków Śląski) – w zastępstwie.– Zenek. Miting odbył się zgodnie z planem. Wziął udział Mirek z Tychów i Adam z Ozimka. Dobra frekwencja, miła, serdeczna atmosfera. Bardzo dużo wypowiedzi, miting prowadzą osadzeni. Sporządził Michał Sz.

11. Grupa AA „Nadzieja” (ZK Lubliniec) – w zastępstwie – Renata. Spotkanie odbyło się w ustalonym terminie. Uczestniczyło w nim 18 osadzonych i dwie prowadzące. Atmosfera miła, sprzyjająca zdrowieniu.

12. Grupa AA „Odwaga” (ZK Herby) w zastępstwie – Zenek. Mitingi odbyły się zgodnie z planem. Dobra frekwencja, miła, serdeczna atmosfera. Dużo wypowiedzi, bardzo dobre mitingi. W listopadzie jeden z przyjaciół miał pierwsze indywidualne spotkanie z podopiecznym. Sporządził Marek Sz.

III. SPRAWY BIEŻĄCE

 1. Dyskusja na temat powrotu do Karty Intergrupy i dostosowania jej do Poradnika Służb.

 2. Rekomendacja Eli i Krzysztofa S. do służby przy telefonie kontaktowym. Rekomendacje zostały udzielone.

 3. Rekomendacja Eli do niesienia posłania do O.M. i Z.K. Rekomendacja udzielona.

 4. Przygotowanie inwentur przez służebnych Intergrupy na następnym spotkaniu Inergrupy.

 5. Delegat Służby Krajowej z Komisji Organizacyjnej Krzysztof zabrał głos w sprawie zmian jakie zadziały się w służbach w kraju i zalecił przeczytanie skrytki 2,3,4 w celu zapoznania się z decyzjami jakie zapadły na spotkaniu służb krajowych. Przedstawił rozliczenie z 45-lecia Wspólnoty. Pozostało ok. …… zł., które będą wydatkowane na niesienie posłania, zabezpieczenie Wspólnoty i jej celów. Przedstawił też propozycje aby przeznaczyć datki celowe na BSK np. na niesienie posłania do Z.K. Wystosował też zaproszenie wszystkich chętnych na warsztaty Poradnika Służb. Tematy, które będą na warsztatach zostaną przesłane emitentem. Wydany zostanie Niezbędnik Nowicjusza. Poruszana była też sprawa 11 Tradycji o rozwinięcie jej o internet. Zapadła decyzja w domyśle chodzi o wszystkie media społecznościowe w internecie. Krzysztof przedstawił też sprawę Z.K. w Lublińcu – jak to widzą w regionie. Prosił również o wyjaśnienie tej sprawy do końca. Głos w tym temacie zabrała również Agnieszka.

 6. Koordynator regionalny do spraw Z.K. i A.Ś. Podziękował za służbę. Poruszył sprawę zaufania, porozumienia, poznania oraz zachęcił do udziału w warsztatach i uczestnictwa w niesieniu posłania do Z.K. i A.Ś.

 7. Agnieszka wystąpiła z propozycją zmiany nazewnictwa koordynatora skarbników, oraz nieporuszania na Intergrupie spraw technicznych. Zaproponowała aby sprawy związane z lokalem, który zajmujemy były poruszane na oddzielnych spotkaniach. Prosiła o rozmowy na ten temat na grupach i przyniesienie wniosków na następne spotkanie Intergrupy.

Kapelusz wyniósł …. zł.

IV. USTALENIE TERMINÓW WYJAZDÓW

miting w ZK Sieraków- 29.12.2019 godz.10.00

miting w ZK Wąsosz- 12.01.2020 godz. 9.30

miting ZK Herby- 26.12.2019 i 11.01.2020 godz. 13.00

miting w ZK Lubliniec- 11.01.2020 godz. 9.00

miting w AŚ Częstochowa- 11.01.2020 godz. 11.00

Następne spotkanie Służb Intergrupy – 11.01.2020 r. godz. 16.00.

Sporządził – Zenek – sekretarz Intergrupy AA Centrum Częstochowa

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacja ze spotkania służb Intergrupy „Centrum Częstochowa” z dn. 09.11.2019 r.

Spotkanie rozpoczęto modlitwą o Pogodę Ducha i odczytaniem 12 Tradycji AA oraz 12 Koncepcji AA. Ustalono kworum do głosowania – 8 osób. Odczytano oraz przegłosowano proponowany porządek spotkania. Intergrupa zatwierdziła porządek zebrania jednogłośnie. Sekretarz sprawdził listę obecności.

I. SPRAWOZDANIA SŁUŻB:

1. Rzecznikobecny- Paweł. Wraz z koordynatorem ds. współpracy z Ośrodkami medycznymi Grzegorzem podpisali porozumienie z zastępcą dyrektora Przychodni Leczenia Uzależnień panem Konradem Grzybem. Uczestniczyłem w spotkaniu z pacjentami wyżej wymienionego ośrodka. Spotkanie bardzo udane. Utrzymywałem kontakt z rzecznikami grup.

Brałem udział w warsztatach rzeczników w Warszawie. Bardzo cenne doświadczenia.

2. Sekretarz – obecny- Zenek. Sporządził raport ze spotkania Intergrupy za miesiąc październik 2019. Wyjaśnił nieprawidłowości w sporządzonym raporcie za wrzesień

3. Skarbnikobecny- Wojtek. Przedstawił raport finansowy za miesiąc październik 2019. Raport w załączeniu.

4. Kolporter – obecna- Agnieszka. Przedstawiła sprawozdanie ze stanu literatury na dzień

09.11.2019. Sprawozdanie w załączeniu. W literaturze zł, z tego w gotówce zł. Od ostatniego spotkania Intergrupy uczestniczyłam w regionalnym spotkaniu kolporterów Intergrup w dn. 14.10.2019. Przekazałam informacje z tego spotkania na mitingach organizacyjnych grup AA przynależących do naszej Intergrupy. Dziękuję wszystkim członkom naszej Intergupy za pomoc w służbie i poważne zatroskanie się o nasz biuletyn regionalny Karlik. Zakupiłam brakujące pozycje literatury, prenumeratę roczną Zdroju i Skrytki oraz biuletyn Nadzieja do Zakładów Karnych. Wspólnie z Krzysztofem odebraliśmy wizytówki i plakaty naszej Intergrupy Centrum Częstochowa z aktualnymi danymi. Dziękuję Krzysztofowi za pomoc w służbie.

5. Koordynator współpracy Intergrupy z Zakładami Karnymi – nieobecny

6. Koordynator współpracy Intergrupy z Ośrodkami Medycznymi – obecny- Grzegorz. Posłanie jest niesione regularnie co czwartek na oddział psychiatryczny i somatyczny do szpitala przy ulicy PCK. Współpraca z personelem szpitala bardzo dobra. Posłanie niosą: Alina, Wojtek, Grzesiek. Pragnę poinformować że w dn. 16.10.2019 zostało zawarte porozumienie pomiędzy Intergrupą Centrum Częstochowa z Przychodnią Leczenia Uzależnień przy ul. 1 Maja 25 w Częstochowie dotyczące niesienia posłania na oddział detoksykacyjny. Od czasu podpisania porozumienia odbyły się dwa spotkania, w których uczestniczyli Wojtek, Paweł, Marcin i Grzesiek. W związku z tym, że mamy możliwość niesienia posłania w każdy czwartek miesiąca, dzięki czemu możemy dotrzeć do każdego alkoholika przebywającego w tym ośrodku, proszę Was przyjaciele o nie pozostawanie na to obojętnymi i o włączenie się do Służby niesienia posłania do Ośrodków Medycznych. Prośbę swą kieruję szczególnie do kobiet.

7. Koordynator skarbników – nieobecny

8. Łącznik Intergrupy ds. Internetuwakat w służbie. Stroną „opiekuje” się Marian. Wysłał raport do Regionu. Zaktualizował wszystkie dane dotyczące działania Intergrupy Centrum Częstochowa

II. CZAS DLA MANDATARIUSZY

1. Damy Radę – mandatariusz- Krzysztof – grupa działa w oparciu o 12 Tradycji AA. Pracuje na programie zdrowienia 12 Kroków AA. Frekwencja dobra. Odpowiedzialność za VII tradycję również dobra. Służby obsadzone. Działa sponsorowanie. Przyjaciele niosą przesłanie do Z.K.. Rekomendacje do niesienia przesłania do Ośrodków Medycznych i Zakładów Karnych otrzymał Krzysztof S.

2. Grupa AA Wolnośćmandatariusz– Zenek – grupa działa zgodnie z Preambułą AA i 12 Tradycjami AA. Działa sponsorowanie. Przyjaciele niosą posłanie do Z.K. , ośrodków medycznych oraz aresztu śledczego. Działają w strukturach regionu i kraju. Wszystkie służby na grupie obsadzone. Odpowiedzialność za VII Tradycję dobra. Atmosfera na spotkaniach sprzyjająca zdrowieniu. Na mitingu organizacyjnym obecny był kolporter Intergrupy Agnieszka. Poruszyła temat czytania i prenumeraty literatury AA. Grupa sprzątała pomieszczenia wspólnoty.

3. Grupa AA Pierwszy Krokw zastępstwie- Jola – grupa działa w oparciu o Preambułę AA i 12 Tradycji. Frekwencja na mitingach mała. Omawiane są Kroki i 12 Tradycji. Atmosfera miła. Prosimy o wsparcie przyjaciół Grup. Kapelusz wystarczy na bieżące opłaty. Służby obsadzone rotacyjnie. Prosimy o wsparcie przy dyżurze przy telefonie.

4. Grupa AA Pokora – grupa zawieszona.

5. Grupa AA Tu i Terazmandatariusz – Wojtek – grupa działa zgodnie z Preambułą AA i 12 Tradycji z poszanowaniem zasad. Frekwencja na spotkaniach dobra, pojawiają się nowe osoby. Omawiane są Kroki i Tradycje AA. Odpowiedzialność za VII Tradycję na dobrym poziomie. Przyjaciele niosą przesłanie do Z.K., A.Ś. i ośrodków medycznych. Poruszono kwestię literatury.

6. Grupa AA Kairosmandatariusz – Renata – grupa działa zgodnie z 12 Krokami i 12 Tradycjami. Frekwencja na dobrym poziomie, pojawiają nowe osoby. Odpowiedzialność za VII tradycję dobra. Przyjaciele z grupy niosą posłanie do Z.K. Wszystkie służby obsadzone.

7. Grupa AA Dobry Krokw zastępstwie – Zenek – Spotkania odbywają się regularnie w dobrej serdecznej atmosferze z poszanowaniem Tradycji AA. Frekwencja na dobrym poziomie (średnio ok. 10 osób), VII Tradycja na średnim poziomie, większa opłata za czynsz w związku z ogrzewaniem i co za tym idzie mniejsze składki na Intergrupę, BSK, BSR. Na miting organizacyjny przyjechali do nas przyjaciele z Częstochowy, między innymi Rzecznik i Kolporter Intergrupy. Poruszono kwestie literatury, bardzo dobre spotkanie. Przyjaciele z grupy niosą regularnie przesłanie AA do Z.K. i na Oddział Terapii w Lublińcu. Zwracamy się z prośbą do Intergrupy o przekazanie książek Anonimowi Alkoholicy, 12/12 i Życie w trzeźwości dla grup w Z.K. Herby i na oddział Terapii w Lublińcu. Chodzi o dwa takie zestawy. Sporządził Rzecznik Michał Sz.

8. Grupa AA Nad Sekwaną (Areszt Śledczy)- w zastępstwie – Paweł. Atmosfera dobra, były wypowiedzi z grupy. Około 8 osób obecnych. Dwóch osadzonych kończy wyrok, mają przyjść na spotkania na wolności.

9. Grupa AA Przystanek (OZ Wąsosz Górny)- mandatariusz– Wojtek. Odbył się jeden miting zgodnie z harmonogramem. Na mitingu był pierwszy raz Jurek z grupy „Tu i Teraz”. Podzieliliśmy się swoimi doświadczeniami. Po spotkaniu jeden z przyjaciół poprosił Nas o biuletyny „Zdrój”. Frekwencja dobra.

10. Grupa AA Przywarówka (ZK Sieraków Śląski) – w.z.– Wojtek. W październiku odbył się na naszym spotkaniu miting organizacyjny. Osadzeni wybrali służebnych spośród siebie. Wybrano nowego mandatariusza, którym został Tomek, nowym rzecznikiem został wybrany Wojtek. Do wyboru pozostaje jeszcze kolporter. Jako były mandatariusz bardzo dziękuję przyjaciołom Z.K. i naszej Intergrupy za pełnienie tej służby. Przyjaciele z Z.K. będą starali się aby mandatariusz mógł w ramach specjalnej przepustki uczestniczyć raz w spotkaniach Intergrupy Opole i drugi raz w spotkaniach naszej Intergrupy. Sporządził Michał Sz.

11. Grupa AA „Nadzieja” (ZK Lubliniec) – W miesiącu październiku spotkanie zostało przesunięte przez Z.K.. Uczestniczyło w nim 5 osadzonych i 3 prowadzące. Miła i serdeczna atmosfera, dobry miting. Osadzone dzieliły się doświadczeniami.
W miesiącu listopadzie miting odbył się terminowo. Uczestniczyło w nim 12 osadzonych i 3 osoby z AA. Osoba z Intergrupy Centrum Częstochowa prowadziła miting. 4 osadzone dzieliły się doświadczeniami, serdeczna atmosfera.

12. Grupa AA „Odwaga” (ZK Herby) – w.z. Zenek. W październiku odbyły się dwa spotkania. Bardzo dobra, serdeczna atmosfer, dużo doświadczeń. Uzyskaliśmy zgodę władz Z.K. na spotkania indywidualne. Na ten moment tylko Michał z grupy AA „Dobry Krok” będzie spotykał się raz w miesiącu. Sporządził Michał SzIII. SPRAWY BIEŻĄCE

 1. Rekomendacja Krzysztofa S. z grupy „Damy Radę” do niesienia posłania do Z.K. i Ośrodków Medycznych. Intergrupa udzieliła rekomendacji.

 2. Przekazanie literatury do Z.K. Herby i Ośrodka Terapii w Lublińcu. Intergrupa wyraziła zgodę na przekazanie.

 3. Rekomendacja Renaty z grupy „Kairos” do służby skarbnika Intergrupy. Intergrupa udzieliła rekomendacji.

 4. Posiłkowanie się kartą Intergrupy w celu określenia długości czasu służb w grupie i Intergrupie.

 5. Prośba Joli z grupy „Pierwszy Krok” o wsparcie i przychodzenie na mitingi w środy.

 6. Apel Rzecznika Intergrupy do służebnych grup o kontakt w sprawie możliwości przyjścia chętnych do służby przy telefonie w każdą środę od 17.30 do 18.30.

Kapelusz wyniósł zł.

IV. USTALENIE TERMINÓW WYJAZDÓW

miting w ZK Sieraków- 30.11.2019 godz.10.00

miting w ZK Wąsosz- 08.12.2019 godz. 9.30

miting ZK Herby- 21.11.2019 i 14.12.2019 godz. 13.00

miting w ZK Lubliniec- 14.12.2019 godz. 9.00

miting w AŚ Częstochowa- 14.12.2019 godz. 11.00

Następne spotkanie Służb Intergrupy – 14.12.2019 r. godz. 16.00.

Sporządził – Zenek – sekretarz Intergrupy AA Centrum Częstochowa

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacja ze spotkania służb Intergrupy „Centrum Częstochowa” z dn. 12.10.2019 r.

Spotkanie rozpoczęto modlitwą o Pogodę Ducha i odczytaniem 12 Tradycji AA oraz 12 Koncepcji AA. Ustalono kworum do głosowania – 10 osób. Odczytano oraz przegłosowano proponowany porządek spotkania. Sekretarz sprawdził listę obecności.

I. SPRAWOZDANIA SŁUŻB:

1. Rzecznikobecny- Paweł. Był na Radzie Regionu- nowe doświadczenia. Był na spotkaniu z Grzegorzem odnośnie prowadzenia spotkań z ludźmi na detoksie. W środę dokończenie rozmów.

2. Sekretarz – obecny- Zenek. Sporządził raport ze spotkania Intergrupy za miesiąc wrzesień 2019.

3. Skarbnikobecny- Wojtek. Przedstawił raport finansowy za miesiąc wrzesień 2019. Raporty w załączeniu.

4. Kolporter – obecna- Agnieszka. Przedstawiła sprawozdanie ze stanu literatury na dzień

12.10.2019. Sprawozdanie w załączeniu. W literaturze ……. zł, z tego w gotówce ….. zł.

5. Koordynator współpracy Intergrupy z Zakładami Karnymi – obecny- Radek 15.09.2019 odbyło się spotkanie dotyczące wspólnego niesienia posłania do Z.K. w Lublińcu wraz z Intergrupą Śląską. Po wspólnych ustaleniach grupa AA „Nadzieja” spotykać się będzie dwa razy w miesiącu. Mitingi powinny zacząć się w styczniu 2020 roku. W grupie AA „Przystanek” na prośbę przyjaciół mitingi odbywać si będą w drugą niedzielę miesiąca o godz. 9.30.

6. Koordynator współpracy Intergrupy z Ośrodkami Medycznymi – obecny- Grzegorz. Posłanie jest niesione regularnie co czwartek na oddział psychiatryczny i somatyczny do szpitala przy ulicy PCK. Współpraca z personelem szpitala bardzo dobra. Posłanie niosą: Alina, Wojtek, Grzesiek. W dniu 25.09.2019 wraz z Rzecznikiem Intergrupy udaliśmy się na spotkanie z kierownikiem przychodni leczenia uzależnień przy ulicy 1 Maja 25, który przyjął nas z ogromną otwartością i sympatią. Na spotkaniu ustaliliśmy charakter naszych spotkań z osobami ptzebywającymi na oddziale detoksykacyjnym oraz dzień i godzinę, będzie to czwartek godz. 18.00. W dniu 16.10.2019 udajemy się na ponowne spotkanie, na którym zostanie podpisane porozumienie pomiędzy Intergrupą Centrum Częstochowa, a Ośrodkiem Leczenia Uzależnień.

7. Koordynator skarbników – obecny – Marcin. Przedstawił ustnie sprawozdanie ze swojej działalności.

8. Łącznik Intergrupy ds. Internetuwakat w służbie. Stroną „opiekuje” się Marian. Wysłał raport do Regionu.

II. CZAS DLA MANDATARIUSZY

1. Damy Radę Krzysztof – Grupa działa w oparciu o 12 Tradycji AA. Pracuje na programie zdrowienia 12 Kroków AA. Frekwencja dobra. Odpowiedzialność za VII tradycję również dobra. Służby obsadzone. Działa sponsorowanie. Przyjaciele niosą przesłanie do Z.K.. Rekomendacje do niesienia przesłania do ośrodków medycznych otrzymali Paweł i Marcin.

2. Grupa AA Wolnośćmandatariusz– grupa działa zgodnie z Preambułą AA i 12 Tradycjami AA. Działa sponsorowanie. Przyjaciele niosą posłanie do Z.K. , ośrodków medycznych oraz aresztu śledczego. Działają w strukturach regionu i kraju. Wszystkie służby na grupie obsadzone. Odpowiedzialność za VII Tradycję dobra. Na mitingu otwartym we wrzesniu radością zdrowienia dzieliło się siedmioro przyjaciół. Kapelusz na dobrym poziomie. Atmosfera na spotkaniach sprzyjająca zdrowieniu.

3. Grupa AA Pierwszy Kroknieobecny

4. Grupa AA Pokora – grupa zawieszona.

5. Grupa AA Tu i Teraz mandatariusz – grupa działa zgodnie z Preambułą AA i 12 Tradycjami AA. Przyjaciele niosą przesłanie do Z.K., A.Ś. i ośrodków medycznych. Pojawiają się nowe osoby oraz goście z innych miast. Sprzątaliśmy sale zgodnie z harmonogramem.

6. Grupa AA Kairos –mandatariusz –grupa działa zgodnie z Preambułą AA i 12 Krokami AA. Frekwencja na dobrym poziomie, przybywają nowe osoby. Odpowiedzialność za VII tradycję dobra. Przyjaciele niosą posłanie do Z.K. Grupa wywiązała się terminowo ze sprzątania naszych pomieszczeń. Wszystkie służby obsadzone.

7. Grupa AA Dobry Krokmandatariusz – grupa działa w oparciu o preambułę AA i 12Tradycji. Mitingi odbywają się w miłej i serdecznej atmosferze. Frekwencja na dobrym poziomie średnio 7 osób. VII Tradycja na dobrym poziomie. Przyjaciele z grupy brali aktywny udział w świętowaniu obchodów 45 lecia AA w Katowicach. Przyjaciele z grupy niosą regularnie przesłanie do Z.K. i na oddział terapii w szpitalu w Lublińcu.

8. Grupa AA Nad Sekwaną (Areszt Śledczy)- mandatariusz – Radek. 16 osób na spotkaniu. Jedna wypowiedź osadzonego, dobre spotkanie.

9. Grupa AA Przystanek (OZ Wąsosz Górny)- mandatariusz– Wojtek. Grupa działa zgodnie z Preambułą AA i 12 Tradycjami. Mitingi odbywają się regularnie, pojawiają się pojedyncze wypowiedzi. W kolejnym miesiącu mitingi będą odbywały się o 9.30.

10. Grupa AA Przywarówka (ZK Sieraków Śląski) – w.z.– Marek. Miting odbył się zgodnie z planem. Dobra frekwencja, miła i serdeczna atmosfera. Dużo wypowiedzi, bardzo dobry miting.

11. Grupa AA „Nadzieja” (ZK Lubliniec) – Miting nie odbył się. Przełożony na 19.10.2019.

12. Grupa AA „Odwaga” (ZK Herby) w.z. Marek. Mitingi odbyły się zgodnie z planem. Dobra, serdeczna atmosfera, przestrzegane są tradycje. Dużo wypowiedzi, fajne spotkania. Sporządził Marek Sz.

 

III. SPRAWY BIEŻĄCE

 1. Skończyła się służba skarbnika Intergrupy. Prośba do grup o zgłąszanie się chętnych do służby.

 2. Propozycja grupy „Damy Radę” aby podarować książkę „Przekaż Dalej” kierownikowi ośrodka Leczenia Uzależnień Panu Konradowi Grzybowi. Intergrupa wyraziła zgodę.

 3. Rekomendacja Pawła i Marcina do niesienia posłania do ośrodków medycznych. Intergrupa udzieliła rekomendacji.

 4. Zmiana formy dystrybucji literatury w kraju. Magazynowaniem i dostarczaniem literatury ma zająć się firma prywatna, aby obniżyć koszty.

Kapelusz wyniósł …… zł.

IV. USTALENIE TERMINÓW WYJAZDÓW

miting w ZK Sieraków- 26.10.2019 godz.10.00

miting w ZK Wąsosz- 10.11.2019 godz. 9.30

miting ZK Herby- 24.10.2019 i 09.11.2019 godz. 13.00

miting w ZK Lubliniec- 09.11.2019 godz. 9.00

miting w AŚ Częstochowa- 09.11.2019 godz. 11.00

Następne spotkanie Służb Intergrupy – 09.11.2019 r. godz. 16.00.

Sporządził – Zenek – sekretarz Intergrupy AA Centrum Częstochowa

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacja ze spotkania służb Intergrupy „Centrum Częstochowa” z dn. 14.09.2019 r.

Spotkanie rozpoczęto modlitwą o Pogodę Ducha i odczytaniem 12 Tradycji AA oraz 12 Koncepcji AA. Ustalono kworum do głosowania – 8 osób. Odczytano oraz przegłosowano proponowany porządek spotkania. Sekretarz sprawdził listę obecności.

I. SPRAWOZDANIA SŁUŻB:

1. Rzecznikobecny- Paweł. Był w stałym kontakcie z rzecznikami grup.

2. Sekretarz – obecny- Zenek. Sporządził raport ze spotkania Intergrupy za miesiąc sierpień 2019

3. Skarbnikobecny- Wojtek. Przedstawił raport finansowy za miesiąc lipiec i sierpień 2019. Raporty w załączeniu.

4. Kolporter Agnieszka. Przedstawiła sprawozdanie ze stanu literatury na dzień

14.09.2019. Sprawozdanie w załączeniu.
Fundusz literatury …….zł, z tego w gotówce …… zł.

5. Koordynator współpracy Intergrupy z Zakładami Karnymi – nieobecny.

6. Koordynator współpracy Intergrupy z Ośrodkami Medycznymi – obecny. Grzegorz przedstawił sprawozdanie za miesiąc sierpień. Posłanie jest niesione regularnie co czwartek na oddział psychiatryczny i somatyczny do szpitala przy ul. PCK . Współpraca z personelem szpitala bardzo dobra. Posłanie niosą Alina,Wojtek i Grzesiek . Ośrodek leczenie uzależnień dla nieletnich, o którym wspomniałem w ostatnim sprawozdaniu okazał się ośrodkiem leczącym tylko z uzależnień od narkotyków. Pragnę poinformować, że na 45 lecie AA w Katowicach przybyli zaproszeni przeze mnie profesjonaliści w osobach: Dyrektora Ośrodka Leczenia Uzależnień w Parzymiechach oraz Kierownika Poradni Leczenia Uzależnień w Częstochowie przy ul. 1 Maja) i jego żony.
Mogłem również uczestniczyć w spotkaniu profesjonalistów prowadzonym przez dr Woronowicza, gdzie przez cały czas była mowa o tym jak ważna i potrzebna jest współpraca Wspólnoty AA z instytucjami, w których znajdują się alkoholicy, którzy wciąż jeszcze cierpią. W dn. 21.08.2019 udałem się na spotkanie z kierownikiem Terapii przy ul. 1 Maja 25 Konradem Grzybem. Tematem naszej rozmowy była współpraca, a dokładnie niesienie posłania na oddział detoksykacyjny, podczas której kierownik ośrodka wyraził na to zgodę, prosząc zarazem o spełnienie warunków formalnych, czyli podpisania porozumienia z BSK oraz przedstawienia listy osób niosących posłanie i ustalenie, w którym dniu tygodnia będziemy przychodzić. W związku z powyższym osoby chętne do dzielenia się trzeźwością poprzez niesienie posłania do zgłaszania tego mandatariuszom grupy macierzystej.

7. Koordynator skarbników – nieobecny ,

8. Łącznik Intergrupy ds. Internetuwakat w służbie. Stroną „opiekuje” się Marian.

II. CZAS DLA MANDATARIUSZY

1. Damy Radę Krzysztof – Grupa działa w oparciu o 12 Tradycji AA. Pracuje na programie zdrowienia 12 Kroków AA. Frekwencja dobra. Odpowiedzialność za VII tradycję również dobra. Służby obsadzone. Działa sponsorowanie. Przyjaciele niosą przesłanie do Z.K..

2. Grupa AA Wolnośćmandatariusz– grupa działa zgodnie z Preambułą AA i 12 Tradycjami AA. Działa sponsorowanie. Przyjaciele niosą posłanie do Z.K. , ośrodków medycznych oraz aresztu śledczego. Działają w strukturach regionu i kraju. Wszystkie służby na grupie obsadzone. Odpowiedzialność za VII Tradycję dobra. Trwa praca na programie. Przeprowadzono rozmowę o czytaniu literatury AA. Członkowie grupy brali czynny udział w 45 leciu AA.

3. Grupa AA Pierwszy Kroknieobecny

4. Grupa AA Pokora – grupa zawieszona.

5. Grupa AA Tu i Terazmandatariusz – grupa działa zgodnie z Preambułą AA i 12 Tradycjami AA. Przyjaciele niosą przesłanie do Z.K., A.Ś. i ośrodków medycznych. Braliśmy udział w 45 leciu AA. Frekwencja i odpowiedzialność za VII Tradycję dobra. Jeden z przyjaciół obchodził I rocznicę zdrowienia.

6. Grupa AA Kairos –mandatariusz –grupa działa zgodnie z Preambułą AA i 12 Krokami AA. Frekwencja na dobrym poziomie. Atmosfera sprzyja zdrowieniu. Wszystkie służby obsadzone. Kapelusz na średnim poziomie. Przyjaciel z grupy Janek brał udział w obchodach 45 lecia AA.

7. Grupa AA Dobry Krokmandatariusz – grupa działa w oparciu o preambułę AA i 12 Tradycji. Mitingi odbywają się w miłej i serdecznej atmosferze. Frekwencja na dobrym poziomie średnio 10 osób. VII Tradycja na dobrym poziomie. Przyjaciele z grupy brali aktywny udział w świętowaniu obchodów 45 lecia AA w Katowicach. Przyjaciele z grupy niosą regularnie przesłanie do Z.K. i na oddział terapii w szpitalu w Lublińcu.

8. Grupa AA Nad Sekwaną (Areszt Śledczy)- w.z. Paweł – W spotkaniu uczestniczyło ośmiu osadzonych. Atmosfera serdeczna. Dużo wypowiedzi.

9. Grupa AA Przystanek (OZ Wąsosz Górny)- mandatariusz– Wojtek. Grupa działa zgodnie z Preambułą AA i 12 Tradycjami. Mitingi odbywają się regularnie, pojawiają się pojedyncze wypowiedzi. Kontakt ze służbami oraz panią psycholog dobry.

10. Grupa AA Przywarówka (ZK Sieraków Śląski) – mandatariusz– Michał. Miting odbył się zgodnie z planem. Dobra frekwencja, miła i serdeczna atmosfera. Dużo wypowiedzi, bardzo dobry miting.

11. Grupa AA „Nadzieja” (ZK Lubliniec) – w. z. Henryka. Przekazała ustnie. Miting bardzo udany. Wypowiadało się 5 osadzonych. Bogate doświadczenia. Chęć osadzonych do zorganizowania drugiego mitingu lub mitingu prowadzonego przez osadzone bez udziału osób z zewnątrz.

12. Grupa AA „Odwaga” (ZK Herby) – w.z. Michał. Mitingi odbywają się regularnie 2 razy w miesiącu. Dobra, serdeczna atmosfera, przestrzegane są tradycje. Frekwencja na średnim poziomie. Dużo wypowiedzi, fajne spotkania. Sporządził Marek Sz.

III. SPRAWY BIEŻĄCE

 1. Sprawa niesienia posłania do ZK dla kobiet w Lublińcu. Głos zabrali Henryka, Marian, Krzysztof, Michał, Agnieszka. Intergrupa ustaliła, że osoby zainteresowane rozwiązaniem sprawy mitingu w Z.K.w Lublińcu spotkają się w niedzielę 22.09.2019 o godz. 18.00 przy ul. Piłsudskiego.

 2. Sprawa wizytówek. Grzegorz zwrócił uwagę na nieaktualność naszych wizytówek. Intergrupa podjęła decyzję o wydrukowaniu nowych. Sprawą ma się zająć Krzysztof i Agnieszka. Intergrupa podjęła decyzję o podwyższeniu funduszu literatury w kwocie …. zł. Za podwyższeniem głosowało 8 soób.

 3. Sprawa niesienia posłania na oddział detoksyzacyjny przy ul. 1 Maja w Częstochowie. Podjęcie rozmów z dyrektorem placówki w celu ustalenia terminu i sposobu kontaktu z pacjentami na detoksie.

 4. Sprawa umowy z Tauronem. Podjęcie decyzji o wyborze taryfy odłożono do następnego spotkania Intergrupy.

Kapelusz wyniósł ….. zł.

IV. USTALENIE TERMINÓW WYJAZDÓW

28.09.2019 – miting w ZK Sieraków

13.10.2019 – miting w ZK Wąsosz

26.09.2019 i 12.10.2019 – miting ZK Herby

12.10.2019 – miting w ZK Lubliniec

12.10.2019 – miting w AŚ Częstochowa

Następne spotkanie Służb Intergrupy – 12.10.2019 r. godzina 16.00.

Sporządził – Zenek – sekretarz Intergrupy AA Centrum Częstochowa

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacja ze spotkania służb Intergrupy „Centrum Częstochowa” z dnia 10.08.2019 r.

Spotkanie rozpoczęto modlitwą o Pogodę Ducha i odczytaniem 12 Tradycji AA oraz 12 Koncepcji AA. Ustalono kworum do głosowania – 7 osób. Odczytano oraz przegłosowano proponowany porządek spotkania. Sekretarz sprawdził listę obecności.

I. SPRAWOZDANIA SŁUŻB:

1. Rzecznikobecny- Paweł.Kontaktował się z rzecznikami grup ,był na spotkaniu dotyczącym 45 lecia AA w Polsce

2. Sekretarz – obecny- Zenek. Sporządził raport ze spotkania Intergrupy za miesiąc lipiec 2019

3. Skarbniknieobecny

4. Kolporter Agnieszka przedstawiła sprawozdanie ze stanu literatury na dzień 10.08.2019. Sprawozdanie w załączeniu. Prośba do mandatariuszy o poruszenie na mitingu organizacyjnym sprawy czytania i zakupu literatury „aowskiej”. Informacja o sposobie prenumeraty -zamówienie i zapłata za rok kolejny do końca bieżącego roku

5. Koordynator współpracy Intergrupy z Zakładami Karnymi – nieobecny. W zastępstwie Grzegorz przedstawił następującą informację. Posłanie jest niesione regularnie do 5 jednostek penitencjarnych zgodnie z grafikiem . Kontaktowałem się z psychologiem w Z.K. w Herbach w sprawie danych personalnych Marcina

6. Koordynator współpracy Intergrupy z Ośrodkami Medycznymi – obecny. Grzegorz przedstawił sprawozdanie za miesiąc lipiec. Posłanie jest niesione regularnie co czwartek na oddział psychiatryczny i somatyczny do szpitala przy ul. PCK . Współpraca z personelem szpitala bardzo dobra . Posłanie niosą Alina ,Wojtek i Grzesiek . Noszę się z zamiarem podjęcia rozmowy z personelem szpitala dla nieletnich uzależnionych od alkoholu w Częstochowie przy ul. Rejtana.

7. Koordynator skarbników  – nieobecny ,

8. Łącznik Intergrupy ds. Internetuwakat w służbie. Stroną „opiekuje” się Marian.

9.Koordynator do 45-leciaobecny Ryszard i Marian pełniący służbę skoordynowania działań naszej Intergrupy na obchodach jubileuszu w piątek 16.08. Przedstawił szczegółowy plan mitingów prowadzonych przez naszą Intergrupę oraz służb pełnionych przez naszych członków

II. CZAS DLA MANDATARIUSZY

1. Damy Radęp.o. Krzysztof – Grupa działa w oparciu o 12 Tradycji AA. Pracuje na programie zdrowienia 12 Kroków AA. Frekwencja dobra. Odpowiedzialność za VII tradycję również dobra. Służby obsadzone. Działa sponsorowanie. Przyjaciele niosą przesłanie do Z.K. Grupa przekazała ….. zł na 45-lecie AA w Polsce oraz … zł na fundusz remontowy. Grupa zakupiła książki Historia AA w Polsce tom 1 i 2. Grupa sprzątała pomieszczenie.

2. Grupa AA Wolnośćmandatariusz– grupa działa zgodnie z Preambułą AA i 12 Tradycjami AA. Działa sponsorowanie. Przyjaciele niosą posłanie do Z.K. , ośrodków medycznych oraz aresztu śledczego. Działają w strukturach regionu i kraju. Dwóch przyjaciół Rysiek i Marian aktywnie działają w przygotowaniach jubileuszu Wspólnoty. Wszystkie służby na grupie obsadzone . Odpowiedzialność za 7 Tradycję AA dobra .

3. Grupa AA Pierwszy Kroknieobecny

4. Grupa AA Pokora – grupa zawieszona. Pełnione są dyżury przy telefonie kontaktowym.

5. Grupa AA Tu i Teraznieobecny

6. Grupa AA Kairos –mandatariusz –grupa działa zgodnie z Preambułą AA i 12 Tradycjami AA. Służby na grupie obsadzone. Frekwencja na dobrym poziomie. Przyjaciele z grupy niosą przesłanie do Z.K. Kapelusz na średnim poziomie. Grupa przegłosowała o przekazaniu  … zł na 45-lecie AA. W miesiącu lipcu odbyły się wszystkie mitingi. Grupa sprzątała pomieszczenie .

7. Grupa AA Dobry Krokmandatariusz – grupa działa w oparciu o preambułę AA i 12 Tradycji AA. Mitingi odbywają się w miłej i serdecznej atmosferze. Frekwencja na dobrym poziomie średnio 10 osób. VII Tradycja na dobrym poziomie. Odwiedziła nas Pani Psycholog z grupą swoich pacjentów. Bardo dobre spotkanie. Przyjaciele z grupy niosą regularnie przesłanie do Z.K. i na oddział terapii w szpitalu w Lublińcu.

8. Grupa AA Nad Sekwaną (Areszt Śledczy)- w.z. Marian – obecnych na mitingu było trzech osadzonych. Każdy się wypowiadał.

9. Grupa AA Przystanek (OZ Wąsosz Górny)- w.z. – Paweł. Dobre spotkanie. Spora frekwencja. Aczkolwiek osadzeni nie są na nim z własnej woli. Atmosfera dobra. Osadzeni dają się powoli namówić do czytania tekstów AA. (12 kroków, 12 tradycji). Zostaliśmy poproszeni o rozmowę przez panią psycholog. Tematem było, jak ona może pomóc, aby spotkania były jeszcze lepsze.

10. Grupa AA Przywarówka (ZK Sieraków Śląski) – mandatariusz nieobecny, przekazał raport na piśmie. Miting odbył się zgodnie z planem. Dobra frekwencja, miła serdeczna atmosfera. Dużo wypowiedzi ,dobry miting. Chciałem też powiedzieć, że mam podopiecznego w Z.K. Spotykamy się przed każdym mitingiem na dwie godziny, czas mija bardzo szybko. Piękne bardzo wartościowe spotkania . Aktualnie będziemy omawiać VI krok. Sporządził mandatariusz Michał Sz.

11. Grupa AA „Nadzieja” (ZK Lubliniec) – w. z. Teresa . W mitingu uczestniczyło 15 kobiet (12 osadzonych i 3 kobiety z 2 intergrup). Spotkanie przebiegało w dobrej serdecznej atmosferze. Jedna osadzona zabrała głos. Pięć osadzonych zainteresowało się sponsorowaniem na programie AA. Dwie kobiety z ,,wolności”  gotowe są pracować na programie AA z osadzonymi. Decyzję o przynależności do Wspólnoty podjęła 1 kobieta.

12. Grupa AA „Odwaga” (ZK Herby) –mandatariusz nieobecny, przekazał raport . Mityngi odbywają się regularnie 2 razy w miesiącu. Dobra serdeczna atmosfera, przestrzegane są Tradycje. Frekwencja na średnim poziomie. Dużo wypowiedzi fajne spotkania. Sporządził Michał Sz.

III. SPRAWY BIEŻĄCE

 1. Relacja Henryki i Renaty o własnych odczuciach po zapoznaniu się z listem koordynatora ds. Z.K. oraz w temacie niesienia posłania wspólnie z przyjaciółkami z innej intergrupy.

 2. Przegłosowano wniosek o przekazanie  …. zł. z funduszy intergrupy na 45-lecie AA w Polsce .

 3. Intergrupa przegłosowała decyzję o zobowiązaniu koordynatora ds. Z.K. do podjęcia pilnych działań, aby rozdzielić niesienie posłania do Z.K. w Lublińcu przez Intergrupę Centrum Częstochowa i inną Intergrupę tak aby spotkania odbywały się w różnych terminach. To pozwoli uzdrowić sytuację jaka zadziała się w tym zakładzie.

Kapelusz wyniósł ….  zł.

IV. USTALENIE TERMINÓW WYJAZDÓW

28.09.2019 – miting w ZK Sieraków

08.09.2019 r. miting w ZK Wąsosz

14.09.2019 r. miting ZK Herby

14.09.2019 r. miting w ZK Lubliniec

14.09.2019 r. miting w AŚ Częstochowa

26.09.2019 r. miting w ZK Herby

Następne spotkanie Służb Intergrupy –  14.09.2019 r. godzina 16.00.

                       Sporządził – Zenek – sekretarz Intergrupy AA Centrum Częstochowa

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacja ze spotkania służb Intergrupy „Centrum Częstochowa” z dn. 13.07.2019 r.

Spotkanie rozpoczęto modlitwą o Pogodę Ducha i odczytaniem 12 Tradycji AA oraz 12 Koncepcji AA. Odczytano oraz przegłosowano proponowany porządek spotkania. Sprawdzono listę obecności.

Ustalono kworum do głosowania: 10 osób. Sekretarz sprawdził listę obecności. Przedstawiono i zatwierdzono porządek zebrania

I. SPRAWOZDANIA SŁUŻB:

1. Rzecznik – Paweł .Kontaktował się z rzecznikami grup, pilotował sprawę wymiany drzwi

2. Sekretarz – Zenek.Sporządził raport ze spotkania Intergrupy za miesiąc czerwiec 2019 r.

3. Skarbnik – przedstawił rozliczenie finansowe Intergrupy AA „Centrum Częstochowa” z realizacji V i VII Tradycji za miesiąc Czerwiec 2019. Rozliczenie w załączeniu.

4. Kolporter p.o. Agnieszka przedstawiła sprawozdanie ze stanu literatury na dzień 08.07.2019. Sprawozdanie w załączeniu

5. Koordynator współpracy Intergrupy z Zakładami Karnymi – nieobecny. Radek przekazał następujące informacje:

– Uczestniczyłem w regionalnym zespole koordynatorów z Z.K. I A.Ś.

– Omawiane były szczegóły mitingów na 45 lecie i ich tematy

– Na 45 leciu będzie również dostępny pokój nr 7 do dodatkowych spotkań -Omawiane również były tematy na regionalne warsztaty niesienia posłania do Z.K. Które odbędą się 16.11 w Zabrzu

– Jest propozycja zorganizowania kolejnych warsztatów w Częstochowie, temat pod rozwagę

– Został sporządzony aneks do porozumienia między BSK a Z.K. W Herbach jako, że jestem nowym koordynatorem

– Zaktualizowałem listę mężczyzn w Z.K. Herby

– Został odczytany list koordynatora dotyczący Z.K. w Lublińcu. List w załączeniu

6. Koordynator współpracy Intergrupy z Ośrodkami Medycznymi – Grzegorz przedstawił sprawozdanie za miesiąc czerwiec. Ponieważ doszło do sytuacji,że w dniu w których chodzimy do szpitala na Tysiącleciu nieść posłanie okazało się,że wcześniej byli już przyjaciele z Intergrupy Zagłebiowsko Jurajskiej spotykający się w Częstochowie przy ulicy Targowej postanowiłem skontaktować się z nimi w celu ustalenia grafiku, w które dni mogą przychodzić oni,a w które my , aby w przyszłości nie dochodziło do takiej sytuacji.Dzięki pomocy przyjaciela Mariana w środę 10.07.2019 r. ja, Marian,Wojtek oraz przyjaciele z Targowej spotkaliśmy się w tym celu na ul. Piotrkowskiej. Na spotkaniu ustaliliśmy , w które dni możemy chodzić do szpitala ażeby w przebiegu służby niesienia posłania nie kolidować sobie nawzajem. Omówiliśmy również bardzo ważną kwestię, czyli , że mężczyżni rozmawiają z mężczyznami ,a kobiety z kobietami. Spotkanie przebiegało w bardzo miłej i przyjaznej atmosferze. Podczas nieobecności Aliny z grupy AA Wolność jako jedynej kobiety z Intergrupy Centrum Częstochowa niosącej posłanie do szpitala dostając informację ,że w szpitalu znajduje się kobieta, która potrzebuje pomocy, kontaktowałem się z Grażyną z Intergrupy Zagłębiowsko Jurajskiej.

7. Koordynator skarbników – sprawozdanie ustne

8. Łącznik Intergrupy ds. Internetuwakat w służbie. Stroną „opiekuje” się Marian.

9. Koordynator do 45-lecianieobecny

II. CZAS DLA MANDATARIUSZY

1. Damy Radęp.o. mandatariusza Krzysztof – Grupa działa w oparciu o 12 Tradycji AA. Pracuje na programie zdrowienia 12 Kroków AA. Frekwencja dobra. Odpowiedzialność za VII tradycję również dobra. Służby obsadzone. Działa sponsorowanie. Przyjaciele niosą przesłanie do Z.K..Agnieszka otrzymała rekomendacje do służby kolportera Intergrupy.

2. Grupa AA Wolnośćmandatariusz– grupa działa zgodnie z Preambułą AA i 12 Tradycjami AA. Działa sponsorowanie. Przyjaciele niosą posłanie do Z.K. , ośrodków medycznych oraz aresztu śledczego. Działają w strukturach regionu i kraju ,biorą czynny udział w przygotowaniach jubileuszu. Odpowiedzialność za VII tradycje dobra .Grupa przekazała …… zł na jubileusz 45 lecia.Pojawiają się nowe osoby i pozostają. Przyjaciele Marian, Maciek i Zenek wykonali naprawę instalacji elektrycznej w naszym lokalu.

3. Grupa AA Pierwszy Kroknieobecny

4. Grupa AA Pokora – grupa zawieszona. Pełnione są dyżury przy telefonie

5. Grupa AA Tu i Terazmandatariusz – Grupa działa w oparciu o Preambułę i 12 Tradycji AA. Przyjaciele niosą przesłanie do Z.K. ,A.Ś. I ośrodków medycznych, biorą udział w działaniach Intergrupy. Atmosfera i frekwencja dobra ,pojawiają się nowe osoby. Odpowiedzialność za VII tradycje na średnim poziomie.

6. Grupa AA Kairos –mandatariusz –grupa działa zgodnie z 12 krokami i 12 Tradycjami AA. Frekwencja dobra, pojawiają się nowe osoby .Przyjaciele z grupy niosą przesłanie do Z.K. I pełnią służbę przy telefonie. Odpowiedzialność za VII tradycje dobra.

7. Grupa AA Dobry Krokmandatariusz – grupa działa w oparciu o preambułę AA i 12Tradycji. Frekwencja na mitingach i VII tradycja na dobrym poziomie. Przyjaciele z grupy niosą przesłanie AA do Z.K. I na oddział terapii. Dwóch przyjaciół było na spotkaniu w ośrodku młodzieżowym w Herbach.

8. Grupa AA Nad Sekwaną (Areszt Śledczy)- miting odbył się zgodnie z ustalenaimi. Było 6-iu osadzonych i praktycznie każdy się wypowiadał. Dobra atmosfera spotkania.

9. Grupa AA Przystanek (OZ Wąsosz Górny)- miting 14.07.2019 r.

10. Grupa AA Przywarówka (ZK Sieraków Śląski) – mandatariusz– Mitingi odbywają się regularnie . Przebiegają w dobrej serdecznej atmosferze, w oparciu o preambułę i 12 Tradycji AA.Frekwencja około 15-20 osób. Dużo wypowiedzi, bardzo dobre spotkanie . Mandatariusz brał udział w spotkaniu ze studentami , które odbyło się na terenie Z.K.

11. Grupa AA „Nadzieja” (ZK Lubliniec) – w. z. Renata . Spotkanie odbyło się terminowo 13.07.2019. W mitingu brało udział 16 skazanych i 4 osoby prowadzące. Miła atmosfera sprzyjająca zdrowieniu.

12. Grupa AA „Odwaga” (ZK Herby) w/z Michał – mityngi odbywają się regularnie 2 razy w miesiącu w oparciu Preambułę i 12 Tradycji AA. Dobra frekwencja,wypowiedzi ,bardzo fajne spotkanie .

III. SPRAWY BIEŻĄCE

 1. Agnieszka uzyskała rekomendacje Intergrupy do służby kolportera Intergupy

 2. Kończy się służba skarbnika Intergrupy, apel o zgłaszanię się chętnych do tej służby.

 3. Prośba Grzegorza o zapoznanie się służebnych z poradnikiem dla służby przy telefonie.

 4. Apel rzecznika Intergrupy o opiekę nad nowo przybyłymi przyjaciółmi. Wymiana numerów telefonów. Potem próba rozmowy telefonicznej. Kilka przyjaznych i ciepłych sms-ów.

Kapelusz wyniósł …… zł.

IV. USTALENIE TERMINÓW WYJAZDÓW

27.07.2019 r. – miting w ZK Sieraków

14.07.2019 r. miting w ZK Wąsosz

10.08.2019 r. miting ZK Herby

10.08.2019 r. miting w ZK Lubliniec

10.08.2019 r. miting w AŚ Częstochowa

25.07.2019 r. miting w ZK Herby

Następne spotkanie Służb Intergrupy – 10.08.2019 r. godzina 16.00.

 

Sporządził – Zenek – sekretarz Intergrupy AA Centrum Częstochowa

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacja ze spotkania służb Intergrupy „Centrum Częstochowa” z dn. 08.06.2019 r.

Spotkanie rozpoczęto modlitwą o Pogodę Ducha i odczytaniem 12 Tradycji AA oraz 12 Koncepcji AA. Odczytano oraz przegłosowano proponowany porządek spotkania. Sprawdzono listę obecności.

Ustalono kworum do głosowania: 9 osób. Sekretarz sprawdził listę obecności. Przedstawiono i zatwierdzono porządek zebrania.

I. SPRAWOZDANIA SŁUŻB:

1. Rzecznikobecny-

– Utrzymywałem kontakt z rzecznikami grup.

– Rozmawiałem z rzecznikiem grupy „Pierwszy krok” w temacie otwierania pomieszczenia na godzinę przed rozpoczęciem mitingu.

– udało mi się doprowadzić do umieszczenia naszego plakatu informacyjnego w korytarzu przed dyżurką komisariatu III przy ulicy Kiedrzyńskiej w Częstochowie.

2. Sekretarz – obecny – zmiana w służbie. Nowy sekretarz Zenek

3. Skarbnik  – obecny przedstawił rozliczenie finansowe Intergrupy AA „Centrum Częstochowa” z realizacji V i VII Tradycji za miesiąc Maj. Rozliczenie w załączeniu.

4. Kolporter p.o. Agnieszka przedstawiła sprawozdanie ze stanu literatury na dzień

08.06.2019. Sprawozdanie w załączeniu

5. Koordynator współpracy Intergrupy z Zakładami Karnymi – obecny – Nowy koordynator Radek

– Wykonałem telefony do wszystkich Z.K. Rozmawiając z psychologami i informując o rotacji w służbach – Przesunąłem o godzinę później miting w A.Ś. t.j. Z 10.00 na 11.00 z racji iż w tym samym czasie odbywa się msza św.

– Będzie odnowione porozumienie z Z.K. W Herbach z racji że było jeszcze na Michała S. poprzedniego koordynatora z Z.K. ,wymagane jest zaświadczenie o niekaralności.

6. Koordynator współpracy Intergrupy z Ośrodkami Medycznymi wakat w służbie.

7. Koordynator skarbników  – nieobecny

8. Łącznik Intergrupy ds. Internetuwakat w służbie. Stroną „opiekuje” się Marian.

9.Koordynator do 45-lecianieobecny

II. CZAS DLA MANDATARIUSZY

1. Damy Radęp.o. Krzysztof – Grupa działa w oparciu o 12 Tradycji AA. Pracuje na programie zdrowienia 12 Kroków AA.Frekwencja dobra. Odpowiedzialność za VII tradycję również dobra. Służby obsadzone. Działa sponsorowanie. Przyjaciele niosą przesłanie do Z.K. Grupa przegłosowała czytanie starej wersji 12 Kroków i 12 Tradycji.

2. Grupa AA Wolnośćmandatariusz – grupa działa zgodnie z Preambułą AA i 12 Tradycjami AA.Działa sponsorowanie. Przyjaciele niosą posłanie do Z.K. I ośrodków medycznych , biorą czynny udział w strukturach regionu i kraju oraz w przygotowaniach do jubileuszu wspólnoty . Wszystkie służby obsadzone odpowiedzialność za VII Tradycję dobra.

3. Grupa AA Pierwszy Krokw.z. Jola Mitingi odbywają się zgodnie z Preambułą A.A. Omawiane są Kroki oraz Tradycje A.A. Frekwencja niska. Kapelusz adekwatny do frekwencji. Atmosfera bardzo serdeczna. Służby obsadzone rotacyjnie.

4. Grupa AA Pokora – grupa zawieszona – w czwartki pełniony jest dyżur przy telefonie kontaktowym.

5. Grupa AA Tu i Terazmandatariusz – Grupa działa w oparciu o zasady i Preambułę AA. Atmosfera na mitingach sprzyja zdrowieniu.frekwencja na spotkaniach dobra.odpowiedzialność za VII Tradycje na średnim poziomie.(W podziale brakło pieniędzy na comiesięczny datek na 45-lecie i Fundusz Gospodarczy).

6. Grupa AA Kairos –w. z. Henryka –grupa działa zgodnie z 12 krokami i 12 Tradycjami AA. Atmosfera na mitingach sprzyjająca zdrowieniu. Frekwencja dobra. Odpowiedzialność za VII Tradycję na średnim poziomie. Przyjaciele z grupy niosą przesłanie do Zakładów Karnych i pełnią czwartkowy dyżur przy telefonie.

7. Grupa AA Dobry Krokmandatariusz – grupa działa w oparciu o preambułę AA i 12 Tradycji. Na mityng uczęszcza średnio około 6-8 osób. Grupa niesie posłanie do zakładów karnych i szpitala w Lublińcu. Służby na grupie są zawsze obsadzone. 7 Tradycja na średnim poziomie.

8. Grupa AA Nad Sekwaną (Areszt Śledczy)- mandatariusz – mityng się odbył. Na spotkaniu był Radek, Marian oraz czterech osadzonych. Bardzo „żywe” spotkanie. Wszyscy przyjaciele zabrali głos. Omówiono 5 krok.

9. Grupa AA Przystanek (OZ Wąsosz Górny)- w/z Paweł – miting odbył się zgodnie wyjątkowo w pierwszą niedzielę miesiąca, z uwagi na to że gościnnie uczestniczył w nim koordynator współpracy z Z.K. z Regionu Katowice. Frekwencja dobra. Atmosfera dobra. Osadzeni nie zabierali głosu.

10. Grupa AA Przywarówka (ZK Sieraków Śląski) – mandatariusz– miting odbył się planowo.obecni byli Paweł,Kamil i Wojtek Duża frekwencja i dużo wypowiedzi. Dobra i serdeczna atmosfera.

11. Grupa AA „Nadzieja” (ZK Lubliniec) – w mitingu uczesniczyła Henryka ,Grażyna i Beata z Intergrupy Śląskiej ,wypowiadały się trzy osadzone ,jedna z osadzonych miała 5 rocznicę .

12. Grupa AA „Odwaga” (ZK Herby) w/z Paweł – mityng się odbył. Atmosfera i frekwencja dobra. Sporo wypowiedzi, również ze strony osadzonych. Przydatne doświadczenia.

III. SPRAWY BIEŻĄCE

 1. Agnieszka zgłosiła propozycję aby uporządkować sprawę kolportera Intergrupy
 2. Rekomendacja Grzegorza do służby koordynatora do współpracy z ośodkami medycznymi – Intergrupa udzieliła rekomendacji.
 3. Rekomendacja Aliny z grupy „Wolność” do służby niesienia przesłania do O.M. – Intergrupa udzieliła rekomendacji.
 4. Sprawa dopisania osób z innych Intergrup do mitingów w zakładzie karnym w Lublińcu . Intergrupa zagłosowała przeciw.
 5. Poruszono sprawę wymiany drzwi wewnętrznych w pomieszczeniach Intergrupy „Centrum-Częstochowa” w celu wygłuszenia i docieplenia pomieszczeń. Decyzja drzwi do łazienki i na korytarz same skrzydła ,na zaplecze drugie drzwi z ościeżnicą.
 6. Przegłosowano zakup nowych tekstów do teczki za kwotę ….. zł.
 7. Apel Agnieszki z grupy Damy Radę o zgłaszanie się chętnych do objęcia służby kolportera Intergrupy.
 8. Intergrupa podjęła decyzję o przyznaniu pieniędzy na posiłki dla zaproszonych profesjonalistów

Kapelusz wyniósł ……… zł.

IV. USTALENIE TERMINÓW WYJAZDÓW

23.06.2019 – miting w ZK Sieraków

27.06.2019 r. miting ZK Herby

13.07.2019 r. miting w ZK Lubliniec

13.07.2019 r. miting w AŚ Częstochowa

13.07.2019 r. miting w ZK Herby

14.07.2019 r. miting w ZK Wąsosz

Następne spotkanie Służb Intergrupy –  13.07.2019 r. godzina 16.00.

Sporządził – Zenek sekretarz Intergrupy AA „Centrum Częstochowa”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacja ze spotkania służb Intergrupy „Centrum Częstochowa” z dn. 11.05.2019 r.

Spotkanie rozpoczęto modlitwą o Pogodę Ducha i odczytaniem 12 Tradycji AA oraz 12 Koncepcji AA. Odczytano oraz przegłosowano proponowany porządek spotkania. Sprawdzono listę obecności.

Ustalono kworum do głosowania: 8 osób

I. SPRAWOZDANIA SŁUŻB:

1. Rzecznikobecny- zmiana w służbie. Nowy rzecznik Paweł.

2. Sekretarzwakat w służbie

3. Skarbnik  – obecny przedstawił rozliczenie finansowe Intergrupy AA „Centrum Częstochowa” z realizacji V i VII Tradycji za miesiąc Kwiecień. Rozliczenie w załączeniu.                  

4. Kolporter p.o. Agnieszka przedstawiła sprawozdanie ze stanu literatury na dzień 11.05.2019. Sprawozdanie w załączeniu

5. Powierniksłużba odwołana

6. Koordynator współpracy Intergrupy z Zakładami Karnymi  – wakat w służbie.

7. Koordynator współpracy Intergrupy z Ośrodkami Medycznymi wakat w służbie.

8. Koordynator skarbników  – nieobecny

9. Łącznik Intergrupy ds. Internetuwakat w służbie. Stroną „opiekuje” się Marian.

10.Koordynator do 45-lecianieobecny

II. CZAS DLA MANDATARIUSZY

1. Damy Radę–  p.o. Krzysztof – Grupa działa w oparciu o 12 Tradycji AA. Atmosfera na grupie przyjazna i serdeczna. Systematycznie omawiany jest program 12 kroków AA Frekwencja dobra. Odpowiedzialność za VII Tradycję również dobra. Służby obsadzone. Działa sponsorowanie. Przyjaciele z grupy niosą przesłanie do Z.K. Przedyskutowano i przegłosowano sprawę wymiany drzwi wewnętrznych w pomieszczeniach Intergrupy „Centrum Częstochowa”. Grupa przegłosowała sprawę wypożyczania książek „nowo-przybyłym” po dwóch miesiącach uczestnictwa. Grupa przekazała ….   zł na obchody 45-lecia AA w Polsce.

2. Grupa AA Wolnośćmandatariusz– grupa działa zgodnie z preambułą i 12 Tradycjami. Działa sponsorowanie. Służby w grupie obsadzone. Pojawiają się i są nowi uczestnicy. Członkowie grupy niosą przesłanie do Z.K. i szpitala, oraz działają w służbach regionu i kraju. Odpowiedzialność za VII Tradycję dobra.

3. Grupa AA Pierwszy Kroknieobecny

4. Grupa AA Pokora – grupa zawieszona.

5. Grupa AA Tu i Terazmandatariusz – Grupa działa w oparciu o zasady i Preambułę AA. Frekwencja na spotkaniach na średnim poziomie. Odpowiedzialność za VII Tradycję dobra. Członkowie grupy niosą przesłanie do Z.K., A.Ś. i O.M. Dwóch przyjaciół otrzymało rekomendację:

– Koordynator do Zakładów Karnych,

– Niesienie przesłania do Ośrodków Medycznych.

6. Grupa AA Kairosmandatariusz – działa zgodnie z 12 krokami i 12 Tradycjami AA. Atmosfera na mitingach sprzyjająca zdrowieniu. Frekwencja dobra. Odpowiedzialność za VII Tradycję na średnim poziomie. Przyjaciele z grupy niosą przesłanie do Zakładów Karnych i pełnią czwartkowy dyżur przy telefonie.

7. Grupa AA Dobry Krokrzecznik – grupa działa w oparciu o preambułę AA i 12 Tradycji. Na mityng uczęszcza średnio około 6-8 osób. VII Tradycja na średnim poziomie. Przyjaciele niosą przesłanie do Z.K. i szpitala w Lublińcu. Służby na grupie obsadzone. W dniu 8.04 odbył się miting z okazji 2 rocznicy grupy spotykającej się na Oddziale Terapii Szpitala w Lublińcu. W mitingu uczestniczyli: Kierownictwo, Psychologowie, Terapeuci, Pacjenci oraz przyjaciele z Częstochowy. Spotkanie odbyło się w dobrej atmosferze, ciekawe doświadczenia.

8. Grupa AA Nad Sekwaną (Areszt Śledczy)-  mandatariusz – mityng się odbył. Na spotkaniu był Radek, Marian oraz czterech osadzonych. Bardzo „żywe” spotkanie. Wszyscy przyjaciele zabrali głos. Omówiono V krok.

9. Grupa AA Przystanek (OZ Wąsosz Górny)- w/z Paweł  – miting odbył się zgodnie z ustaleniami. Frekwencja dobra. Atmosfera dobra. Osadzeni nie zabierali głosu. Po mitingu jeden z osadzonych poprosił o rozmowę.

10. Grupa AA Przywarówka (ZK Sieraków Śląski) – mandatariusz– miting odbył się planowo. Duża frekwencja i dużo wypowiedzi. Dobra i serdeczna atmosfera.

11. Grupa AA „Nadzieja” (ZK Lubliniec)  – miting odbędzie się 12.05.2019.

12. Grupa AA „Odwaga” (ZK Herby) w/z Paweł – mityng się odbył, frekwencja duża. Atmosfera serdeczna. Większość przyjaciół zabrała głos.

III. SPRAWY BIEŻĄCE

 1. Rekomendacja Radka z grupy „Tu i Teraz” do służby Koordynatora ds. kontaktów z Z.K. – intergrupa udzieliła rekomendacji
 2. Rekomendacja Wojtka z grupy „Tu i Teraz” do służby niesienia przesłania do Ośrodków Medycznych – intergrupa udzieliła rekomendacji.
 3. Rekomendacja Aliny z grupy „Wolność” do służby niesienia przesłania do Ośrodków Medycznych – intergrupa udzieliła rekomendacji.
 4. Rekomendacja Zenka z grupy „Wolność” do służby sekretarza intergrupy. – intergrupa udzieliła rekomendacji.
 5. Poruszono sprawę wymiany drzwi wewnętrznych w pomieszczeniach Intergrupy „Centrum-Częstochowa” w celu wygłuszenia i docieplenia pomieszczeń. Ostateczne decyzje Intergrupa ma podjąć na kolejnym spotkaniu w czerwcu.
 6. Prośba kolportera Intergrupy o zachęcanie na grupach do czytania i kupowania biuletynów „Zdrój” i „Karlik”

Kapelusz wyniósł ……. zł.

IV. USTALENIE TERMINÓW WYJAZDÓW

18.05.2019 – wyjazd służebnych intergrupy na Konferencję do Jastrzębia Zdrój

26.05.2019 – miting w ZK Sieraków

12.05.2019 r. miting w ZK Wąsosz

23.05.2019 r. miting ZK Herby

8.06.2019 r. miting w ZK Lubliniec

8.06.2019 r. miting w AŚ Częstochowa

8.06.2019 r. miting w ZK Herby

Następne spotkanie Służb Intergrupy –  8.06.2019 r. godzina 16.00.

Sporządził – Paweł – rzecznik Intergrupy AA „Centrum Częstochowa”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacja ze spotkania służb Intergrupy „Centrum Częstochowa”

z dnia 13.04.2019 r.

Spotkanie rozpoczęto modlitwą o Pogodę Ducha i odczytaniem 12 Tradycji AA oraz 12 Koncepcji AA. Odczytano oraz przegłosowano proponowany porządek spotkania. Sprawdzono listę obecności.

Ustalono kworum do głosowania: 7 osób

I. Sprawozdania służb:

1. Rzecznikobecny utrzymywał stały kontakt z rzecznikami grup, uczestniczył w ostatniej RR

2. Sekretarzwakat w służbie

3. Skarbnikobecny przedstawił rozliczenie finansowe Intergrupy AA „Centrum Częstochowa” z realizacji V i VII Tradycji za miesiąc Marzec. Rozliczenie w załączeniu.

4. Kolporter w/z Agnieszka przedstawiła sprawozdanie ze stanu literatury na dzień 13.04.2019. Sprawozdanie w załączeniu

5. Powierniksłużba odwołana

6. Koordynator współpracy Intergrupy z Zakładami Karnymiwakat w służbie.

7. Koordynator współpracy Intergrupy z Ośrodkami Medycznymi wakat w służbie.

8. Koordynator skarbnikówobecny przedstawił rozliczenie z funduszu gospodarczego na dzień 13.04.2019

9. Łącznik Intergrupy ds. Internetuwakat w służbie. Stroną „opiekuje” się Marian.

10.Koordynator do 45-lecia – obecny

II. CZAS DLA MANDATARIUSZY

1. Damy Radęp.o. Krzysztof – Grupa działa w oparciu o 12 Tradycji AA. Pracuje na programie zdrowienia 12 kroków AA. Atmosfera na grupie przyjazna i serdeczna. Systematycznie omawiany jest program 12 kroków AA Frekwencja dobra. Odpowiedzialność za VII Tradycję również dobra. Służby obsadzone. Działa sponsorowanie. Przyjaciele z grupy niosą przesłanie do Z.K. i służby przy telefonie. Grupa rekomendowała Pawła do służby rzecznika Inter grupy

2. Grupa AA Wolnośćmandatariusz– grupa działa zgodnie z preambułą i 12 Tradycjami. Atmosfera serdeczna i przyjazna. Atmosfera na spotkaniach sprzyjająca zdrowieniu. Pojawiają się nowi uczestnicy. Członkowie grupy niosą przesłanie do Z.K. i szpitala, oraz uczestniczą w służbach regionu i kraju. Odpowiedzialność za 7 Tradycję dobra.

3. Grupa AA Pierwszy Kroknieobecny

4. Grupa AA Pokora – grupa zawieszona.

5. Grupa AA Tu i Terazmandatariusz – Grupa działa w oparciu o zasady i Preambułę AA. Atmosfera, frekwencja i odpowiedzialność za VII Tradycję dobra. Członkowie grupy niosą przesłanie do Z.K.

6. Grupa AA Kairosw/z Zenek – działa zgodnie z preambułą AA i 12 Tradycjami. W m-cu Lutym odbyły się wszytkie mityngi. Służby na grupie obsadzone. Odpowiedzialność za 7 Tradycję dobra. Przyjaciele z grupy niosą przesłanie do Z.K. Nastąpiła rotacja w służbie rzecznika grupy, nowym rzecznikiem został Robert

7. Grupa AA Dobry Krokmandatariusz – grupa działa w oparciu o preambułę AA i 12Tradycji. Na mityng uczęszcza średnio około 6-8 osób. Grupa niesie przesłanie do Z.K. i szpitala w Lublińcu. Służby na grupie obsadzone. W marcu odbył się mityng rocznicowy z okazji pierwszej rocznicy powstania grupy.

8. Grupa AA Nad Sekwaną (Areszt Śledczy)- mandatariusz – mityng się odbył. Frekwencja mała.

9. Grupa AA Przystanek (OZ Wąsosz Górny)- mandatariusz – miting odbył się zgodnie z ustaleniami. Frekwencja dobra. Atmosfera też dobra.

10. Grupa AA Przywarówka (ZK Sieraków Śląski) – w/z Marcin– miting odbył się planowo. Duża frekwencja.

11. Grupa AA „Nadzieja” (ZK Lubliniec) – w/z Zenek – miting odbył się terminowo. Było 11 uczestniczek oraz dwie prowadzące. W spotkaniu uczestniczył koordynator regionu do Z.K. Adam

12. Grupa AA „Odwaga” (ZK Herby) w/z Marcin – mityng się odbył, frekwencja duża.

III. SPRAWY BIEŻĄCE

 1. Rekomendacja Pawła z grupy Damy Radę do służby rzecznika inter grupy. – Intergrupa w wyniku głosowania udzieliła rekomendacji
 2. Rekomendacja Grześka z grupy Tu i Teraz do służby niesienia przesłania do Z.K. i O.M. – Intergrupa w wyniku głosowania udzieliła rekomendacji
 3. Apel do wszystkich grup o wyłonienie kandydatów do służb: Koordynatora ds. Kontaktów z ZK oraz Koordynatora ds. Kontaktów z Ośrodkami Medycznymi
 4. Apel do wszystkich grup o wyłonienie kandydata do służby i sekretarza Intergrupy

Kapelusz wyniósł …… zł.

USTALENIE TERMINÓW WYJAZDÓW

14.04.2019 – wyjazd koordynatora na spotkanie do 45-lecia

27.04.2019 – miting w ZK Sieraków

14.04.2019 r. miting w ZK Wąsosz

25.04.2019 r. miting ZK Herby

11.05.2019 r. miting w ZK Lubliniec

11.05.2019 r. miting w AŚ Częstochowa

11.05.2019 r. miting w ZK Herby

Następne spotkanie Służb Intergrupy – 11.05.2019 r. godzina 16.00.

Sporządził – Radek O. rzecznik Intergrupy AA „Centrum Częstochowa”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacja ze spotkania służb Intergrupy „Centrum Częstochowa” z dnia 09.03.2019 r.

Spotkanie rozpoczęto modlitwą o Pogodę Ducha i odczytaniem 12 Tradycji AA oraz 12 Koncepcji AA. Odczytano oraz przegłosowano proponowany porządek spotkania. Sprawdzono listę obecności.

Ustalono kworum do głosowania: 9 osób

I. Sprawozdania służb:

1. Rzecznikobecny utrzymywał stały kontakt z rzecznikami grup i rzecznikiem Regionu Katowice.

2. Sekretarznieobecny

3. Skarbnikobecny przedstawił rozliczenie finansowe Intergrupy AA „Centrum Częstochowa” z realizacji V i VII Tradycji za miesiąc Luty. Rozliczenie w załączeniu.

4. Kolporter obecny przedstawił sprawozdanie ze stanu literatury na dzień 09.03.2019. Sprawozdanie w załączeniu

5. Powierniknieobecny

6. Koordynator współpracy Intergrupy z Zakładami Karnymiwakat w służbie.

7. Koordynator współpracy Intergrupy z Ośrodkami Medycznymi wakat w służbie.

8. Koordynator skarbnikówobecny przedstawił rozliczenie z funduszu gospodarczego na dzień 09.03.2019

9. Łącznik Intergrupy ds. Internetuwakat w służbie. Stroną „opiekował” się Marian.

10 Koordynator do 45-lecia AA – w/z rzecznik przedstawił informacje z ostatniego spotkania

11.Koordynator do 45-lecia – obecny

II. CZAS DLA MANDATARIUSZY

1. Damy Radęmandatariusz – Grupa działa w oparciu o 12 Tradycji AA. Pracuje na programie zdrowienia 12 kroków AA. Atmosfera na grupie przyjazna i serdeczna. Systematycznie omawiany jest program 12 kroków AA Frekwencja dobra. Często na spotkania przychodzą przyjaciele z innych grup. Odpowiedzialność za VII Tradycję również dobra. Służby obsadzone. Działa sponsorowanie. Przyjaciele z grupy niosą przesłanie do Z.K. i służby przy telefonie.

2. Grupa AA Wolnośćmandatariusz– grupa działa zgodnie z preambułą i 12 Tradycjami. Atmosfera serdeczna i przyjazna. Atmosfera na spotkaniach sprzyjająca zdrowieniu. Pojawiają się nowi uczestnicy. Członkowie grupy niosą przesłanie do Z.K. i szpitala, oraz uczestniczą w służbach regionu i kraju. Odpowiedzialność za 7 Tradycję dobra.

3. Grupa AA Pierwszy Kroknieobecny

4. Grupa AA Pokora – grupa zawieszona.

5. Grupa AA Tu i Terazmandatariusz – Grupa działa w oparciu o zasady i Preambułę AA. Atmosfera, frekwencja i odpowiedzialność za VII Tradycję dobra. Członkowie grupy niosą przesłanie do Z.K.

6. Grupa AA Kairosmandatariusz – działa zgodnie z preambułą AA i 12 Tradycjami. W miesiącu lutym odbyły się wszystkie mityngi. Służby na grupie obsadzone. Odpowiedzialność za 7 Tradycję dobra. Przyjaciele z grupy niosą przesłanie do Z.K. Grupa wywiązała się terminowo ze sprzątania pomieszczeń.

7. Grupa AA Dobry Krokmandatariusz – grupa działa w oparciu o preambułę AA i 12Tradycji. Na mityng uczęszcza średnio około 4 osób. Grupa niesie przesłanie do Z.K. i szpitala w Lublińcu. Służby na grupie obsadzone

8. Grupa AA Nad Sekwaną (Areszt Śledczy)- mandatariusz – mityng się odbył. Frekwencja bardzo dobra.

9. Grupa AA Przystanek (OZ Wąsosz Górny)- mandatariusz – miting odbył się zgodnie z ustaleniami. Frekwencja dobra. Atmosfera też dobra.

10. Grupa AA Przywarówka (ZK Sieraków Śląski) – w/z Marcin– miting odbył się planowo. Duża frekwencja.

11. Grupa AA „Nadzieja” (ZK Lubliniec) – mandatariusz – miting odbył się terminowo. Było 17 uczestniczek Spokojna grupa. Zainteresowanie skazanych duże pomimo rzadkich wypowiedzi.

12. Grupa AA „Odwaga” (ZK Herby) w/z Marcin – mityng się odbył, frekwencja duża.

III. SPRAWY BIEŻĄCE

 1. Przegłosowano zakup nowego tłumaczenia 12Kroków w formacie A4 w ilości 3 sztuk.
 2. Prośba kolportera o z finansowanie przez Inergrupę wyjazdu na warsztaty kolporterów. Przegłosowane na tak.
 3. Została przekazana informacja w sprawie możliwości zakupu butonów na 45-lecie AA w PIK Katowice.
 4. Przegłosowano sprawę przekazania nadmiernej kwoty z funduszu gospodarczego na fundusz remontowy.
 5. Przegłosowano propozycję spotkania wszystkich uczestników z grup AA w sprawie dalszego funkcjonowania Intergrupy. Spotkanie odbędzie się 31.03.2019 r. o godzinie 17.00.
 1. Przegłosowano prośbę o dopisanie do listy rekomendowanych kobiet do Z.K. w Lublińcu dwóch uczestniczek AA z innych Inertgrup.
 2. Zaproszenie na spotkanie trzeźwościowe na terapię w Lublińcu które odbędzie się dn. 08.04.2019 od godziny 13.00
 3. Apel do wszystkich grup o wyłonienie kandydatów do służb: Koordynatora ds. Kontaktów z ZK oraz Koordynatora ds. Kontaktów z Ośrodkami Medycznymi
 4. Apel do wszystkich grup o wyłonienie kandydatów do służby rzecznika i sekretarza intergrupy

Kapelusz wyniósł …….. zł.

USTALENIE TERMINÓW WYJAZDÓW

23.03.2019 – miting w ZK Sieraków

10.03.2019 r. miting w ZK Wąsosz

28.03.2019 r. miting ZK Herby

13.04.2019 r. miting w ZK Lubliniec

13.04.2019 r. miting w AŚ Częstochowa

13.04.2019 r. miting w ZK Herby

Następne spotkanie Służb Intergrupy – 13.04.2019 r. godzina 16.00.

Sporządził – Radek O. rzecznik Intergrupy AA „Centrum Częstochowa”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacja ze spotkania służb Intergrupy „Centrum Częstochowa”
z dnia 08.02.2019 r.

Spotkanie rozpoczęto modlitwą o Pogodę Ducha i odczytaniem 12 Tradycji AA oraz 12 Koncepcji AA. Odczytano oraz przegłosowano proponowany porządek spotkania. Sprawdzono listę obecności.

Ustalono kworum do głosowania.

I. Sprawozdania służb:

1. Rzecznik – utrzymywał stały kontakt z rzecznikami grup i rzecznikiem Regionu Katowice. Był na spotkaniu do 45-lecia AA wraz z skarbnikiem Intergrupy Wojtkiem i Jankiem z grupy Kairos

2. Sekretarzw/z rzecznik raport z poprzedniej Intergrupy sporządził sekretarz

3. Skarbnik – przedstawił rozliczenie finansowe Intergrupy AA „Centrum Częstochowa” z realizacji V i VII Tradycji za miesiąc Styczeń. Rozliczenie w załączeniu.

4. Kolporter nieobecny

5. Powierniknieobecny

6. Koordynator współpracy Intergrupy z Zakładami Karnymiwakat w służbie.

7. Koordynator współpracy Intergrupy z Ośrodkami Medycznymi wakat w służbie.

8. Koordynator skarbników – obecny

9. Łącznik Intergrupy ds. Internetuwakat w służbie. Stroną „opiekował” się Marian.

10 Koordynator do 45-lecia AA – w/z rzecznik przedstawił informacje z ostatniego spotkania

II. CZAS DLA MANDATARIUSZY

1. Damy Radęw/z skarbnik. – Grupa działa w oparciu o 12 Tradycji AA. Pracuje na programie zdrowienia 12 kroków AA. Atmosfera na grupie przyjazna i serdeczna. Systematycznie omawiany jest program 12 kroków AA Frekwencja dobra. Odpowiedzialność za VII Tradycję również. Służby obsadzone. Działa sponsorowanie.

2. Grupa AA Wolność – mandatariusz- grupa działa zgodnie z preambułą i 12 Tradycjami. Atmosfera serdeczna i przyjazna. Atmosfera na spotkaniach sprzyjająca zdrowieniu. Pojawiają się nowi uczestnicy. Członkowie grupy niosą przesłanie do Z.K. i szpitala, oraz uczestniczą w służbach regionu i kraju. Odpowiedzialność za VII Tradycję zgodnie z sumieniem uczestników

3. Grupa AA Pierwszy Krokw/z rzecznik – Grupa działa w oparciu o 12 Tradycji AA. Pracuje na programie zdrowienia 12 kroków AA. Atmosfera na grupie przyjazna i serdeczna. Systematycznie omawiany jest program 12 kroków AA Frekwencja słaba.

4. Grupa AA Pokora – grupa zawieszona. W czwartki pełniony jest dyżur przy telefonie kontaktowym.

5. Grupa AA Tu i Teraz – mandatariusz– Grupa działa w oparciu o zasady i Preambułę AA. Atmosfera, frekwencja i odpowiedzialność za VII Tradycję dobra. Członkowie grupy niosą przesłanie do Z.K.

6. Grupa AA Kairos – mandatariusz – działa zgodnie z preambułą AA i 12 Tradycjami. W m-cu styczniu frekwencja bardzo dobra, witaliśmy nowych przyjaciół na drodze zdrowienia. Służby na grupie obsadzone. Odpowiedzialność za VII Tradycję dobra. Przyjaciele z grupy niosą przesłanie do Z. K.

7. Grupa AA Dobry Krokw/z Marcin – sprawozdanie w załączeniu

8. Grupa AA Nad Sekwaną (Areszt Śledczy)- mandatariusz – mityng nie odbył się z powodu remontu.

9. Grupa AA Przystanek (OZ Wąsosz Górny)- mandatariusz – miting odbył się zgodnie z ustaleniami. Frekwencja dobra. Atmosfera też dobra.

10. Grupa AA Przywarówka (ZK Sieraków Śląski) – w/z Marcin– miting odbył się planowo. Duża frekwencja.

11. Grupa AA „Nadzieja” (ZK Lubliniec) – w/z Renata – miting odbył się terminowo. Było 14 uczestniczek i 2 prowadzące. Spokojna grupa. Zainteresowanie skazanych duże pomimo rzadkich wypowiedzi.

12. Grupa AA „Odwaga” (ZK Herby) w/z Marcin – frekwencja duża. Prowadził osadzony Tomasz

III. SPRAWY BIEŻĄCE

 1. Rekomendacja Zenka z grupy Wolność do służby przy tel. Kontaktowym – udzielona
 2. Rekomendacja Marcina z grupy Damy Radę do służby przy tel. Kontaktowym – udzielona
 3. Propozycje przyjaciół z grupy Wolność o zamieszczenie w Sali mityngowej portretów założycieli wspólnoty AA Billa W. i Dr. Boba – propozycję przyjęto
 4. Apel do wszystkich grup o wyłonienie kandydatów do służb: Koordynatora ds. Kontaktów z ZK oraz Koordynatora ds. Kontaktów z Ośrodkami Medycznymi
 5. Apel do wszystkich grup o wyłonienie kandydatów do służby rzecznika i sekretarza Intergrupy

Kapelusz wyniósł ……… zł.

USTALENIE TERMINÓW WYJAZDÓW

23.02.2019 – miting w ZK Sieraków

10.02.2019 r. miting w ZK Wąsosz

24.02.2019 r. miting ZK Herby

09.03.2019 r. miting w ZK Lubliniec

09.03.2019 r. miting w AŚ Częstochowa

09.03.2019 r. miting w ZK Herby

Następne spotkanie Służb Intergrupy – 09.03.2019 r. godzina 16.00.

Sporządził – Radek O. rzecznik Intergrupy AA „Centrum Częstochowa”

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacja ze spotkania służb Intergrupy „Centrum Częstochowa” z dn. 08.12.2018 r.

Spotkanie rozpoczęto modlitwą o Pogodę Ducha i odczytaniem 12 Tradycji AA oraz 12 Koncepcji AA. Odczytano oraz przegłosowano proponowany porządek spotkania. Sprawdzono listę obecności.

I. Sprawozdania służb:

1. Rzecznik – utrzymywał stały kontakt z rzecznikami grup i rzecznikiem Regionu Katowice.

2. Sekretarz –w/z- sporządził sprawozdanie z poprzedniej Intergrupy.

3. Skarbnik – przedstawił rozliczenie finansowe Intergrupy AA „Centrum Częstochowa” z realizacji V i VII Tradycji za miesiąc : listopad. Rozliczenie w załączeniu.

4. Kolporter nieobecny

6. Powiernik – nieobecny.

7. Koordynator współpracy Intergrupy z Zakładami Karnymi – wakat w służbie.

8. Koordynator współpracy Intergrupy z Ośrodkami Medycznymi – wakat w służbie.

9. Koordynator skarbników – nieobecny

10. Łącznik Intergrupy ds. Internetu – wakat w służbie. Stroną „opiekował” się Marian.

11. Koordynator do 45-lecia AA – obecny

12. Przewodnicząca Rady Powierników B.S.K – obecna.

II. CZAS DLA MANDATARIUSZY

1. Damy Radęw/zgrupa działa w poszanowaniu 12 Tradycji AA. Pracuje na programie zdrowienia 12 kroków AA. Atmosfera na grupie przyjazna i serdeczna. Systematycznie omawiany jest program 12 kroków AA. Kapelusz i frekwencja na bardzo dobrym poziomie. Grupa przekazuje …… zł na obchody 45-lecia AA.

2. Grupa AA Wolność – mandatariusz- grupa działa zgodnie z preambułą i 12 Tradycjami. Atmosfera serdeczna i przyjazna. Członkowie grupy niosą przesłanie do ZK i Szpitala oraz aktywnie uczestniczą w służbach regionalnych i krajowych. W spotkaniach uczestniczą stali członkowie grupy, kapelusz na średnim poziomie. Grupa przekazała dwie pozycje literatury AA do biblioteki na „Północy”.

3. Grupa AA Pierwszy Krokw/zmitingi prowadzone są zgodnie z preambułą AA. Omawiane są kroki AA i Tradycje AA. Frekwencja mała. Atmosfera serdeczna. Kapelusz – wystarczający na bieżące opłaty. Prosimy o wsparcie.

4. Grupa AA Pokora – zawieszona.

5. Grupa AA Tu i Teraz – mandatariusz– Grupa działa w oparciu o zasady i Preambułę AA. Atmosfera, frekwencja i odpowiedzialność za VII Tradycję dobra.

6. Grupa AA Kairosnieobecny

7. Grupa AA Nad Sekwaną (Areszt Śledczy)- mandatariusz – odbył się mityng w miłej atmosferze. Bardzo fajne spotkanie. Bardzo dobre doświadczenia.

8. Grupa AA Przystanek (OZ Wąsosz Górny)- mandatariusz – miting odbył się zgodnie z ustaleniami. Dobre doświadczenia.

9. Grupa AA Przywarówka (ZK Sieraków Śląski) – mandatariuszspotkanie odbyło się zgodnie z planem. Dobra, serdeczna atmosfera. Przestrzegane są tradycje AA. Zgodnie z wolą grupy odejście od trzymania się za ręce podczas modlitwy. Kilkunastu osadzonych plus nasza trójka

10. Grupa AA „ Dobry Krok „mandatariusz – spotkania odbywają się regularnie. Dobra serdeczna atmosfera. fFekwencja niezbyt duża 5 -6 osób. VII Tradycja na dobrym poziomie. Przyjaciele z grupy niosą przesłanie do ZK Sieraków i ZK Herby. W listopadzie odwiedziła nas na mitingu Pani Kierownik terapii w Szpitalu. Bardzo dobre spotkanie, wymiana doświadczeń.

11. Grupa AA „Nadzieja” (ZK Lubliniec) – nieobecny

12. Grupa AA „Odwaga” (ZK Herby) – nieobecny.

13. Grupa AA „Emmanuel” – nieobecny.

Udzielono odpowiedzi na zadane służebnym pytania.

III. SPRAWY BIEŻĄCE

1. Sprawa prenumeraty czasopisma „WARTA” – sprawa przekazana na grupy.

2. Książki AA przekazane do bibliotek Miejskich„Anonimowi Alkocholicy” i „Życie w trzeźwości”.

3. Apel do wszystkich grup o wyłonienie kandydatów do służb: Koordynatora ds. Kontaktów z ZK oraz Koordynatora ds. Kontaktów z Ośrodkami Medycznymi.

4. Organizowane spikerki :

– 27.12.2018 na grupie Dobry Krok z Lublińca – spiker Adam z Ozimka

– 07.01.2019 na grupie Damy Radę – spiker Janek z Bełchatowa

– 25.01.2019 na grupie Tu i Teraz Waldek z Dąbrowy Górniczej.

5. Apel o dobrowolne datki na organizację obchodów 45 – lecia AA w Polsce i o włączenie się do służb na zlocie.

6. Apel do przyjaciół, mężczyzn i kobiet o włączenie się w służbę niesienia przesłania do Ośrodków Medycznych oraz do Zakładów Karnych.

W temacie co masz na myśli głos zabrało kilku przyjaciół.

Kapelusz wyniósł ……. zł.

USTALENIE TERMINÓW WYJAZDÓW

22.12.2018 – miting w ZK Sieraków

13.01.2019 r. miting w ZK Wąsosz

27.12.2018 r. miting ZK Herby

12.01.2019 r. miting w ZK Lubliniec

12.01.2019 r. miting w AŚ Częstochowa

Następne spotkanie Służb Intergrupy – 12.01.2019 r. godzina 16.00.

Sporządził – Michał Sekretarz Intergrupy AA „Centrum Częstochowa”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacja ze spotkania służb Intergrupy „Centrum Częstochowa” z dn. 10.11.2018 r.

Spotkanie rozpoczęto modlitwą o Pogodę Ducha i odczytaniem 12 Tradycji AA oraz 12 Koncepcji AA. Odczytano oraz przegłosowano proponowany porządek spotkania. Sprawdzono listę obecności.

I. Sprawozdania służb:

1. Rzecznik – utrzymywał stały kontakt z rzecznikami grup i rzecznikiem Regionu Katowice.

2. Sekretarz –w/z- sporządził sprawozdanie z poprzedniej Intergrupy.

3. Skarbnik – przedstawił rozliczenie finansowe Intergrupy AA „Centrum Częstochowa” z realizacji V i VII Tradycji za miesiące : wrzesień i październik. Rozliczenie w załączeniu.

4. Kolporter – przedstawił stan funduszu literatury. Stan na 10.11.2018r. ……… zł w literaturze i w ulotkach , w gotówce ….. zł. Zakupiono literaturę za kwotę …… zł.

6. Powiernik – nieobecny.

7. Koordynator współpracy Intergrupy z Zakładami Karnymi – wakat w służbie.

8. Koordynator współpracy Intergrupy z Ośrodkami Medycznymi – wakat w służbie.

9. Koordynator skarbników – nieobecny

10. Łącznik Intergrupy ds. Internetu – wakat w służbie. Stroną „opiekował” się Marian.

II. CZAS DLA MANDATARIUSZY

1. Damy Radę– mandatariusz. – Grupa działa w oparciu o 12 Tradycji AA. Pracuje na programie zdrowienia 12 kroków AA. Atmosfera na grupie przyjazna i serdeczna. Systematycznie omawiany jest program 12 kroków AA Frekwencja dobra. Wysoka odpowiedzialność za VII tradycję . Służby obsadzone. Działa sponsorowanie. Przychodzą nowe osoby. We wrześniu I rocznicę zdrowienia obchodzili Bogdan i Marcin. Grupa zakupiła 2 książki „ Anonimowi Alkoholicy”

2. Grupa AA Wolność – mandatariusz- grupa działa zgodnie z preambułą i 12 Tradycjami. Atmosfera serdeczna i przyjazna. Pojawiają się nowe twarze. Frekwencja tak jak kapelusz w normie . Członkowie grupy niosą przesłanie do ZK i Szpitala oraz aktywnie uczestniczą w służbach regionalnych i krajowych.

3. Grupa AA Pierwszy Krok – mandatariusz – nieobecny.

4. Grupa AA Pokora – zawieszona.

5. Grupa AA Tu i Teraz – mandatariusz– Grupa działa w oparciu o zasady i Preambułę AA. Atmosfera, frekwencja i odpowiedzialność za VII Tradycję dobra. Pojawiają się nowe osoby. Członkowie grupy niosą przesłanie do Z.K i AŚ.

6. Grupa AA Kairos – mandatariusz – Grupa działa zgodnie z Preambułą AA i 12 Tradycjami AA. W m-cu wrześniu i październiku frekwencja na dobrym poziomie. Odpowiedzialność za VII Tradycję dobra. Przyjaciele z grupy Kairos niosą przesłanie do ZK i Szpitala PCK. Wszystkie służby na grupie były obsadzone. We wrześniu świętowaliśmy rocznicę zdrowienia z przyjaciółmi Henią, Renatą, Teresą, Ryśkiem i Wiesławem

7. Grupa AA Nad Sekwaną (Areszt Śledczy)- mandatariusz – odbył się mityng w miłej atmosferze. Bardzo fajne spotkanie. Bardzo dobre doświadczenia.

8. Grupa AA Przystanek (OZ Wąsosz Górny)- mandatariusz – miting odbył się zgodnie z ustaleniami. Dobre doświadczenia.

9. Grupa AA Przywarówka (ZK Sieraków Śląski) – w/z– mitingi odbyły się regularnie. Duża frekwencja, serdeczna atmosfera. Poruszona została kwestia trzymania się za ręce podczas modlitwy i sumienie grupy zadecydowało o odejściu od tego zwyczaju.

10. Grupa AA „ Dobry Krok „ – w/z – spotkania odbywają się regularnie. Dobra serdeczna atmosfera. frekwencja na średnim poziomie. Na mitingu rocznicowym I rocznicę zdrowienia obchodzili przyjaciele Marek i Paweł. Bardzo dobre spotkanie, dużo osób z innych grup. W październiku odbył się miting rodzinny. Wzięli w nim udział także przyjaciele ze Strzelec Opolskich i Ozimka a także 3 kobiety z Al- Anon. Bardzo dobre spotkanie. Przyjaciele z grupy niosą przesłanie do ZK i szpitala w Lublińcu. Dzięki wsparciu przyjaciół z grupy „Asyż ” z Opola na terapii od listopada będą 3 mitingi.

11. Grupa AA „Nadzieja” (ZK Lubliniec) – mandatariusz – mitingi w m-cu wrześniu i październiku odbyły się terminowo. Frekwencja dobra. Uczestniczki wypowiadają się rzadko, natomiast naszych wypowiedzi słuchają z dużą uwagą.

12. Grupa AA „Odwaga” (ZK Herby) – mandatariusz – nieobecny.

13. Grupa AA „Emmanuel” – mandatariusz – nieobecny. Zgodnie z informacją otrzymaną Emitentem Grupa AA Emanuel przystąpiła do Intergrupy Zagłębiowsko Jurajskiej.

14. Koordynator ds. obchodów 45-lecia AA – nieobecny-przekazał że Intergrupa Częstochowa będzie odpowiedzialna za porządek 2-go dnia obchodów. Potrzeba jest min. 15 osób. Nadal ponawia apel do przyjaciół o zgłaszanie się chętnych do spikerek podczas obchodów.

Udzielono odpowiedzi na zadane służebnym pytania.

III. SPRAWY BIEŻĄCE

1. Rekomendacja do służby niesienia przesłania do Zakładów Karnych : dla Pawła z grupy „Damy Radę „. Rekomendacja jednogłośnie przyjęta.

2. Sprawa szpitala przy PCK – Marian będzie rozmawiał z przyjaciółmi z Krakowskiej w sprawie uregulowania kwestii wizyt w tym szpitalu.Apel do przyjaciół z Grup z Piłsudskiego do włączenia się do tej służby.

3. Sprawa przekazania literatury AA do Biblioteki Miejskiej.

4. Apel do wszystkich grup o wyłonienie kandydatów do służb: Koordynatora ds. Kontaktów z ZK oraz Koordynatora ds. Kontaktów z Ośrodkami Medycznymi.

5. Apel o dobrowolne datki na organizację obchodów 45 – lecia AA w Polsce

6. Apel do przyjaciół, mężczyzn i kobiet o włączenie się w służbę niesienia przesłania do Ośrodków Medycznych oraz do Zakładów Karnych.

W temacie co masz na myśli głos zabrało kilku przyjaciół.

Kapelusz wyniósł …. zł.

USTALENIE TERMINÓW WYJAZDÓW

24.11.2018 – miting w ZK Sieraków

11.11.2018 r. miting w ZK Wąsosz

08.12.2018 r. miting ZK Herby

08.12.2018 r. miting w ZK Lubliniec

08.12.2018 r. miting w AŚ Częstochowa

Następne spotkanie Służb Intergrupy – 08.12.2017 r. godzina 16.00.

Sporządził – Michał Sekretarz Intergrupy AA „Centrum Częstochowa”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacja ze spotkania służb Intergrupy „Centrum Częstochowa” z dn. 08.09.2018 r.

Spotkanie rozpoczęto modlitwą o Pogodę Ducha i odczytaniem 12 Tradycji AA oraz 12 Koncepcji AA. Odczytano oraz przegłosowano proponowany porządek spotkania. Sprawdzono listę obecności.

I. Sprawozdania służb:

1. Rzecznik –w/z- utrzymywał stały kontakt z rzecznikami grup i koordynatorem Intergrupy ds. 45-lecia. Zaktualizował listy w Z.K. z pomocą Michała S.

2. Sekretarz –w/z. – brak sprawozdania.

3. Skarbnik – przedstawił rozliczenie finansowe Intergrupy AA „Centrum Częstochowa” z realizacji V i VII Tradycji za miesiąc lipiec i sierpień. Rozliczenie w załączeniu.

4. Kolporter – stan funduszu literatury na dzień 08.09.2018r. razem ….. zł.

5. Pełnomocnik BSK AA – wakat

6. Powiernik – nie było spotkania Rady Regionu w tym okresie.

7. Koordynator współpracy Intergrupy z Zakładami Karnymi – wakat w służbie.

8. Koordynator współpracy Intergrupy z Ośrodkami Medycznymi – wakat w służbie.

9. Koordynator skarbników – obecny.

10. Łącznik Intergrupy ds. Internetu – wakat w służbie. Stroną „opiekował” się Marian.

II. CZAS DLA MANDATARIUSZY

1. Damy Radę– mandatariusz. – Grupa działa w oparciu o 12 Tradycji AA. Pracuje na programie zdrowienia 12 kroków AA. Atmosfera na grupie dobra i serdeczna. Systematycznie omawiany jest program 12 kroków AA Frekwencja dobra. Przyjaciele z grupy niosą przesłanie do ZK i Szpitala. Bardzo wysoka odpowiedzialność za VII Tradycję. Działa sponsorowanie. Zmiana rzecznika – nowym rzecznikiem został Paweł. Przychodzą nowe osoby.

2. Grupa AA Wolność – mandatariusz- grupa działa zgodnie z preambułą i 12 Tradycjami. Atmosfera serdeczna i przyjazna. Przyjaciele z grupy niosą przesłanie do ZK, ośrodków medycznych oraz działają w strukturach krajowych. Odpowiedzialność za VII tradycję na zróżnicowanym poziomie. Frekwencja też zróżnicowana

3. Grupa AA Pierwszy Krok – mandatariusz – Grupa działa w oparciu o 12 Tradycji AA. Pracuje na programie zdrowienia 12 kroków AA. Atmosfera na grupie przyjazna i serdeczna. Systematycznie omawiany jest program 12 kroków AA Frekwencja niska. Odpowiedzialność za VII tradycję adekwatna do frekwencji . Służby w grupie obsadzone rotacyjnie. Dyżur przy telefonie obsadzony.

4. Grupa AA Pokora – grupa zawieszona.

5. Grupa AA Tu i Teraz – mandatariusz– Grupa działa w oparciu o zasady i Preambułę AA. Atmosfera, frekwencja i odpowiedzialność za VII Tradycję średnia . Członkowie grupy niosą przesłanie do Z.K.

6. Grupa AA Kairos – mandatariusz – działa zgodnie z preambułą AA i 12 Tradycjami. W m-cu lipcu i sierpniu odbyły się wszystkie mitingi. Służby obsadzone. Atmosfera miła i serdeczna Przyjaciele z grupy niosą przesłanie do ZK, pełnią również dyżur przy telefonie czwartkowym.

7. Grupa AA Nad Sekwaną (Areszt Śledczy)- w/z – wszystkie mitingi odbyły się. Coraz więcej osadzonych zabiera głos.

8. Grupa AA Przystanek (OZ Wąsosz Górny)- w/z – miting odbył się zgodnie z ustaleniami. Frekwencja dobra. Atmosfera też dobra.

9. Grupa AA Przywarówka (ZK Sieraków Śląski) – w/z– brak sprawozdania.

10. Grupa AA „Nadzieja” (ZK Lubliniec) – mandatariusz – w miesiącu lipcu i sierpniu spotkania odbyły się terminowo. Na spotkaniach miła atmosfera, jest zainteresowanie wypowiedziami prowadzących.

11. Grupa AA „Odwaga” (ZK Herby) – w/z – bardzo dobre spotkanie, dużo doświadczeń

12. Grupa „ Dobry Krok „ – w/z brak sprawozdania.

13. Grupa AA „Emmanuel”– mandatariusz – grupa rozwija się dobrze, pełni służby , jest na krokach. Organizuje spikerki. Na grupę uczęszcza 7, 9 osób stałych.

Udzielono odpowiedzi na zadane służebnym pytania.

III. SPRAWY BIEŻĄCE

1. Szyld informacyjny – jeden na budynku od strony Piłsudskiego, drugi obok bramy wjazdowej na podwórko.

2. 45 – lecie AA – prowadzimy na obchodach dwa mitingi w piątek od 19.00 – 20.00 temat ” Mandatariusz” – potrzebny prowadzący i dwóch speakerów. Drugi miting – nocny w sobotę od 21.30 do 22.30 temat wolny prowadzi Radek O. – potrzebuje również dwóch speakerów.

3. Informacja – brama będzie zamykana, w planach jest założenie bramy na pilot – oczywiście taki otrzymamy.

4. Grupa „Damy Radę” przekazała datek na docieplenie w wysokości …….. zł.

5. Sprawa szafki dla kolportera – będzie zamykana, każda grupa otrzyma klucz. Wszystkie rozliczenia finansowe będą regulowane na spotkaniu Intergrupy.

5. Apel o dobrowolne datki na organizację obchodów 45 – lecia AA w Polsce

6. Apel do przyjaciół, mężczyzn i kobiet o włączenie się w służbę niesienia przesłania do Ośrodków Medycznych oraz do Zakładów Karnych.

W temacie co masz na myśli głos zabrało kilku przyjaciół.

Kapelusz wyniósł ……. zł.

USTALENIE TERMINÓW WYJAZDÓW

22.09.2018 – miting w ZK Sieraków

09.10.2018 r. – miting w ZK Wąsosz

13.10.2018 r. miting ZK Herby

13.10.2018 r. miting w ZK Lubliniec

13.10.2018 r. miting w AŚ Częstochowa

Następne spotkanie Służb Intergrupy – 13.10.2018 r. godzina 16.00

Sporządził – Michał Sekretarz Intergrupy AA „Centrum Częstochowa”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacja ze spotkania służb Intergrupy „Centrum Częstochowa” z dn. 14.07.2018 r.

Spotkanie rozpoczęto modlitwą o Pogodę Ducha i odczytaniem 12 Tradycji AA oraz 12 Koncepcji AA. Odczytano oraz przegłosowano proponowany porządek spotkania. Sprawdzono listę obecności.

I. Sprawozdania służb:

1. Rzecznik –w/z- utrzymywał stały kontakt z rzecznikami grup i rzecznikiem Regionu Katowice. .

2. Sekretarz – sporządził raport z poprzedniej Intergrupy.

3. Skarbnik – przedstawił rozliczenie finansowe Intergrupy AA „Centrum Częstochowa” z realizacji V i VII Tradycji za miesiąc czerwiec. Rozliczenie w załączeniu.

4. Kolporter – stan funduszu literatury na dzień 14.07.2018r. razem ……. zł. Pełnomocnik BSK AA – wakat

6. Powiernik – nieobecny

7. Koordynator współpracy Intergrupy z Zakładami Karnymi – wakat w służbie.

8. Koordynator współpracy Intergrupy z Ośrodkami Medycznymi – wakat w służbie.

9. Koordynator skarbników – obecny. Trwa przekazywanie służby przez poprzedniego koordynatora.

10. Łącznik Intergrupy ds. Internetu – wakat w służbie. Stroną „opiekował” się Marian.

Ponadto w spotkaniu uczestniczył Delegat Służb Krajowych do Komisji Organizacyjnej – Koordynator ds. obchodów 45-lecia AA w Polsce.

II. CZAS DLA MANDATARIUSZY

1. Damy Radę– mandatariusz. – Grupa działa w oparciu o 12 Tradycji AA. Pracuje na programie zdrowienia 12 kroków AA. Atmosfera na grupie dobra i serdeczna. Systematycznie omawiany jest program 12 kroków AA Frekwencja dobra. Przyjaciele z grupy niosą przesłanie do ZK i Szpitala. Datki do kapelusza adekwatne do frekwencji na dobrym poziomie. Działa sponsorowanie. W czerwcu I rocznicę zdrowienia obchodziła Anna.

2. Grupa AA Wolność – mandatariusz- grupa działa zgodnie z preambułą i 12 Tradycjami. Atmosfera serdeczna i przyjazna. Przyjaciele z grupy niosą przesłanie do ZK oraz działają w strukturach krajowych. Odpowiedzialność za VII tradycję na zróżnicowanym poziomie.

3. Grupa AA Pierwszy Krok – mandatariusz – Grupa działa w oparciu o 12 Tradycji AA. Pracuje na programie zdrowienia 12 kroków AA. Atmosfera na grupie przyjazna i serdeczna. Systematycznie omawiany jest program 12 kroków AA Frekwencja niska. Odpowiedzialność za VII tradycję niska . Prośba o wsparcie aktualna

4. Grupa AA Pokora – grupa zawieszona.

5. Grupa AA Tu i Teraz – mandatariusz– Grupa działa w oparciu o zasady i Preambułę AA. Atmosfera, frekwencja i odpowiedzialność za VII Tradycję średnia . Członkowie grupy niosą przesłanie do Z.K.

6. Grupa AA Kairos – mandatariusz – działa zgodnie z preambułą AA i 12 Tradycjami. W m-cu czerwcu odbyły się wszystkie mitingi. Frekwencja średnia. Odpowiedzialność za VII Tradycję dobra. Służby obsadzone. Przyjaciele z grupy niosą przesłanie do ZK.

7. Grupa AA Nad Sekwaną (Areszt Śledczy)- w/z – odbył się mityng w miłej atmosferze. Bardzo fajne spotkanie. Bardzo dobre doświadczenia.

8. Grupa AA Przystanek (OZ Wąsosz Górny)- w/z – miting odbył się zgodnie z ustaleniami. Frekwencja dobra. Atmosfera też dobra.

9. Grupa AA Przywarówka (ZK Sieraków Śląski) – mandatariusz– miting odbył się planowo. Dobra frekwencja i bardzo dobre spotkanie. 30 czerwca odbył się miting otwarty z udziałem alkoholików z wielu miejsc Polski, z przedstawicielami Alanon, rodzin osadzonych. Z naszej strony odpowiadał Adam – koordynator Regionu. Wielkie podziękowanie. Piękne doświadczenia.

10. Grupa AA „Nadzieja” (ZK Lubliniec) – mandatariusz – w miesiącu czerwcu spotkanie w ZK Lubliniec pomimo propozycji nowego terminu nie odbyło się. W dniu 14.07.2018r. odbyło się spotkanie. Brało w nim udział 15 kobiet osadzonych i 2 prowadzące.

11. Grupa AA „Odwaga” (ZK Herby) – w/z – bardzo fajne spotkanie, dobre doświadczenia.

12. Grupa „ Dobry Krok „ – mandatariusz – mitingi odbywają się regularnie. Mała frekwencja. Przestrzegane są tradycje. Dobra serdeczna atmosfera. W czerwcu odbył się jeden miting spikerski. Spikerem był Mariusz z Ozimka.

13. Grupa AA „Emmanuel”– mandatariusz – grupa rozwija się prężnie. Jest sponsoring. Służby obsadzone. Frekwencja średnia.

Udzielono odpowiedzi na zadane służebnym pytania.

III. SPRAWY BIEŻĄCE

1. Rekomendacja dla Marcina z grupy „ Damy Radę „ do służby Koordynatora Skarbników. Rekomendacja została przyjęta.

2. Koordynator ds. 45-lecia AA w Polsce przedstawił raport w sprawie przygotowań do obchodów            ( sprawy noclegów, cateringu, służby pełnionej przez poszczególne Intergrupy na samych obchodach ).

3. Sprawa organizacji drugiego mitingu w Herbach. Grupa ” Dobry krok ” z Lublińca zajmie się kwestią organizacji mitingu w ZK Herby w czwartek lub w piątek. Michał z ” grupy „Dobry krok ” został wybrany przez Intergrupę na koordynatora kontaktów z ZK Herby i ZK Lubliniec.

4. Apel o dobrowolne datki na organizację obchodów 45 – lecia AA w Polsce

5. Apel do przyjaciół, mężczyzn i kobiet o włączenie się w służbę niesienia przesłania do Ośrodków Medycznych oraz do Zakładów Karnych.

W temacie co masz na myśli głos zabrało kilku przyjaciół.

Kapelusz wyniósł ………. zł.

USTALENIE TERMINÓW WYJAZDÓW

30.07.2018 – Komisja Literatury

16.09.2018 – Rada Regionu

28.07.2018 i 25.08.2018 – miting w ZK Sieraków

12.08.2018 r. – miting w ZK Wąsosz

11.08.2018 r. miting ZK Herby

11.08.2018 r. miting w ZK Lubliniec

11.08.2018 r. miting w AŚ Częstochowa

Następne spotkanie Służb Intergrupy – 08.09.2018 r. godzina 16.00.

Sporządził – Michał Sekretarz Intergrupy AA „Centrum Częstochowa”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacja ze spotkania służb Intergrupy „Centrum Częstochowa”- 09.06.2018r.

Spotkanie rozpoczęto modlitwą o Pogodę Ducha i odczytaniem 12 Tradycji AA oraz 12 Koncepcji AA. Odczytano oraz przegłosowano proponowany porządek spotkania. Sprawdzono listę obecności.

I. Sprawozdania służb:

1. Rzecznik – utrzymywał stały kontakt z rzecznikami grup i rzecznikiem Regionu Katowice. Był na Konferencji oraz na spotkaniu z delegatem służb krajowych do Komisji Organizacyjnej ( sprawa karty konferencji). Sporządził listę osób na dyżur w czwartek przy telefonie kontaktowym. Załatwił sprawę wizytówek.

2. Sekretarz – w/z – sporządził raport z poprzedniej Intergrupy.

3. Skarbnik – przedstawił rozliczenie finansowe Intergrupy AA „Centrum Częstochowa” z realizacji V i VII Tradycji za miesiąc maj. Rozliczenie w załączeniu.

4. Kolporter – stan funduszu literatury na dzień 09.06.2018r. …… zł. Zostaną zakupione brakujące książki.

5. Pełnomocnik BSK AA – wakat

6. Powiernik

7. Koordynator współpracy Intergrupy z Zakładami Karnymi – wakat w służbie.

8. Koordynator współpracy Intergrupy z Ośrodkami Medycznymi – wakat w służbie.

9. Koordynator skarbników – obecny

10. Łącznik Intergrupy ds. Internetu – wakat w służbie. Stroną „opiekował” się Marian.

Ponadto w spotkaniu uczestniczył Delegat Służb Krajowych do Komisji Organizacyjnej.

II. CZAS DLA MANDATARIUSZY

1. Damy Radę– mandatariusz. – Grupa działa w oparciu o 12 Tradycji AA. Pracuje na programie zdrowienia 12 kroków AA. Atmosfera na grupie przyjazna i serdeczna. Systematycznie omawiany jest program 12 kroków AA Frekwencja dobra. Przyjaciele z grupy niosą przesłanie do ZK i Szpitala. Datki do kapelusza adekwatne do frekwencji na średnim poziomie. Działa sponsorowanie.

2. Grupa AA Wolność – mandatariusz- grupa działa zgodnie z preambułą i 12 Tradycjami. Atmosfera serdeczna i przyjazna. Przyjaciele z grupy niosą przesłanie do ZK i Szpitala psychiatrycznego oraz działają w strukturach krajowych. W miesiącu maju były obecne osoby z USA. Ciekawe doświadczenia dotyczące działania AA w Stanach. Odpowiedzialność za VII tradycję dobra.

3. Grupa AA Pierwszy Krok – mandatariusz – Grupa działa w oparciu o 12 Tradycji AA. Pracuje na programie zdrowienia 12 kroków AA. Atmosfera na grupie przyjazna i serdeczna. Systematycznie omawiany jest program 12 kroków AA Frekwencja słaba. Kapelusz do tej pory wystarczający.

4. Grupa AA Pokora – grupa zawieszona.

5. Grupa AA Tu i Teraz – mandatariusz– Grupa działa w oparciu o zasady i Preambułę AA. Atmosfera, frekwencja i odpowiedzialność za VII Tradycję . Członkowie grupy niosą przesłanie do Z.K.

6. Grupa AA Kairos – mandatariusz – działa zgodnie z preambułą AA i 12 Tradycjami. W m-cu maju odbyły się wszystkie mitingi. Frekwencja średnia. Odpowiedzialność za VII Tradycję dobra. Służby obsadzone. Przyjaciele z grupy niosą przesłanie do ZK. Wraz z Iwoną świętowaliśmy 8 rocznicę zdrowienia.

7. Grupa AA Nad Sekwaną (Areszt Śledczy)- mandatariusz – odbył się mityng w miłej atmosferze. Bardzo fajne spotkanie. Bardzo dobre doświadczenia.

8. Grupa AA Przystanek (OZ Wąsosz Górny)- mandatariusz – miting odbył się zgodnie z ustaleniami. Frekwencja dobra. Atmosfera też dobra.

9. Grupa AA Przywarówka (ZK Sieraków Śląski) – w/z– miting odbył się planowo. Bardzo dobre spotkanie.

10. Grupa AA „Nadzieja” (ZK Lubliniec) – mandatariusz – miting nie odbył się.

11. Grupa AA „Odwaga” (ZK Herby) – mandatariusz – frekwencja duża. Bardzo fajny miting

12. Grupa „ Dobry Krok „ – brak sprawozdania.

13. Grupa AA „Emmanuel”– mandatariusz – grupa rozwija się dobrze. Jest sponsoring. Wszystkie mitingi będą otwarte. Organizowane są spikerki.

Udzielono odpowiedzi na zadane służebnym pytania.

III. SPRAWY BIEŻĄCE

1. Rekomendacja dla Grażyny z grupy „ Damy Radę „ do służby koordynatora z Ośrodkami Medycznymi. Rekomendacja została przyjęta. Rekomendacja Marcina do niesienia przesłania do ZK. Rekomendacja przyjęta.

2. Apel do wszystkich grup o wyłonienie kandydatów do służb: Koordynatora ds. Kontaktów z ZK.

3. Apel o dobrowolne datki na organizację obchodów 45 – lecia AA w Polsce

4. Apel do przyjaciół, mężczyzn i kobiet o włączenie się w służbę niesienia przesłania do Ośrodków Medycznych oraz do Zakładów Karnych.

W temacie co masz na myśli głos zabrało kilku przyjaciół.

Kapelusz wyniósł

USTALENIE TERMINÓW WYJAZDÓW

10.06.2018 – Komisja Informacji Publicznej

30.06.2018 – Komisja Finansowa

25.06.2018 – Komisja Literatury

17.06.2018 – Rada Regionu

23.06.2018 – miting w ZK Sieraków

10.06.2018 r. i 08.07.2018r. miting w ZK Wąsosz

14.07.2018 r. miting ZK Herby

14.07.2018 r. miting w ZK Lubliniec

14.07.2018 r. miting w AŚ Częstochowa

Następne spotkanie Służb Intergrupy – 14.07.2018 r. godzina 16.00.

Sporządził – Michał Sekretarz Intergrupy AA „Centrum Częstochowa”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacja ze spotkania służb Intergrupy „Centrum Częstochowa” z 12.05.2018

Spotkanie rozpoczęto modlitwą o Pogodę Ducha i odczytaniem 12 Tradycji AA oraz 12 Koncepcji AA. Odczytano oraz przegłosowano proponowany porządek spotkania. Sprawdzono listę obecności.

I. Sprawozdania służb:

1. Rzecznik – utrzymywał stały kontakt z rzecznikami grup i rzecznikiem Regionu Katowice. Był na spotkaniu informacyjnym dla dzielnicowych. Bardzo dobre spotkanie.

2. Sekretarz – raport z poprzedniej Intergrupy sporządził Rzecznik Intergrupy.

3. Skarbnik – przedstawił rozliczenie finansowe Intergrupy AA „Centrum Częstochowa” z realizacji V i VII Tradycji za miesiąc kwiecień. Rozliczenie w załączeniu.

4. Kolporter – nieobecny

5. Pełnomocnik BSK AA – nieobecny

6. Powiernik – nie było Rady Regionu w przedmiotowym okresie.

7. Koordynator współpracy Intergrupy z Zakładami Karnymi – wakat w służbie.

8. Koordynator współpracy Intergrupy z Ośrodkami Medycznymi – wakat w służbie.

9. Koordynator skarbników – obecny

10. Łącznik Intergrupy ds. Internetu – wakat w służbie. Stroną „opiekował” się Marian.

Ponadto w spotkaniu uczestniczył Delegat Służb Krajowych do Komisji Organizacyjnej.

II. CZAS DLA MANDATARIUSZY

1. Damy Radę– mandatariusz. – Grupa działa w oparciu o 12 Tradycji AA. Pracuje na programie zdrowienia 12 kroków AA. Atmosfera na grupie przyjazna i serdeczna. Systematycznie omawiany jest program 12 kroków AA Frekwencja bardzo dobra. Odpowiedzialność za VII Tradycję również. Służby obsadzone. Działa sponsorowanie.

2. Grupa AA Wolność – mandatariusz- grupa działa zgodnie z preambułą i 12 Tradycjami. Atmosfera serdeczna i przyjazna. Frekwencja na zróżnicowanym poziomie. Datki do kapelusza adekwatne do frekwencji na średnim poziomie. Członkowie grupy niosą przesłanie do ZK i Szpitala. Służby wewnętrzne obsadzone.

3. Grupa AA Pierwszy Krok – mandatariusz – Grupa działa w oparciu o 12 Tradycji AA. Pracuje na programie zdrowienia 12 kroków AA. Atmosfera na grupie przyjazna i serdeczna. Systematycznie omawiany jest program 12 kroków AA Frekwencja słaba. Kapelusz do tej pory wystarczający.

4. Grupa AA Pokora – grupa zawieszona.

5. Grupa AA Tu i Teraz – mandatariusz– Grupa działa w oparciu o zasady i Preambułę AA. Atmosfera, frekwencja i odpowiedzialność za VII Tradycję dobra. Członkowie grupy niosą przesłanie do Z.K.

6. Grupa AA Kairos – mandatariusz – działa zgodnie z preambułą AA i 12 Tradycjami. W m-cu kwietniu odbyły się wszystkie mitingi. Frekwencja średnia. Odpowiedzialność za VII Tradycję zadowalająca. Służby obsadzone. Przyjaciele z grupy niosą przesłanie do ZK.

7. Grupa AA Nad Sekwaną (Areszt Śledczy)- mandatariusz – odbył się mityng w miłej atmosferze. Bardzo fajne spotkanie. Bardzo dobre doświadczenia.

8. Grupa AA Przystanek (OZ Wąsosz Górny)- mandatariusz – miting odbył się zgodnie z ustaleniami. Frekwencja dobra. Atmosfera też dobra.

9. Grupa AA Przywarówka (ZK Sieraków Śląski) – w/z– miting odbył się planowo. Pierwszy raz w mitingu w ZK udział wzięli Paweł z Cz-wy oraz Paweł z L-ca. Miła, przyjazna atmosfera. Przyjaciel Wojtek podzielił się radością 4 rocznicy zdrowienia.

10. Grupa AA „Nadzieja” (ZK Lubliniec) – mandatariusz – miting odbył się terminowo. Było 14 uczestniczek i 2 prowadzące. Spokojna grupa. Zainteresowanie skazanych duże pomimo rzadkich wypowiedzi.

11. Grupa AA „Odwaga” (ZK Herby) – mandatariusz – frekwencja duża. Bardzo fajny miting

12. Grupa „ Dobry Krok „ – Mitingi odbywają się regularnie. Uczestniczy od kilku do kilkunastu osób. Odbył się miting spikerski. Spikerem był Bogdan z Opola. Dobra, serdeczna atmosfera z poszanowaniem zasad i tradycji AA. Jest mowa o sponsorowaniu i programie 12 kroków AA. Realizacja VII Tradycji na bardzo dobrym poziomie.

13. Grupa AA „Emmanuel”– mandatariusz – grupa pracuje na Krokach i Tradycjach, pomalutku się rozwija. Kapelusz wystarczający. Służby obsadzone.

Udzielono odpowiedzi na zadane służebnym pytania.

III. SPRAWY BIEŻĄCE

1. Rekomendacja dla Grażyny z grupy „ Damy Radę „ do służby przy telefonie. Rekomendacja została przyjęta.

2. Sprawa podzielenia obowiązków pełnomocnika PIK między Skarbnika i Rzecznika. Sprawę poddano pod głosowanie, w którym pomysł przeszedł jednomyślnie.

3. Sprawa rozliczeń finansowych – mandatariusze przedstawią problem na grupach – czy dzielimy koszty na 5 grup czy na 6. Na ten moment koszty za grupę czwartkową pokrywa Intergrupa.

4. Dyżury przy telefonie w czwartek – ma być ustalona lista osób które mogą zabezpieczyć telefon kontaktowy w czwartek. Propozycję przegłosowano jednomyślnie.

5. Sprawa wizytówek – padła propozycja żeby zmienić szatę graficzną wizytówek. Przegłosowano zakup 1000-2000 szt. wizytówek.

6. Karta Konferencji Służb Krajowych – spotkanie informacyjne w tej sprawie odbędzie się 27.05.2018r. o godz. 18.00

7. Sprawa regału – padła propozycja żeby wykonać regał we własnym zakresie.

8. Apel do grup o zamykanie okien.

9. Apel do wszystkich grup o wyłonienie kandydatów do służb: Koordynatora ds. Kontaktów z ZK oraz Koordynatora ds. Kontaktów z Ośrodkami Medycznymi.

10. Apel o dobrowolne datki na organizację obchodów 45 – lecia AA w Polsce

11. Apel do przyjaciół, mężczyzn i kobiet o włączenie się w służbę niesienia przesłania do Ośrodków Medycznych oraz do Zakładów Karnych.

W temacie co masz na myśli głos zabrało kilku przyjaciół.

Kapelusz wyniósł ……… zł.

USTALENIE TERMINÓW WYJAZDÓW

19.05.2018 – Komisja Organizacyjna

19.05.2018 – Komisja Informacji Publicznej

19.05.2018 – Komisja Finansowa

19.05.2018 – Komisja Literatury

19.05.2018 – Konferencja Regionu

26.05.2018 – miting w ZK Sieraków

10.06.2018 r. miting w ZK Wąsosz

09.06.2018 r. miting ZK Herby

09.06.2018 r. miting w ZK Lubliniec

09.06.2018 r. miting w AŚ Częstochowa

Następne spotkanie Służb Intergrupy – 09.06.2018 r. godzina 16.00.

Sporządził – Michał Sekretarz Intergrupy AA „Centrum Częstochowa”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

INTERGRUPA CENTRUM CZĘSTOCHOWA

RAPORT ZE SPOTKANIA INFORMACYJNEGO DLA POLICJANTÓW DZIELNICOWYCH Z POWIATU CZĘSTOCHOWSKIEGO

W dniu 23.04.2018 odbyło się spotkanie informacyjne dla policjantów dzielnicowych w komendzie miejskiej policji w Częstochowie.

W spotkaniu uczestniczyło około siedemdziesięciu policjantów dzielnicowych z powiatu częstochowskiego, koordynator dzielnicowych pan Wojciech Ziółkowski oraz przyjaciele z AA jako spikerzy t.j. Powiernik klasy A Andrzej Forma, Rysiek Delegat Służb Krajowych AA do Komisji Organizacyjnej, Michał były koordynator kontaktów z Z.K. intergrupy Centrum Częstochowa oraz obecny Rzecznik Intergrupy Częstochowa Centrum Radek O.

Spotkanie miało na celu nawiązanie współpracy z Policją oraz przedstawienie działalności Wspólnoty Anonimowych Alkoholików i jej Programu Zdrowienia zawartego w 12 Krokach

Podczas spotkania każdemu dzielnicowemu zostały rozdane broszury, plakat na każdy posterunek policji z informacją o spotkaniach grup AA w Częstochowie oraz wizytówki Intergrupy Centrum Częstochowa. Został również podany nr telefony komórkowego działającego 24h w PIK Katowice do listy emisariuszy 12 Kroku.

Sporządził rzecznik Intergrupy

Radek O.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacja ze spotkania służb Intergrupy „Centrum Częstochowa”-14.04.2018 r.

Spotkanie rozpoczęto modlitwą o Pogodę Ducha i odczytaniem 12 Tradycji AA oraz 12 Koncepcji AA. Odczytano oraz przegłosowano proponowany porządek spotkania. Sprawdzono listę obecności.

I. Sprawozdania służb:

1. Rzecznik – utrzymywał stały kontakt z rzecznikami grup i rzecznikiem Regionu Katowice. Brał udział w spotkaniu regionalnej komisji organizacyjnej. Ustalił termin spotkania informacyjnego dla policjantów dzielnicowych na 23.04.2018

2. Sekretarz –wz. Rzecznik przekazał informacje o sporządzeniu raportu z ostatniego spotkania intergrupy, przekazał raport na stronę internetową intergrupy

3. Skarbnik – przedstawił rozliczenie finansowe Intergrupy AA „Centrum Częstochowa” z realizacji V i VII Tradycji za miesiące marzec. Rozliczenie w załączeniu.

4. Kolporter – przedstawił stan funduszu literatury. Stan na 14.04.2018r. ……. zł , z czego w gotówce …… zł.

5. Pełnomocnik BSK AA – nieobecny

6. Powiernik – obecny, przedstawił raport z ostatniego spotkania Rady regionu

7. Koordynator współpracy Intergrupy z Zakładami Karnymi – wakat w służbie Rzecznik poinformował, że przesłanie jest niesione regularnie do pięciu jednostek penitencjarnych.

8. Koordynator współpracy Intergrupy z Ośrodkami Medycznymi – wakat w służbie. Rzecznik poinformował, że Marian z grupy Wolność uczęszcza regularnie.

9. Koordynator skarbników – obecny

10. Łącznik Intergrupy ds. Internetu – wakat w służbie. Stroną „opiekował” się Marian.

II. CZAS DLA MANDATARIUSZY

1. Damy Radę– mandatariusz. – grupa AA DAMY RADĘ stoi na straży 12 tradycji AA. Wśród przyjaciół działa sponsorowanie w oparciu o program 12 Kroków. Frekwencja na grupie dobra. Odpowiedzialność za 7 tradycję dobra. Sumienie grupy zdecydowało, aby na otwartym mityngu w czerwcu zorganizować mityng spikerski.

2. Grupa AA Wolność – mandatariusz- grupa działa zgodnie z preambułą i 12 Tradycjami. Atmosfera serdeczna i przyjazna. Frekwencja zróżnicowana. Realizacja VII Tradycji dobra. Członkowie grupy niosą przesłanie do ZK i Szpitala oraz pełnią służby w strukturach AA w regionie i kraju

3. Grupa AA Pierwszy Krok – w/z skarbnik Grupa działa zgodnie z Programem 12 Kroków i 12 tradycjami AA. Służby są obsadzone. Frekwencja średnia. Zawartość kapelusza wystarcza na bieżące opłaty. Atmosfera serdeczna i miła. Zapraszamy na spotkania naszej grupy.

4. Grupa AA Pokora – mandatariusz – poinformował o tymczasowym zawieszeniu grupy.

5. Grupa AA Tu i Teraz – mandatariusz– Grupa działa w oparciu o zasady i Preambułę AA. Atmosfera, frekwencja i odpowiedzialność za VII Tradycję dobra. Członkowie grupy niosą przesłanie do Z.K. Zasady są przestrzegane. Na grupie działają wszystkie trzy legaty AA

6. Grupa AA Kairos – mandatariusz – sprawozdanie za Luty i Marzec – Grupa działa zgodnie z Preambułą AA i 12 Tradycjami AA. Odpowiedzialność za VII Tradycję średnia. Frekwencja średnia. Przyjaciele z grupy Kairos niosą przesłanie do ZK.

7. Grupa AA Nad Sekwaną (Areszt Śledczy)- mandatariusz – odbył się mityng w miłej atmosferze. Frekwencja bardzo dobra. Grupa przegłosowała rundę wypowiedzi.

8. Grupa AA Przystanek (OZ Wąsosz Górny)- mandatariusz – duża frekwencja. Jednak mało wypowiedzi. Przyjaciele chętnie słuchają.

9. Grupa AA Przywarówka (ZK Sieraków Śląski) – mandatariusz – miting odbył się w serdecznej atmosferze

10. Grupa AA „Nadzieja” (ZK Lubliniec) – mandatariusz – Grupa działa zgodnie z Preambułą AA i 12 Krokami i 12 Tradycjami spotkania odbywają się w ustalonych terminach, osób na spotkaniach około 20

11. Grupa AA „Odwaga” (ZK Herby) – mandatariusz – mityng odbył się. Atmosfera przyjazna.

12. Grupa AA Emmanuel – rzecznik Frekwencja na grupie dobra. Wszystkie służby obsadzone. Utworzono fundusz literatury. Na grupie są osoby, które mogą sponsorować. Grupa stara się działać zgodnie z preambułą AA I 12/12

13. Grupa AA Dobry Krok – mandatariusz – grupa działa zgodnie z preambułą i 12 Tradycjami na grupie jest sponsorowanie oparte na programie 12 Kroków Atmosfera serdeczna i przyjazna. Frekwencja zróżnicowana. Realizacja VII Tradycji dobra. Przyjaciele niosą przesłanie do Z.K. Grupa udzieliła rekomendacji Markowi S. i Pawłowi W. do niesienia przesłania w Z.K.

Udzielono odpowiedzi na zadane służebnym pytania.

III. SPRAWY BIEŻĄCE

 1. Rekomendacja Marka S. i Pawła W. z grupy Dobry Krok do niesienia przesłania w Z.K. – rekomendacji udzielono
 2. Prenumerata biuletynu „Nadzieja” do Z.K. – zaakceptowana jednogłośnie
 3. Zakup zamykanego regału do pomieszczenia gospodarczego – zaakceptowana jednogłośnie
 4. Sprawozdanie delegata intergrupy do 45 – lecia AA
 5. Akcja informacyjna – roznoszenie plakatów Intergrupy Centrum Częstochowa z informacją o spotkaniach grup AA

W temacie co masz na myśli głos zabrało kilku przyjaciół.

Kapelusz wyniósł …… zł.

USTALENIE TERMINÓW WYJAZDÓW

28.04.2018 – miting w ZK Sieraków

13.05.2018 r. miting w ZK Wąsosz

12.05.2018 r. miting ZK Herby

12.05.2018 r. miting w ZK Lubliniec

12.05.2018 r. miting w AŚ Częstochowa

15.04.2018 r. komisja organizacyjna

30.04.2018 r. komisja literatury i publikacji

Następne spotkanie Służb Intergrupy – 12.05.2018 r. godzina 16.00.

Sporządził – Radek O. Intergrupy AA „Centrum Częstochowa”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nowa Grupa AA – Dobry Krok

Uprzejmie informujemy, że w Lublińcu powstała Grupa AA Dobry Krok. Spotkania grupy odbywają się w czwartki od godziny 18.00 w Lublińcu przy ul. Edyty Stein 6a. Zapraszamy wszystkich zwłaszcza przyjaciół z Lublińca i okolic.

Grupa AA Dobry Krok przystąpiła do Intergrupy AA Centrum Częstochowa

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacja ze spotkania służb Intergrupy „Centrum Częstochowa”-10.03.2018 r.

Spotkanie rozpoczęto modlitwą o Pogodę Ducha i odczytaniem 12 Tradycji AA oraz 12 Koncepcji AA. Odczytano oraz przegłosowano proponowany porządek spotkania. Sprawdzono listę obecności.

I. Sprawozdania służb:

1. Rzecznik – utrzymywał stały kontakt z rzecznikami grup i rzecznikiem Regionu Katowice.

2. Sekretarz –wz. rzecznik – sporządzono sprawozdanie z m-c luty 2018.

3. Skarbnik – przedstawił rozliczenie finansowe Intergrupy AA „Centrum Częstochowa” z realizacji V i VII Tradycji za miesiąc luty. Rozliczenie w załączeniu.

4. Kolporter – przedstawił stan funduszu literatury. Stan na 10.03.2018r. ….. zł w literaturze , w gotówce ….. zł. Podwyższenie literatury ….. zł. Razem ….. zł.

5. Pełnomocnik BSK AA – obecny

6. Powiernik – nieobecny.

7. Koordynator współpracy Intergrupy z Zakładami Karnymi – wakat w służbie.

8. Koordynator współpracy Intergrupy z Ośrodkami Medycznymi – wakat w służbie.

9. Koordynator skarbników – obecny

10. Łącznik Intergrupy ds. Internetu – wakat w służbie. Stroną oraz naszą skrzynką e-mailową „opiekował” się Marian.

II. CZAS DLA MANDATARIUSZY

1. Damy Radę– mandatariusz. – Grupa działa w oparciu o 12 Tradycji AA. Pracuje na programie zdrowienia 12 kroków AA. Atmosfera na grupie przyjazna i serdeczna. Systematycznie omawiany jest program 12 kroków AA Frekwencja dobra. Odpowiedzialność za VII tradycję również. Służby obsadzone. Działa sponsorowanie.

2. Grupa AA Wolność – mandatariusz- grupa działa zgodnie z preambułą i 12 Tradycjami. Atmosfera serdeczna i przyjazna. Frekwencja na zróżnicowanym poziomie. Realizacja VII Tradycji dobra. Członkowie grupy niosą przesłanie do ZK i Szpitala. Służby wewnętrzne obsadzone.

3. Grupa AA Pierwszy Krok – mandatariusz – Grupa działa w oparciu o 12 Tradycji AA. Pracuje na programie zdrowienia 12 kroków AA. Atmosfera na grupie przyjazna i serdeczna. Systematycznie omawiany jest program 12 kroków AA Frekwencja niska. Odpowiedzialność za VII tradycję na stosownie do frekwencji. Dyżur przy telefonie obsadzony. Prośba o wsparcie grupy nadal aktualna.

4. Grupa AA Pokora – mandatariusz nieobecny.

5. Grupa AA Tu i Teraz – mandatariusz– Grupa działa w oparciu o zasady i Preambułę AA. Atmosfera, frekwencja i odpowiedzialność za VII Tradycję dobra. Członkowie grupy niosą przesłanie do Z.K.

6. Grupa AA Kairos – mandatariusz nieobecny.

7. Grupa AA Nad Sekwaną (Areszt Śledczy)- mandatariusz – odbył się mityng w miłej atmosferze. Bardzo fajne spotkanie. Bardzo dobre doświadczenia.

8. Grupa AA Przystanek (OZ Wąsosz Górny)- mandatariusz – miting odbył się zgodnie z ustaleniami. Dobre doświadczenia. Były nowe osoby.

9. Grupa AA Przywarówka (ZK Sieraków Śląski) – mandatariusz– miting odbył się planowo. Wzięło udział kilkanaście osób. Przegłosowano rundę wypowiedzi. Wiele doświadczeń. Bardzo dobre spotkanie.

10. Grupa AA „Nadzieja” (ZK Lubliniec) – mandatariusz nieobecny.

11. Grupa AA „Odwaga” (ZK Herby) – mandatariusz nieobecny.

12. Grupa AA „Emmanuel”– mandatariusz – brak sprawozdania.

Udzielono odpowiedzi na zadane służebnym pytania.

III. SPRAWY BIEŻĄCE

1. Rekomendacja dla Aliny do służby przy telefonie. Rekomendacja jednogłośnie przyjęta.

2. Powstała nowa grupa AA „Dobry Krok”, która spotyka się w Lublińcu, ul. Edyty Stein 6/a. Mitingi odbywają się w czwartki o godz. 18.00. Przyjęto nową grupę do Intergrupy „ Częstochowa-Centrum „ jednogłośnie. Obecny był mandatariusz.

3. Została przekazana kwota ….. zł. na obchody 45-lecia AA.

4. W dniu 08.04.2018r. o godz. 18.00 odbędzie się spotkanie z delegatem krajowym w sprawie dostosowania struktur krajowych do 12 koncepcji AA. Miejsce spotkania : siedziba Intergrupy „Centrum Częstochowa”.

5. Apel do wszystkich grup o wyłonienie kandydatów do służb: Koordynatora ds. Kontaktów z ZK oraz Koordynatora ds. Kontaktów z Ośrodkami Medycznymi.

6. Apel o dobrowolne datki na organizację obchodów 45 – lecia AA w Polsce

7. Apel do przyjaciół, mężczyzn i kobiet o włączenie się w służbę niesienia przesłania do Ośrodków Medycznych oraz do Zakładów Karnych.

W temacie co masz na myśli głos zabrało kilku przyjaciół.

Kapelusz wyniósł …. zł.

USTALENIE TERMINÓW WYJAZDÓW

11.03.2018 – Komisja Organizacyjna

11.03.2018 – Komisja Informacji Publicznej

12.03.2018 – Komisja Finansowa

26.03.2018 – Komisja Literatury

18.03.2018 – Rada Regionu

28.03.2018 – miting w ZK Sieraków

15.04.2018 r. miting w ZK Wąsosz

14.04.2018 r. miting ZK Herby

14.04.2018 r. miting w ZK Lubliniec

14.04.2018 r. miting w AŚ Częstochowa

Następne spotkanie Służb Intergrupy – 14.04.2017 r. godzina 16.00.

Sporządził – Michał Sekretarz Intergrupy AA „Centrum Częstochowa”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacja ze spotkania służb Intergrupy „Centrum Częstochowa”- 10.02.2018r.

Spotkanie rozpoczęto modlitwą o Pogodę Ducha i odczytaniem 12 Tradycji AA oraz 12 Koncepcji AA. Odczytano oraz przegłosowano proponowany porządek spotkania. Sprawdzono listę obecności.

I. Sprawozdania służb:

1. Rzecznik – utrzymywał stały kontakt z rzecznikami grup i rzecznikiem Regionu Katowice. Sporządził zestawienie kosztów. Zobowiązał się do sporządzenia harmonogramu sprzątania.

2. Sekretarz –sporządził sprawozdanie z m-ce XI i XII.

3. Skarbnik – przedstawił rozliczenie finansowe Intergrupy AA „Centrum Częstochowa” z realizacji V i VII Tradycji za miesiąc styczeń. Rozliczenie w załączeniu.

4. Kolporter – przedstawił stan funduszu literatury. Stan na 10.02.2018r. …. zł w literaturze , w gotówce ….. zł. Przedstawiono również inwenturę za 2017r.

5. Pełnomocnik BSK AA – nieobecny

6. Powiernik – sprawozdanie w załączeniu.

7. Koordynator współpracy Intergrupy z Zakładami Karnymi – wakat w służbie. Michał – były koordynator przedstawił inwenturę za 2017r.

8. Koordynator współpracy Intergrupy z Ośrodkami Medycznymi – wakat w służbie.

9. Koordynator skarbników – obecny

10. Łącznik Intergrupy ds. Internetu – wakat w służbie. Stroną „opiekował” się Marian.

II. CZAS DLA MANDATARIUSZY

1. Damy Radę– mandatariusz. – Grupa działa w oparciu o 12 Tradycji AA. Pracuje na programie zdrowienia 12 kroków AA. Atmosfera na grupie przyjazna i serdeczna. Systematycznie omawiany jest program 12 kroków AA Frekwencja dobra. Odpowiedzialność za VII tradycję również. Służby obsadzone. Działa sponsorowanie. Udzielono rekomendacji dla Pawła do niesienia przesłania do ZK. Grupa przekazuje z kapelusza …. zł na obchody 45-lecia AA w Polsce

2. Grupa AA Wolność – mandatariusz- grupa działa zgodnie z preambułą i 12 Tradycjami. Atmosfera serdeczna i przyjazna. Frekwencja na średnim poziomie. Realizacja VII Tradycji dobra. Członkowie grupy niosą przesłanie do ZK i Szpitala.

3. Grupa AA Pierwszy Krok – mandatariusz – Grupa działa w oparciu o 12 Tradycji AA. Pracuje na programie zdrowienia 12 kroków AA. Atmosfera na grupie przyjazna i serdeczna. Systematycznie omawiany jest program 12 kroków AA Frekwencja niska. Odpowiedzialność za VII tradycję na średnim poziomie. Dyżur przy telefonie obsadzony.

4. Grupa AA Pokora – w/z – słaba frekwencja. Nie ma rotacji w służbach. Grupa prosi o wsparcie.

5. Grupa AA Tu i Teraz – mandatariusz– Grupa działa w oparciu o zasady i Preambułę AA. Atmosfera, frekwencja i odpowiedzialność za VII Tradycję dobra. Członkowie grupy niosą przesłanie do Z.K. Odbył się miting rocznicowy.

6. Grupa AA Kairos – mandatariusz – Grupa działa zgodnie z Preambułą AA i 12 Tradycjami AA. Odpowiedzialność za VII Tradycję dobra. Frekwencja dobra. Przyjaciele z grupy Kairos niosą przesłanie do ZK i Szpitala PCK. W m-cu styczniu wszystkie służby na grupie były obsadzone.

7. Grupa AA Nad Sekwaną (Areszt Śledczy)- mandatariusz – odbył się mityng w miłej atmosferze. Bardzo fajne spotkanie. Bardzo dobre doświadczenia.

8. Grupa AA Przystanek (OZ Wąsosz Górny)- mandatariusz – miting odbył się zgodnie z ustaleniami. Dobre doświadczenia. Były nowe osoby.

9. Grupa AA Przywarówka (ZK Sieraków Śląski) – mandatariusz– miting odbył się w serdecznej atmosferze. Duża frekwencja. Miting prowadził osadzony. Mandatariusz przedstawił inwenturę za 2017r.

10. Grupa AA „Nadzieja” (ZK Lubliniec) – mandatariusz – spotkanie odbyło się 10.02.2018r . Miting przebiegał w miłej atmosferze. Przeprowadzono rozmowę z jedną z osadzonych, która wychodzi na wolność

11. Grupa AA „Odwaga” (ZK Herby) – w/z – mityng odbył się. Było 14 osadzonych . Fajne spotkanie. Dużo wypowiedzi.

Udzielono odpowiedzi na zadane służebnym pytania.

III. SPRAWY BIEŻĄCE

1. Rekomendacje do służby niesienia przesłania : dla Pawła do Zakładów Karnych oraz Ani do Ośrodków medycznych. Rekomendacje jednogłośnie przyjęte.

2. Skarbnik Intergrupy prosi ażeby wszystkie rachunki trafiały do niego.

3. Powstała nowa grupa AA „Emanuell”, która spotyka się w Częstochowie Parafia Św. Józefa, ul. Okrzei 41.

Pierwszy miting 17.02.2018r. godz. 18.00. Obecny na spotkaniu mandatariusz nowej grupy Mariusz wyraził wolę wstąpienia do Intergrupy Częstochowa.

4. Apel do wszystkich grup o wyłonienie kandydatów do służb: Koordynatora ds. Kontaktów z ZK oraz Koordynatora ds. Kontaktów z Ośrodkami Medycznymi.

5. Apel o dobrowolne datki na organizację obchodów 45 – lecia AA w Polsce

6. Apel do przyjaciół, mężczyzn i kobiet o włączenie się w służbę niesienia przesłania do Ośrodków Medycznych oraz do Zakładów Karnych.

W temacie co masz na myśli głos zabrało kilku przyjaciół.

Kapelusz wyniósł ….. zł.

USTALENIE TERMINÓW WYJAZDÓW

18.02.2018 – Rada Regionu

24.02.2018 – miting w ZK Sieraków

11.02.2018 r. miting w ZK Wąsosz

10.03.2018 r. miting ZK Herby

10.03.2018 r. miting w ZK Lubliniec

10.03.2018 r. miting w AŚ Częstochowa

Następne spotkanie Służb Intergrupy – 10.03.2017 r. godzina 16.00.

Sporządził – Michał Sekretarz Intergrupy AA „Centrum Częstochowa”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nowa Grupa AA – Emmanuel

W dniu 17.02.2018 r. w sali za kościołem św. Józefa Rzemieślnika w Częstochowie przy ul. Okrzei 41 odbyło się pierwsze spotkanie Grupy AA Emmanuel. Spotkania Grupy odbywają się w soboty od 18.00. Zapraszamy.

Grupa AA Emmanuel przystąpiła do Intergrupy AA Centrum Częstochowa

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacja ze spotkania służb Intergrupy „Centrum Częstochowa” 13.01.2018 r.

Spotkanie rozpoczęto modlitwą o Pogodę Ducha i odczytaniem 12 Tradycji AA oraz 12 Koncepcji AA. Odczytano oraz przegłosowano proponowany porządek spotkania. Sprawdzono listę obecności.

I. Sprawozdania służb:

1. Rzecznik – utrzymywał stały kontakt z rzecznikami grup i rzecznikiem Regionu Katowice. Rzecznik poinformował o zakończeniu prac związanych z instalacją grzewczą. Ponadto dokonał sprzedaży nagrzewnicy.

2. Sekretarz –wz. – brak sprawozdania.

3. Skarbnik – przedstawił rozliczenie finansowe Intergrupy AA „Centrum Częstochowa” z realizacji V i VII Tradycji za miesiące listopad i grudzień. Rozliczenie w załączeniu.

4. Kolporter – przedstawił stan funduszu literatury. Stan na 13.01.2018r. – ……. zł , z czego w gotówce …….. zł.

5. Pełnomocnik BSK AA – w służbie

6. Powiernik – obecny

7. Koordynator współpracy Intergrupy z Zakładami Karnymi – wakat w służbie

8. Koordynator współpracy Intergrupy z Ośrodkami Medycznymi – wakat w służbie.

9. Koordynator skarbników – obecny

10. Łącznik Intergrupy ds. Internetu – wakat w służbie. Stroną „opiekował” się Marian.

II. CZAS DLA MANDATARIUSZY

1. Damy Radę– mandatariusz. – Grupa działa w oparciu o 12 Tradycji AA. Pracuje na programie zdrowienia 12 kroków AA. Atmosfera na grupie przyjazna i serdeczna. Systematycznie omawiany jest program 12 kroków AA Frekwencja bardzo dobra. Odpowiedzialność za VII tradycję również. Służby obsadzone. Działa sponsorowanie. Od Nowego Roku nastąpiły zmiany w służbach stałych :

Rzecznik : Grzegorz; skarbnik : Marcin; kolporter : Bogdan.

2. Grupa AA Wolność – mandatariusz- grupa działa zgodnie z preambułą i 12 Tradycjami. Atmosfera serdeczna i przyjazna. Frekwencja zróżnicowana. Realizacja VII Tradycji dobra. Członkowie grupy niosą przesłanie do ZK i Szpitala. Razem z Kamilem świętowaliśmy 1 rocznicę jego zdrowienia.

3. Grupa AA Pierwszy Krok – nieobecny

4. Grupa AA Pokora – mandatariusz – spotkania odbywały się zgodnie z Preambułą, poszanowaniem zasad i 12 tradycjami. Panowała duchowa, przyjazna atmosfera

5. Grupa AA Tu i Teraz – mandatariusz– Grupa działa w oparciu o zasady i Preambułę AA. Atmosfera, frekwencja i odpowiedzialność za VII Tradycję dobra. Członkowie grupy niosą przesłanie do Z.K. Zasady są przestrzegane.

6. Grupa AA Kairos – mandatariusz – Grupa działa zgodnie z Preambułą AA i 12 Tradycjami AA. Odpowiedzialność za VII Tradycję średnia. Frekwencja dobra. Przyjaciele z grupy Kairos niosą przesłanie do ZK i Szpitala PCK.

7. Grupa AA Nad Sekwaną (Areszt Śledczy)- mandatariusz – odbył się mityng w miłej atmosferze. Frekwencja bardzo dobra. Grupa przegłosowała rundę wypowiedzi.

8. Grupa AA Przystanek (OZ Wąsosz Górny)- mandatariusz – duża frekwencja. Jednak mało wypowiedzi. Przyjaciele chętnie słuchają.

9. Grupa AA Przywarówka (ZK Sieraków Śląski) – w/z – miting odbył się w serdecznej atmosferze

10. Grupa AA „Nadzieja” (ZK Lubliniec) – mandatariusz – spotkania w grudniu 2017 i 2018 odbyły się terminowo. W grudniu mitingi prowadziły 3 osoby i 15 osadzonych, w styczniu 4 prowadzące i 16 osadzonych . Mitingi przebiegały w miłej atmosferze. Osadzone nie wypowiadały się. Ale spotkania są dla nich ważne.

11. Grupa AA „Odwaga” (ZK Herby) – mandatariusz – mityng odbył się. Atmosfera przyjazna.

Udzielono odpowiedzi na zadane służebnym pytania.

III. SPRAWY BIEŻĄCE

1. Podziękowania dla Renaty za niesienie przesłania do Ośrodków Medycznych.

2. Sprawa zakupu baterii – jednomyślnie podjęto decyzję. Do kupna i wymiany ( koszt ….. zł ) zgłosili się Paweł i Marcin z grupy „Damy Radę „

3. Podjęto decyzję o zakupie materiałów informacyjnych do Lublińca i Wąsosza.

4. Podziękowania dla przyjaciół za wykonanie instalacji grzewczej – Mariana, Zenka i Macieja.

5. Prośba kolportera do grup i osób o potwierdzanie prenumeraty biuletynów.

6. Prośba do przyjaciół z profesji medycznych o włączenie się do organizacji obchodów 45 – lecia AA.

7. Jest sporządzone zestawienie kosztów instalacji grzewczej oraz harmonogram sprzątania.

8. Należy sprawdzać podgrzewacze.

9. Apel do wszystkich grup o wyłonienie kandydatów do służb: Koordynatora ds. Kontaktów z ZK oraz Koordynatora ds. Kontaktów z Ośrodkami Medycznymi.

10. Apel o dobrowolne datki na organizację obchodów 45 – lecia AA w Polsce

11. Apel do przyjaciół, mężczyzn i kobiet o włączenie się w służbę niesienia przesłania do Ośrodków Medycznych oraz do Zakładów Karnych.

W temacie co masz na myśli głos zabrało kilku przyjaciół.

Kapelusz wyniósł ……….. zł.

USTALENIE TERMINÓW WYJAZDÓW

21.01.2018 – Rada Regionu

14.01.2018 – wyjazd koordynatora ds. obchodów 45 – lecia AA

27.01.2018 – miting w ZK Sieraków

14.01.2018 r. miting w ZK Wąsosz

10.02.2018 r. miting ZK Herby

10.02.2018 r. miting w ZK Lubliniec

10.02.2018 r. miting w AŚ Częstochowa

Następne spotkanie Służb Intergrupy – 10.02.2017 r. godzina 16.00.

Sporządził – Michał Sekretarz Intergrupy AA „Centrum Częstochowa”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacja ze spotkania służb Intergrupy AA „Centrum Częstochowa”                z dnia 11.11.2017 r.

Spotkanie rozpoczęto modlitwą o Pogodę Ducha i odczytaniem 12 Tradycji AA oraz 12 Koncepcji AA. Odczytano oraz przegłosowano proponowany porządek spotkania. Sprawdzono listę obecności.

I. Sprawozdania służb:

1. Rzecznik – utrzymywał stały kontakt z rzecznikami grup i rzecznikiem regionu Katowice. Rzecznik poinformował o pracach związanych z ogrzewaniem i że załatwił wszystkie formalności z tym związane. Uczestniczył w warsztatach rzeczników w Burzeninie. Odbył się mityng informacyjny dla kuratorów rejonowych ( raport w załączeniu ). Planowane jest spotkanie dla dzielnicowych policji. Apeluje do grup o przyłączenie się do służb w Intergrupie.

2. Sekretarz –wz. – poinformował, że sporządził raport z poprzedniego spotkania Intergrupy.

3. Skarbnik – przedstawił rozliczenie finansowe Intergrupy AA „Centrum Częstochowa” z realizacji V i VII Tradycji za miesiąc październik. Rozliczenie w załączeniu.

4. Kolporter –wz- przedstawił stan funduszu literatury. Stan na 11.11.2017r. ….. zł , z czego w gotówce ….  zł.

5. Pełnomocnik BSK AA – nieobecny

6. Powiernik – nieobecny – przesłał jednak informację.

W dniu 21.10.2017r brał udział w 49 Konferencji Służb AA Regionu Katowice w Będzinie – Grudźcu. Rzecznik Regionu przekazał „listy do grup” dla naszej Intergrupy. Z ważniejszych spraw podczas „sprawozdania służb” zanotował:               – przypomnienie Rzecznika Regionu o zakończeniu służby w maju                              – apel Przewodniczącego Komisji Finansowej o udział skarbników Intergrup w spotkaniach komisji (apel tak naprawdę dotyczy wszystkich komisji w Regionie. Dobrze gdyby ktoś z Naszej intergrupy – skoro nie mamy reprezentantów- przynajmniej co jakiś czas pokazał się na spotkaniu Komisji. Miedzy konferencjami Komisja Finansowa odbyła się dwa razy,Komisja Organizacyjna zaledwie raz a były na niej tylko 3 osoby!)                                                                                             -Koordynator do spraw Telefonu Informacyjnego AA przypomniał ze w PIK znajduje się Lista Emisariuszy 12 Kroku,która można odbić na ksero i położyć dla służebnych przy telefonie kontaktowym

REKOMENDACJE:

1. Rada Regionu i Komisja Organizacyjna rekomenduje aby RR składała się ze służb regionu wybieranych przez konferencje plus po jednym reprezentancie z intergrupy oraz przewodniczących komisji. Rekomendacja przyjęta jednomyślnie

2. RR i KO rekomenduje aby prawo głosu na KSR przysługiwało służebnym wybieranym przez konferencje plus po 5 reprezentantów z każdej intergrupy. Rekomendacja nie została przyjęta

3. RR i KO rekomenduje wystawienie pełnomocnictwa BSK na bieżący rok aktualnemu rzecznikowi. Rekomendacja przyjęta jednomyślnie

W przerwie Konferencji odbyła się Rada Regionu. Najważniejszym punktem było wybranie naszego przedstawiciela na Konferencje Krajową-reprezentować nasz region będzie Alicja. Wstępnie poruszono też temat Zlotu Zdroju-aby podtrzymać i uściślić współpracę z Regionem Galicja-wspólna organizacja zlotu

Tematem wiodącym Konferencji było „sponsorowanie kraj krajowi” -wypowiedzieli się w temacie zaproszeni goście z Ukrainy.

7. Koordynator współpracy Intergrupy z Zakładami Karnymi – poinformował, że w październiku odbyły się planowo po jednym mityngu w ZK Herby, ZK Sieraków Śląski i OZ w Wąsoszu Górnym, ZK w Lublińcu i A.Ś. w Częstochowie. Utrzymywał kontakt ze służebnymi. Uaktualnił listę osób niosących przesłanie do ZK Herby i ZK Sieraków. 26 października wziął udział w spotkaniu informacyjnym dla kuratorów w sądzie okręgowym w Częstochowie. Jego służba dobiegła końca. Bardzo dziękuje za piękny czas w którym mógł pełnić funkcję łącznika. Dziękuje za zaufanie i okazane wsparcie Przyjaciołom z Intergrupy Centrum -Częstochowa.

8. Koordynator współpracy Intergrupy z Ośrodkami Medycznymi – wakat w służbie. W październiku w szpitalu Marian był 1 raz a Renata 2 razy i rozmawiała z 2 osobami.

9. Koordynator skarbników – poinformował , że zakupy realizowane są na bieżąco i w miarę potrzeb

10. Łącznik Intergrupy ds. Internetu – nieobecny. Stroną „opiekował” się Marian.

II. CZAS DLA MANDATARIUSZY

1. Damy Radę– mandatariusz. – Grupa działa w oparciu o 12 Tradycji AA. Pracuje na programie zdrowienia 12 kroków AA. Atmosfera na grupie przyjazna i serdeczna. Frekwencja bardzo dobra. Odpowiedzialność za VII tradycję również. Służby obsadzone. Działa sponsorowanie. Jednogłośna rekomendacja dla Ani do służby przy telefonie i kolportera Intergrupy oraz dla Pawła do dyżuru przy tel. Kontaktowym.

2. Grupa AA Wolność – mandatariusz nieobecny.

3. Grupa AA Pierwszy Krok – mandatariusz – Grupa Pierwszy Krok działa zgodnie z Preambułą AA i 12 Tradycjami AA. Przestrzegane są zasady AA. Realizowany jest program zdrowienia. Frekwencja na spotkaniach niska. Atmosfera serdeczna. Służby wewnętrzne obsadzone są rotacyjnie. Prośba o wsparcie nadal aktualna.

4. Grupa AA Pokora – mandatariusz – spotkania odbywały się zgodnie z Preambułą, poszanowaniem zasad i 12 tradycjami. Panowała duchowa, przyjazna atmosfera. Pojawiły się nowe osoba. Służby na grupie obsadzone. Członkowie grupy niosą przesłanie do ZK i Szpitala.

5. Grupa AA Tu i Teraz – mandatariusz– Grupa działa w oparciu o zasady i Preambułę AA. Atmosfera, frekwencja i odpowiedzialność za VII Tradycję dobra. Członkowie grupy niosą przesłanie do Z.K. Zasady są przestrzegane.

6. Grupa AA Kairos – mandatariusz – Grupa działa zgodnie z Preambułą AA i 12 Tradycjami AA. Odpowiedzialność za VII Tradycję dobra. Frekwencja dobra. Przyjaciele z grupy niosą posłanie do ZK i Szpitala w Częstochowie. Grupa przekazała .. zł na organizację 45-lecia obchodów AA. Służby obsadzone. Renata otrzymała od grupy rekomendacje na mandatariusza grupy oraz do służby przy telefonie. Małgosia otrzymała rekomendacje na kolportera grupy i do służby w ZK. Wraz z Henią i Robertem świętowaliśmy ich kolejne rocznice ( Henia 9, Robert 4).

7. Grupa AA Nad Sekwaną (Areszt Śledczy)- mandatariusz – odbył się mityng w miłej atmosferze. Frekwencja bardzo dobra. Grupa przegłosowała rundę wypowiedzi.

8. Grupa AA Przystanek (OZ Wąsosz Górny)- mandatariusz – duża frekwencja. Jednak mało wypowiedzi. Przyjaciele chętnie słuchają.

9. Grupa AA Przywarówka (ZK Sieraków Śląski) – miting odbył się w serdecznej, miłej atmosferze. Było 15 więźniów. Miting prowadził osadzony. Zgłosił się przyjaciel do służby kolportera. Wspólnie ustalono że będzie dokonywany wybór prowadzącego na następne spotkanie.

10. Grupa AA „Nadzieja” (ZK Lubliniec) – mandatariusz – spotkanie odbyło się 14.10.2017. Było 16 skazanych i 4 prowadzące. Atmosfera dobra, duże zainteresowanie choć brak wypowiedzi.

11. Grupa AA „Odwaga” (ZK Herby) – wz – mityng odbył się planowo . Frekwencja bardzo duża ok. 20 osób. Wiele doświadczeń. Bardzo dobry mityng. Prowadził osadzony.

Udzielono odpowiedzi na zadane służebnym pytania.

III. SPRAWY BIEŻĄCE

1. Wybór koordynatora ds. 45-lecia obchodów AA w Polsce. Wyboru na Intergrupie nie dokonano. Jednak 12.11.2017r. Rada Intergrupy udzieliła rekomendacji Ryszardowi z grupy „Wolność”.

2. Zajęcie stanowiska nad wyborem reprezentantów na Konferencje i S.R. Intergrupa przegłosowała że w poszczególnych konferencjach powinni uczestniczyć radni z intergrupy tj. w komisji organizacyjnej uczestniczy rzecznik, w komisji finansowej skarbnik itd. z prawem głosu na K.S.R.

3. Rekomendacje przyjaciół : Pawła z grupy Damy Radę i Renaty z Kairos do telefonu kontaktowego, Małgorzaty z grupy Kairos do niesienia przesłania do ZK oraz Ani z grupy Damy Radę do służby Kolportera Intergrupy i do telefonu kontaktowego – rekomendacje zostały udzielone.

5. Apel do wszystkich grup o wyłonienie kandydatów do służb: Koordynatora ds. Kontaktów z ZK oraz Koordynatora ds. Kontaktów z Ośrodkami Medycznymi.

6. Apel o dobrowolne datki na organizację obchodów 45 – lecia AA w Polsce

7. Apel do przyjaciół, mężczyzn i kobiet o włączenie się w służbę niesienia przesłania do Ośrodków Medycznych oraz do Zakładów Karnych.

W temacie co masz na myśli głos zabrało kilku przyjaciół.

Kapelusz wyniósł ….. zł.

USTALENIE TERMINÓW WYJAZDÓW

19.11.2017 – Rada Regionu

25.11.2017 – miting w ZK Sieraków

12.11.2017 r. miting w ZK Wąsosz

09.12.2017 r. miting ZK Herby

09.12.2017 r. miting w ZK Lubliniec

09.12.2017 r. miting w AŚ Częstochowa

Następne spotkanie Służb Intergrupy – 09.12.2017 r. godzina 15.30.

Sporządził – Michał Sekretarz Intergrupy AA „Centrum Częstochowa”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RAPORT ZE SPOTKANIA INFORMACYJNEGO DLA KURATORÓW ZAWODOWYCH

W dniu 26.10.2017 odbyło się spotkanie informacyjne dla kuratorów zawodowych w Sądzie Okręgowym w Częstochowie.

W spotkaniu uczestniczyli kuratorzy zawodowi z powiatu częstochowskiego, myszkowskiego, zawierciańskiego i lublinieckiego oraz przyjaciele z AA jako spikerzy t.j. Powiernik klasy A Andrzej Forma, Mirek były Koordynator Służb Krajowych AA do Kontaktów z Z.K., Wiesław Delegat Służby Krajowej do Komisji Finansowej, Michał S. Koordynator Kontaktów z Z.K. Intergrupa Częstochowa Centrum, Janek były Powiernik Intergrupy Częstochowa Centrum do R.R. oraz obecny Rzecznik Intergrupy Częstochowa Centrum Radek O.

Spotkanie miało na celu nawiązanie współpracy z Kuratorami Zawodowymi oraz przedstawienie działalności Wspólnoty Anonimowych Alkoholików.

Sporządził rzecznik Intergrupy

Radek O.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacja ze spotkania służb Intergrupy „Centrum Częstochowa”-14.10.2017 r.

Spotkanie rozpoczęto modlitwą o Pogodę Ducha i odczytaniem 12 Tradycji AA oraz 12 Koncepcji AA. Odczytano oraz przegłosowano proponowany porządek spotkania. Sprawdzono listę obecności.

I. Sprawozdania służb:

1. Rzecznik –w/z- utrzymywał stały kontakt z rzecznikami grup i rzecznikiem regionu Katowice. Ustalił termin spotkania dla kuratorów na 26.10.2017r. na godzinę 10.30. Na spotkanie zaprosił powiernika klasy A Andrzeja Formę oraz spikerów z naszej Intergrupy. Zostały już zakupione piece i inne rzeczy potrzebne do instalacji ogrzewania. Rzecznik dziękuje za pomoc Marianowi. Dostarczył do Tauron umowę przedwstępną i deklarację wypełnioną przez elektryka. Umowa przyjdzie pocztą z fakturą przelewową do zapłaty. Rzecznik prosi o podjęcie przez Intergrupę decyzji w sprawie zwrotu kosztów naszego remontu przez Urząd Miasta.

2. Sekretarz – poinformował, że sporządził raport z poprzedniego spotkania Intergrupy. Obsługiwał skrzynkę e-mailową.

3. Skarbnik – przedstawił rozliczenie finansowe Intergrupy AA „Centrum Częstochowa” z realizacji V i VII Tradycji za miesiąc wrzesień. Rozliczenie w załączeniu.

4. Kolporter – przedstawił stan funduszu literatury. Stan na 14.10.2017r. ………. zł , z czego w gotówce …….. zł.

5. Pełnomocnik BSK AA – przekazał ,że płatności związane z działaniem PIK przekazał do BSK. Daty kolejnych sprzątań wywiesza na tablicy. Prosi potwierdzanie faktycznych dat sprzątania.

6. Powiernik – Rada Regionu odbyła się 17.09.2017r. Nieobecny był sekretarz. W sprawozdaniach służb rzecznik powiadomił, że apel dotyczący aktualizacji listy Emisariuszy 12 kroku nie przyniósł rezultatu. Powiernik A. Forma opowiedział o spotkaniu Przyjaciół AA w w Krakowie. Ponowił prośbę do łącznika Internetowego regionu o aktualizację danych grup naszej Intergrupy. Sprawy bieżące : organizacja warsztatów koncepcji, automatyczna sekretarka PIK Katowice – przełożona z uwagi na brak skarbnika, prośba Al – Anon o udostępnienie Emitenta – w rezultacie dyskusji prośba odrzucona. Następna konferencja 21.10.2017r.

7. Koordynator współpracy Intergrupy z Zakładami Karnymi -w/z– poinformował, że ww wrześniu odbyły się planowo po jednym mityngu w ZK Herby, ZK Sieraków Śląski i OZ w Wąsoszu Górnym, ZK w Lublińcu i A.Ś. w Częstochowie. Koordynator wziął udział w mityngu otwartym w Strzelcach Opolskich 24.09.2017r. Duża liczba osób. Bardzo dobre spotkanie. Cenne doświadczenia. Wziął również udział w spotkaniu łączników z ZK w Katowicach.

8. Koordynator współpracy Intergrupy z Ośrodkami Medycznymi – wakat w służbie.

9. Koordynator skarbników – poinformował , że zakupy realizowane są na bieżąco i w miarę potrzeb. We wrześniu stan ……… zł. Przekazano na ogrzewanie …… zł. Pozostało ……… zł.

10. Łącznik Intergrupy ds. Internetu – nieobecny. Stroną „opiekował” się Marian.

Ponadto w spotkaniu uczestniczyli :

 • Powiernik Służb Krajowych
 • Delegat Służb Krajowych do Komisji Organizacyjnej
 • Koordynator ds. Obchodów 45-lecia AA w Polsce

II. CZAS DLA MANDATARIUSZY

1. Damy Radę– mandatariusz. – Grupa działa w oparciu o 12 Tradycji AA. Pracuje na programie zdrowienia AA. Atmosfera na grupie przyjazna i duchowa. Działa sponsorowanie. Frekwencja bardzo dobra. Kapelusz na dobrym poziomie. W temacie refundacji piecy grzewczych przez Urząd Miasta grupa wypowiedziała się przeciw.

2. Grupa AA Wolność – mandatariusz – Mitingi odbywały się w bezpiecznej atmosferze z poszanowaniem zasad AA. Grupa przekazała na fundusz remontowy …….. zł. Członkowie grupy niosą przesłanie do ZK i OM. Pojawiają się nowe osoby.

3. Grupa AA Pierwszy Krok – mandatariusz – Grupa Pierwszy Krok działa zgodnie z Preambułą AA i 12 Tradycjami AA. Przestrzegane są zasady AA. Frekwencja na spotkaniach niska. Atmosfera miła i serdeczna. Służby wewnętrzne obsadzone są rotacyjnie. Grupa przeznaczyła na cele grzewcze ……zł i …… zł na Intergrupę.

4. Grupa AA Pokora – mandatariusz – spotkania odbywały się w duchowej atmosferze. Spadek frekwencji. Podziękowania dla grupy Damy Radę za wsparcie. Pojawiła się jedna nowa osoba. Członkowie grupy niosą przesłanie do ZK. Stanowisko grupy odnośnie zwrotu kosztów ogrzewania – nie jest to łamanie VII tradycji.

5. Grupa AA Tu i Teraz – mandatariusz– Grupa działa w oparciu o zasady i Preambułę AA. Atmosfera, frekwencja i odpowiedzialność za VII Tradycję dobra. Członkowie grupy niosą przesłanie do Z.K. Zasady są przestrzegane.

6. Grupa AA Kairos – mandatariusz – Grupa działa zgodnie z Preambułą AA i 12 Tradycjami AA. Odpowiedzialność za VII Tradycję średnia. Frekwencja zadowalająca Przyjaciele z grupy niosą posłanie do ZK i Szpitala w Częstochowie. Grupa przekazała …. zł indywidualnych anonimowych datków od przyjaciół na fundusz remontowy. Grupa udzieli renacie rekomendacji do służby mandatariusza. Będzie też zmiana w służbie kolportera.

7. Grupa AA Nad Sekwaną (Areszt Śledczy)- w/z – odbył się mityng w miłej atmosferze. Frekwencja bardzo dobra. Grupa przegłosowała rundę wypowiedzi.

8. Grupa AA Przystanek (OZ Wąsosz Górny)- mandatariusz – duża frekwencja. Jednak mało wypowiedzi. Przyjaciele chętnie słuchają.

9. Grupa AA Przywarówka (ZK Sieraków Śląski) – w/z– miting odbył się w serdecznej, miłej atmosferze. Była tzw. runda wypowiedzi. Miting prowadził osadzony. Frekwencja na dobrym poziomie.

10. Grupa AA „Nadzieja” (ZK Lubliniec) – mandatariusz – spotkanie odbyło się terminowo. Było 19 skazanych i 2 prowadzące. Atmosfera dobra, duże zainteresowanie choć mało wypowiedzi. Skazane oświadczyły że te spotkania są dla nich bardzo ważne i potrzebne.

11. Grupa AA „Odwaga” (ZK Herby) – mandatariusz –posłanie zawiozły 3 osoby ( jedna po raz pierwszy ). Do wspólnoty przystąpiły 3 nowe osoby. Była runda wypowiedzi. Cenne doświadczenia . Frekwencja bardzo dobra.

Udzielono odpowiedzi na zadane służebnym pytania.

III. SPRAWY BIEŻĄCE

1. Rekomendacja dla Pawła z grupy „Damy Radę” do służby koordynatora skarbników. Przegłosowano jednomyślnie.

2. Sprawa zamówienia ulotek dla profesjonalistów na spotkanie kuratorów oraz tzw. pakietu startowego. Przegłosowano jednomyślnie.

3. Sprawa obchodów 45-lecia AA w Polsce – koordynator ds. obchodów Zbyszek oświadczył, że każda Intergrupa musi powołać koordynatora mającego za zadanie m.in. kontakty z Regionem w zakresie obchodów, organizowanie potrzebnych osób ( pielęgniarek, lekarzy ).

4. Sprawa ogrzewania i wentylacji w pomieszczeniach a szczególnie sprawa zwrotu kosztów w odniesieniu do zasad AA . Była gorąca dyskusja w tym temacie. Jednakże ostateczne stanowisko zostanie podjęte na następnym spotkaniu Intergrupy.

5. Apel do wszystkich grup o wyłonienie kandydatów do służb: Kolportera Intergrupy, Koordynatora ds. Kontaktów z ZK oraz Koordynatora ds. Kontaktów z Ośrodkami Medycznymi.

6. Apel o dobrowolne datki na organizację obchodów 45 – lecia AA w Polsce

7. Apel do przyjaciół, mężczyzn i kobiet o włączenie się w służbę niesienia przesłania do Ośrodków Medycznych oraz do Zakładów Karnych.

W temacie co masz na myśli głos zabrało kilku przyjaciół.

Kapelusz wyniósł …… zł.

USTALENIE TERMINÓW WYJAZDÓW

24.11.2017 – miting w ZK Sieraków

11.11.2017 r. miting ZK Herby

11.11.2017 r. miting w ZK Lubliniec

12.11.2017 r. miting w ZK Wąsosz

11.11.2017 r. miting w AŚ Częstochowa

Następne spotkanie Służb Intergrupy – 11.11.2017 r. godzina 15.30.

Sporządził – Michał Sekretarz Intergrupy AA „Centrum Częstochowa”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacja ze spotkania służb Intergrupy „Centrum Częstochowa” 08.07.2017 r.

Spotkanie rozpoczęto modlitwą o Pogodę Ducha i odczytaniem 12 Tradycji AA oraz 12 Koncepcji AA. Odczytano oraz przegłosowano proponowany porządek spotkania. Sprawdzono listę obecności.

I. Sprawozdania służb:

1. Rzecznik –w/z- utrzymywał stały kontakt z rzecznikami grup i rzecznikiem regionu Katowice. Zwrócił router internetowy do Orange i karę nałożoną na nas rozliczymy w rachunkach telefonicznych. W dniu 19.06.2017r. był na spotkaniu z Kuratorem Okręgowym w celu podjęcia współpracy, podał swoje dane i numer telefonu oraz otrzymał listę telefonów wszystkich kuratorów z okręgu. Wstępne spotkanie dla Kuratorów ustalił na wrzesień. W piątek 30 czerwca spotkał się w naszym pomieszczeniu z przedstawicielami Spółdzielni Mieszkaniowej TBS w celu omówienia naszej prośby o wykonanie wentylacji i komina spalinowego. Jeśli chodzi o wentylację raczej nie będzie problemu, natomiast ogrzewanie zostaje nam tylko w postaci pieców akumulacyjnych lub klimatyzacji, do nas należy wybór. Koszty związne z wykonaniem wentylacji i ewentualnie prace elektryczne niezbędne do podłączenia pieca mogą nam zostać zwrócone w postaci czynszu. Na wszystko będzie potrzebna faktura. Niestety piece grzewcze to nasz wydatek bez zwrotu kosztów. Panie sporządziły raport i dalej czekamy na odpowiedź. We wtorek 4 lipca przyszedł do nas list z Z.K. Wronki od jednego z osadzonych z prośbą o pomoc finansową dla jego rodziny. Rzecznik odpisał na list zgodnie z zasadami i Tradycjami AA

2. Sekretarz – poinformował, że raport ze spotkania służb Intergrupy przekazał do Regionu AA Katowice, na Regionalną Stronę Internetową. Obsługiwał skrzynkę e-mailową.

3. Skarbnik – przedstawił rozliczenie finansowe Intergrupy AA „Centrum Częstochowa” z realizacji V i VII Tradycji za miesiąc czerwiec. Rozliczenie w załączeniu.

4. Kolporter – przedstawił stan funduszu literatury. Stan na 08.07.2017r. …….. zł , z czego w gotówce ….. zł.

5. Pełnomocnik BSK AA – przekazał ,że płatności związane z działaniem PIK przekazał do BSK. Sprawa naliczonej kary za nieprzekazany sprzęt do Orange załatwiona przez Radę Intergrupy. Podziękowania dla grup AA za wpłaty i realizację harmonogramu sprzątania. Prośba o szczególne zwrócenie uwagi na zamykanie pomieszczeń.

6. Powiernik – powiernik poinformował ,że kolejna Rada Regionu odbędzie się 16.07.2017 r. Utrzymuje stały kontakt z Regionem.

7. Koordynator współpracy Intergrupy z Zakładami Karnymi – poinformował, że w czerwcu odbyły się planowo po jednym mityngu w ZK Herby, ZK Sieraków Śląski i OZ w Wąsoszu Górnym. Niestety nie odbyły się mitingi w Z.K. w Lublińcu i A.Ś. w Częstochowie z przyczyn niezależnych od nas. W dniu 22 czerwca w A.Ś. w Częstochowie odbyło się spotkanie informacyjne dla służb więziennych. W spotkaniu oprócz przyjaciół z naszej Intergrupy brali udział przedstawiciele służby więziennej z Z.K. w Lublińcu, z ZK Herby i AŚ z Cz-wy. W spotkaniu uczestniczył również nowy łącznik Regionu AA Katowice Adam z Intergrupy Śląska Opolskiego. Spotkanie w bardzo dobrej atmosferze, wymiana doświadczeń.

8. Koordynator współpracy Intergrupy z Ośrodkami Medycznymi – w miesiącu czerwcu było niesione posłanie AA do Szpitala przy PCK w Częstochowie. Na oddziałach nastąpiły zmiany, na oddział psychiatryczny zamiast Roberta posłanie niesie Paweł a na oddział somatyczny zamiast Mariana posłanie niesie Robert. Na oddział somatyczny do kobiet posłanie niesie Renata i była 2 razy rozmawiała z 1 osobą. N oddział somatyczny posłanie nieśli Marian i Robert. Marian był 2 razy i rozmawiał z 3 osobami. Robert był 2 razy i rozmawiał z 1 osobą. Na oddział psychiatryczny posłanie niósł Paweł był 3 razy i rozmawiał z 4 osobami.

9. Koordynator skarbników – poinformował , że zakupy realizowane są na bieżąco i w miarę potrzeb. Z maja przeszła kwota ……. zł. Wpływy z grup ….. zł. Razem ….. zł. Koszty ….. zł. Pozostało …….. zł.

10. Łącznik Intergrupy ds. Internetu – nieobecny. Stroną „opiekował” się Marian. Oznaczył nasze miejsce na mapach Google co spowodowało lepsze pozycjonowanie na stronach WWW. Teraz każde wejście na stronę internetową pozycjonuje ją. Prośba o częste zaglądanie na stronę. Oczywiście mile widziane nowe historie osobiste.

Ponadto w spotkaniu uczestniczyli :

– Delegat Regionu do K.K.F.

– Przyjaciele z poszczególnych grup.

II. CZAS DLA MANDATARIUSZY

1. Damy Radę– mandatariusz. – Grupa działa w oparciu o 12 Tradycji AA. Pracuje na programie zdrowienia AA. Atmosfera na grupie przyjazna i duchowa. Odpowiedzialność za VII Tradycję dobra.

2. Grupa AA Wolność – mandatariusz – grupa w czerwcu spotkała się 4 razy. Mitingi odbywały się w bezpiecznej atmosferze z poszanowaniem zasad AA. Członkowie Grupy nieśli posłanie do ZK, AŚ i Szpitala. Wypełniona przez członków ankieta jest już w BSK. Grupa przekazuje kwotę … zł na organizację 45-lecia AA w Polsce.

3. Grupa AA Pierwszy Krok – mandatariusz – Grupa Pierwszy Krok działa zgodnie z Preambułą AA i 12 Tradycjami AA. Przestrzegane są zasady AA. Przyjaciele z Grupy Pierwszy Krok spotykają się systematycznie. Frekwencja na spotkaniach niska. Atmosfera miła i serdeczna. Służby wewnętrzne obsadzone są rotacyjnie. Dyżur przy telefonie obsadzony . Miting organizacyjny nie odbył się. Odpowiedzialność za VII Tradycję na średnim poziomie.

4. Grupa AA Pokora – mandatariusz – Grupa działa. Spotkania są regularne. Większość członków grupy pojechała na Zlot Radości. Miting organizacyjny został przełożony. Członkowie grupy niosą przesłanie do ZK, OM.

5. Grupa AA Tu i Teraz – mandatariusz– Grupa działa w oparciu o zasady i Preambułę AA. Atmosfera, frekwencja i odpowiedzialność za VII Tradycję dobra. Członkowie grupy niosą przesłanie do Z.K. Zasady są przestrzegane. Rekomendacja dla Radka do niesienia przesłania do Ośrodków Medycznych.

6. Grupa AA Kairos – mandatariusz – Grupa działa zgodnie z Preambułą AA i 12 Tradycjami AA. W czerwcu odbyły się wszystkie mityngi. Odpowiedzialność za VII Tradycję dobra. Przyjaciele z grupy niosą posłanie do ZK i Szpitala w Częstochowie. W m-cu czerwcu wszystkie służby były obsadzone.

7. Grupa AA Nad Sekwaną (Areszt Śledczy)- w/z – miting nie odbył się.

8. Grupa AA Przystanek (OZ Wąsosz Górny)- mandatariusz – miting otwarty. Osadzeni nie chcieli dzielić się doświadczeniami.

9. Grupa AA Przywarówka (ZK Sieraków Śląski) – mandatariusz – miting odbył się w serdecznej, miłej atmosferze. Była tzw. runda wypowiedzi. Miting prowadził osadzony. Frekwencja na dobrym poziomie , była jedna nowa osoba.

10. Grupa AA „Nadzieja” (ZK Lubliniec) – w/z – w mitingu brało udział 20 osób ( 3 osoby od nas ). Nie zabrały głosu osadzone. Jedna nowa osoba.

11. Grupa AA „Odwaga” (ZK Herby) – mandatariusz – miting miał charakter otwarty. Była runda wypowiedzi. Bardzo dobre doświadczenia . Frekwencja dobra.

Udzielono odpowiedzi na zadane służebnym pytania.

III. SPRAWY BIEŻĄCE

1. Rekomendacja dla Radka z grupy „Tu i Teraz” do niesienia przesłania do Ośrodków Medycznych. Przegłosowano jednomyślnie.

2. Sprawa wpisu w książce „ Historia Intergrup w Polsce „ – Intergrupa jednogłośnie uchwaliła wniosek o wycofanie tekstu dot. zakończenia działalności Intergrupy „ Częstochowa „. Tekst miał wybitnie kontrowersyjny charakter. Sprawą zajmie się Teresa.

3. Delegat do K.K.F przypomina o ankietach. Pomoc delegatowi w zakresie udzielenia odpowiedzi na pytania postawione przez BSK zgłosiła Agnieszka oraz Krzysztof.

4. Sprawa ogrzewania i wentylacji w pomieszczeniach. Była gorąca dyskusja w tym temacie. Piotr zaoferował się, że zorientuje się w cenach pieców akumulacyjnych.

5. Apel do wszystkich grup o wyłonienie kandydatów do służby Kolportera Intergrupy.

6. Apel o dobrowolne datki na organizację obchodów 45 – lecia AA w Polsce

7. Apel do przyjaciół, mężczyzn i kobiet o włączenie się w służbę niesienia przesłania do Ośrodków Medycznych oraz do Zakładów Karnych.

W temacie co masz na myśli głos zabrało kilku przyjaciół.

Kapelusz wyniósł ….. zł.

USTALENIE TERMINÓW WYJAZDÓW

16.07.2017 – Rada Regionu

26.08.2017 – miting w ZK Sieraków

12.08.2017 r. miting ZK Herby

12.08.2017 r. miting w ZK Lubliniec

13.08.2017 r. miting w ZK Wąsosz

12.08.2017 r. miting w AŚ Częstochowa

Następne spotkanie Służb Intergrupy – 09.09.2017 r. godzina 15.30.

Sporządził – Michał Sekretarz Intergrupy AA „Centrum Częstochowa”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacja ze spotkania służb Intergrupy „Centrum Częstochowa”

z dnia 11.06.2017 r.

Spotkanie rozpoczęto modlitwą o Pogodę Ducha i odczytaniem 12 Tradycji AA oraz 12 Koncepcji AA. Odczytano oraz przegłosowano proponowany porządek spotkania. Sprawdzono listę obecności.

I. Sprawozdania służb:

1. Rzecznik – utrzymywał stały kontakt z rzecznikami grup. Był na spotkaniu z kuratorem okręgowym w celu podjęcia współpracy. Dostarczył do Biura TBS w Częstochowie podanie w sprawie wydania pozwolenia na wykonanie wentylacji. Przedmiotowe podanie sporządził przyjaciel Waldek z grupy „Pierwszy krok”. Utrzymywał kontakt z powiernikiem klasy A – Andrzejem Formą a także Rzecznikiem Regionu.

2. Sekretarz – poinformował, że raport ze spotkania służb Intergrupy z dnia 13.05.2017 r. przekazał do Regionu AA Katowice.

3. Skarbnik – przedstawił rozliczenie finansowe Intergrupy AA „Centrum Częstochowa” z realizacji V i VII Tradycji za miesiąc maj. Rozliczenie w załączeniu.

4. Kolporter – przedstawił stan funduszu literatury. Na dzień 11.06.2017r. jest …… zł, gotówką : ………. zł.

5. Pełnomocnik BSK AA – poinformowała, że płatności związane z działaniem PIK przekazała do BSK. Podziękowania dla grup za terminowe wpłaty oraz za realizację harmonogramu sprzątania. Przypomina o potwierdzaniu faktycznego sprzątania na tablicy w PIK-u jak też o codziennym dbaniu o porządek, a szczególnie o zamykaniu okien i drzwi oraz o gaszeniu światła. Przeprowadziła rozmowę z Januszem ( Główny Księgowy BSK ) w sprawie nałożenia kary pieniężnej przez Orange – możemy starać się o anulowanie kary.

6. Powiernik – był na Konferencji, przekazał informację na temat pracy naszej Intergrupy, zagłosował na „Poradnik dla Służb”, a także w sprawie przejścia „Karlika „ do „Zdroju”. Poinformował także o przygotowaniach do 45-lecia AA – w związku z tym prośba o wpłaty na ten cel. Wiele cennych doświadczeń z Konferencji.

7. Koordynator współpracy Intergrupy z Zakładami Karnymi – poinformował, że w maju odbyły się po jednym mityngu w Areszcie Śledczym w Częstochowie , ZK Lubliniec, ZK Herby, ZK Sieraków Śląski i OZ w Wąsoszu Górnym. Utrzymywał kontakty ze służebnymi. Ustalony został termin 22.06.2017r. O godz. 10.00 spotkania informacyjnego dla ZK L-c, ZK Herby, AŚ/OZ. W spotkaniu wezmą udział osoby z w/wym. Jednostek i przyjaciele z naszej Intergrupy Zaprosił też nowego łącznika Regionu AA Katowice Adama z Ozimka. 27.05.2017r. Wziął udział w mityngu otwartym w Sierakowie Śląskim.

8. Koordynator współpracy Intergrupy z Ośrodkami Medycznymi – w miesiącu maju było niesione posłanie AA do Szpitala przy PCK w Częstochowie. Na oddział somatyczny do kobiet posłanie niosła Renata – niestety z powodu choroby w tym m-cu nie była w Szpitalu. Na oddział somatyczny do mężczyzn posłanie niósł Marian – był 3 razy i rozmawiał z 4 osobami. Na oddział psychiatryczny posłanie niósł Robert – był 4 razy i rozmawiał z 6 osobami.

9. Koordynator skarbników – w maju zebrał …… zł, z kwietnia przechodzi ….. zł, razem : ….. zł.-wydatki ….. zł. ;pozostaje : ….. zł.

10. Łącznik Intergrupy ds. Internetu – nieobecny. Stroną „opiekował” się Marian. Zamieszcza na stronie ważne informacje z „Emitenta”

Ponadto w spotkaniu uczestniczyli :

– Rzecznik Regionu

– Delegat do Komisji Organizacyjnej Służb Krajowych

– Powiernik Służby Krajowej

– Przyjaciele z poszczególnych grup.

II. CZAS DLA MANDATARIUSZY

1. Damy Radę– mandatariusz. – Grupa działa zgodnie z Tradycjami Anonimowych Alkoholików. Pracuje na programie 12 kroków AA. Atmosfera na grupie przyjazna i duchowa.

2. Grupa AA Wolność – mandatariusz – w maju grupa spotkała się 5 razy. Mityngi odbywały się w bezpiecznej atmosferze, przy poszanowaniu zasad AA. Frekwencja średnia, VII Tradycja AA realizowana odpowiedzialnie. Członkowie grupy nieśli posłanie do ZK, AŚ i do Szpitala. Pojawiały się nowe osoby na mityngach. Grupa zgłasza do Intergrupy wniosek o znalezienie możliwości korzystania z tańszego abonamentu na telefon stacjonarny.

3. Grupa AA Pierwszy Krok – mandatariusz – Grupa Pierwszy Krok działa zgodnie z Preambułą AA i 12 Tradycjami AA. Przestrzegane są zasady AA. Przyjaciele z Grupy Pierwszy Krok spotykają się systematycznie. Zasady są przestrzegane. Frekwencja na spotkaniach niska. Realizowany jest program zdrowienia indywidualnego. Odpowiedzialność za VII Tradycję na średnim poziomie. Służby obsadzone są rotacyjnie.

4. Grupa AA Pokora – mandatariusz – na mityngi przychodzi dużo osób . Służby są obsadzone. Pojawiają się nowe osoby. Jest Wsparcie innych grup. Na spotkaniach panuje duchowa atmosfera. Grupa „Pokora” dokonała wpłaty na fundusz remontowy Intergrupy w kwocie …… zł.

5. Grupa AA Tu i Teraz – mandatariusz– Grupa działa w oparciu o Tradycje i Preambułę AA. W maju odbył się uroczysty mityng rocznicowy. Atmosfera na mitingach przyjazna. Odpowiedzialność z VII Tradycję dobra. Członkowie grupy niosą przesłanie do Z.K. i A.Ś. Zasady są przestrzegane.

6. Grupa AA Kairos – w/z – Grupa działa zgodnie z Preambułą AA i 12 Tradycjami AA. Wszystkie mityngi w maju odbyły się w przyjaznej atmosferze. Odpowiedzialność za VII Tradycję dobra. Wszystkie służby na grupie obsadzone. Przyjaciele nieśli posłanie do ZK i do Szpitala w Częstochowie. Cieszyliśmy się wspólnie z Iwoną z jej 7 rocznicy zdrowienia.

7. Grupa AA Nad Sekwaną (Areszt Śledczy)- mandatariusz – Odbył się 1 mityng. Duża liczba osób. Przegłosowano rundę wypowiedzi. Na mitingu bardzo dobra duchowa atmosfera.

8. Grupa AA Przystanek (OZ Wąsosz Górny)- mandatariusz – Odbył się 1 mityng. Duża liczba osób. Duchowa atmosfera.

9. Grupa AA Przywarówka (ZK Sieraków Śląski) – mandatariusz – w maju odbył się 1 mityng otwarty na którym było prawie 50 osób. Mityng był zorganizowany wspólnie z Adamem, nowym łącznikiem Regionu AA Katowice. Oprócz osadzonych udział w mityngu wziął również zastępca Dyrektora ZK i pani psycholog. Mityng prowadził osadzony, była tzw. runda wypowiedzi, bardzo dobre spotkanie.

10. Grupa AA „Nadzieja” (ZK Lubliniec) – w/z- mityng się nie odbył ( bardzo trudne warunki lokalowe ).

11. Grupa AA „Odwaga” (ZK Herby) – mandatariusz – Dobra atmosfera, bardzo duża frekwencja osadzonych. 3 nowe osoby weszły do wspólnoty. Mityng prowadził Piotr. Przegłosowano rundę wypowiedzi. Duchowa atmosfera, dużo wypowiedzi. Bardzo cenny mityng.

Udzielono odpowiedzi na zadane służebnym pytania.

III. SPRAWY BIEŻĄCE

1. Rekomendacja dla Wojtka z grupy „Tu i Teraz” do służby skarbnika Intergrupy oraz Pawła do niesienia przesłania do ośrodków medycznych. Kandydatury przegłosowano wymaganą ilością głosów.

2. Sprawa spotkania informacyjnego z kuratorami. W tym zakresie podejmuje działania rzecznik Intergrupy. Wstępny termin spotkania informacyjnego na wrzesień.

3. Sprawa spotkania informacyjnego z pracownikami ZK . Spotkanie informacyjne dla służb więziennych odbędzie się 22.06.2017 r. W spotkaniu będzie uczestniczył łącznik Regionu ds. kontaktów z zakładami karnymi.

4. Sprawa ankiety. Apel powiernika o wypełnienie ankiet na grupach. Mandatariusze mają obowiązek rozdać ankiety.

5. Sprawa obniżenia abonamentu telefonu kontaktowego. Będą podjęte rozmowy z Januszem – Głównym Księgowym BSK AA o możliwości renegocjacji umowy z operatorem. Sprawą zajmie się Teresa.

6. Sprawa zwrotu modemu do Orange. Zajmie się tym Radek i postara się o anulowanie nałożonej kary.

7. Rzecznik Regionu – Piotr – podzielił się swoimi doświadczeniami oraz przedstawił kilka spraw m.in.:

– Fundusz Regionu i Fundusz Kolportera są na jednym koncie. Jest koncepcja aby utworzyć subkonto ( oddzielnie dla Regionu i dla Kolportera ).

– Tworzy się lista byłych delegatów i powierników na szczeblu kraju. Region chce zaprosić byłych funkcyjnych do działania w ramach innych służb np.; spikerów, służba przy telefonie. Na początku września odbędzie się spotkanie dla tych osób.

– W październiku 2017 r. będzie skierowany list do grup. Do tego listu będzie załączone rozliczenie Regionu za 2016 r.

– Jest możliwość zakupywania literatury bezpośrednio od BSK

– Rzecznik zachęca do angażowania się w sprawę niesienia przesłania AA na Ukrainę.

8 . Apel do przyjaciół, mężczyzn i kobiet o włączenie się w służbę niesienia posłania do Ośrodków Medycznych i Zakładów Karnych.

9 . Apel do grup o wyłonienie następcy Kolportera Intergrupy

W temacie co masz na myśli głos zabrało kilku przyjaciół.

Kapelusz wyniósł ….. zł.

USTALENIE TERMINÓW WYJAZDÓW

16.07.2017 – Rada Regionu

08.07.2017 r. miting ZK Herby

08.07.2017 r. miting w ZK Lubliniec

08.07.2017r. Miting w AŚ

09.07.2017 r. miting w ZK Wąsosz

22.07.2017 r. miting w ZK Sieraków

Następne spotkanie Służb Intergrupy – 08.07.2017 r. godzina 15.30.

Sporządził – Michał Sekretarz Intergrupy AA „Centrum Częstochowa”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacja ze spotkania służb Intergrupy „Centrum Częstochowa” z dn. 13.05.2017 r.

Spotkanie rozpoczęto modlitwą o Pogodę Ducha i odczytaniem 12 Tradycji AA oraz 12 Koncepcji AA. Odczytano oraz przegłosowano proponowany porządek spotkania. Sprawdzono listę obecności.

I. Sprawozdania służb:

 1. Rzecznik – utrzymywał stały kontakt z rzecznikami grup. Podjął działania związane z szyldem informacyjnym – rozmowa w TBS w sprawie pozwolenia. Podjął działania związane ze stroną internetową tj. rozmieszczenie adresu, doprecyzowanie wejścia do lokalu. Prace związane ze stroną wykonał Marian z grupy „Wolność. Uczestniczył w warsztatach niesienia posłania do Z.K. na Górze Św. Anny. Rada Intergrupy udzieliła rekomendacji Kamilowi z grupy „Wolność” do służby przy Tel. Kont. Zostały wykonane prace związane z podłączeniem wody do umywalki w toalecie. Prace wykonał Marian z grupy „ Wolność”. Rozmawiał telefonicznie z kuratorem Sądu Okręgowego w Częstochowie w sprawie mityngu informacyjnego. Dostał zaproszenie na rozmowę by ustalić termin i szczegóły.
 2. Sekretarz – wz. rzecznik – poinformował, że raport ze spotkania służb Intergrupy z dnia 11.03.2017 r. przekazał do Regionu AA Katowice, na Regionalną Stronę Internetową. Obsługiwał skrzynkę e-mailową.
 3. Skarbnik – przedstawił rozliczenie finansowe Intergrupy AA „Centrum Częstochowa” z realizacji V i VII Tradycji za miesiąc marzec i kwiecień. Rozliczenie w załączeniu.
 4. Kolporter – przedstawił stan funduszu literatury.
 5. Pełnomocnik BSK AA – wz. Delegat – przekazał że płatności związane z działaniem PIK przekazał do BSK. Umowa na Internet wypowiedziana – pozostał telefon stacjonarny z opłatą …. zł miesięcznie. Umowa na telefon komórkowy też wypowiedziana. Prośba do grup o realizację harmonogramu sprzątania. Podziękowania za wpłaty na czynsz i energię.
 6. Powiernik – powiernik poinformował ,że kolejna Rada Regionu odbędzie się 16.07.2017 r.
 7. Koordynator współpracy Intergrupy z Zakładami Karnymi – poinformował, że w marcu i kwietniu odbyły się planowo po jednym mityngu w Areszcie Śledczym w Częstochowie , ZK Lubliniec, ZK Herby, ZK Sieraków Śląski i OZ w Wąsoszu Górnym. Miting w A. Ś. Był mitingiem spikerskim na którym spikerem był Mirek z Tychów. Niestety mimo przyjazdu Mirka nie odbył się miting spikerski w O.Z Wąsosz. W dniach 7-8 kwietnia brał udział w Ogólnopolskich warsztatach niesienia posłania do ZK i AŚ. Piękne warsztaty, nowe znajomości, bardzo cenne doświadczenia. W piątek 21.04brał udział w spotkaniu informacyjnym w Z.K. Sieraków. Zaprezentował naszą Intergrupę wraz z przyjaciółmi z Intergrupy Śląska Opolskiego. W porozumieniu z AŚ  Cz-wa 2 razy aktualizował  listę osób niosących przesłanie. Jest w trakcie umawiania spotkania informacyjnego w Zk L-c, ZK Herby, AŚ Cz-wa i OZ Wąsosz. Wstępny termin 19-22 czerwca.
 8. Koordynator współpracy Intergrupy z Ośrodkami Medycznymi – w miesiącach marcu i kwietniu było niesione posłanie AA do Szpitala przy PCK w Częstochowie. W marcu na oddział somatyczny do kobiet posłanie niosła Renata – była 3 razy i rozmawiała z 3 osobami. W kwietniu była 2 razy – z powodów zdrowotnych nie mogła nieść posłania ( brak zastępstwa ). Na oddział somatyczny do mężczyzn posłanie niósł Marian – był 5 razy i rozmawiał z 10 osbami. Na oddział psychiatryczny posłanie nieśli Wiesław i Robert. Wiesław był raz – nie zastał nikogo z kim mógłby porozmawiać. Robert był 6 razy i rozmawiał z 7 osobami.
 9. Koordynator skarbników – obecny.
 10. Łącznik Intergrupy ds. Internetu – nieobecny. Stroną „opiekował” się Marian

Ponadto w spotkaniu uczestniczyli :

– Delegat Regionu do K.K.F.

– Rzecznik Regionu Katowice

– Przyjaciele z poszczególnych grup.

II. CZAS DLA MANDATARIUSZY

1. Damy Radę– mandatariusz. – Grupa działa w oparciu o 12 Tradycji AA. Pracuje na programie zdrowienia AA. Atmosfera na grupie przyjazna i duchowa. Bardzo dobra odpowiedzialność za VII tradycję.

2. Grupa AA Wolność – wz – w marcu grupa wykonała harmonogram sprzątania, udzieliła rekomendacji dla Kamila do służby przy telefonie, dokonano zmian służbach : kolporter Kamil i skarbnik Zenek. W kwietniu grupa dokonała dobrowolnego datku na f. remontowy w kwocie … zł, zmiany w służbach – rzecznik Marian; delegat Ryszard omówił ankietę.

3. Grupa AA Pierwszy Krok – wz. rzecznik – Grupa Pierwszy Krok działa zgodnie z Preambułą AA i 12 Tradycjami AA. Przestrzegane są zasady AA. Przyjaciele z Grupy Pierwszy Krok spotykają się systematycznie. Zasady są przestrzegane. Służby obsadzane są rotacyjnie. Dyżur przy telefonie obsadzony Frekwencja na spotkaniach niska. Realizowany jest program zdrowienia indywidualnego. Odpowiedzialność za VII Tradycję na średnim poziomie. Przyjaciele z grupy Mariola i Waldek dzielili się radością zdrowienia.

4. Grupa AA Pokora – mandatariusz – w marcu odbył się mityng organizacyjny, nowym rzecznikiem został Darek, kolporterem Paweł. Grupa zaczęła normalnie funkcjonować. Spotkania odbywały się w duchowej atmosferze, z poszanowaniem zasad AA. Służby na grupie są obsadzone. Piotr dostał rekomendację na Powiernika Intergrupy. W kwietniu służby były obsadzone, odbył się miting organizacyjny. Uczestnicy grupy nieśli przesłanie do Z.K. Herby.

5. Grupa AA Tu i Teraz – wz.– Grupa działa w oparciu o zasady i Preambułę AA. Atmosfera na mitingach przyjazna i duchowa. Odpowiedzialność z VII Tradycję dobra. Członkowie grupy niosą przesłanie do Z.K. i A.Ś. Zasady są przestrzegane.

6. Grupa AA Kairos – mandatariusz – Grupa działa zgodnie z Preambułą AA i 12 Tradycjami AA. W marcu i kwietniu odbyły się wszystkie mityngi. Mityngi w styczniu odbyły się z dobrą frekwencją i w przyjaznej atmosferze. Dobrowolne datki na średnim poziomie. Wszystkie służby na grupie obsadzone. Grupa Kairos przeznaczyła na fundusz remontowy do Intergrupy AA Centrum dobrowolny datek ….. zł.

7. Grupa AA Nad Sekwaną (Areszt Śledczy)- mandatariusz – Frekwencja dobra. Na mitingu bardzo dobra duchowa atmosfera.

8. Grupa AA Przystanek (OZ Wąsosz Górny)- wz. koordynator Z.K. – na mitingach serdeczna i miła atmosfera. Bardzo dobre spotkania.

9. Grupa AA Przywarówka (ZK Sieraków Śląski) – mandatariusz – w marcu i kwietniu odbyły się po 1 mityngu. Serdeczna atmosfera z poszanowaniem tradycji i zasad. Frekwencja w marcu na dobrym poziomie, w kwietniu były tylko 4 osoby co wynikało z zamieszania jakie było w Z.K. kolejny raz przegłosowano tzw. „rundę wypowiedzi”. Dużo doświadczeń, bardzo dobre spotkania.

10. Grupa AA „Nadzieja” (ZK Lubliniec) – mandatariusz- poinformował, że miting odbył się 09.04.2017 r. Obecnych było 23 osoby i 2 prowadzące. W dniu 13.05.2017r. odbył się kolejny mityng. W spotkaniu wzieło udział 20 kobiet w tym 1 skazana prowadząca i 2 osoby z A.A. Mityng odbył się w miłej, serdeczna atmosfera, bardzo dobre doświadczenia.

11. Grupa AA „Odwaga” (ZK Herby) – mandatariusz – w kwietniu posłanie zawiozły 2 osoby. Dobra atmosfera, duża frekwencja osadzonych. Czynny udział uczestników – prowadzenie mityngu przez osadzonego oraz częste wypowiedzi. W maju posłanie zawiozły 3 osoby. Mityng prowadził osadzony, który zasugerował ( przegłosowano ) rundę wypowiedzi. Dobra atmosfera, dużo wypowiedzi.

Udzielono odpowiedzi na zadane służebnym pytania.

III. SPRAWY BIEŻĄCE

 1. Rekomendacja dla Piotra z grupy „Pokora” do służby powiernika Intergrupy do Rady Regionu. Kandydaturę przegłosowano jednomyślnie.
 2. Rekomendacja Jurka z grupy „Tu i teraz” do służby niesienia posłania do Zakładów Karnych. Przegłosowano jednomyślnie.
 3. Sprawa podłączenia biuletynu regionalnego „ Karlik „ pod krajowy biuletyn „ Zdrój „ jako dodatek do niego. Głosowało 12 osób za ,1 osoba wstrzymała się.
 4.  Propozycja wprowadzenia stałego grafiku zmian służb w regionie z dostosowaniem się do krajowego „Poradnika Służb” – 13 os. Z prawem do głosu – 11 za , 2 wstrzymały się.
 5. Sprawa zawieszenia karty regionu ze względu na dostosowanie się do „Poradnika Służb „ – 13 os. Głosowało – 11 za , 2 wstrzymane.
 6.  Sprawa wykonania szyldu informacyjnego od strony podwórka i wykonanie napisów na szafki z nazwami grup. Jednomyślnie zaaprobowano że wykonaniem zajmie się Darek z grupy Pokora.
 7. Sprawa spotkania informacyjnego dla służb więziennych w czerwcu. Sprawą zajmuje się Michał S. -koordynator kontaktów z Z.K.
 8. Sprawa spotkania informacyjnego dla kuratorów. Sprawą zajmuje się Rzecznik Intergrupy.
 9. Sprawa ogrzewania i wentylacji w pomieszczeniach. Sprawą zajmuje się Waldek z grupy pierwszy Krok i Rzecznik Intergrupy
 10. Intergrupa zakupiła pakiety informacyjne dla profesjonalistów.
 11. Sprawa ankiety informacyjnej dla uczestników AA. Sprawę objaśniał delegat i rzecznik regionu Katowice
 12. Apel do przyjaciół, mężczyzn i kobiet o włączenie się w służbę niesienia posłania do Ośrodków Medycznych.
 13. Apel do grup o wyłonienie następcy Kolportera Intergrupy
 14. 14. Apel do Grup i wszystkich przyjaciół o wyłonienie następców do służby skarbnika w Intergrupie. Pilna prośba o rekomendacje do tej służby z Grup.

W temacie co masz na myśli głos zabrało kilku przyjaciół.

Kapelusz wyniósł  ….. zł.

USTALENIE TERMINÓW WYJAZDÓW

20.05.2017 – Konferencja Służb Regionu

27.05.2017 – miting w ZK Sieraków

10.06.2017 r. miting ZK Herby

10.06.2017 r. miting w ZK Lubliniec

11.06.2017 r. miting w ZK Wąsosz

24.06.2017 r. miting w ZK Sieraków

Następne spotkanie Służb Intergrupy –  10.06.2017 r. godzina 15.30.

Sporządził – Michał Sekretarz Intergrupy AA „Centrum Częstochowa”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacja ze spotkania służb Intergrupy „Centrum Częstochowa” z dn. 11.03.2017 r.

Spotkanie rozpoczęto modlitwą o Pogodę Ducha i odczytaniem 12 Tradycji AA oraz 12 Koncepcji AA. Odczytano oraz przegłosowano proponowany porządek spotkania. Sekretarz sprawdził listę obecności.

 1. Sprawozdania służb:
 2. Rzecznik – utrzymuje stały kontakt ze służebnymi. Prowadził rozmowy z przedstawicielem Stowarzyszenia „AGAPE” w sprawie ogrzewania naszych pomieszczeń. Uczestniczył w warsztatach służb w Tychach, z których wiele skorzystał. Przygotował plan dzisiejszego spotkania.
 3. Sekretarz – poinformował, że raport ze spotkania służb Intergrupy z dnia 11.02.2017 r. przekazał do Regionu AA Katowice, na Regionalną Stronę Internetową. Obsługiwał skrzynkę e-mailową. Otrzymane ważne informacje wywieszał na naszej tablicy.
 4. Skarbnik – przedstawił rozliczenie finansowe Intergrupy AA „Centrum Częstochowa” z realizacji V i VII za miesiąc luty. Rozliczenie w załączeniu.
 5. Kolporter – przedstawił stan funduszu literatury. Na dzień 11.03.2017 r. stan funduszu wynosi …… zł. z czego w gotówce jest ……. zł.
 6. Pełnomocnik BSK AA – w/z- poinformował, że opłaty za czynsz i telefon stacjonarny oraz Internet przekazał do BSK. Umowa na telefon komórkowy wypowiedziana, zakończy się 12.04.2017r, natomiast ok. 15 marca zostanie przez BSK wymówiona umowa na Internet. Dziękuje Grupom za terminowe wpłaty i realizację harmonogramu sprzątania pomieszczeń.
 7. Powiernik – powiernik poinformował ,że kolejna Rada Regionu odbędzie się 19.03.2016 r.
 8. Koordynator współpracy Intergrupy z Zakładami Karnymi – poinformował, że w lutym odbyły się po jednym mityngu w Areszcie Śledczym w Częstochowie , ZK Lubliniec, ZK Herby, ZK Sieraków Śląski i OZ w Wąsoszu Górnym. Utrzymywał kontakt ze służebnymi. Udało mu się wyjaśnić sytuację naszych przyjaciół którzy nie mogą chwilowo uczestniczyć w mitingach w Z.K. i A. Ś. Umówił się na 2 mitingi sponsorskie w marcu. Jeden w O/Z Wąsosz, a drugi w A.Ś. Koordynator ponawia apel do przyjaciół o zgłaszanie się do służby niesienia posłania AA do ZK i AŚ.
 9. Koordynator współpracy Intergrupy z Ośrodkami Medycznymi – w miesiącu lutym było niesione posłanie AA do Szpitala przy PCK w Częstochowie na oddziały Psychiatryczny i Somatyczny przez Renatę, Wiesława , Mariana i Roberta. Na oddziale psychiatrycznym nastąpiła zmiana zamiast Wiesława na oddział chodzi Robert, który był dwa razy i rozmawiał z jedną osobą. Wiesław był raz i rozmawiał z dwoma osobami. Renata niosła przesłanie na oddział somatyczny i była trzy razy. Nie zastała nikogo z kim mogła porozmawiać. Marian niósł posłanie na oddział somatyczny dla mężczyzn i był trzy razy. Rozmawiał z pięcioma osobami.
 10. Koordynator skarbników – nieobecny.
 11. Łącznik Intergrupy ds. Internetu – nieobecny. Stroną „opiekował” się Marian

CZAS DLA MANDATARIUSZY

 1. Damy Radę– wz. – Grupa działa w oparciu o Preambułę i 12 Tradycji AA. Pracuje na programie zdrowienia AA. Atmosfera na grupie przyjazna i duchowa. Odpowiedzialność za VII tradycje dobra. Rafał otrzymał rekomendację do służby przy telefonie kontaktowym. Uczestnicy grupy posprzątali pomieszczenie.
 2. Grupa AA Wolność – wz.- Grupa spotykała w dobrej, bezpiecznej atmosferze, z poszanowaniem zasad zawartych w 12 Tradycjach AA i Preambule AA. Frekwencja na spotkaniach dobra, wpływy z kapelusza na zadowalającym poziomie. Członkowie Grupy nieśli posłanie AA do Zakładów Karnych, A.Ś. i na oddział Somatyczny Szpitala przy ul. PCK. Inwentury służb grupy zostały sporządzone. Grupa przekazała .. zł na fundusz remontowy Intergrupy.
 3. Grupa AA Pierwszy Krok – rzecznik – Grupa Pierwszy Krok działa zgodnie z Preambułą AA i 12 Tradycjami AA. Przestrzegane są zasady AA. Przyjaciele z Grupy Pierwszy Krok spotykają się systematycznie. Zasady są przestrzegane. Służby obsadzane są rotacyjnie. Dyżur przy telefonie obsadzony Frekwencja na spotkaniach niska. Realizowany jest program zdrowienia indywidualnego. Odpowiedzialność za VII Tradycję niska. Atmosfera na mitingach miła .
 4. Grupa AA Pokora – brak informacji za m-c luty.
 5. Grupa AA Tu i Teraz – mandatariusz – Grupa działa w oparciu o zasady i Preambułę AA. Spotkania odbywają się w szczerej, spokojnej i przyjacielskiej atmosferze. Frekwencja i realizacja VII Tradycji AA na dobrym poziomie. Służby w Grupie obsadzone są rotacyjnie. Przyjaciele z Grupy niosą regularnie posłanie AA do ZK i AŚ. W m-cu lutym odbył się miting rocznicowy.
 6. Grupa AA Kairos – mandatariusz – Grupa działa zgodnie z Preambułą AA i 12 Tradycjami AA. Wszystkie mityngi w styczniu odbyły się z dobrą frekwencją i w przyjaznej atmosferze. Odpowiedzialność za VII Tradycję AA dobra. Przyjaciele z Grupy nieśli posłanie AA do Szpitala na ul. PCK i do Zakładów Karnych. W miesiącu lutym wszystkie służby w Grupie były obsadzone.
 7. Grupa AA Nad Sekwaną (Areszt Śledczy)- mandatariusz – w m-cu lutym odbył się miting spikerski. Frekwencja niska. Mimo to bardzo dobry miting.
 8. Grupa AA Przystanek (OZ Wąsosz Górny)- mandatariusz – na mitingu serdeczna i miła atmosfera. Wszyscy się wypowiadali. Bardzo dobry miting
 9. Grupa AA Przywarówka (ZK Sieraków Śląski) – mandatariusz – w lutym odbył się 1 mityng. Przebiegał w dobrej, serdecznej atmosferze. Frekwencja duża, kolejny raz przegłosowano tzw. „rundę wypowiedzi”. Dużo doświadczeń, bardzo dobre spotkanie.
 10. Grupa AA „Nadzieja” (ZK Lubliniec) – mandatariusz- poinformował, że miting odbył się 11.03.2017 r. Obecnych było 16 kobiet i 2 prowadzące. Mityng odbył się w miłej atmosferze, zgodnie z preambułą AA. Kobiety mało się wypowiadają lecz widoczne jest zainteresowanie naszymi doświadczeniami.
 1. Grupa AA „Odwaga” (ZK Herby) – nieobecny, miting odbył się w drugą sobotę miesiąca. Duża frekwencja i dobra atmosfera.

Udzielono odpowiedzi na zadane służebnym pytania.

III. SPRAWY BIEŻĄCE

 1. Przegłosowano sprawę zwrotu kosztów dla przyjaciela Mirka poniesionych w związku z dojazdem na mitingi spikerskie – kwota ….. zł.
 2. Przegłosowano sprawę zwrotu kosztów niesienia przesłania AA do Szpitala w Lublińcu.
 3. Podjęto decyzję o wsparciu grupy ‘POKORA” w zakresie funduszu literatury – kwota wsparcia …… zł
 4. Przyjaciele przegłosowali jednomyślnie rekomendację do służby przy telefonie dla Rafała
 5. Jest prośba o przekazanie informacji na grupach tym, iż są jeszcze wolne miejsca w samochodzie („ busie” ) na warsztaty w dniach 07.04-09.04.2017r. Chętnych zapraszamy.
 6. Sprawa centralnego ogrzewania – padła propozycja ogrzewania elektrycznego ( nowa technologia ). Temat jednakże do dalszej dyskusji.
 7. Sprawa akcji informacyjnej. W ramach akcji należy podjąć działania polegające na roznoszeniu plakatów i ulotek informacyjnych. Służby Intergrupy proszą przyjaciół o projekty nowej ulotki na następne spotkanie Intergrupy.
 8. Przyjaciele jednomyślnie podjęli decyzję o wykonaniu szyldu informacyjnego od strony ul. Piłsudskiego.
 9. Przyjaciele w toku dyskusji podjęli również sprawę mitingu informacyjnego. Należy już teraz podjąć działania informacyjno – organizacyjne w tym zakresie.
 10. Apel do przyjaciół, mężczyzn i kobiet o włączenie się w służbę niesienia posłania AA do Zakładów Karnych i Ośrodków Medycznych.
 11. Apel do Grup i wszystkich przyjaciół o wyłonienie następcy do służby powiernika Intergrupy do Regionu AA. Brakuje także reprezentantów Intergrupy do pracy w komisjach regionalnych. Prośba o rekomendacje z Grup.
 12. 12. Apel do Grup i wszystkich przyjaciół o wyłonienie następców do służby skarbnika w Intergrupie. Pilna prośba o rekomendacje do tej służby z Grup.

W temacie co masz na myśli głos zabrało kilku przyjaciół.

Kapelusz wyniósł  …. zł.

USTALENIE TERMINÓW WYJAZDÓW

12.03.2017 – miting w ZK Wąsosz

25.03.2017 r. miting ZK Sieraków Śląski

01.04.2017 r. miting w ZK Lubliniec

01.04.2017 r. miting w ZK Herby

01.04.2017 r. miting w AŚ Częstochowa

Następne spotkanie Służb Intergrupy – 13.05.2017 r. godzina 15.30.

Sporządził – Michał Sekretarz Intergrupy AA „Centrum Częstochowa”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacja ze spotkania służb Intergrupy „Centrum Częstochowa” z dn. 11.02.2017 r.

Spotkanie rozpoczęto modlitwą o Pogodę Ducha i odczytaniem 12 Tradycji AA oraz 12 Koncepcji AA. Odczytano oraz przegłosowano proponowany porządek spotkania. Sekretarz sprawdził listę obecności.

 1. Sprawozdania służb:
 2. Rzecznik – utrzymuje stały kontakt ze służebnymi. Przygotował plan dzisiejszego spotkania.
 3. Sekretarz – poinformował, że raport ze spotkania służb Intergrupy z dnia 14.01.2017 r. dotychczasowy Sekretarz – Marian – przekazał do Regionu AA Katowice, na Regionalną Stronę Internetową oraz umieścił na naszej stronie Internetowej. Na bieżąco obsługiwał skrzynkę e-mailową a otrzymane ważne informacje wywieszał na naszej tablicy.
 4. Skarbnik – przedstawił rozliczenie finansowe Intergrupy AA „Centrum Częstochowa” z realizacji V i VII za miesiąc styczeń. Rozliczenie w załączeniu.
 5. Kolporter – przedstawił stan funduszu literatury. Na dzień 11.02.2017 r. stan funduszu wynosi ….. zł. z czego w gotówce jest …… zł.
 6. Pełnomocnik BSK AA – poinformował, że opłaty za czynsz i telefon stacjonarny oraz Internet przekazał do BSK. W związku z brakiem wody harmonogram sprzątania pomieszczeń ulegnie zmianie ( przesunie się o jeden tydzień ). Dziękuje Grupom za terminowe wpłaty i realizację harmonogramu sprzątania pomieszczeń.
 7. Powiernik – przygotował informację ze spotkania Rady Regionu w dniu 15.01.2017r. ( w załączeniu ). Kolejna Rada Regionu odbędzie się 19.03.2016 r.
 8. Koordynator współpracy Intergrupy z Zakładami Karnymi – wz. poinformował, że w styczniu odbyły się po jednym mityngu w Areszcie Śledczym w Częstochowie , ZK Lubliniec, ZK Herby, ZK Sieraków Śląski i OZ w Wąsoszu Górnym. Z powodu choroby i braku możliwości dojazdu nie odbył się jeden mityng w A.Ś. w Częstochowie. Ustalił wspólnie ze służbami penitencjarnymi A.Ś. że od lutego będzie odbywał się jeden mityng w miesiącu i będzie to druga sobota każdego miesiąca. Na mityng w O.Z. w Wąsoszu nie przyszedł ani jeden skazany. Wszyscy byli zdziwieni tym faktem, ale uzyskano informację, że było to jednorazowe nieporozumienie. Utrzymywał kontakt ze służebnymi. Koordynator ponawia apel do przyjaciół o zgłaszanie się do służby niesienia posłania AA do ZK i AŚ.
 9. Koordynator współpracy Intergrupy z Ośrodkami Medycznymi – w miesiącu styczniu było niesione posłanie AA do Szpitala przy PCK w Częstochowie na oddziały Psychiatryczny i Somatyczny przez Renatę, Wiesława i Mariana. Wiesław niósł przesłanie na oddział psychiatryczny i był cztery razy i rozmawiał z pięcioma osobami. Renata niosła przesłanie na oddział somatyczny i była trzy razy. Rozmawiała z jedną osobą. Dwa razy nie zastała nikogo z kim mogłaby rozmawiać. Marian niósł posłanie na oddział somatyczny dla mężczyzn i był trzy razy. Rozmawiał z siedmioma osobami.
 10. Koordynator skarbników – nieobecny.
 11. Łącznik Intergrupy ds. Internetu – nieobecny. Stroną „opiekował” się sekretarz Intergrupy.

Ponadto w spotkaniu Intergrupy uczestniczyli :  Delegat do Komisji Organizacyjnej Służb Krajowych oraz Powiernik Służby Krajowej.

 1. CZAS DLA MANDATARIUSZY
 2. Damy Radę– wz. – Grupa działa na fundamencie 12 Tradycji Anonimowych Alkoholików. Zdecydowana większość grupy realizuje sugerowany program zdrowienia oparty o 12 Kroków AA. W styczniu odbyła się inwentura grupy. Wysokość dobrowolnych datków na bardzo dobrym poziomie. Na grupie panuje przyjazna, życzliwa atmosfera. Frekwencja dobra. Pojawiają się nowe osoby. Członkowie grupy robią wszystko aby nowe osoby poczuły ducha wspólnoty.
 3. Grupa AA Wolność – Grupa AA Wolność spotkała się w styczniu 5 razy. Spotkania odbywały się w dobrej, bezpiecznej atmosferze, z poszanowaniem zasad zawartych w 12 Tradycjach AA i Preambule AA. Frekwencja na spotkaniach średnia, wpływy z kapelusza na zadowalającym poziomie. Członkowie Grupy nieśli posłanie AA do Zakładów Karnych i na oddział Psychiatryczny Szpitala przy ul. PCK. Inwentury służb grupy zostały przełożone na luty 2017r. W mityngach uczestniczyły nowe osoby. Grupa przekazała …. zł na fundusz remontowy Intergrupy.
 4. Grupa AA Pierwszy Krok – mandatariusz – Grupa Pierwszy Krok działa zgodnie z Preambułą AA i 12 Tradycjami AA. Przestrzegane są zasady AA. Przyjaciele z Grupy Pierwszy Krok spotykają się systematycznie. Atmosfera duchowa. Frekwencja na spotkaniach niska. Realizowany jest program zdrowienia indywidualnego. Mityng organizacyjny nie odbył się ponieważ jest problem z obsadzeniem służb wewnętrznych. Niska frekwencja na mityngach powoduje to że grupa ma problem z obsadzeniem dyżuru przy telefonie. Odpowiedzialność z VII Tradycję na średnim poziomie.
 5. Grupa AA Pokora – mandatariusz – spotkania odbywały się w duchowej, przyjaznej atmosferze z poszanowaniem zasad i Tradycji AA. Sytuacja grupy nadal ciężka, widać jednak „promyki„ zwiastujące poprawę. Grupa dziękuje za wsparcie Intergrupy, szczególne podziękowania dla osób, które wsparły grupę swoją obecnością. Uczestnicy grupy nieśli posłanie do ZK Herby.
 6. Grupa AA Tu i Teraz – mandatariusz – Grupa działa w oparciu o zasady i Preambułę AA. Spotkania odbywają się w szczerej, spokojnej i przyjacielskiej atmosferze. Frekwencja na dobrym poziomie. Realizacja VII Tradycji AA także na dobrym poziomie. Służby w Grupie obsadzone są rotacyjnie. Przyjaciele z Grupy niosą regularnie posłanie AA do ZK i AŚ.
 7. Grupa AA Kairos – mandatariusz – Grupa działa zgodnie z Preambułą AA i 12 Tradycjami AA. Wszystkie mityngi w styczniu odbyły się z dobrą frekwencją i w przyjaznej atmosferze. Odpowiedzialność za VII Tradycję AA dobra. Grupa wraz z Joanną cieszyła się jej 8 rocznicą zdrowienia. Przyjaciele z Grupy nieśli posłanie AA do Szpitala na ul. PCK i do Zakładów Karnych. W miesiącu styczniu wszystkie służby w Grupie były obsadzone. Grupa wykonała harmonogram sprzątania.
 8. Grupa AA Nad Sekwaną (Areszt Śledczy)- mandatariusz – w styczniu odbył się jeden mityng. Była bardzo dobra atmosfera. Duża frekwencja osadzonych. Grupa dokonała wyboru mandatariusza.
 9. Grupa AA Przystanek (OZ Wąsosz Górny)- mandatariusz – z przyczyn obiektywnych mityng nie odbył się.
 10. Grupa AA Przywarówka (ZK Sieraków Śląski) – wz. mandatariusza – w styczniu odbył się 1 mityng. Przebiegał w miłej, serdecznej atmosferze, z poszanowaniem zasad. Frekwencja duża, kolejny raz przegłosowano tzw. „rundę wypowiedzi”. Dużo doświadczeń, bardzo dobre spotkanie.
 11. Grupa AA „Nadzieja” (ZK Lubliniec) – mandatariusz- poinformował, że miting odbył się 11.02.2017 r. Obecnych było 25 osób. Mityng odbył się w miłej atmosferze, zgodnie z programem AA. Otrzymano informację że muszą odbywać się 2 mityngi ponieważ skazane nie mogą być łączone z uwagi na decyzje wewnętrzne Zakładu Karnego.
 1. Grupa AA „Odwaga” (ZK Herby) – mandatariusz – przesłanie do ZK zawiozły 3 osoby. Duża frekwencja na mityngu. Osadzeni dzielą się doświadczeniami. Panuje dobra, duchowa atmosfera. Istnieje dobra współpraca z personelem ZK Herby.

Udzielono odpowiedzi na zadane służebnym pytania.

III. SPRAWY BIEŻĄCE

 1. Delegat do Komisji Organizacyjnej Służb Krajowych- Rysiek – przekazał kwestie do rozważenia. Po pierwsze – sprawa warsztatów dla rzeczników. Czy są w ogóle potrzebne i ewentualnie jakie powinny być źródła finansowania ( do tej pory BSK) ?. Kolejna kwestia dotyczyła Ogólnopolskiego Zlotu Radości. Istnieje tendencja do odchodzenia od charakteru ogólnopolskiego na rzecz regionalnych zlotów radości, inaczej mówiąc tzw. „podpięcia „ imprezy na szczeblu kraju do jakiegoś regionalnego zlotu. Przyjaciele odnieśli się do powyższych kwestii w głosowaniu i przyjęto że : warsztaty rzeczników mają być organizowane  na koszt Intergrupy oraz że zlot radości ma być „podpięty „ pod regionalne zloty.
 2. Sprawa prawdopodobnych, niekorzystnych zmian w przepisach prawa dot. możliwości udziału w mityngach w jednostkach penitencjarnych osób uprzednio skazanych wyrokami sądowymi. Sprawę wyjaśni koordynator współpracy Intergrupy z Zakładami Karnymi.
 3. Przyjaciele podjęli wspólnie decyzję o zwrocie do sklepu nagrzewnicy ( dmuchawy ) zasilanej gazem. Rozgorzała dyskusja na temat ogrzewania w naszym lokalu. Przyjaciele mają się zorientować w różnych typach pieców, instalacji C.O.
 4. 4. Powiernik przedstawił zaproszenie na warsztaty służb w Tychach, ul. Plac Zbawiciela 1 data : 25.02.2017r.. Organizatorem jest : Intergrupa Śląska. Bliższe informacje z osobami kontaktowymi : Adam : 602-764-353, Monika : 509-144-154.
 5. 5. Apel do przyjaciół, mężczyzn i kobiet o włączenie się w służbę niesienia posłania AA do Zakładów Karnych i Ośrodków Medycznych.
 6. Apel do Grup i wszystkich przyjaciół o wyłonienie następcy do służby powiernika Intergrupy do Regionu AA. Brakuje także reprezentantów Intergrupy do pracy w komisjach regionalnych. Prośba o rekomendacje z Grup.
 7. 6. Apel do Grup i wszystkich przyjaciół o wyłonienie następców do służby skarbnika w Intergrupie. Pilna prośba o rekomendacje do tej służby z Grup.

W temacie co masz na myśli głos zabrało kilku przyjaciół.

Kapelusz wyniósł  ….. zł.

USTALENIE TERMINÓW WYJAZDÓW

26.02.2017 r. miting ZK Sieraków Śląski

11.03.2017 r. miting w ZK Lubliniec

11.03.2017 r. miting w ZK Herby

11.03.2017 r. miting w AŚ Częstochowa

Następne spotkanie Służb Intergrupy – 11.03.2017 r. godzina 15.30.

Sporządził – Michał Sekretarz Intergrupy AA „Centrum Częstochowa”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacja ze spotkania służb Intergrupy „Centrum Częstochowa” z dn. 14.01.2017 r.

Spotkanie rozpoczęto modlitwą o Pogodę Ducha i odczytaniem 12 Tradycji AA oraz 12 Koncepcji AA. Odczytano oraz przegłosowano proponowany porządek spotkania. Sekretarz sprawdził listę obecności.

I. Sprawozdania służb

 1. Rzecznik – utrzymuje stały kontakt ze służebnymi. Przygotował plan dzisiejszego spotkania. Sporządził inwenturę swojej służby za 2016 r.
 2. Sekretarz – poinformował, że raport ze spotkania służb Intergrupy z dnia 10.12.2016 r. przekazał do Regionu AA Katowice, na Regionalną stronę Internetową oraz umieścił na naszej stronie Internetowej. Na bieżąco obsługiwał skrzynkę e-mailową a otrzymane ważne informacje wywieszał na naszej tablicy. Uaktualnił listę Grupa AA z naszej Intergrupy w Regionie. Interweniował w BSK w sprawie braku informacji o wszystkich naszych Grupach w informacjach drukowanych przez BSK.
 3. Skarbnik – przedstawił rozliczenie finansowe Intergrupy AA „Centrum Częstochowa” z realizacji V i VII za miesiąc grudzień. Rozliczenie w załączeniu.
 4. Kolporter – przedstawił stan funduszu literatury. Na dzień 14.01.2017 r. stan funduszu wynosi … zł. z czego w gotówce jest … zł.
 5. Pełnomocnik BSK AA wz. – poinformował, że opłaty za czynsz i telefon stacjonarny oraz Internet przekazał do BSK. Należność za zaległe faktury za energię elektryczną również zostały uiszczone. Dziękuję Grupom za terminowe wpłaty i realizację harmonogramu sprzątania pomieszczeń.
 6. Powiernik – poinformował, że Rada Regionu odbędzie się 15.01.2016 r.
 7. Koordynator współpracy Intergrupy z Zakładami Karnymi – wz. poinformował, że w grudniu odbyły się dwa mitingi w Areszcie Śledczym w Częstochowie i po jednym mitingu w ZK Lubliniec, ZK Herby, ZK Sieraków Śląski i OZ w Wąsoszu Górnym. Utrzymywał kontakt z mandatariuszami Grup. Dnia 21 grudnia wziął udział w spotkaniu z ZK. Sieraków Śląski. Zakład Karny reprezentował dyrektor i jego dwóch zastępców, p. psycholog. Ze strony Wspólnoty AA oprócz mnie było dwóch przyjaciół z Intergrupy Śląska Opolskiego. Spotkanie miało na celu zapoznanie się wzajemne, wymianę spostrzeżeń na temat współpracy, a także na temat organizacji mitingu informacyjnego dla służb i pracowników ZK. Nie udało mi się ustalić wspólnych godzin dla mitingów w ZK. Herby i ZK Lubliniec. W styczniu będę kontynuował działania w tej sprawie. Ze względu na małą ilość osób niosących przesłanie AA zgłaszam prośbę do służb Intergrupy aby od lutego 2017 r. w Areszcie Śledczym w Częstochowie odbywał się tylko jeden miting w miesiącu. Ponawiam apel do przyjaciół o zgłaszanie się do służby niesienia posłania AA do ZK i AŚ.
 8. Koordynator współpracy Intergrupy z Ośrodkami Medycznymi – w miesiącu grudniu było niesione posłanie AA do Szpitala przy PCK w Częstochowie na oddziały Psychiatryczny i Somatyczny przez Renatę, Wiesława i Mariana. Wiesław niósł przesłanie na oddział psychiatryczny i był trzy razy i rozmawiał z sześcioma osobami. Renata niosła przesłanie na oddział somatyczny i była trzy razy. Rozmawiała z dwoma osobami. Jedna nie chciała rozmawiać. Dwa razy nie zastała nikogo z kim mogłaby rozmawiać. Marian niósł posłanie na oddział somatyczny dla mężczyzn i był trzy razy. Rozmawiał z sześcioma osobami.
 9. Koordynator skarbników – poinformował, że zakupy realizowane są na bieżąco i w miarę potrzeb. Stan funduszu gospodarczego na dzień dzisiejszy wynosi … zł.
 10. Łącznik Intergrupy ds. Internetu – nieobecny. Stroną „opiekował” się sekretarz Intergrupy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  II. CZAS DLA MANDATARIUSZY
 1. Damy Radę– mandatariusz – Grupa działa zgodnie z 12 Tradycjami Anonimowych Alkoholików. Pracuje na Programie AA. Atmosfera na Grupie przyjazna i duchowa. Nastąpiła zmiana w służbie skarbnika i kolportera. Dobra odpowiedzialność za VII Tradycję AA. Na następnym spotkaniu odbędzie się inwentura służb w Grupie. Grupa przeznaczyła … zł. na niesienie posłania AA na Ukrainę.
 2. Grupa AA Wolność – rzecznik – Grupa AA Wolność spotkała się w grudniu 4 razy. Spotkania odbywały się w dobrej i serdecznej atmosferze. Realizowała program zdrowienia z zachowaniem zasad zawartych w 12 Tradycjach AA i Preambule AA. Członkowie Grupy nieśli posłanie AA do Zakładów Karnych i na oddział Psychiatryczny Szpitala przy ul. PCK. Grupa przekazała … zł. na niesienie posłania AA na Ukrainę. Nie było rekomendacji w Grupie do służb w Intergrupie i Regionie AA Katowice.
 3. Grupa AA Pierwszy Krok – wz. mandatariusza – Grupa Pierwszy Krok działa zgodnie z Preambułą AA i 12 Tradycjami AA. Realizowany jest program zdrowienia z poszanowaniem zasad AA. Przyjaciele z Grupy Pierwszy Krok spotykają się systematycznie. Mitingi przebiegają w miłej i duchowej atmosferze. Frekwencja na spotkaniach niska. Odpowiedzialność za VII Tradycję AA na wystarczającym poziomie. Służby w Grupie są obsadzone. Dyżur przy telefonie AA obsadzony. Posłanie AA do ZK i AŚ regularnie niesie przyjaciel Wojtek. Grupa AA Pierwszy Krok zrealizowała w miesiącu grudniu harmonogram sprzątania pomieszczeń Wspólnoty.
 1. Grupa AA Pokora – mandatariusz – sytuacja w Grupie nie uległa zmianie. Na spotkaniach jest od 2 do 5 osób. Czasami jest tylko dyżur przy telefonie kontaktowym AA. Nie odbył się miting organizacyjny. Ze służb stałych w Grupie jest jedynie mandatariusz. Sytuacja bardzo trudna. Brak rozwiązań tej sytuacji. Rozważane jest zawieszenie spotkań Grupy AA Pokora. Grupa prosi Intergrupę o pomoc w znalezieniu rozwiązań.
 2. Grupa AA Tu i Teraz – mandatariusz – Grupa działa w oparciu o zasady i Preambułę AA. Spotkania odbywają się w szczerej spokojnej i przyjacielskiej atmosferze. Frekwencja na dobrym poziomie. Realizacja VII Tradycji AA także na dobrym poziomie. Służby w Grupie obsadzone są rotacyjnie. Przyjaciele z Grupy niosą regularnie posłanie AA do ZK i AŚ.
 3. Grupa AA Kairos – mandatariusz – Grupa działa zgodnie z Preambułą AA i 12 Tradycjami AA. W Wigilię 24 grudnia miting nie odbył się, bo była tylko jedna osoba, która pełniła dyżur przy telefonie kontaktowym AA. Wszystkie inne mitingi w grudniu odbyły się z dobrą frekwencją i w przyjaznej atmosferze. Odpowiedzialność za VII Tradycję AA dobra. Przyjaciele z Grupy nieśli posłanie AA do Szpitala na ul. PCK i do Zakładów Karnych. W miesiącu grudniu wszystkie służby w Grupie były obsadzone. Inwentura służb w Grupie odbędzie się w przyszłym miesiącu.
 4. Grupa AA Nad Sekwaną (Areszt Śledczy)- wz. mandatariusza – w grudniu odbyły się dwa mitingi. Była bardzo dobra atmosfera. Duża frekwencja osadzonych. W Grupie obecnie brakuje mandatariusza.
 5. Grupa AA Przystanek (OZ Wąsosz Górny)- mandatariusz – w grudniu odbył się jeden miting. Na mitingu panowała dobra atmosfera. Było bardzo dużo wypowiedzi uczestników. W styczniu z powodu braku chętnych ze strony OZ Wąsosz Górny i pomimo przyjazdu naszych przyjaciół miting się nie odbył.
 6. Grupa AA Przywarówka (ZK Sieraków Śląski) – wz. mandatariusza – miting przebiegał w miłej i dobrej atmosferze przy dużej frekwencji. Miting prowadził jeden z osadzonych. Jest prośba o zakup na tablicę informacyjną w ZK kalendarza oraz dostarczenie ulotek z tzw. pakietu startowego.
 7. Grupa AA „Nadzieja” (ZK Lubliniec) – mandatariusz- poinformował, że miting odbył się 14.01.2017 r. Obecnych było 23 osoby. Atmosfera dobra. Widoczne zainteresowanie naszymi doświadczeniami i zdrowieniem na programie AA. Konieczna aktualizacja listy osób niosących posłanie AA do ZK Lubliniec.
 1. Grupa AA „Odwaga” (ZK Herby) – mandatariusz – duża frekwencja na mitingu. Dużo nowych osób przyjętych do Wspólnoty. Bardzo dużo wypowiedzi uczestników mitingu. Bardzo duży wzajemny szacunek do siebie wśród osadzonych podczas mitingu. Rozeszło się bardzo dużo naszych czasopism. Dostarczono uaktualnioną listę osób rekomendowanych do niesienia posłania AA do ZK w Herbach. Dobra współpraca ze służbami Zakładu.

Udzielono odpowiedzi na zadane służebnym pytania.

III. SPRAWY BIEŻĄCE

 1. Przeprowadzono inwenturę służebnych Intergrupy: rzecznik, sekretarz, skarbnik, kolporter, powiernik, pełnomocnik PIK, koordynator współpracy z ZK, koordynator współpracy z Ośrodkami Medycznymi.

2. Służby Intergrupy zadecydowały o zakupie kalendarza do Zakładu Karnego w Sierakowie Śląskim.

3. Prośba o wsparcie dla Grupy AA Pokora. Podczas dyskusji w poszukiwaniu rozwiązań kilku przyjaciół obiecało wsparcie podczas spotkań. Przypomniano, że dobrą zasadą do której stosowała się większość uczestników był udział przyjaciół w minimum dwóch mitingach w tygodniu. Intergrupa prosi przyjaciół z Grupy AA Pokora o zapewnienie chociaż służby przy telefonie kontaktowym, o ile nie będzie chętnych na miting.

4. Rekomendacje z Grupy AA Tu i Teraz dla: Radka do służby rzecznika Intergrupy i Michała do służby sekretarza Intergrupy. W drodze tajnego głosowania wybrano w/w przyjaciół do tych służb. Pogratulowano wybranym oraz podziękowano za gotowość do służby.

5. Służby Intergrupy zadecydowały aby kwestia potwierdzeń obecności na mitingach przez osoby kierowane przez sądy, kuratorów, ośrodki terapii itd. została przekazana do Regionu przez Ryszarda podczas Rady Regionu w dniu 15.01.2017 r. wraz z prośbą o pomoc w znalezieniu rozwiązania.

6. Sprawa ogrzewania pomieszczeń. Prośba do uczestników Grup o przemyślenie i przekazanie przez mandatariuszy proponowanego sposobu ogrzewania. Problem dotyczy pomieszczeń socjalnych gdzie znajduje się instalacja wodna, która podczas mrozów zamarza, a także pomieszczenia, w którym spotykają się Grupy. Padła też propozycja zainteresowania sprawą administratora nieruchomości. Służby Intergrupy doraźnie, w celu poprawy obecnych warunków temperaturowych w naszych pomieszczeniach, podjęły decyzję o zakupieniu nagrzewnicy na gaz propan butan typu Master. Sprawą zakupu zajmie się Radek.

7. Apel do przyjaciół, mężczyzn i kobiet o włączenie się w służbę niesienia posłania AA do Zakładów Karnych i Ośrodków Medycznych.

8. Apel do Grup i wszystkich przyjaciół o wyłonienie następcy do służby powiernika Intergrupy do Regionu AA. Brakuje także reprezentantów Intergrupy do pracy w komisjach regionalnych. Prośba o rekomendacje z Grup.

9. Apel do Grup i wszystkich przyjaciół o wyłonienie następców do służb skarbnika w Intergrupie. Pilna prośba o rekomendacje do tej służby z Grup.

W temacie co masz na myśli głos zabrało kilku przyjaciół.

Kapelusz wyniósł  … zł.

USTALENIE TERMINÓW WYJAZDÓW

15.01.2017 r. Rada Regionu AA Katowice

12.02.2017 r.  miting ZK Wąsosz

AŚ Częstochowa – o terminie mitingu w poinformuje koordynator po uzgodnieniu z AŚ.

26.02.2017 r. miting ZK Sieraków Śląski

11.02.2017 r. miting w ZK Lubliniec

11.02.2017 r. miting w ZK Herby

Następne spotkanie Służb Intergrupy – 11.02.2017 r. godzina 15.30.

Sporządzili – Marian – Intergrupa AA „Centrum Częstochowa”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacja ze spotkania służb Intergrupy „Centrum Częstochowa” z dn. 10.12.2016 r.

Spotkanie rozpoczęto modlitwą o Pogodę Ducha i odczytaniem 12 Tradycji AA oraz 12 Koncepcji AA. Odczytano oraz przegłosowano proponowany porządek spotkania. Sekretarz sprawdził listę obecności.

 1. Sprawozdania służb:
 2. Rzecznik – utrzymuje stały kontakt ze służebnymi. Przygotował plan dzisiejszego spotkania.
 3. Sekretarz – poinformował, że raport ze spotkania służb Intergrupy z dnia 12.11.2016 r. przekazał do Regionu AA Katowice, na Regionalną stronę Internetową oraz umieścił na naszej stronie Internetowej. Na bieżąco obsługiwał skrzynkę e-mailową a otrzymane ważne informacje wywieszał na naszej tablicy. W trakcie wykonywania jest szafa. Poinformował też o liście z Sądu i wysłanej odpowiedzi.
 4. Skarbnik – przedstawił rozliczenie finansowe Intergrupy AA „Centrum Częstochowa” z realizacji V i VII za miesiąc listopad. Rozliczenie w załączeniu.
 5. Kolporter – przedstawił stan funduszu literatury. Na dzień 10.12.2016 r. stan funduszu wynosi zł. z czego w gotówce jest zł.
 6. Pełnomocnik BSK AA wz. – poinformował, że opłaty za otrzymane rachunki są realizowane na bieżąco. Podziękował za realizację harmonogramu sprzątania pomieszczeń.
 7. Powiernik – przedstawił informację z Rady Regionu z dnia 27.11.2016 r. Informacja w załączeniu. Poinformował, że można wpłacać do Regionu AA Katowice darowizny na niesienie posłania AA na Ukrainie. Prosi się Grupy o informację, czy jest zapotrzebowanie na Wielką Księgę napisaną alfabetem Braillea (dla niewidomych).
 8. Koordynator współpracy Intergrupy z Zakładami Karnymi – poinformował, że w listopadzie odbyły się dwa mitingi w Areszcie Śledczym w Częstochowie i po jednym mitingu w ZK Lubliniec, ZK Herby, ZK Sieraków Śląski i OZ w Wąsoszu Górnym. Utrzymywał kontakt ze służebnymi. Miting w ZK w Lublińcu był przełożony z drugiej na trzecią sobotę listopada. W dniu 12.11.2016 r. odbył się miting spikerski w ZK w Herbach. Spikerem był Mirek z Tychów. Koordynator w dniu 19 listopada wziął udział w Warsztatach niesienia posłania AA do ZK i AŚ, które zorganizowała w Zakładzie Karnym dla kobiet w Turawie Intergrupa Śląska Opolskiego. Piękne warsztaty, nowe znajomości, masa doświadczeń.
 9. Koordynator współpracy Intergrupy z Ośrodkami Medycznymi – w miesiącu listopadzie było niesione regularnie posłanie AA do Szpitala przy PCK w Częstochowie na oddziały Psychiatryczny i Somatyczny przez Renatę, Wisława i Mariana. Wiesław był cztery razy i rozmawiał z pięcioma osobami. Jedna nie chciała rozmawiać. Rozdawał nasze wizytówki. Renata była trzy razy i rozmawiała z pięcioma osobami. Jedna nie chciała rozmawiać. Też rozdawała wizytówki. Marian niósł posłanie regularnie raz w tygodniu i rozmawiał każdorazowo średnio z dwoma osobami. Za każdym razem spotykało go miłe przyjęcie ze strony personelu szpitala, za co dziękuje.
 10. Koordynator skarbników – brak służby. Kontakt z poprzednim koordynatorem nawiązał Michał i przywiózł od niego dokumenty i posiadane środki zgromadzone na funduszu gospodarczym. Stan funduszu gospodarczego wynosi zł.
 11. Łącznik Intergrupy ds. Internetu – stroną „opiekuje” się sekretarz Intergrupy, który poinformował, że na bieżąco umieszcza na naszej stronie informacje z naszych spotkań, informacje z Regionu oraz informacje o Warsztatach.

II. CZAS DLA MANDATARIUSZY

 1. Damy Radę– mandatariusz – Grupa działa zgodnie z 12 Tradycjami Anonimowych Alkoholików. Atmosfera na Grupie przyjazna i duchowa. Grupa zgodnie z harmonogramem posprzątała pomieszczenia przy ul. Piłsudskiego 41/43.
 2. Grupa AA Wolność – rzecznik – Grupa AA Wolność działa w oparciu o Preambułę AA i 12 Tradycji AA. Przyjaciele niosą posłanie AA do Zakładów Karnych i na oddział Somatyczny Szpitala przy PCK. Na mitingach panuje miła i serdeczna atmosfera. Odpowiedzialność za VII Tradycję dobra. Grupa zrealizowała sprzątanie pomieszczeń zgodnie z harmonogramem.
 3. Grupa AA Pierwszy Krok – mandatariusz – Grupa Pierwszy Krok działa zgodnie z Preambułą AA i 12 Tradycjami AA. Realizowany jest program zdrowienia. W miesiącu listopadzie przyjaciele z Grupy I Krok spotkali się 5 razy. Mitingi przebiegły w miłej i duchowej atmosferze. Frekwencja znacznie zaniżyła się. Nowych osób nie ma. Odpowiedzialność za VII Tradycję AA na wystarczającym poziomie. Służby wewnętrzne w Grupie są obsadzone. Dyżur przy telefonie AA obsadzony. Posłanie AA do ZK i AŚ na chwilę obecną niesie regularnie Wojtek.
 4. Grupa AA Pokora – mandatariusz – spotkania odbywają się w czwartki. Od 3 miesięcy z powodu braku wystarczającej liczby osób i służebnych nie odbył się miting organizacyjny. Ze służb stałych w Grupie jest jedynie mandatariusz, który z powodu pracy zmianowej nie może uczestniczyć w każdym mitingu. Przychodzą nowe osoby ale nie są jak na razie chętne do objęcia służb w Grupie. Jeśli sytuacja w Grupie nie zmieni się to Grupa będzie zmuszona zawiesić działalność. Grupa prosi o wsparcie. Przyjaciel z Grupy niesie posłanie AA do ZK w Herbach.
 5. Grupa AA Tu i Teraz – wz. mandatariusza – mitingi odbywały się w dobrej serdecznej atmosferze z poszanowaniem zasad i Tradycji AA. Frekwencja słaba, datki do kapelusza na przyzwoitym poziomie. Służby w Grupie obsadzone rotacyjnie. Przyjaciele z Grupy niosą regularnie posłanie AA do ZK i AŚ.
 6. Grupa AA Kairos – mandatariusz – Grupa działa zgodnie z Preambułą AA i 12 Tradycjami AA. W miesiącu listopadzie odbyły się wszystkie mitingi, na których była dobra frekwencja i panowała miła i przyjazna atmosfera. Odpowiedzialność za VII Tradycję AA dobra. Przyjaciele Wiesław i Renata, Henia i Janek niosą posłanie AA do Szpitala na ul. PCK i do Zakładów Karnych. W miesiącu listopadzie wszystkie służby w Grupie były obsadzone.
 7. Grupa AA Nad Sekwaną (Areszt Śledczy)- relację z ostatnich dwóch mitingów złożyli Wojtek i Marian. Spotkania odbywały się dobrej i spokojnej atmosferze. Są pojedyncze wypowiedzi osadzonych. Duża frekwencja osadzonych. Dobre przyjęcie ze strony służb AŚ. W Grupie obecnie brakuje mandatariusza.
 8. Grupa AA Przystanek (OZ Wąsosz Górny)- mandatariusz – Miting prowadzi jeden z osadzonych. Na mitingu panuje dobra atmosfera. Nastąpiła zmiana miejsca odbywania spotkań.
 9. Grupa AA Przywarówka (ZK Sieraków Śląski) – mandatariusz – miting w dobrej serdecznej atmosferze. Frekwencja około 20 osób. Po przegłosowaniu była tzw. rundka wypowiedzi co po raz kolejny dało dużo doświadczeń. Miting prowadził jeden z osadzonych. Bardzo dobre spotkanie
 10. Grupa AA „Nadzieja” (ZK Lubliniec) – mandatariusz- poinformował, że w dniu 19.11.2016 r. odbyło się spotkanie Grupy przeniesione z 12 listopada. W dniu 10.12.2016 r. odbyło się planowane spotkanie w Zakładzie Karnym dla kobiet. Spotkanie bardzo udane, były 24 osadzone w ZK kobiety. Jest duże skupienie na spotkaniach a także zainteresowanie zdrowieniem w rozmowach po spotkaniu. Prosi się przyjaciół o pomoc w zawożeniu służebnych na mitingi do Lublińca oraz o nowe kobiety do służby niesienia posłania do tego Zakładu Karnego.
 11. Grupa AA „Odwaga” (ZK Herby) – mandatariusz – duża frekwencja Miting prowadził jeden z osadzonych. Dużo wypowiedzi osadzonych. Michał niosący posłanie AA obchodził 4 rocznicę zdrowienia. Na spotkaniu panowała spokojna i miła atmosfera.

Nie było pytań do służebnych.

III. SPRAWY BIEŻĄCE

 1. Służby Intergrupy wcześniej zadecydowały o rezygnacji z Internetu przy przedłużaniu umowy na telefon stacjonarny. Rzecznik poinformował, że umowa na Internet kończy się w kwietniu 2017 r.
 2. Służba koordynatora skarbników – dokumenty oraz środki finansowe na tym funduszu od poprzedniego koordynatora przywiózł Michał. Tymczasowo służbę zgodził się pełnić Krzysztof z Grupy AA Damy Radę. Otrzymał on w/w środki finansowe. Prosi się skarbników Grup do wpłacania środków na fundusz gospodarczy do Krzysztofa.
 1. Sprawa dojazdu kobiet do AK w Lublińcu. Koordynator niesienia posłania do ZK i AŚ Michał przedstawił jakie są obecnie problemy z dojazdem kobiet na miting w ZK w Lublińcu. Poinformował, że przeprowadził rozmowę z kierowca taksówki z Lublińca, który za kwotę …. zł (połowa normalnej ceny taryfowej) zgodził się zawieźć kobiety z przystanku PKS w Lublińcu do Zakładu Karnego, a po mitingu odwieźć je do Częstochowy. Kobiety do Lublińca dojeżdżałyby autobusem lub pociągiem. Służby Intergrupy w drodze głosowania zgodziły się na zastosowanie takiego rozwiązania w przypadkach gdy nie będzie możliwości zawiezienia kobiet na miting przez któregoś z przyjaciół z Częstochowy. Jednocześnie poddano koordynatorowi pod rozpatrzenie możliwość uzgodnienia mitingów w ZK Herby i ZK Lubliniec tak aby do Lublińca zawieźć i odebrać mógł przyjaciel jadący na miting w ZK Herby. Kwestia pozostaje to czy jest możliwe takie ustalenie godzin mitingów ze służbami z obydwu Zakładów Karnych. Prosi się też osobę chętną do zawiezienia kobiet do Lublińca na miting w dniu 14.01.2017 r. o zgłoszenia się do koordynatora niesienia posłania AA do ZK i AŚ.
 2. Niesienie posłania do Aresztu Śledczego i służba mandatariusza na Grupie AA Nad Sekwaną. Służby Intergrupy ustaliły, że obecnie najważniejsze jest regularne niesienie posłania AA do Aresztu. Prosi się rekomendowanych przyjaciół do pełnienia tej służby o wsparcie. Sprawa mandatariusza tej Grupy zostanie rozstrzygnięta w późniejszym czasie jak znajda się osoby, które będą regularnie niosły posłanie AA do Aresztu Śledczego.
 3. Służby Intergrupy podjęły decyzję o zakupie książki 12 Kroków i 12 Tradycji do Zakładu karnego w Lublińcu i przekazanie jej (o ile to będzie możliwe) do biblioteki tego Zakładu Karnego.
 4. Grupa AA Pokora prosi o wsparcie finansowe. Służby Intergrupy postanowiły wobec jej trudnej sytuacji wesprzeć Grupę AA Pokora i pokryć z funduszu Intergrupy koszty czynszu za listopad i zakupu paliwa w grudniu. Łącznie zł.
 5. Służby Intergrupy proszą o przeprowadzenie w Grupach inwentury za 2016 r. Służby Intergrupy proszą służebnych Intergrupy o przygotowanie na kolejne styczniowe spotkanie służb Intergrupy inwentury z pełnionych w 2016 roku służb w Intergrupie.
 6. Kwestia potwierdzeń obecności na mitingach przez osoby kierowane przez sądy, kuratorów, ośrodki terapii itd. Wyłoniła się dyskusja służebnych i prezentowano odmienne zdania odnośnie rejestracji wydawanych potwierdzeń. Kwestią dyskusyjna jest też to czy mamy w jakiś sposób identyfikować osoby, którym podpisujemy i stemplujemy pieczątką Intergrupy obecność na mitingu. Sprawa wynikła wobec otrzymanego zapytania z sądu dotyczącego obecności na mitingach konkretnej wskazanej z imienia i nazwiska oraz nr Pesel osoby. Wątpliwości powstały podczas udzielania odpowiedzi do tego sądu. Na ile rzetelna może być nasza odpowiedź skoro nie zapisujemy komu wydaliśmy poświadczenie obecności w mitingu oraz nie identyfikujemy osób, którym wydajemy takie potwierdzenie. Działamy jak dotychczas bazując na zaufaniu, że podawane nam dane są zgodne z prawdą. A co będzie jak zapytanie z sądu będzie dotyczyło potwierdzenia obecności w danym czasie na mitingu osoby podejrzanej o popełnienie np. w tym czasie przestępstwa? Jak to wszystko się ma wobec zobowiązania współpracy jakie podjęliśmy z kuratorami sądowymi i OTUA podczas naszych mitingów informacyjnych a z drugiej strony jak to się ma wobec anonimowości jaką kieruje się Wspólnota AA. Czy anonimowość podobnie jak w niesieniu posłania do Zakładów Karnych i szpitali może być złamana. Nie ustalono wspólnego stanowiska służebnych naszej Intergrupy. Zapewne pytanie w tej sprawie należy skierować przez służebnych do służb krajowych Wspólnoty i Powiernika Klasy A Regionu AA Katowice.
 7. Apel do przyjaciół, mężczyzn i kobiet o włączenie się w służbę niesienia posłania AA do Zakładów Karnych i Ośrodków Medycznych. Apel o zawiezienie kobiet na miting do Lublińca w dniu 14.01.2017 r.
 8. Apel do Grup i wszystkich przyjaciół o wyłonienie następców do służb w Intergrupie: rzecznik, sekretarz i skarbnik. Służby kończą się w styczniu 2017 r. i należałoby na kolejnym spotkaniu wybrać następców. Stąd pilna prośba o rekomendacje z Grup.
 9. Apel do Grup i wszystkich przyjaciół o wyłonienie następcy do służby powiernika Intergrupy do Regionu AA. Brakuje też w reprezentantów Intergrupy do pracy w komisjach regionalnych. Prośba o rekomendacje z Grup.
 10. Służby Intergrupy podjęły decyzję o zakupieniu spisu mitingów potrzebnego do służby przy telefonie kontaktowym.

W temacie co masz na myśli głos zabrało kilku przyjaciół.

Kapelusz wyniósł   zł.

USTALENIE TERMINÓW WYJAZDÓW

15.01.2017 r. Rada Regionu AA Katowice

8.01.2017 r. Komisja Organizacyjna Regionu AA Katowice

08.01.2017 r.  miting ZK Wąsosz

07.01 i 21.01.2017 r. mitingi w AŚ Częstochowa

22.01.2017 r. miting ZK Sieraków Śląski

14.01.2017 r. miting w ZK Lubliniec

14.01.2017 r. miting w ZK Herby

Następne spotkanie Służb Intergrupy – 14.01.2017 r. godzina 15.30.

Sporządzili – Marian – Intergrupa AA „Centrum Częstochowa”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacja ze spotkania służb Intergrupy „Centrum Częstochowa” z dn. 12.11.2016 r.

Spotkanie rozpoczęło się od modlitwy o Pogodę Ducha, odczytania 12 Tradycji AA oraz 12 Koncepcji AA. Odczytano oraz przegłosowano proponowany porządek spotkania. Sekretarz (wz.) sprawdził listę obecności.

I. Sprawozdania służb:

 1. Rzecznik – wz. utrzymuje stały kontakt ze służebnymi. Przygotował plan dzisiejszego spotkania.
 2. Sekretarz – poinformował, że raport ze spotkania służb Intergrupy z dnia 08.10.2016 r. przekazał do Regionu AA Katowice oraz na Regionalną stronę Internetową oraz na nasza stronę Internetową. Na bieżąco obsługiwał skrzynkę e-mailową a otrzymane ważne informacje wywieszał na naszej tablicy. Zaktualizował naszą stronę internetową.
 3. Skarbnik – przedstawił rozliczenie finansowe Intergrupy AA „Centrum Częstochowa” z realizacji V i VII za miesiąc październik. Rozliczenia w załączeniu. Poinformował tez o stanie funduszu remontowego.
 4. Kolporter – przedstawił stan funduszu literatury. Na dzień 12.11.2016 r. stan funduszu wynosi zł. z czego w gotówce jest zł.
 5. Pełnomocnik BSK AA wz. – poinformował, że opłaty za otrzymane rachunki są realizowane na bieżąco. Nadal nie ma rachunku za prąd. Podziękował za realizację harmonogramu sprzątania pomieszczeń.
 6. Powiernik – przedstawił informację z Konferencji Służ Regionu z dnia 22.10.2016 r. Informacja w załączeniu. Poinformował, że w dniu 20.11.2016 r. o godz. 10.00 w PIK w Katowicach spotka się Komisja Organizacyjna. Prosi się Intergrupy o delegowanie swoich reprezentantów do pracy w tej Komisji.      
 7. Koordynator współpracy Intergrupy z Zakładami Karnymi – poinformował, że w październiku odbyły się dwa mitingi w Areszcie Śledczym w Częstochowie i po jednym mitingu w ZK Lubliniec, ZK Herby, ZK Sieraków Śląski i OZ w Wąsoszu Górnym. Utrzymywałem kontakt ze służebnymi. Uaktualniłem listę osób niosących posłanie na prośbę Dyrektora w ZK Sierakowie Śląskim. Uaktualniłem dane przyjaciółki niosącej posłanie do ZK w Lublińcu. Przełożony był miting w AŚ w Częstochowie z 3 na 4 sobotę października. Przełożony został miting w OZ w Wąsoszu Górnym i odbył się w pierwsza niedziele listopada. Przełożony został miting w Lublińcu. Nowy termin zostanie ustalony w najbliższych dniach. W dniu 12.11.2016 r. odbył się miting spikerski w ZK w Herbach. Spikerem był Mirek z Tychów za co mu dziękujemy. Po relacji koordynatora głos zabrał Mirek z Tychów. Opowiedział o służbie niesienia posłania AA do zakładów karnych oraz o możliwości sponsorowania dla osadzonych. Poinformował o Ogólnopolskich Warsztatach niesienia posłania AA do zakładów karnych, które odbędą nie na Górze Świętej Anny w dniach 7 do 9.04.2016 r. Zapowiedział uczestnictwo wielu osób z innych państw. Zaprosił do udziału w Warsztatach wszystkich przyjaciół. Ulotki informacyjne o Warsztatach są już dostępne w naszej Intergrupie.
 8. Koordynator współpracy Intergrupy z Ośrodkami Medycznymi – w miesiącu październiku było niesione posłanie AA do Szpitala przy PCK w Częstochowie na oddziały Psychiatryczny i Somatyczny. Pod koniec października nastąpiła zmiana i na oddział Somatyczny posłanie niósł Marian zamiast Piotra. Tak więc w tym miesiącu posłanie nieśli: Renata, Wiesiek, Piotr i Marian. Renata była 4 razy. Trzy razy nie zastała nikogo i raz jedna osoba nie chciała rozmawiać. Wiesław był 3 razy i rozmawiał z pięcioma osobami. Piotr był 2 razy i rozmawiał z jedną osobą. Marian był raz i rozmawiał z 3 osobami.
 9. Koordynator skarbników – przedstawił stan funduszu gospodarczego.
 1. Łącznik Intergrupy ds. Internetu – poinformował o stanie funkcjonowania naszej strony, którą jak na razie „opiekuje” się sekretarz.                                                                      II. CZAS DLA MANDATARIUSZY
 1. Damy Radę– mandatariusz – Grupa działa w oparciu o 12 Tradycji AA. W Grupie panuje przyjazna atmosfera. Członkowie realizują program zdrowienia według 12 Kroków AA. Frekwencja na Grupie dobra. Stan kapelusza na bardzo dobrym poziomie.
 2. Grupa AA Wolność – rzecznik – Grupa AA Wolność działa zgodnie z Preambułą AA i 12 Tradycjami AA. Na mitingach panuje dobra i przyjacielska atmosfera. Przyjaciele z Grupy niosą posłanie AA do Zakładów Karnych i Szpitala Psychiatrycznego. Grupa zdecydowała o rezygnacji z podłączenia Internetu przy kolejnej umowie na nasz telefon stacjonarny.
 3. Grupa AA Pierwszy Krok – mandatariusz – Grupa Pierwszy Krok działa w oparciu o Preambułę AA i 12 Tradycji AA. Realizowany jest program zdrowienia. Przyjaciele spotykają się systematycznie. Mitingi przebiegają w serdecznej atmosferze sprzyjającej trzeźwieniu. Frekwencja na mitingach dobra. Przychodzą nowe osoby. Odpowiedzialność za VII Tradycję AA dobra. Służby w Grupie są obsadzone. Dyżur przy telefonie AA obsadzony. Posłanie AA do ZK i AŚ jest niesione regularnie przez Bogdana i Wojtka.
 4. Grupa AA Pokora – mandatariusz – spotkania odbywają się w duchowej atmosferze zgodnie z Preambułą i zasadami AA. Sytuacja w Grupie nadal jest ciężka. Są problemy ze stałymi uczestnikami Grupy a tym samym z wyborem służb. Uczestnicy Grupy nieśli posłanie AA do Szpitala Psychiatrycznego i ZK Herby. Grupa prosi przyjaciół o wsparcie.
 5. Grupa AA Tu i Teraz – mandatariusz – Grupa działa w oparciu o Preambułę AA i Tradycje AA. Spotkania odbywają się w szczerej, spokojnej atmosferze. Frekwencja w październiku średnia. Realizacja VII Tradycji AA na średnim poziomie. Służby obsadzane są rotacyjnie. Przyjaciele z Grupy czynnie uczestniczą w mitingach w ZK i AŚ. Grupa podjęła decyzję o rezygnacji z Internetu.
 6. Grupa AA Kairos – mandatariusz – Grupa działa zgodnie z Preambułą AA i 12 Tradycjami AA. W miesiącu październiku odbyły się wszystkie mitingi. Na spotkaniach panuje dobra i miła atmosfera. Odpowiedzialność za VII Tradycję AA dobra. Przyjaciele niosą posłanie AA do Szpitala na ul. PCK i do Zakładów Karnych. Robert dostał rekomendacje Grupy do służby przy telefonie kontaktowym AA. W październiku wszystkie służby w Grupie były obsadzone. Grupa podjęła decyzję o rezygnacji z Internetu.
 7. Grupa AA Nad Sekwaną (Areszt Śledczy)- mandatariusz – na mitingach panuje dobra i przyjazna atmosfera. Jest duża rotacja uczestników. Przychodzi dużo nowych osób. Spotkanie prowadzi jeden z osadzonych. Niosący posłanie proszą o wsparcie w służbie.
 8. Grupa AA Przystanek (OZ Wąsosz Górny)- mandatariusz – Grupa pracuje zgodnie z Preambułą AA i 12 Tradycjami AA. Na mitingu panuje dobra atmosfera. Miting prowadzi jeden z osadzonych. Nastąpiła zmiana miejsca odbywania spotkań. Dobra współpraca ze służbami ZK.
 9. Grupa AA Przywarówka (ZK Sieraków Śląski) – mandatariusz – poinformował, że w październiku odbył się jeden miting zgodnie z planem. Była duża frekwencja. Miting prowadził jeden z osadzonych. Grupa zadecydowała żeby zabierać głos po kolei. Osoby nie chcące się wypowiadać nie musiały tego robić. Było to bardzo dobre spotkanie, w bardzo dobrej atmosferze z przestrzeganiem zasad AA.
 10. Grupa AA „Nadzieja” (ZK Lubliniec) – mandatariusz- poinformował, że z przyczyn losowych miting w dniu 12.11.2016 r. nie odbył się. W najbliższym czasie zostanie ustalony nowy termin mitingu. Prosi się przyjaciół o pomoc w zawożeniu służebnych na mitingi do Lublińca i o nowe osoby do służby.
 1. Grupa AA „Odwaga” (ZK Herby) – mandatariusz –Miting w dniu 12.11.2016 r. pomimo początkowych trudności odbył się zgodnie z planem. Był to miting spikerski. Spikerem był Mirek z Tychów. Jego wypowiedź wywołała duże zainteresowanie wśród osadzonych. Na spotkaniu panowała spokojna i miła atmosfera.

Udzielono odpowiedzi na zadane do służebnych pytania.

III. SPRAWY BIEŻĄCE

 1. Służby Intergrupy w drodze głosowania podjęły decyzje o wykonaniu szafy w miejsce odkrytego otworu pomiędzy naszymi pomieszczeniami. W szafie ma być miejsce na 8 zamykanych przedziałów. Sprawą wykonania szafy zajmie się Marian – sekretarz Intergrupy.
 2. Rekomendacja dla Roberta do służby przy telefonie kontaktowym AA. W wyniku głosowania udzielono rekomendacji wymaganą liczbą głosów.
 1. Służby Intergrupy po zasięgnięciu opinii z Grup, w drodze głosowania zadecydowały o rezygnacji z Internetu przy przedłużaniu umowy na telefon stacjonarny.
 2. Potrzebne są osoby chętne do zawożenia przyjaciółek na mitingi AA w Lublińcu organizowane w druga sobotę miesiąca. Osoby te prosimy o kontakt z Renatą lub Henią.
 3. Apel do przyjaciół (mężczyzn i kobiet) o włączenie się w służbę niesienia posłania AA do Zakładów Karnych i Ośrodków Medycznych.
 4. Apel do Grup i wszystkich przyjaciół o wyłonienie następców do służb w Intergrupie: rzecznik, sekretarz i skarbnik oraz do służby powiernika Intergrupy do Regionu AA. Te służby kończą się w styczniu i należy jak najszybciej rekomendować następców do tych służb. Brakuje też w reprezentantów Intergrupy do pracy w komisjach regionalnych.
 5. Służby Intergrupy składają podziękowania wszystkim służebnym za pełnienie służb.
 6. Prosimy mandatariuszy o odczytanie w swoich Grupach Listu do Grup AA Regionu Katowice z dnia 18.09.2016 r.

W temacie co masz na myśli głos zabrało kilku przyjaciół.

Kapelusz wyniósł   zł.

USTALENIE TERMINÓW WYJAZDÓW

27.11.2016 r. Rada Regionu AA Katowice

11.12.2016 r.  miting ZK Wąsosz

03.12 i 17.12.2016 r. mitingi w AŚ Częstochowa

20.12.2016 r. miting ZK Sieraków Śląski (zmiana terminu)

10.12.2016 r. miting w ZK Lubliniec

10.12.2016 r. miting w ZK Herby

Następne spotkanie Służb Intergrupy – 10.12.2016 r. godzina 15.30.

Sporządzili – Marian – Intergrupa AA „Centrum Częstochowa”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Biuro Służby Krajowej AA spełniając podnoszone wielokrotnie postulaty wznowienia drukowanego ogólnopolskiego spisu mityngów AA planuje powrócić do tej tradycji. 
Zwracamy się z prośbą do mandatariuszy wszystkich Grup AA w Polsce i poza jej granicami o sprawdzenie i ewentualną aktualizację informacji. 
Aktualizację prosimy przekazać łącznikom internetowym Waszych Intergrup i Regionów. 
Administratorów baz danych prosimy o wprowadzenie aktualizacji do spisu mityngów. 
Biuro Służby Krajowej AA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacja ze spotkania służb Intergrupy „Centrum Częstochowa” z dn. 08.10.2016 r.

Spotkanie rozpoczęło się od modlitwy o Pogodę Ducha, odczytania 12 Tradycji AA oraz 12 Koncepcji AA. Odczytano oraz przegłosowano proponowany porządek spotkania. Sekretarz (wz.) sprawdził listę obecności.

I. Sprawozdania służb:

 1. Rzecznik – utrzymuje stały kontakt ze służebnymi. Przygotował plan dzisiejszego spotkania. Czynnie brał udział i koordynował prace remontowe.
 2. Sekretarz – podziękował za zastępstwo podczas poprzedniego spotkania oraz poinformował, że raport ze spotkania służb Intergrupy z dnia 10.09.2016 r. przekazał do Regionu AA Katowice oraz na Regionalną stronę Internetową oraz na nasza stronę Internetową. Na bieżąco obsługiwał skrzynkę e-mailową a otrzymane ważne informacje wywieszał na naszej tablicy. Zaktualizował naszą stronę internetową.
 3. Skarbnik – przedstawił rozliczenie finansowe Intergrupy AA „Centrum Częstochowa” z realizacji V i VII za miesiące wrzesień. Rozliczenia w załączeniu.
 4. Kolporter – przedstawił stan funduszu literatury. Na dzień 08.10.2016 r. stan funduszu wynosi …. zł. z czego w gotówce jest …. zł.
 5. Pełnomocnik BSK AA wz. – poinformował, że opłaty za otrzymane rachunki są realizowane na bieżąco. Harmonogramu sprzątania pomieszczeń jest realizowany za co dziękuje.
 6. Powiernik – przedstawił informację z Rady Regionu z dnia 18.09.2016 r.
 7. Koordynator współpracy Intergrupy z Zakładami Karnymi – poinformował, że we wrześniu odbyły się dwa mitingi w Areszcie Śledczym w Częstochowie i po jednym mitingu w ZK Lubliniec, ZK Herby, ZK Sieraków Śląski i OZ w Wąsoszu Górnym. Utrzymywałem kontakt ze służebnymi. Ze względów zdrowotnych spikera miting spikerski w ZK Herby został przesunięty z października na listopad. Przekazuje pozdrowienia dla przyjaciół z Intergrupy od Mirka z Tychów.
 8. Koordynator współpracy Intergrupy z Ośrodkami Medycznymi – w miesiącu wrześniu posłanie AA do Szpitala przy PCK w Częstochowie było niesione przez Renatę, Piotra i Wiesława na oddziały Psychiatryczny i Somatyczny na bieżąco. Renata rozmawiała z sześcioma osobami. Jedna osoba nie chciała rozmawiać a raz nie zastała nikogo. Wiesław rozmawiał z siedmioma osobami, a jedna nie chciała rozmawiać. Jedna z osób przyszła na miting. Piotr rozmawiał z dwoma osobami. Raz nie zastał nikogo z kim mógłby porozmawiać.
 9. Koordynator skarbników – nieobecny.
 10. Łącznik Intergrupy ds. Internetu – brak służby. Stronę „uporządkował” sekretarz.

II. CZAS DLA MANDATARIUSZY

 1. Damy Radę– informacja przekazana na piśmie – Grupa działa zgodnie z programem 12 Kroków. Frekwencja dobra. Stan kapelusza na zadowalającym poziomie. Dobra atmosfera podczas spotkań. Grupa przekazała …. zł. na remont.
 2. Grupa AA Wolność – rzecznik – Grupa AA Wolność działa zgodnie z Preambułą AA i 12 Tradycjami AA. Na mitingach panuje dobra i przyjacielska atmosfera. Służby w Grupie obsadzone. Członkowie Grupy niosą posłanie AA do Zakładów Karnych. W Grupie działa sponsorowanie w indywidualnym zdrowieniu uczestników Grupy. Uczestnicy Grupy włączyli się w remont naszych pomieszczeń.
 3. Grupa AA Pierwszy Krok – mandatariusz – Grupa Pierwszy Krok działa zgodnie z Preambuła Wspólnoty AA. Zasady Wspólnoty AA są przestrzegane. Przyjaciele z Grupy Pierwszy Krok spotykają się systematycznie. Mitingi przebiegają w sprzyjającej trzeźwieniu atmosferze. Frekwencja dobra. Odpowiedzialność za VII Tradycję AA na wystarczającym poziomie. Przychodzą nowe osoby. Służby w Grupie są obsadzone. Dyżur przy telefonie AA obsadzony. Posłanie AA do ZK i AŚ jest niesione regularnie przez Bogdana i Wojtka.
 4. Grupa AA Pokora – mandatariusz – spotkania odbywają się w duchowej atmosferze. Grupa działa w oparciu o program 12 Kroków AA z poszanowaniem zasad i Tradycji AA. Frekwencja zróżnicowana. Sytuacja w Grupie stale się poprawia. Nadal jednak nie wszystkie służby są obsadzone. Jest problem z przeprowadzeniem mitingu organizacyjnego. Członkowie Grupy niosą posłanie AA do Szpitala Psychiatrycznego i ZK Herby.
 5. Grupa AA Tu i Teraz – mandatariusz – Grupa działa w oparciu o zasady AA i Preambułę AA. Spotkania odbywają się w spokojnej, szczerej atmosferze. Frekwencja na mitingach jest dobra. Realizacja VII Tradycji AA na bardzo dobrym poziomie. Przyjaciele z Grupy czynnie uczestniczą w mitingach w ZK i AŚ. Grupa podjęła jednogłośnie decyzje o złożeniu do służb Intergrupy wniosku o przyznaniu wynagrodzenia dla osób czynnie uczestniczących w remoncie lokalu.
 6. Grupa AA Kairos – mandatariusz – Grupa działa zgodnie z Preambułą AA i 12 Tradycjami AA. W miesiącu wrześniu odbyły się wszystkie mitingi. Przyjaciele niosą posłanie AA do Szpitala na ul. PCK i do Zakładów Karnych. Frekwencja na mitingach dobra, przychodzą nowe osoby. Na spotkaniach panuje dobra i miła atmosfera. Odpowiedzialność za VII Tradycję AA dobra. We wrześniu wszystkie służby w Grupie były obsadzone.
 7. Grupa AA Nad Sekwaną (Areszt Śledczy)- wz. mandatariusza – we wrześniu odbyły dwa mitingi. Jest osoba chętna do prowadzenia spotkań. Na spotkaniach panuje bardzo dobra atmosfera.
 8. 8. Grupa AA Przystanek (OZ Wąsosz Górny)- wz. mandatariusza – Grupa pracuje zgodnie z Preambułą AA i 12 Tradycjami AA. Na mitingu panuje dobra atmosfera. Wypowiadają się też osadzeni. Dobra współpraca ze służbami ZK.
 9. Grupa AA Przywarówka (ZK Sieraków Śląski) – mandatariusz – poinformował, że we wrześniu odbył się jeden miting. Była mała frekwencja. Miting prowadził jeden z osadzonych. Na wniosek prowadzącego sumienie Grupy podczas spotkania zadecydowało żeby każdy z obecnych na mitingu się wypowiedział i powiedział coś o sobie, o swoich bieżących doświadczeniach i uczuciach. Mieliśmy bardzo dużo wypowiedzi. Cieszę się, że uczestniczyłem w takim spotkaniu.
 10. Grupa AA „Nadzieja” (ZK Lubliniec) – mandatariusz- poinformował, że Grupa spotkała się w dniu 08.10.2016 r. W mitingu uczestniczyło około 18 osób. Po raz pierwszy brałam udział w mitingu jako mandatariusz. Na mitingu panowała miła atmosfera, głos zabrały 3 osoby. Był to bardzo dobry miting.
 11. Grupa AA „Odwaga” (ZK Herby) – mandatariusz –Do Grupy dołączyła 1 nowe osoba. Ze względów zdrowotnych nie odbył się miting spikerski. Po raz pierwszy miting prowadził jeden z osadzonych. Wypowiadają się osadzeni. Na spotkaniu panuje spokojna atmosfera.

Udzielono odpowiedzi na zadane do służebnych pytania. Szczególne pytanie zostało skierowane do naszego Powiernika w sprawie dopisania do regionalnego wykazu mitingów mitingu Grupy, która nie przynależy do struktur Wspólnoty. W ocenie służebnych jest to nie zgodne z Tradycjami AA.

III. SPRAWY BIEŻĄCE

 1. Rekomendacja dla Michała G. do służby łącznika Intergrupy ds. Internetu. W wyniku głosowania udzielono rekomendacji wymaganą liczbą głosów.
 1. Wniosek Grupy AA Tu i Teraz o przyznaniu wynagrodzenia dla osób czynnie uczestniczących w remoncie lokalu. W wyniku dyskusji służby Intergrupy uważają, że wszystkie dotychczas wykonane przez przyjaciół prace remontowe były dobrowolnym wkładem przyjaciół podobnie jak datki od przyjaciół. Nie zmienia to faktu, że w przyszłości służby Intergrupy mogą zamówić jakąkolwiek potrzebną płatną usługę. Sprawy związane z odpłatnością i jej wysokością należy załatwiać dużo wcześniej  przed podjęciem pracy.
 2. Służby Intergrupy składają serdeczne podziękowania dla wszystkich przyjaciół, którzy czynnie oraz poprzez dobrowolne celowe datki włączyli się w remont naszych pomieszczeń.
 3. Konferencja Służb Regionu – 22.10.2016 r. i jej organizacja. W związku z przyjęciem KSR przez naszą Intergrupę służby Intergrupy proszą o zgłoszenie się do dnia 15.10.2016 r. do swojego mandatariusza po jednej osobie do obsługi Konferencji. Dodatkowo służby Intergrupy zadecydowały w drodze głosowania o zakupie czajnika elektrycznego, dwóch stołów oraz przeznaczeniu kwoty … zł. na zakup potrzebnych na spotkanie artykułów.
 4. Służby Intergrupy zadecydowały o zwrocie kosztów przejazdu dla rzecznika Intergrupy na Warsztaty rzeczników organizowane w Łodzi.
 5. Potrzebne są osoby chętne do zawożenia przyjaciółek na mitingi AA w Lublińcu organizowane w druga sobotę miesiąca. Osoby te prosimy o kontakt z Renatą lub Henią.
 6. Apel do przyjaciół (mężczyzn i kobiet) o włączenie się w służbę niesienia posłania AA do Zakładów Karnych i Ośrodków Medycznych.
 7. Apel do Grup i wszystkich przyjaciół o wyłonienie następców do służb w Intergrupie: rzecznik, sekretarz i skarbnik oraz do służby powiernika Intergrupy do Regionu AA . Brakuje też w Intergrupie służebnych do pracy w komisjach regionalnych.
 8. Potrzebni są przyjaciele znający się na elektryce i hydraulice do przeprowadzenia bieżących napraw.
 9. Sprawa Internetu w naszej siedzibie. Służby Intergrupy proszą przyjaciół z wszystkich Grup o zastanowienie się i podanie do kolejnego spotkania odpowiedzi na pytanie czy nadal utrzymywać i opłacać łącze Internetowe w naszym telefonie stacjonarnym.
 10. Służby Intergrupy składają podziękowania wszystkim służebnym za pełnienie służb.
 11. Służby Intergrupy zadecydowały o zakupie 2 szt. paliwa do piecyka. Zakupem zajmie się sekretarz.

W temacie co masz na myśli głos zabrało kilku przyjaciół.

Kapelusz wyniósł  …. zł.

USTALENIE TERMINÓW WYJAZDÓW

22.10.2016 r. Konferencja Służb Regionu AA – Częstochowa, ul. Piłsudskiego 41/43

13.11.2016 r.  miting ZK Wąsosz

05.11 i 19.11.2016 r. mitingi w AŚ Częstochowa

26.11.2016 r. mitingi ZK Sieraków Śląski

12.11.2016 r. miting w ZK Lubliniec

12.11.2016 r. miting w ZK Herby

Następne spotkanie Służb Intergrupy – 12.11.2016 r. godzina 15.30.

Sporządzili – Marian – Intergrupa AA „Centrum Częstochowa”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacja ze spotkania służb Intergrupy „Centrum Częstochowa” z dn. 10.09.2016 r.

Spotkanie rozpoczęło się od modlitwy o Pogodę Ducha, odczytania 12 Tradycji AA oraz 12 Koncepcji AA. Odczytano oraz przegłosowano proponowany porządek spotkania. Sekretarz (wz.) sprawdził listę obecności.

 1. Sprawozdania służb:
 2. Rzecznik – utrzymuje stały kontakt ze służebnymi. Przygotował plan dzisiejszego spotkania.
 3. Sekretarz – wz – poinformował, że raport ze spotkania służb Intergrupy z dnia 13.08.2016 r. przekazał do Regionu AA Katowice oraz na Regionalną stronę Internetową oraz na nasza stronę Internetową. Na bieżąco obsługiwał skrzynkę e-mailową a otrzymane ważne informacje wywieszał na naszej tablicy.
 4. Skarbnik – przedstawił rozliczenie finansowe Intergrupy AA „Centrum Częstochowa” z realizacji V i VII za miesiące sierpień. Rozliczenia w załączeniu.
 5. Kolporter – przedstawił stan funduszu literatury. Na dzień 10.09.2016 r. stan funduszu wynosi ….. zł.
 6. Pełnomocnik BSK AA – poinformował, że opłatę stacjonarny z Internetem zostały przesłane poprzez konto do BSK. Harmonogramu sprzątania pomieszczeń jest realizowany i proszę o potwierdzenie na tablicy rzeczywistych dat realizacji.
 7. Powiernik – poinformował, że Rada Regionu odbędzie się 18.09.2016 r. w Katowicach.
 8. Koordynator współpracy Intergrupy z Zakładami Karnymi – poinformował, że w sierpniu odbyły się dwa mitingi w Areszcie Śledczym w Częstochowie i po jednym mitingu w ZK Lubliniec, ZK Herby, ZK Sieraków Śląski. Miting w OZ Wąsosz Górny został przesunięty z drugiej na trzecią niedzielę sierpnia. Utrzymywałem kontakt ze służebnymi. Uaktualniłem listę osób niosących posłanie do jednostek penitencjarnych. Rozmawiałem i ustaliłem organizacje mitingów spikerskich, na które przyjedzie nasz przyjaciel Mirek z Tychów. Pierwszy miting spikerski jest zgłoszony na druga sobotę października w ZK Herby. Rozmawialiśmy o kolejnych w AŚ w Częstochowie i OZ Wąsosz Górny. Terminy są do ustalenia.
 9. Koordynator współpracy Intergrupy z Ośrodkami Medycznymi – w tym miesiącu było niesione posłanie do Szpitala przy PCK w Częstochowie przez Renatę, Piotra, Roberta i Mariana na oddziały Psychiatryczny i Somatyczny. Robert był 3 razy i rozmawiał z 5 osobami. Jeden raz nie było osób do rozmowy. Renata była 3 razy i rozmawiała z 1 osobą. Jedna osoba nie chciała rozmawiać, a raz nie zastała nikogo chętnego do rozmowy. Na oddział Somatyczny przesłanie było niesione przez Piotra i Mariana. W tym miesiącu nastąpiła zmiana. Zamiast Roberta na oddział Psychiatryczny będzie niósł posłanie AA Wiesław.
 10. Koordynator skarbników – poinformował, że stan funduszu socjalnego wynosi ….. zł. Zakupy są realizowane w ramach potrzeb na bieżąco. Kartka w załączeniu.
 11. Łącznik Intergrupy ds. Internetu – brak służby. Apel do Grup o rekomendacje do tej służby.

W ramach dyskusji nad sprawozdaniami udzielono odpowiedzi na zadane pytania.

 1. CZAS DLA MANDATARIUSZY
 2. Damy Radę– mandatariusz – Grupa działa w oparciu o 12 Tradycji AA. Stosuje również program zdrowienia oparty o 12 Kroków AA. VII Tradycja AA na bardzo dobrym poziomie. Frekwencja dobra. Grupa przekazała kwotę …. zł. na remont.
 3. Grupa AA Wolność – mandatariusz – Grupy AA Wolność w sierpniu spotkała się 5 razy. Mitingi odbywały się w duchowej, spokojnej atmosferze przy dobrej frekwencji i zadowalającym stanie kapelusza. Służby w Grupie obsadzone. Członkowie Grupy niosą posłanie AA do Zakładów Karnych. Grupa udzieliła rekomendacji Ryszardowi P. do służby Delegata Służb Krajowych w Komisji Organizacyjnej. Grupa przekazała datek na fundusz remontowy Intergrupy. W Grupie działa sponsorowanie w indywidualnym zdrowieniu uczestników Grupy. Uczestnicy Grupy złożyli akces włączenia się w remont pomieszczeń.
 4. Grupa AA Pierwszy Krok – wz. mandatariusza – Grupa Pierwszy Krok działa na zasadach 12 Tradycji AA i realizuje program 12 Kroków AA. Na Grupie panuje spokojna atmosfera. Kapelusz na średnim poziomie. Frekwencja średnia.
 1. Grupa AA Pokora – mandatariusz – spotkania odbywają się w duchowej atmosferze. Frekwencja różna. Sytuacja nadal ciężka ale stabilna. Dziękuję osobom, które wsparły Grupę.
 2. Grupa AA Tu i Teraz – wz. mandatariusza – Frekwencja na mitingach w granicach kilkunastu osób. Panuje dobra serdeczna atmosfera. VII Tradycja AA na dobrym poziomie. Przyjaciele z Grupy regularnie niosą przesłanie do jednostek penitencjarnych.
 3. Grupa AA Kairos – mandatariusz – Grupa działa zgodnie z Preambułą AA i 12 Tradycjami AA. W miesiącu sierpniu odbyły się wszystkie mitingi. Cieszyliśmy się wspólnie z Renatą z jej drugiej rocznicy zdrowienia oraz z Wiesławem z okazji jego jedenastej rocznicy zdrowienia. Przyjaciele niosą posłanie AA do Szpitala na ul. PCK i do Zakładów Karnych. Frekwencja na mitingach dobra. Na spotkaniach panuje dobra i miła atmosfera. Odpowiedzialność za VII Tradycję AA na dobrym poziomie. W sierpniu wszystkie służby w Grupie były obsadzone. Grupa przekazał na remont pomieszczenia …. zł.
 4. Grupa AA Nad Sekwaną (Areszt Śledczy)- mandatariusz – na mitingach panuje bardzo dobra atmosfera. Jast duża frekwencja. Osadzeni zabierają głos.
 5. 8. Grupa AA Przystanek (OZ Wąsosz Górny)- wz. mandatariusza – Na mitingu panuje dobra atmosfera. Jest też duża frekwencja – ponad 20 osób. Dobra współpraca ze służbami ZK.
 6. Grupa AA Przywarówka (ZK Sieraków Śląski) – mandatariusz – poinformował, że w sierpniu odbył się jeden miting. Duża frekwencja i co bardzo cieszy przyjaciele zaangażowali się w prowadzenie mitingu, a także brali w nim czynny udział. Dwóch przyjaciół pracuje na programie 12 Kroków AA z opiekunami z Grupy z Ozimka, co dobrze wpływa na ich postawę i oddziaływuje na innych osadzonych. Na mitingach panuje przyjazna, serdeczna atmosfera. Przestrzegane są zasady mitingu.
 7. Grupa AA „Nadzieja” (ZK Lubliniec) – mandatariusz- Grupa AA spotkała się 10.09.2016 r. W mitingu uczestniczyło około 40 osób. Do Grupy przystąpiła jedna nowa kobieta. Nastąpiła zmiana w służbie mandatariusza. Nowym mandatariuszem została Renata. Na mitingu panowała dobra, refleksyjna atmosfera świadcząca o zainteresowaniu przekazywanymi przez niosące posłanie doświadczeniami, głównie z realizacji IX Kroku AA.
 8. Grupa AA „Odwaga” (ZK Herby) – mandatariusz – poinformował, że na mitingu panowała dobra atmosfera, osadzeni zabierają głos. Do Grupy dołączyły 3 nowe osoby. Został zapowiedziany miting spikerski. Zgłaszają się osoby chętne do poprowadzenia mitingu.

Udzielono odpowiedzi na zadane do służebnych pytania.

III. SPRAWY BIEŻĄCE

 

 1. Rekomendacja dla Ryszarda P. do służby Delegata Służb Krajowych w Komisji Organizacyjnej . W wyniku głosowania udzielono rekomendacji wymaganą liczbą głosów.
 1. Omówiono prowadzenie prac remontowych w pomieszczeniach przy ul. Piłsudskiego 41/43.
 1. Apel do Grup o kolejne rekomendacje do służb w Intergrupie, Regionie oraz do niesienia posłania AA do Zakładów Karnych dla kobiet i mężczyzn oraz kobiet do Ośrodków Medycznych.

W temacie co masz na myśli głos zabrało kilku przyjaciół.

Kapelusz wyniósł  …. zł.

USTALENIE TERMINÓW WYJAZDÓW

18.09.2016 r. Rada Regionu AA Katowice

09.10.2016 r.  miting ZK Wąsosz

01.10 i 15.10.2016 r. mitingi w AŚ Częstochowa

23.10.2016 r. mitingi ZK Sieraków Śląski

08.10.2016 r. miting w ZK Lubliniec

08.10.2016 r. miting w ZK Herby

Następne spotkanie Służb Intergrupy – 08.10.2016 r. godzina 15.30.

Sporządzili –Piotr i Marian – Intergrupa AA „Centrum Częstochowa”

Informacja ze spotkania służb Intergrupy „Centrum Częstochowa” z dn. 06.08.2016 r.

Spotkanie rozpoczęło się od modlitwy o Pogodę Ducha, odczytania 12 Tradycji AA oraz 12 Koncepcji AA. Odczytano oraz przegłosowano proponowany porządek spotkania. Sekretarz sprawdził listę obecności.

 1. Sprawozdania służb:
 2. Rzecznik – utrzymuje stały kontakt ze służebnymi. Przygotował plan dzisiejszego spotkania.
 3. Sekretarz – poinformował, że raport ze spotkania służb Intergrupy z dnia 11.06.2016 r. przekazał do Regionu AA Katowice oraz na Regionalną stronę Internetową oraz na nasza stronę Internetową. Na bieżąco obsługiwał skrzynkę e-mailową a otrzymane ważne informacje wywieszał na naszej tablicy.
 4. Skarbnik – wz. – przedstawił rozliczenie finansowe Intergrupy AA „Centrum Częstochowa” z realizacji V i VII za miesiące czerwiec i lipiec. Rozliczenia w załączeniu. Poinformował o stanie funduszu remontowego pochodzącego z indywidualnych celowych datków przyjaciół.
 5. Kolporter – przedstawił stan funduszu literatury. Na dzień 06.08.2016 r. stan funduszu wynosi …. zł. z czego w gotówce jest …. zł.
 6. Pełnomocnik BSK AA – poinformował, że opłatę za utrzymanie pomieszczeń przy ul. Piłsudskiego zostały przesłane do BSK. Realizowany jest harmonogramu sprzątania pomieszczeń, za co dziękuje Grupom AA..
 7. Powiernik – przedstawił sprawozdanie z Rady Regionu, która odbyła się w dniu 17.07.2016 r. w Katowicach. Sprawozdanie w załączeniu.
 8. Koordynator współpracy Intergrupy z Zakładami Karnymi – poinformował, że w czerwcu odbyły się mitingi w ZK Lubliniec, ZK Herby, ZK Sieraków Śląski, OZ Wąsosz Górny i dwa mitingi w Areszcie Śledczym w Częstochowie. Poza mitingiem w Areszcie Śledczym pozostałe odbyły się terminowo. Na jeden z mitingów w Areszcie Śledczym nie wpuszczono przyjaciół. Po mojej interwencji okazało się, że osoba upoważniona z Aresztu nie przekazała listy. Otrzymałem zapewnienie, że taka sytuacja się nie powtórzy. W miesiącu lipcu odbyły się mitingi w ZK Lubliniec, ZK Herby, ZK Sieraków Śląski, OZ Wąsosz Górny i dwa mitingi w Areszcie Śledczym w Częstochowie. Koordynator utrzymywał kontakt ze służebnymi. Mitingi odbywały się w miłej, serdecznej atmosferze w oparciu o Preambułę AA z poszanowaniem zasad i Tradycji AA. Do ZK Lubliniec pojechała po raz pierwszy przyjaciółka Renata, która uzyskała rekomendację Intergrupy. Na miesiąc sierpień zmienione zostały terminy mitingów w ZK Lubliniec i ZK Herby z drugiej na pierwszą sobotę miesiąca. mandatariuszami poszczególnych Grup AA w ZK. Mitingi odbywały się w oparciu o Preambułę AA i w zgodzie z zasadami i Tradycjami AA. Na mitingach była duża frekwencja na co miał zapewne wpływ miting informacyjny, w którym uczestniczyli przedstawiciele AŚ i ZK.
 9. Koordynator współpracy Intergrupy z Ośrodkami Medycznymi – w miesiącach czerwcu i lipcu posłanie było niesione do Szpitala przy ul. PCK przez Renatę, Roberta i Piotra na oddziały Somatyczny i Psychiatryczny. Przyjaciółka Renata była 7 razy i rozmawiała z 2 osobami. Jedna osoba nie chciała rozmawiać. Cztery razy nie zastała nikogo z kim mogłaby porozmawiać. Przyjaciel Piotr był w szpitalu 8 razy. Dwa razy nie zastał nikogo z kim mógłby porozmawiać. Rozmawiał z sześcioma osobami. Przyjaciel Robert był 7 razy i rozmawiał z 10 osobami. Dwie osoby nie chciały rozmawiać.
 10. Koordynator skarbników – poinformował, że stan funduszu socjalnego wynosi ….. Nie uwzględniono wpłat za lipiec. Czerwiec przychody …. Zakupy są realizowane w ramach potrzeb na bieżąco.
 11. Łącznik Intergrupy ds. Internetu – brak służby. Dotychczasowy łącznik nie utrzymuje kontaktu z Grupą ani ze służbami Intergrupy. Apel do Grup o rekomendacje do tej służby.

W ramach dyskusji nad sprawozdaniami udzielono odpowiedzi na zadane pytania.

 1. CZAS DLA MANDATARIUSZY
 2. Damy Radę– wz. mandatariusza – Grupa działa zgodnie z zasadami i 12 Tradycjami AA. Na Grupie podstawą jest praca na programie 12 Kroków Anonimowych Alkoholików przez co atmosfera jest duchowa. Odpowiedzialność za VII Tradycję AA bardzo dobra.
 3. Grupa AA Wolność – mandatariusz – spotkania Grupy AA Wolność odbywały się w duchowej aowskiej atmosferze z poszanowaniem Preambuły AA i 12 Tradycji AA. Frekwencja na spotkaniach dobra, dobrowolne datki na zadowalającym poziomie. Członkowie Grupy niosą posłanie AA do Zakładów Karnych w Herbach, Lublińcu i Wąsoszu Górnym. Grupa przeznaczyła kolejny dobrowolny datek na 45 lecie AA w Polsce i dobrowolne datki na remont.
 4. Grupa AA Pierwszy Krok – mandatariusz – Grupa Pierwszy Krok działa w oparciu o Preambułę Wspólnoty AA12 Tradycji AA. Zasady AA są przestrzegane. Spotkania przebiegają w duchowej atmosferze. Frekwencja na mitingach dobra. Odpowiedzialność za VII Tradycję AA na wystarczającym poziomie. Służby w Grupie obsadzone. Dyżur przy telefonie obsadzony. Posłanie do AŚ i ZK jest niesione regularnie przez przyjaciół Wojtka, Wojciecha i Bogdana. Harmonogram sprzątania Grupa zrealizowała w sierpniu. Grupa Pierwszy Krok udzieliła rekomendacji Zbyszkowi do służby przy telefonie kontaktowym AA. Grupa AA Pierwszy Krok przeznaczyła datek w wysokości …. zł. na remont.
 1. Grupa AA Pokora – mandatariusz – w ostatnim czasie brak jest na Grupie służebnych oraz osób stale uczestniczących w spotkaniach Grupy. Grupa zastanawiała się nawet nad zawieszeniem spotkań. Grupa zwraca się do przyjaciół z innych Grup z prośbą o wsparcie. Grupa udzieliła rekomendacji Michałowi do służby przy telefonie kontaktowym AA. Uczestnicy Grupy nieśli posłanie AA do Szpitala i Zakładu Karnego w Herbach.
 2. Grupa AA Tu i Teraz – wz. mandatariusza – Grupa działa w oparciu o Preambułę AA i zasady AA. Na mitingach panuje spokojna i szczera atmosfera. Frekwencja na mitingach jest dobra. Realizacja VII Tradycji AA na bardzo dobrym poziomie. Służby obsadzane są rotacyjnie. Przyjaciele z Grupy czynnie biorą udział w mitingach w ZK.
 3. Grupa AA Kairos – mandatariusz – Grupa działa zgodnie z Preambułą AA i 12 Tradycjami AA. W miesiącach czerwcu i lipcu odbyły się wszystkie mitingi. Przychodzą nowe osoby. Przyjaciel Janek cieszył się z okazji 10 rocznicy zdrowienia. Przyjaciółka Renata otrzymała rekomendację do niesienia posłania do Zakładów Karnych. Frekwencja na mitingach dobra. Grupa AA Kairos przekazała …. zł. na organizację 45 lecia AA w Polsce. Na spotkaniach panuje dobra i miła atmosfera. Odpowiedzialność za VII Tradycję AA dobra. Przyjaciele niosą posłanie AA do Szpitala na ul. PCK i do Zakładów Karnych. W miesiącach czerwcu i lipcu wszystkie służby w Grupie były obsadzone. Proszę o sprostowanie sprawozdania z czerwca i przepraszam wszystkich, w szczególności Oskara, który obchodził na Grupie 4 rocznicę trzeźwości i jeszcze raz szczerze mu gratulujemy.
 4. Grupa AA Nad Sekwaną (Areszt Śledczy)- mandatariusz – mitingi poza jednym odbyły się zgodnie z ustaleniami. Na spotkaniach była dobra atmosfera. Jest duża frekwencja. Przestrzegane są zasady i Tradycje AA. Jest też otwartość uczestników mitingu.
 5. 8. Grupa AA Przystanek (OZ Wąsosz Górny)- wz. mandatariusza – odbyły się dwa mitingi. Przestrzegane są zasady i Tradycje AA. Wypowiadają się osadzeni. Dobra współpraca ze służbami ZK.
 6. Grupa AA Przywarówka (ZK Sieraków Śląski) – mandatariusz – poinformował, że w czerwcu i lipcu odbyło się po jednym mitingu. Na mitingach jest duża frekwencja – około 30 osób. Mitingi odbywały się w miłej i serdecznej atmosferze w oparciu o preambułę AA z poszanowaniem Tradycji i zasad AA.
 7. Grupa AA „Nadzieja” (ZK Lubliniec) – mandatariusz- Grupa AA spotkała się w czerwcu i lipcu w sumie 2 razy. Frekwencja na spotkaniach duża – około 25 uczestników. Atmosfera na spotkaniach dobra, mała aktywność osadzonych w zabieraniu głosu. Na spotkaniach realizowany jest program 12 Kroków AA. W niesieniu posłania bierze udział trzy kobiety.
 8. Grupa AA „Odwaga” (ZK Herby) – mandatariusz – poinformował, że mitingi odbyły się zgodnie z harmonogramem. Jest dobra atmosfera. Wypowiadają się też osadzeni. Do Grupy dołączyły trzy osoby.

Udzielono odpowiedzi na zadane do służebnych pytania.

III. SPRAWY BIEŻĄCE

 

 1. Rekomendacja dla Zbyszka z Grupy AA Pierwszy Krok do służby przy telefonie kontaktowym AA. W wyniku głosowania wymaganą liczbą głosów udzielono rekomendacji.
 1. Rekomendacja dla Michała z Grupy AA Pokora do służby przy telefonie kontaktowym AA. W wyniku głosowania wymaganą liczbą głosów udzielono rekomendacji.
 2. Sprawa remontu pomieszczeń przed KSR. W wyniku dyskusji ustalono, że najpierw wykonane zostanie połączenie dwóch pomieszczeń poprzez wycięcie płyt karton gips. Po tym osoby prowadzące remont ustalą sposób zabudowy tego połączenia na czas używania jednego pomieszczenia. Pierwszych prac podjął się przyjaciel Zbyszek. Prośba o udzielenie mu pomocy. Służby Intergrupy apelują do wszystkich przyjaciół o włączenie się też do prac remontowych. Swój akces należy zgłaszać do mandatariusza Grupy. Mandatariusze przekażą listy chętnych do pracy na kolejnym spotkaniu służb Intergrupy we wrześniu. W ten sposób powołany zostanie zespół do wykonania remontu. Do wykonania w ramach prac są oprócz połączenia pomieszczeń remont schodów wejściowych, malowanie i prace elektryczne.
 3. Apel do Grup o kolejne rekomendacje do służb w Intergrupie, Regionie oraz do niesienia posłania AA do Zakładów Karnych dla kobiet i mężczyzn oraz kobiet do Ośrodków Medycznych.
 4. Apel do przyjaciół o wsparcie dla Grupy AA Pokora.
 5. Podziękowano za sprzątanie pomieszczeń i służby.

W temacie co masz na myśli głos zabrało kilku przyjaciół. Kapelusz wyniósł  …. zł.

USTALENIE TERMINÓW WYJAZDÓW

18.09.2016 r. Rada Regionu AA Katowice

11.09.2016 r.  miting ZK Wąsosz

03.09 i 17.09.2016 r. mitingi w AŚ Częstochowa

24.09.2016 r. mitingi ZK Sieraków Śląski

10.09.2016 r. miting w ZK Lubliniec

10.09.2016 r. miting w ZK Herby

Następne spotkanie Służb Intergrupy – 10.09.2016 r. godzina 15.30.

Sporządził – Marian – sekretarz Intergrupy AA „Centrum Częstochowa”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacja ze spotkania służb Intergrupy „Centrum Częstochowa” z dn. 11.06.2016 r.

Spotkanie rozpoczęło się od modlitwy o Pogodę Ducha, odczytania 12 Tradycji AA oraz 12 Koncepcji AA. Odczytano oraz przegłosowano proponowany porządek spotkania. Sekretarz sprawdził listę obecności.

 1. Sprawozdania służb:
 2. Rzecznik – utrzymuje stały kontakt ze służebnymi. Przygotował plan dzisiejszego spotkania.
 3. Sekretarz – poinformował, że raport ze spotkania służb Intergrupy z dnia 14.05.2016 r. przekazał do Regionu AA Katowice oraz na Regionalną stronę Internetową oraz na nasza stronę Internetową. Na bieżąco obsługiwał skrzynkę e-mailową a otrzymane ważne informacje wywieszał na naszej tablicy. Przygotował i wysłał do BSK i do BSR informację z mitingu informacyjnego.
 4. Skarbnik – wz. – przedstawił rozliczenie finansowe Intergrupy AA „Centrum Częstochowa” z realizacji V i VII za miesiąc maj. Rozliczenie w załączeniu. Poinformował o stanie funduszu remontowego pochodzącego z indywidualnych celowych datków przyjaciół.
 5. Kolporter – przedstawił stan funduszu literatury. Na dzień 11.06.2016 r. stan funduszu wynosi …. zł. z czego w gotówce jest …. zł.
 6. Pełnomocnik BSK AA – poinformował, że otrzymał z BSK AA pełnomocnictwo na okres do 20.04.2018 r. Pełnomocnik przekazał opłatę za telefon stacjonarny i Internet do BSK. Czynsz jest opłacony na bieżąco. Nadal pomimo próśb nie dotarła informacja o kosztach za energie elektryczną.  Dziękuje Grupom AA za terminowe wpłaty na czynsz i realizację harmonogramu sprzątania.
 7. Powiernik – przedstawił sprawozdanie z Konferencji Służb Regionu, która odbyła się w dniu 21.05.2016 r. w Jastrzębiu Zdroju. Poinformował, że następna Konferencja odbędzie się w Częstochowie i nasza Intergrupa AA będzie jej gospodarzem.
 8. Koordynator współpracy Intergrupy z Zakładami Karnymi – wz. – poinformował, że w maju odbyły się dwa mitingi w Areszcie Śledczym w Częstochowie i po jednym mitingu w Sierakowie Śląskim, Wąsoszu Górnym oraz w Lublińcu i w Zakładzie Karnym w Herbach. Koordynator utrzymywał kontakt z mandatariuszami poszczególnych Grup AA w ZK. Mitingi odbywały się w oparciu o Preambułę AA i w zgodzie z zasadami i Tradycjami AA. Na mitingach była duża frekwencja na co miał zapewne wpływ miting informacyjny, w którym uczestniczyli przedstawiciele AŚ i ZK.
 9. Koordynator współpracy Intergrupy z Ośrodkami Medycznymi – posłanie jest niesione regularnie przez Renatę, Roberta i Piotra na oddziały Somatyczny i Psychiatryczny. Przyjaciółka Renata była 4 razy i rozmawiała z 3 osobami. Jeden raz nie było nikogo z kim mogłaby porozmawiać. Przyjaciel Piotr był w szpitalu średnio raz w tygodniu i rozmawiał z trzema osobami, jedna osoba nie chciała rozmawiać. Przyjaciel Robert był w maju 3 razy i rozmawiał z 4 osobami. Jedna osoba nie chciała rozmawiać. Przekazywane były broszurki i wizytówki. Jest dobry kontakt z personelem szpitala. Koordynator zaapelował zwłaszcza do kobiet o włączenie się do służby.
 10. Koordynator skarbników – poinformował, że stan funduszu socjalnego na dzień 31.05.2016 r. wynosi …. zł. Zakupy są realizowane w ramach potrzeb na bieżąco.
 11. Łącznik Intergrupy ds. Internetu – nieobecny

W ramach dyskusji nad sprawozdaniami udzielono odpowiedzi na zadane pytania.

 1. CZAS DLA MANDATARIUSZY
 2. Damy Radę– mandatariusz – Grupa działa zgodnie z zasadami i 12 Tradycjami AA. Grupa pracuje na programie 12 Kroków Anonimowych Alkoholików. Atmosfera na Grupie jest przyjazna. Nastąpiła zmiana w służbie kolportera. Odpowiedzialność za VII Tradycję AA bardzo dobra.
 3. Grupa AA Wolność – mandatariusz – Grupa realizowała program AA z poszanowaniem zasad zawartych w Preambule AA i w 12 Tradycjach AA. Frekwencja na spotkaniach średnia. Pojawiają się nowe osoby. Realizacja VII Tradycji AA na zadowalającym poziomie. Członkowie Grupy nieśli posłanie AA do Zakładów Karnych w Herbach, Lublińcu i Wąsoszu Górnym.
 4. Grupa AA Pierwszy Krok – wz. mandatariusza – Grupa działa w oparciu o Preambułę AA i zasady AA. Spotkania odbywają się dobrej, szczerej i spokojnej atmosferze. Frekwencja na mitingach średnia. Przyjaciele z Grupy AA Pierwszy Krok i TU i Teraz zorganizowali wspólnie miting rocznicowy. Realizacja VII Tradycji AA na dobrym poziomie.
 1. Grupa AA Pokora – mandatariusz – Spotkania odbywały się zgodnie z Preambuła AA i zasadami AA. Grupa pracuje na programie 12 Kroków AA. Panuje dobra atmosfera. Uczestnicy Grupy nieśli posłanie AA do Szpitala i Zakładu Karnego w Herbach.
 2. Grupa AA Tu i Teraz – wz. mandatariusza – Grupa działa w oparciu o Preambułę AA i zasady AA. Spotkania odbywają się w szczerej, spokojnej atmosferze. Frekwencja na mitingach jest dobra. Realizacja VII Tradycji AA na bardzo dobrym poziomie. Służby obsadzane są rotacyjnie. Przyjaciele z Grupy aktywnie biorą udział w mitingach w ZK i AŚ.
 3. Grupa AA Kairos – mandatariusz – grupa działa zgodnie z Preambułą AA i 12 Tradycjami AA. W miesiącu maju odbyły się wszystkie mitingi. Grupa Kairos i przyjaciele, którzy przybyli na miting otwarty cieszyli się wraz z Iwoną z okazji jej 6 rocznicy trzeźwienia. Cieszyliśmy się jak co roku z odwiedzin przyjaciół z kraju. Na spotkaniach i w Grupie panuje dobra i przyjazna atmosfera. Odpowiedzialność za VII Tradycję AA dobra. Przyjaciele niosą posłanie AA do Szpitala na ul. PCK i do Zakładów Karnych. W miesiącu maju wszystkie służby w Grupie były obsadzone.
 4. Grupa AA Nad Sekwaną (Areszt Śledczy)- mandatariusz – mitingi odbyły się zgodnie z ustaleniami. Na spotkaniach była dobra atmosfera. Jest duża frekwencja. Przestrzegane są zasady i Tradycje AA. Jest też otwartość uczestników mitingu.
 5. 8. Grupa AA Przystanek (OZ Wąsosz Górny)- mandatariusz – w maju odbył się jeden miting zgodnie z harmonogramem. Na mitingu panowała dobra atmosfera. Realizowany jest program AA. Frekwencja na spotkaniu była niewielka. Dobra współpraca ze służbami ZK.
 6. Grupa AA „Przywarówka” ( ZK Sieraków Śląski) – wz. mandatariusza – poinformował, że w maju odbył się jeden miting. Frekwencja wynosiła około 30 osób. Panowała miła i przyjazna atmosfera. Spotkanie w zgodzie z zasadami i Tradycjami AA. Realizowano program AA – omówiono V Krok AA. Jest też duże zainteresowanie osadzonych i są rozmowy po zakończeniu mitingu.
 7. Grupa AA „Nadzieja” (ZK Lubliniec) – mandatariusz- spotkanie przebiegało w dobrej i spokojnej atmosferze przy udziale około dwudziestu kilku uczestników i z poszanowaniem zasad AA wynikających z Preambuły AA i 12 Tradycji AA. Jest coraz większe zainteresowanie biuletynami Zdrój i Karlik. Bardzo dobry kontakt z personelem Zakładu Karnego. Akces przynależności do AA zgłosiła na spotkaniu jedna nowa uczestniczka.
 8. Grupa AA „Odwaga” (ZK Herby) – mandatariusz – poinformował, że w dniu 11.06.2016 r. odbył się kolejny miting Grupy AA Odwaga. Na mitingu panowała bardzo dobra i spokojna atmosfera. Jest zainteresowanie uczestników i są kolejne wypowiedzi. Postanowiono rozpocząć od kolejnego miesiąca pracę na programie 12 Kroków AA. Zgłoszono do Intergrupy prośbę o zakup książki Anonimowi Alkoholicy. Jest bardzo dobre i serdeczne przyjmowanie nas przez służby Zakładu Karnego.

Udzielono odpowiedzi na zadane do służebnych pytania.

III. SPRAWY BIEŻĄCE

 

 1. Zakup książki Anonimowi Alkoholicy dla Grupy AA Odwaga – w drodze głosowania Intergrupa podjęła decyzję o zakupie tej książki dla Grupy AA Odwaga.
 1. Prośba do wszystkich służebnych z wszystkich Grup o sprawdzanie stanu lokalu po zakończeniu spotkania. Prosi się o zamykanie okien, pomieszczeń, gaszenie oświetlenia i zakręcanie wody.
 2. Prośba z Regionu AA Katowice do przyjaciół i Grup AA o datki na organizację 45 lecia AA w Polsce. W dalszym ciągu poszukiwani są chętni, którzy włączą się w organizację Zlotu. Spotkania organizatorów odbywają się w PIK w Katowicach.
 3. Służby Intergrupy w głosowaniu podjęły decyzje o przyjęcie Konferencji Służb Regionu AA Katowice w dniu 22.10.2016 r. w naszej siedzibie Intergrupy przy ul. Piłsudskiego 41/43 w Częstochowie.
 4. Apel do Grup o kolejne rekomendacje do służb w Intergrupie, Regionie oraz do niesienia posłania AA do Zakładów Karnych dla kobiet i mężczyzn oraz kobiet do Ośrodków Medycznych.
 5. Zaplanowany jest w miesiącu wrześniu remont naszych pomieszczeń – malowanie, remont wejścia, oświetlenie na zewnątrz. Z uwagi na to służby Intergrupy apelują do przyjaciół o zgłaszanie się chętnych do wykonania tych prac. Pamiętać przy tym należy, że prowadzenie prac nie może zakłócić odbywających się w tym miejscu zgodnie z harmonogramem mitingów.
 6. Podziękowano za sprzątanie pomieszczeń i służby.
 7. Służby Intergrupy postanowiły zrezygnować ze spotkania w miesiącu lipcu oraz spotkanie sierpniowe przełożyć na pierwszą sobotę sierpnia (06.08.2016 r.).

W temacie co masz na myśli głos zabrało kilku przyjaciół. Kapelusz wyniósł  …. zł.

USTALENIE TERMINÓW WYJAZDÓW

17.07.2016 r. Rada Regionu AA Katowice

10.07.2016 r.  miting ZK Wąsosz

02.07 i 16.07.2016 r. mitingi w AŚ Częstochowa

23.07.2016 r. mitingi ZK Sieraków Śląski

09.07.2016 r. miting w ZK Lubliniec

09.07.2016 r. miting w ZK Herby

Następne spotkanie Służb Intergrupy – 06.08.2016 r. godzina 15.30.

Sporządził – Marian – sekretarz Intergrupy AA „Centrum Częstochowa”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacja ze spotkania służb Intergrupy „Centrum Częstochowa” z dn. 14.05.2016 r.

Spotkanie rozpoczęło się od modlitwy o Pogodę Ducha, odczytania 12 Tradycji AA oraz 12 Koncepcji AA. Odczytano oraz przegłosowano proponowany porządek spotkania. Sekretarz sprawdził listę obecności.

I. Sprawozdania służb:

1. Rzecznik – utrzymuje stały kontakt ze służebnymi, uczestniczył w przygotowaniach i w samym mitingu informacyjnym.

2. Sekretarz – poinformował, że raport ze spotkania służb Intergrupy z dnia 09.04.2016 r. przekazał do Regionu AA Katowice oraz na Regionalną stronę Internetową oraz na nasza stronę Internetową. Na bieżąco obsługiwał skrzynkę e-mailową a otrzymane ważne informacje wywieszał na naszej tablicy. Czynnie uczestniczył w przygotowaniach oraz przebiegu mitingu informacyjnego. Przygotował i wysłał zaproszenia na miting informacyjny.

3. Skarbnik – przedstawił rozliczenie finansowe Intergrupy AA „Centrum Częstochowa” z realizacji V i VII za miesiąc kwiecień. Rozliczenie w załączeniu. Poinformował o zakupie 2 stołów oraz o stanie funduszu remontowego i kwotach przekazanych na działanie i literaturę AA na Ukrainie.

4. Kolporter – przedstawił stan funduszu literatury. Na dzień 14.05.2016 r. stan funduszu wynosi …. zł. z czego w gotówce jest …. zł. Kolporter uczestniczył w przygotowaniach i w samym mitingu informacyjnym.

5. Pełnomocnik BSK AA – poinformował, że opłaty czynszowe za lokal zostały wniesione. Pełnomocnik przekazał opłatę za telefon stacjonarny i Internet do BSK (pomimo tego, że nie dostał faktury z BSK). Harmonogram sprzątania lokalu je jest realizowany na bieżąco za co dziękuje wszystkim Grupom AA. Nie dotarła jeszcze faktura ze energie elektryczną. Dotarło Pełnomocnictwo lecz ze względu na pomyłkę w danych zostanie odesłane.

6. Powiernik – poinformował, że w okresie od ostatniego spotkania służb Intergrupy nie było spotkania Rady Regionu. Uczestniczył w przygotowaniach i w samym mitingu informacyjnym.

7. Koordynator współpracy Intergrupy z Zakładami Karnymi – poinformował, że w kwietniu odbyły się dwa mitingi w Areszcie Śledczym w Częstochowie i po jednym mitingu w Sierakowie Śląskim, Wąsoszu Górnym oraz w Lublińcu. Odbył się tez pierwszy miting w Zakładzie Karnym w Herbach. Od tego czasu mitingi planowane są regularnie co miesiąc w każdą druga sobotę. Reaktywowana została Grupa AA Odwaga. Wybrany został mandatariusz i Grupa przystąpiła do Intergrupy AA Centrum Częstochowa. Grupa dziękuje Intergrupie za zakup szklanek i łyżeczek. Koordynator poinformował, że uczestniczył w przygotowaniach i w samym mitingu informacyjnym. W spotkaniu uczestniczyli też przedstawiciele ZK w Sierakowie Śląskim (zastępca Dyrektora i Pani psycholog), Zakładu Karnego w Herbach )Pani psycholog) i Aresztu Sledczego w Częstochowie oraz Oddziału Zewnętrznego w Wąsoszu Górnym (dwie Panie psycholog i kierownik Działu Penitencjarnego). Miałem okazję do poznania tych osób, podzielić się doświadczeniami i wysłuchać drugiej strony. To było bardzo dobre spotkanie

8. Koordynator współpracy Intergrupy z Ośrodkami Medycznymi – posłanie jest niesione regularnie przez 3 osoby i na obydwa oddziały. Robert był 4 razy i rozmawiał z sześcioma osobami. Z niektórymi dwukrotnie. Przekazywał broszurki i wizytówki. Dwie osoby nie były zainteresowane rozmową. Renata była 3 razy i rozmawiała z jedną osobą. Jedna osoba odmówiła rozmowy. Marian odwiedzał oddział somatyczny średnio raz w tygodniu i rozmawiał za każdym razem z jedną lub dwoma osobami. Wszyscy podkreślają dobry kontakt z personelem szpitala. W dniu 12.05.2016 r. nastąpiła za wiedzą Ordynatora Oddziału Somatycznego zamiana w służbie niesienia posłania AA. Od tego dnia Mariana zmienił Piotr. Koordynator zaapelował zwłaszcza do kobiet o włączenie się do służby.

9. Koordynator skarbników – poinformował, że stan funduszu socjalnego na dzień 30.04.2016 r. wynosi  ….zł. Zakupy są realizowane w ramach potrzeb na bieżąco.

10. Łącznik Intergrupy ds. Internetu – poinformował, że uczestniczył w warsztatach łączników Internetowych i za umożliwienie tego udziału dziękuje Intergrupie. Przekazał doświadczenia z warsztatów.

W ramach dyskusji nad sprawozdaniami udzielono odpowiedzi na zadane pytania.

II. CZAS DLA MANDATARIUSZY

1. Damy Radę– mandatariusz – Grupa działa zgodnie z 12 Tradycjami AA. Atmosfera na Grupie jest duchowa i przyjazna. Odpowiedzialność za VII Tradycję AA bardzo dobra. Odbył się miting otwarty, na którym radością z okazji 11 rocznicy zdrowienia dzieliła się Agnieszka.

2. Grupa AA Wolność – mandatariusz – Grupa realizowała program AA z poszanowaniem zasad zawartych w Preambule AA i w 12 Tradycjach AA. Spotkania przebiegały w bezpiecznej atmosferze Frekwencja i kapelusz na średnim poziomie. Członkowie Grupy posiadający rekomendacje niosły posłanie AA do Zakładów Karnych i na oddział psychiatryczny Szpitala w Częstochowie. Służby w Grupie obsadzone. Grupa zrealizowała harmonogram sprzątania.

3. Grupa AA Pierwszy Krok – mandatariusz – grupa działa w oparciu o Preambułą AA i 12 Tradycji AA. Realizowany jest program zdrowienia AA. W kwietniu odbyły się 4 mitingi AA. Na spotkaniach panowała miła atmosfera. Przestrzegane były zasady AA i realizowany jest program AA. Słuzby w Grupie – pełna obsada.. Dyżur przy telefonie wypełniony. Frekwencja na mitingach dobra i radość z obecności nowych osób. Odpowiedzialność za VII Tradycję bardzo dobra. W kwietniu posłanie AA do ZK i AŚ było niesione regularnie przez Wojtka i Wojciecha. Grupa I Krok zrealizowała harmonogram sprzątania pomieszczeń Wspólnoty.

4. Grupa AA Pokora – wz. mandatariusza – Spotkania odbywały się w duchowej atmosferze z poszanowaniem zasad i Tradycji AA, w oparciu o program AA. Grupa nie ma kolportera, jego obowiązki przejął rzecznik. Pozostałe służby obsadzone. Uczestnicy Grupy nieśli posłanie AA do Aresztu Śledczego i Zakładu Karnego w Herbach. Uczestnik Grupy brał udział w warsztatach łączników Internetowych. Grupa przekazała biuletyny do Aresztu Śledczego i Zakładów Karnych.

5. Grupa AA Tu i Teraz – mandatariusz – Grupa działa w oparciu o Preambułę AA i zasady AA. Mitingi odbywają się w spokojnej, szczerej atmosferze. Frekwencja na mitingach jest rosnąca. Realizacja VII Tradycji AA na bardzo dobrym poziomie. Służby obsadzane są rotacyjnie. Przyjaciele z Grupy regularnie niosą posłanie do Zakładów Karnych.

6. Grupa AA Kairos – mandatariusz – grupa działa zgodnie z Preambułą AA i 12 Tradycjami AA. W miesiącu kwietniu odbyły się wszystkie mitingi. Odwiedzają nas przyjaciele z innych Grup. Na spotkaniach i w Grupie panuje dobra, miła i przyjazna atmosfera. Odpowiedzialność za VII Tradycję AA dobra. Grupa AA Kairos w przeznaczyła dobrowolny datek w wysokości …. zł. na zakup komputera do PIK w Katowicach. Przyjaciele niosą posłanie AA do Szpitala na ul. PCK i do Zakładów Karnych. Wszystkie służby w Grupie były obsadzone.

7. Grupa AA Nad Sekwaną (Areszt Śledczy)- mandatariusz – mitingi odbyły się zgodnie z ustaleniami. Na spotkaniach była dobra atmosfera. Przestrzegane są zasady i Tradycje AA. Dziękuje za zastępstwo w służbie.

8. Grupa AA Przystanek (OZ Wąsosz Górny)- mandatariusz – w kwietniu odbył się jeden miting zgodnie z harmonogramem. Na mitingu panowała dobra atmosfera. Realizowany jest program AA. Frekwencja średnia. Dobra współpraca ze służbami ZK. Jeden z osadzonych opuścił Zakład i uczestniczy w mitingach na wolności.

9. Grupa AA „Przywarówka” ( ZK Sieraków Śląski) – wz. mandatariusza – poinformował, że odbył się miting jeden miting. Była bardzo duża frekwencja. Miting odbywał się w miłej, serdecznej atmosferze w oparciu o Preambułę i zasady AA. Realizowano program AA. Jeden z osadzonych brał udział w warsztatach organizowanych przez przyjaciół z Opola.

10. Grupa AA „Nadzieja” (ZK Lubliniec) – mandatariusz- spotkała się w dniu 14.05.2016 r. przy udziale 25 uczestników. Na mitingu wypowiedzi były związane przede wszystkim z V krokiem AA. Doświadczenia były przekazywane w znacznej mierze przez osoby niosące posłanie AA. Kobiety niosące posłanie do ZK w Lublińcu ponawiają apel do kobiet z Intergrupy AA Centrum Częstochowa o włączenie się do służby niesienia posłania do tego Zakładu Karnego. W mitingu uczestniczy jeden mężczyzna oraz osoby z dwóch różnych oddziałów co może być przyczyną trudności w utrzymaniu spokojnej atmosfery w czasie spotkań.

11. Grupa AA „Odwaga” (ZK Herby) – wz. mandatariusza – poinformował, że w dniu 14.05.2016 r. odbył się kolejny miting Grupy AA Odwaga zorganizowany przez naszą Intergrupę. Na mitingu panowała bardzo dobra atmosfera, jest duże zainteresowanie i sa wypowiedzi osadzonych. Odnalazły się w części materiały do prowadzenia mitingów, stare wydania Karlików i Zdroju. Po mitingu informacyjnym daje się zauważyć bardzo dobre i serdeczne przyjmowanie nas przez służby Zakładu Karnego.

Udzielono odpowiedzi na zadane do służebnych pytania.

III. SPRAWY BIEŻĄCE

1. Miting informacyjny

Omówiono przebieg mitingu informacyjnego w dniu 10.05.2016 r. Podkreślono ważną rolę udziału w nim trzech przyjaciół z Regionu oraz Powiernika Klasy A – zawodowego Kuratora Sądowego. Miting cieszył się dużym zainteresowaniem zaproszonych przedstawicieli instytucji mających kontakt z osobami uzależnionymi od alkoholu. Podziękowano wszystkim przyjaciołom z Grup za udział w przygotowaniach i przebiegu mitingu.

2. Prośba do wszystkich służebnych z wszystkich Grup o sprawdzanie stanu zamknięcia naszych pomieszczeń oraz o gaszenie zbędnego oświetlenia po zakończeniu spotkań.

3. Służby Intergrupy w drodze głosowania podjęły decyzje o zwrocie kosztów przejazdu do Zakładu Karnego w Herbach w wysokości …. zł. Wynika to z przyjętej stawki … zł. za kilometr i odległości w obie strony – 45 km.

4. Służby Intergrupy w głosowaniu podjęły decyzje o przekazaniu kwoty …. zł. z Intergrupy AA Centrum Częstochowa na zakup komputera. Razem Grupy AA i Intergrupa AA przekażą na ten cel kwotę …. zł.

5. Służby Intergrupy podjęły decyzję o zamówieniu 1000 sztuk wizytówek. Realizacji podjęła się Agnieszka z Grupy AA Damy Radę.

6. Apel do Grup o kolejne rekomendacje do służb w Intergrupie, Regionie oraz do niesienia posłania AA do Zakładów Karnych dla kobiet i mężczyzn oraz do Ośrodków Medycznych. Dodatkowo poinformowano, że poszukiwany jest w regionie AA Katowice kandydat (-ka) do Krajowej Komisji Organizacyjnej.

7. Podziękowano za sprzątanie pomieszczeń i organizacje mitingu informacyjnego.

W temacie co masz na myśli głos zabrało kilku przyjaciół. Kapelusz wyniósł …. zł.

USTALENIE TERMINÓW WYJAZDÓW

21.05.2016 r. Konferencja Służb Regionu AA Katowice

12.06.2016 r. miting ZK Wąsosz

04.06 i 18.06.2016 r. mitingi w AŚ Częstochowa

26.06.2016 r. mitingi ZK Sieraków Śląski

11.06.2016 r. miting w ZK Lubliniec

11.06.2016 r. miting w ZK Herby

Następne spotkanie Służb Intergrupy – 11.06.2016 r. godzina 15.30.

Sporządził – Marian – sekretarz Intergrupy AA „Centrum Częstochowa”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacja ze spotkania służb Intergrupy „Centrum Częstochowa” z dn. 09.04.2016 r.

Spotkanie rozpoczęło się od modlitwy o Pogodę Ducha, odczytania 12 Tradycji AA oraz 12 Koncepcji AA. Odczytano oraz przegłosowano proponowany porządek spotkania. Sekretarz sprawdził listę obecności.

Rzecznik oddał głos Piotrowi, który poinformował, że Grupa AA Odwaga z z Zakładu Karnego w Herbach zgłosiła akces przynależności do Intergrupy AA Centrum Częstochowa. Tym samym Intergrupa AA Centrum Częstochowa liczy 11 Grup AA.

I. Sprawozdania służb:

1. Rzecznik – utrzymuje stały kontakt ze służebnymi.

2. Sekretarz – poinformował, że raport ze spotkania służb Intergrupy z dnia 12.03.2016 r. przekazał do Regionu AA Katowice oraz na Regionalną stronę Internetową oraz na nasza stronę Internetową. Na bieżąco obsługiwał skrzynkę e-mailową a otrzymane ważne informacje wywieszał na naszej tablicy. Wysłał zaproszenie na miting informacyjny do Powiernika Klasy A Regionu AA Katowice.

3. Skarbnik – przedstawił rozliczenie finansowe Intergrupy AA „Centrum Częstochowa” z realizacji V i VII za miesiąc marzec. Rozliczenie w załączeniu. Poinformował o stanie funduszu remontowego i kwotach przekazanych na działanie i literaturę AA na Ukrainie.

4. Kolporter – przedstawił stan funduszu literatury. Na dzień 09.04.2016 r. stan funduszu wynosi …. zł. z czego w gotówce jest …. zł.

5. Pełnomocnik BSK AA – poinformował, że opłaty czynszowe za lokal, telefony, Internet zostały wniesione. Harmonogram sprzątania lokalu jest realizowany na bieżąco za co dziękuje wszystkim Grupom AA. Pełnomocnik podziękował rzecznikowi Intergrupy za pomoc w realizacji naprawy dachu (kontakt z zarządca i ekipa naprawczą).

6. Powiernik – poinformował o przebiegu Rady Regionu w dniu 20.03.2016 r. Przedstawił raport ze spotkania oraz podzielił się swoimi informacjami z tego spotkania.

7. Koordynator współpracy Intergrupy z Zakładami Karnymi – poinformował, że w marcu odbyły się dwa mitingi w Areszcie Śledczym w Częstochowie i po jednym mitingu w Sierakowie Śląskim, Wąsoszu Górnym oraz w Lublińcu. Została sfinalizowana umowa z Zakładem Karnym w Herbach. W dniu 09.04.2016 r. odbył się w tym Zakładzie pierwszy miting AA organizowany przez naszą Intergrupę AA. Zakupiono szklanki do Zakładów Karnych. Apel do kobiet i mężczyzn o kolejne rekomendacje i włączenie się w niesienie posłania AA do ZK, w szczególności w ZK w Lublińcu.

8. Koordynator współpracy Intergrupy z Ośrodkami Medycznymi – posłanie jest niesione regularnie przez 3 osoby i na obydwa oddziały. Robert co tydzień rozmawiał z dwiema osobami, Renata była też 4 razy ale rozmawiała z jedną osobą. Marian odwiedzał oddział somatyczny co tydzień i rozmawiał za każdym razem z dwoma osobami. Wszyscy podkreślają dobry kontakt z personelem szpitala. Koordynator zaapelował zwłaszcza do kobiet o włączenie się do służby.

9. Koordynator skarbników – poinformował, że stan funduszu socjalnego na dzień 31.03.2016 r. wynosi …. zł. Zakupy są realizowane w ramach potrzeb.

10. Łącznik Intergrupy ds. Internetu – wz. utrzymuje kontakt z sekretarzem, obsługuje stronę Intergrupy: http://www.aa.czestochowaonline.pl/ Poinformował, że zamieścił na stronie raport z marcowego spotkania służb Intergrupy. Prosi o kolejne historie osobiste, które zostaną umieszczone na naszej stronie.

W ramach dyskusji nad sprawozdaniami udzielono odpowiedzi na zadane pytania.

II. CZAS DLA MANDATARIUSZY

1. Damy Radę– wz. mandatariusza – grupa działa zgodnie z 12 Tradycjami AA. Na Grupie podstawą jest praca na programie 12 Kroków Anonimowych Alkoholików przez co atmosfera jest duchowa. Odpowiedzialność za VII Tradycję AA bardzo dobra.

2. Grupa AA Wolność – mandatariusz – Grupa spotykała się w marcu 5 razy realizując program zdrowienia w oparciu o zasady zawarte w Preambule AA i w 12 Tradycjach AA. Spotkania przebiegały w dobrej atmosferze przy średniej frekwencji. Realizacja VII Tradycji AA na zadowalającym poziomie. Stałe służby w Grupie obsadzone. Osoby posiadające rekomendacje niosły posłanie AA do Zakładów Karnych i na oddział psychiatryczny Szpitala w Częstochowie. Grupa przekazała …. zł na zakup kolejnego pakietu literatury na Ukrainę. Grupa nie widzi potrzeby zakupu zeszytu skarbnika. Obecnie prowadzony przez skarbnika zeszyt jest wystarczający.

3. Grupa AA Pierwszy Krok – mandatariusz – grupa działa w oparciu o Preambułą AA i 12 Tradycji AA. Realizowany jest program zdrowienia AA. Spotkania przebiegają w serdecznej atmosferze według zasad AA. Frekwencja na mitingach dobra. Przychodzą i zostają nowe osoby. Odpowiedzialność za VII Tradycję na bardzo dobrym poziomie. Członkowie Grupy chętnie pełnią służby w Grupie i dyżur przy telefonie kontaktowym. Posłanie AA do ZK i AŚ jest niesione regularnie przez Bogdana i Wojtka. Grupa Pierwszy Krok przeznaczyła kwotę …. zł. na pakiet literatury AA celem niesienia posłania AA na Ukrainę.

4. Grupa AA Pokora – mandatariusz – Grupa działa zgodnie z Preambułą AA, pracuje na programie AA. Panuje dobra atmosfera. Przestał pojawiać się kolporter i brak jest z nim kontaktu. Grupa postanowiła wybrać nowego służebnego. Uczestnicy Grupy nieśli posłanie AA do Aresztu Śledczego i Zakładu Karnego. Grupa nie widzi potrzeby zmiany prowadzonego zeszytu skarbnika.

5. Grupa AA Tu i Teraz – wz. mandatariusza – Grupa działa w oparciu o Preambułę AA i 12 Tradycji AA. Na mitingach panuje spokojna, szczera i życzliwa atmosfera. Frekwencja na mitingach utrzymuje się na dobrym poziomie. Realizacja VII Tradycji AA na bardzo dobrym poziomie. Służby obsadzane są rotacyjnie. Członkowie Grupy regularnie uczestniczą w mitingach w Zakładach Karnych.

6. Grupa AA Kairos – mandatariusz – grupa działa zgodnie z Preambułą AA i 12 Tradycjami AA. W miesiącu marcu odbyły się wszystkie zaplanowane mitingi. Na mitingi w Święta była także duża frekwencja. Na mitingach w Grupie panuje dobra i miła atmosfera. Odpowiedzialność za VII Tradycję AA. Grupa AA Kairos w marcu przeznaczyła dobrowolny datek w wysokości …. zł. na zakup literatury AA dla Intergrupy AA Centrum Częstochowa oraz datek w wysokości …. zł. na remont pomieszczeń przy ul. Piłsudskiego 41/43. Przyjaciele niosą posłanie AA do Szpitala psychiatrycznego i do Zakładów Karnych. W marcu nastąpiła rotacja w służbach. Nowym rzecznikiem została Joanna, mandatariuszem Robert a skarbnikiem Henryka.

7. Grupa AA Nad Sekwaną (Areszt Śledczy)- mandatariusz – mitingi odbyły się zgodnie z ustaleniami. Na spotkaniach była dobra atmosfera. Przestrzegane są zasady i Tradycje AA. Dziękuje za wsparcie w służbie.

8. Grupa AA Przystanek (OZ Wąsosz Górny)- wz. mandatariusza – w marcu odbył się jeden miting zgodnie z harmonogramem. Na mitingu panowała dobra atmosfera. Dobra współpraca ze służbami ZK.

9. Grupa AA „Przywarówka” ( ZK Sieraków Śląski) – mandatariusz – poinformował, że odbył się miting jeden miting w drugą niedzielę marca. Była bardzo duża frekwencja – ponad 30 osób. Miting odbywał się w miłej, serdecznej atmosferze w oparciu o Preambułę i zasady AA. Dało się zauważyć zaangażowanie uczestników w odczytywanie tekstów. Omówiliśmy w skrócie Kroki AA 1, 2 i 3-ci co spotkało się z zainteresowaniem uczestników. Pojawiły się pytania.. Było to bardzo dobre spotkanie.

10. Grupa AA „Nadzieja” (ZK Lubliniec) – mandatariusz- w spotkaniu w dniu 9.04.2016 uczestniczyło około 25 osób. Panowała dobra atmosfera. Wypowiedzi oparte były przede wszystkim na doświadczeniach dotyczących IV Kroku AA. Z rozmowy z psychologiem przed mitingiem wynika, że osadzeni sami proszą o zapisanie na listę uczestniczek. Kobiety niosące posłanie do ZK w Lublińcu ponawiają apel do kobiet z Intergrupy AA Centrum Częstochowa o włączenie się do służby niesienia posłania do tego Zakładu Karnego.

11. Grupa AA „Odwaga” (ZK Herby) – mandatariusz – poinformował, że w dniu 09.04.2016 r. odbył się pierwszy miting Grupy AA Odwaga zorganizowany przez naszą Intergrupę. Na mitingu panowała dobra atmosfera, jest duże zainteresowanie osadzonych. Było też kilka ich wypowiedzi. Przestrzegane są zasady AA. Grupa zgłosiła akces przystąpienia do Intergrupy AA Centrum Częstochowa i wybrała mandatariusza, którym został Piotr. Grupa prosi Intergrupę o zakup materiałów do prowadzenia mitingów, Karlików i Zdroju oraz czajnika.

Udzielono odpowiedzi na zadane do służebnych pytania.

III. SPRAWY BIEŻĄCE

1. Miting informacyjny

Przełożono termin mitingu na dzień 10.05.2016 r. na godzinę 10.00. Zaproszono jako spikerów przyjaciół z Regionu oraz Powiernika Klasy A. Postanowiono zaprosić przedstawicieli kuratorów sądowych, zakładów karnych, OTUA, MKRPA, MOPS, Policji, Straży Miejskiej, Stowarzyszenia Agape, noclegowni i innych instytucji mających na co dzień kontakt z osobami z problemem alkoholowym. W dalszym ciągu sekretarz czeka na uzupełnienie listy adresowej zapraszanych na miting gości. Lista wyłożona w siedzibie Intergrupy. Ustalono listę osób, które podejmą się służby w trakcie mitingu informacyjnego oraz przydzielono im zadania.

2. W drodze głosowania służby Intergrupy AA postanowiły dokonać zakupu 2 sztuk stołów.

3. Służby Intergrupy w drodze głosowania podjęły decyzje o zakupie zestawu do prowadzenia mitingu, prenumeraty Karlików i Zdroju oraz zakupie czajnika dla Grupy AA Odwaga w Zakładzie Karnym w Herbach.

4. Apel do Grup o kolejne rekomendacje do służb w Intergrupie, Regionie oraz do niesienia posłania AA do Zakładów Karnych dla kobiet i mężczyzn oraz do Ośrodków Medycznych.

5. Służby Intergrupy podjęły decyzję o wywieszenie w naszym pomieszczeniu ulotki „Czego nie robi AA”

6. Podziękowania za zakup kwiatów do klombu.

W temacie co masz na myśli głos zabrało kilku przyjaciół. Kapelusz wyniósł …. zł.

USTALENIE TERMINÓW WYJAZDÓW

21.05.2016 r. Konferencja Służb Regionu AA Katowice

08.05.2016 r. miting ZK Wąsosz

07.05 i 21.05.2016 r. mitingi w AŚ Częstochowa

22.05.2016 r. mitingi ZK Sieraków Śląski

14.05.2016 r. miting w ZK Lubliniec

14.05.2016 r. miting w ZK Herby

10.05.2016 r. godz. 10.00 miting informacyjny

Następne spotkanie Służb Intergrupy – 14.05.2016 r. godzina 15.30.

Sporządził – Marian – sekretarz Intergrupy AA „Centrum Częstochowa”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacja ze spotkania służb Intergrupy „Centrum Częstochowa” z dn. 12.03.2016 r.

Spotkanie rozpoczęło się od modlitwy o Pogodę Ducha, odczytania 12 Tradycji AA oraz 12 Koncepcji AA. Odczytano oraz przegłosowano proponowany porządek spotkania. Sekretarz sprawdził listę obecności.

I. Sprawozdania służb:

1. Rzecznik – utrzymuje stały kontakt ze służebnymi.

2. Sekretarz – poinformował, że raport ze spotkania służb Intergrupy z dnia 13.02.2016 r. przekazał do Regionu AA Katowice oraz na Regionalną stronę Internetową. Na bieżąco obsługiwał skrzynkę e-mailową a otrzymane ważne informacje wywieszał na naszej tablicy.

3. Skarbnik – przedstawił rozliczenie finansowe Intergrupy AA „Centrum Częstochowa” z realizacji V i VII za miesiąc luty. Rozliczenie w załączeniu.

4. Kolporter – przedstawił stan funduszu literatury. Na dzień 12.03.2016 r. stan funduszu wynosi …. zł. z czego w gotówce jest …. zł.

5. Pełnomocnik BSK AA – poinformował, że opłaty czynszowe za lokal, Internet i telefon z Internetem i energię elektryczna zostały wniesione. Harmonogram sprzątania lokalu jest realizowany na bieżąco za co dziękuje wszystkim Grupom AA. W dniu 28.02.2016 r. wygasło obecne pełnomocnictwo BSK. Harmonogram sprzątania został zrealizowany za co dziękuje Grupom.

6. Powiernik – poinformował, że Rada Regionu odbędzie się w dniu 20.03.2016 r.

7. Koordynator współpracy Intergrupy z Zakładami Karnymi – poinformował, że w lutym odbyły się dwa mitingi w Areszcie Śledczym w Częstochowie i po jednym mitingu w Sierakowie Śląskim, Wąsoszu Górnym oraz w Lublińcu. Został nawiązany kontakt z Zakładem Karnym w Herbach. Przesłano stosowne Porozumienie i o ile nie będzie żadnych przeszkód to od kwietnia w drugie soboty o godzinie 13.00 będą się odbywały w tym Zakładzie mitingi AA. Apel do kobiet o kolejne rekomendacje i włączenie się w niesienie posłania AA do ZK, w szczególności w Lublińcu.

8. Informacja osób niosących posłanie do Szpitala w Częstochowie– posłanie jest niesione regularnie przez 3 osoby i na obydwa oddziały. Każda z osób odwiedza szpital regularnie, przeważnie raz w tygodniu. Na oddziałach jest dobry kontakt z personelem.

9. Koordynator skarbników – poinformował, że stan funduszu socjalnego na dzień 29.02.2016 r. wynosi …. zł. Nie wliczono wpłaty …. zł. od jednej z Grup. Po uwzględnieniu jej fundusz wyniesie …. zł. Zakupy są realizowane w ramach potrzeb.

10. Łącznik Intergrupy ds. Internetu – obsługuje stronę Intergrupy: http://www.aa.czestochowaonline.pl/ Poinformował, że zamieścił na stronie raport z lutowego spotkania służb Intergrupy. Otrzymał historie osobistą i apeluje o przesyłanie historii osobistych przyjaciół, które zostaną umieszczone na naszej stronie.

W ramach dyskusji nad sprawozdaniami udzielono odpowiedzi na zadane pytania.

II. CZAS DLA MANDATARIUSZY

1. Damy Radę– wz. mandatariusza – grupa działa zgodnie z 12 Tradycjami AA. Na mitingach panuje przyjazna atmosfera. Grupa przekazała …. zł. na niesienie posłania na Ukrainę.

2. Grupa AA Wolność – mandatariusz – mitingi w miesiącu lutym 2016 r. odbywały się w dobrej bezpiecznej atmosferze, przy średniej frekwencji. Grupa realizowała program zdrowienia 12 Kroków AA przestrzegając zasady zawarte w 12 Tradycjach AA i Preambule AA. Dobrowolne datki na średnim poziomie. Osoby posiadające rekomendacje niosły posłanie AA do Zakładów Karnych i Aresztu Śledczego i na oddział psychiatryczny Szpitala w Częstochowie. Grupa udzieliła rekomendacji dla Teresy do służb: Powiernika Służb Krajowych i Pełnomocnika BSK. Na zakup literatury na Ukrainę przekazano kwotę …. zł. (na jeden zestaw).

3. Grupa AA Pierwszy Krok – mandatariusz – grupa działa zgodnie z 12 Tradycjami AA i Preambułą AA. Spotkania przebiegają w serdecznej duchowej atmosferze. Przestrzegane są zasady AA. Grupa Pierwszy Krok realizuje program zdrowienia AA. Frekwencja na mitingach dobra. Odpowiedzialnośc za VII Tradycję dobra. Służby w Grupie obsadzone. Dyżur przy telefonie obsadzony. Odbierano telefony z zewnątrz. Przychodzą nowe osoby. Grupa zrealizował harmonogram sprzątania. Posłanie AA do ZK i AŚ jest niesione regularnie przez Bogdana i Wojtka. Odbyła się inwentura służb w Grupie. Grupa Pierwszy Krok przeznaczyła kwotę …. zł. na niesienie posłania na Ukrainę oraz dobrowolny datek …. zł. na cele remontowe pomieszczeń.

4. Grupa AA Pokora – wz. mandatariusza – mitingi odbywają się zgodnie z Preambułą AA i 12 Tradycjami AA. Grupa pracuje na programie 12 Kroków AA. Służby obsadzone. Uczestnicy Grupy nieśli posłanie AA do Aresztu Śledczego. Na spotkaniu organizacyjnym Grupa podjęła decyzję o anonimowym datku na literaturę AA dla Ukraińskiej Grupy AA. Grupa zrealizowała harmonogram sprzątania

5. Grupa AA Tu i Teraz – wz. mandatariusza – Grupa działa w oparciu o Preambułę AA i zasady AA. Na mitingach panuje spokojna i szczera atmosfera. Na bardzo dobrym poziomie realizowana jest VII Tradycja AA. Frekwencja na mitingach jest na dobrym poziomie. Członkowie Grupy aktywnie i regularnie uczestniczą w mitingach w Zakładach Karnych. Grupa przeprowadziła miting z okazji pierwszej rocznicy powstania Grupy. Grupa przeznaczyła datek w wysokości …. zł. na literaturę dla Grup AA na Ukrainie.

6. Grupa AA Kairos – mandatariusz – grupa działa zgodnie z zasadami AA i Preambułą AA. Frekwencja na mitingach dobra, przychodzą nowe osoby. Służby w Grupie obsadzone, atmosfera na mitingach i w Grupie dobra. Na mitingu otwartym w lutym Grupa obchodziła 10 rocznicę powstania. Przyjaciele niosą posłanie AA do Szpitala psychiatrycznego i do Zakładów Karnych. Przyjaciel Robert otrzymał rekomendację do służby koordynatora współpracy Intergrupy z Ośrodkami Medycznymi.

7. Grupa AA Nad Sekwaną (Areszt Śledczy)- mandatariusz – mitingi odbyły się zgodnie z ustaleniami. Na spotkaniach była dobra atmosfera. Przestrzegane są zasady i Tradycje AA. Wypowiadają się także przyjaciele z AŚ.

8. Grupa AA Przystanek (OZ Wąsosz Górny)- wz. mandatariusza – w lutym odbył się jeden miting zgodnie z harmonogramem. Była bardzo duża frekwencja i dobra atmosfera. Osadzeni zabierali głos. Dobra współpraca ze służbami ZK.

9. Grupa AA „Przywarówka” ( ZK Sieraków Śląski) – mandatariusz – poinformował, że odbył się miting otwarty z udziałem przyjaciół z programu prowadzonego przez jednego z wychowawców. Frekwencja bardzo duża. Dobra serdeczna atmosfera. Przestrzegane są zasady AA.

10. Grupa AA „Nadzieja” (ZK Lubliniec) – mandatariusz- spotkanie Grupy odbywało się w dobrej i miarę spokojnej atmosferze przy udziale prawie 30 osób. Po raz pierwszy wprowadzone było odczytanie Kroku AA. Kobiety niosące posłanie AA dzieliły się doświadczeniami związanymi z realizacją trzeciego Kroku AA. Głos zabrała tez jedna z osadzonych kobiet. Nie została zwrócona przez jedną z osadzonych, która wyszła na wolność książka Anonimowi Alkoholicy. Kolejny apel do kobiet o włączenie się do służby.

Udzielono odpowiedzi na zadane do służebnych pytania.

III. SPRAWY BIEŻĄCE

1. Inwentura służb Intergrupy.

Przeprowadzono inwenturę kolejnych służb Intergrupy. Korektę inwentury złożył kolporter Intergrupy. Pisemne sprawozdania w załączeniu.

2. Rekomendacje do służb: Pełnomocnika BSK, Powiernika do służb krajowych i koordynatora współpracy Intergrupy z Ośrodkami Medycznymi dla przyjaciół Teresy (pierwsze dwie) i Roberta zostały udzielone wymaganą liczbą głosów w drodze głosowania tajnego.

3. Warsztaty łączników z Zakładami Karnymi oraz łączników Internetowych. Na pierwsze warsztaty pojadą na jeden dzień przyjaciele z koordynatorem Intergrupy współpracy z Zakładami Karnymi i nie wnoszą o zwrot kosztów. Służby Intergrupy podjęły w drodze głosowania podjęły decyzje o zwrot kosztów udziału i przejazdu w kwocie … zł. na warsztaty łączników Internetowych dla naszego łącznika Internetowego Intergrupy.

4. Służby Intergrupy podjęły decyzje o przeznaczeniu kwoty …. zł. na stojak na rowery, który będzie zamontowany od strony podwórka. Sprawą zamówienia stojaka zajmie się sekretarz Intergrupy.

5. Służby Intergrupy postanowiły poprzeć apel mieszkańców o przywrócenie możliwości parkowania wzdłuż ulicy Piotrkowskiej.

6. Służby Intergrupy podjęły decyzję o organizacji mitingu informacyjnego w dniu 12.05.2016 r. o godzinie 10.00. Apel do Grup o podanie do następnego spotkania służb Intergrupy nazw i adresów Intergrupy do których wyślemy zaproszenia. Powiernik oraz sekretarz zajmą się zaproszeniem spikerów z Regionu oraz Regionalnego Powiernika klasy A na ten miting. Apel do Grup o rekomendowanie służebnych do obsługi mitingu.

7. Służby Intergrupy w drodze głosowania podjęły decyzje o:

a. zakupie 70 sztuk szklanek do ZK, AŚ i na Piłsudskiego 41/43.

b. zakup ulotek AA za kwotę 100 zł.

c. zakup dodatkowych ulotek na miting informacyjny

8. Apel do Grup o kolejne rekomendacje do służb w Intergrupie, Regionie oraz do niesienia posłania AA do Zakładów Karnych dla kobiet i mężczyzn oraz Ośrodków Medycznych.

9. Podziękowania dla służebnych za działania w służbie.

W temacie co masz na myśli głos zabrało kilku przyjaciół. Kapelusz wyniósł …. zł.

USTALENIE TERMINÓW WYJAZDÓW

20.03.2016 r. Rada Regionu AA Katowice

10.04.2016 r. miting ZK Wąsosz

02.04 i 16.04.2016 r. mitingi w AŚ Częstochowa

23.04.2016 r. mitingi ZK Sieraków Śląski

09.04.2016 r. miting w ZK Lubliniec

09.04.2016 r. miting w ZK Herby

Następne spotkanie Służb Intergrupy – 09.04.2016 r. godzina 15.30.

Sporządził – Marian – sekretarz Intergrupy AA „Centrum Częstochowa”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacja ze spotkania służb Intergrupy „Centrum Częstochowa” z dn. 13.02.2016r.

Spotkanie rozpoczęło się od modlitwy o Pogodę Ducha, odczytania 12 Tradycji AA oraz 12 Koncepcji AA. Odczytano oraz przegłosowano proponowany porządek spotkania. Sekretarz sprawdził listę obecności.

 1. Sprawozdania służb:
 2. Rzecznik – utrzymuje stały kontakt ze służebnymi.
 3. Sekretarz – poinformował, że raport ze spotkania służb Intergrupy z dnia 09.01.2016 r. przekazał do Regionu AA Katowice oraz na Regionalną stronę Internetową. Na bieżąco obsługiwał skrzynkę e-mailową a otrzymane ważne informacje wywieszał na naszej tablicy.
 4. Skarbnik – przedstawił rozliczenie finansowe Intergrupy AA „Centrum Częstochowa” z realizacji V i VII za miesiąc styczeń. Rozliczenie w załączeniu.
 5. Kolporter – przedstawił stan funduszu literatury. Na dzień 09.01.2016 r. stan funduszu wynosi …. zł. z czego w gotówce jest  …. zł.
 6. Pełnomocnik BSK AA – poinformował,  że opłaty czynszowe za lokal, Internet i telefon z Internetem i energię elektryczna zostały uiszczone. Harmonogram sprzątania lokalu jest realizowany na bieżąco za co dziękuje wszystkim Grupom AA. W dniu 28.02.2016 r. kończy się obecne pełnomocnictwo stąd prośba do Grup AA o rekomendacje do tej służby.
 7. Powiernik – przedstawił informacje z Rady Regionu z dnia 17.01.2016 r. Odczytał także apel o pomoc dla przyjaciół z Ukrainy w formie zakupu literatury AA.    
 8. Koordynator współpracy Intergrupy z Zakładami Karnymi – poinformował, że w styczniu odbyły się dwa mitingi w Areszcie Śledczym w Częstochowie i po jednym mitingu w Sierakowie Śląskim, Wąsoszu Górnym. Nie odbył się miting w Lublińcu. Kontaktował się ze mną jeden z wychowawców z ZK w Sierakowie Śląskim w sprawie udziału w spotkaniu w ramach prowadzonego przez niego programu resocjalizacyjnego. Udzieliłem odpowiedzi zgodnej z 12 Tradycjami AA i moim sumieniem. Przeprowadziłem weryfikację listy osób mających rekomendację do niesienia posłania AA do Zakładów Karnych. Do służby włączyły się kolejne dwie osoby posiadające rekomendację. Apel do kobiet o kolejne rekomendacje i włączenie się w niesienie posłania AA do ZK w Lublińcu.       
 9. Informacja osób niosących posłanie do Szpitala w Częstochowie– posłanie jest niesione regularnie przez 3 osoby i na obydwa oddziały. Każda z osób odwiedza szpital raz w tygodniu. Na oddziałach jest dobry kontakt z personelem. Efektem wizyt są rozmowy z  uzależnionymi i udzielna im pomoc. Pomoc ta działa w obie strony także dla niosących posłanie AA.  
 10. Koordynator skarbników – poinformował, że stan funduszu socjalnego na dzień 31.01.2016 r. wynosi …. zł. Zakupy są realizowane w ramach potrzeb.  
 11. Łącznik Intergrupy ds. Internetu – obsługuje stronę Intergrupy: http://www.aa.czestochowaonline.pl/  Poinformował, że zamieścił na stronie raport z ostatniego spotkania służb Intergrupy oraz z Warsztatów służb. Apeluje o przesyłanie historii osobistych przyjaciół, które tez umieści na naszej stronie.  

W ramach dyskusji nad sprawozdaniami udzielono odpowiedzi na zadane pytania.

 1. CZAS DLA MANDATARIUSZY
 2. Damy Radę-mandatariusz- grupa działa zgodnie z zasadami i 12 Tradycjami AA. Odbył asie inwentura Grupy. Grupa jednogłośnie jest przeciwna rejestrowi wydawanych zaświadczeń o obecności na mitingu. Grupa wywiązała się z harmonogramu sprzątania. Atmosfera na Grupie jest duchowa i przyjazna. Odpowiedzialność za VII Tradycję AA bardzo dobra.  
 3. Grupa AA Wolność – mandatariusz – realizowała program w oparciu o 12 Kroków AA, 12 Tradycji AA i Codzienne Refleksje zgodnie z zasadami AA. Spotkania przebiegały w dobrej atmosferze przy średniej frekwencji.  Odpowiedzialność za VII Tradycję AA dobra. Rekomendowane przez Grupę osoby do niesienia posłania AA do Zakładów Karnych i Aresztu Śledczego brały czynny udział w jej realizacji. Jeden z przyjaciół niósł tez posłanie AA do Szpitala Psychiatrycznego. Grupa zrealizowała przypadający dla niej harmonogram sprzątania. Jeden z przyjaciół poprosił o pomoc w służbie sponsora. Trwają przygotowania do inwentury Grupy. Przekazywane są datki na remont pomieszczeń Intergrupy.  
 4. Grupa AA Pierwszy Krok – p.o. mandatariusza – grupa działa w oparciu o Preambułę AA i 12 Tradycji AA. Przestrzegane są zasady AA. Grupa realizuje program zdrowienia AA. Służby w Grupie obsadzone. Dyżur przy telefonie obsadzony. Odbierano telefony z zewnątrz. Frekwencja na mitingach dobra. Członkowie Grupy AA Pierwszy Krok spotykają się systematycznie. Przychodzą nowe osoby. Spotkania przebiegają w miłej, serdecznej atmosferze. Odpowiedzialność za VII Tradycję dobra. Przyjaciele z Grupy Bogdan i Wojtek nieśli posłanie AA do ZK i AŚ. Przyjaciółka Ela dzieliła się swoją radością zna okoliczność 4 rocznicy zdrowienia (na mitingu otwartym w lutym). Inwentura służb w Grupie odbędzie się na mitingu organizacyjnym.    
 1. Grupa AA Pokora – mandatariusz – grupa działa zgodnie z zasadami i 12 Tradycjami AA. Pracuje na programie 12 Kroków AA. Przyjaciele z grupy niosą posłanie AA do AŚ. Na spotkaniu organizacyjnym przeprowadziliśmy inwenturę ustną Grupy. Postanowiliśmy, że z uwagi na bardzo dużą rotację służb w ubiegłym roku inwenturę będziemy przeprowadzać po zakończeniu przez przyjaciół służby. Grupa nie akceptuje rozwiązania (w sprawie pieczątek) jakim jest wpisywanie do zeszytu imienia i nazwiska osoby, której potwierdzono obecność na mitingu. Według uczestników jest to niezgodne z Tradycjami AA. Frekwencja na Grupie dobra, służby są obsadzone.    
 2. Grupa AA Tu i Teraz – mandatariusz – spotkania odbywają się zgodnie z Preambułą AA i zasadami AA.  Na mitingach panuje dobra spokojna i szczera atmosfera. Realizacja VII Tradycji AA na bardzo dobrym poziomie. Frekwencja jest bardzo dobra. Przyjaciele niosą regularnie posłanie AA do Zakładów Karnych. Grupa obchodzi pierwszą rocznice powstania. Grupa uznała, że prowadzenie rejestru wydanych zaświadczeń o obecności na mitingu wraz z imionami i nazwiskami jest niezgodne z tradycjami.
 3. Grupa AA Kairos – mandatariusz – grupa działa zgodnie z Preambułą AA i 12 Tradycjami AA. Mitingi odbywają się w każdą sobotę regularnie. Frekwencja na mitingach jest dobra. Atmosfera jest miła i przyjazna. Odpowiedzialność za  VII Tradycję AA dobra. Przyjaciele niosą posłanie AA do Szpitala psychiatrycznego i do Zakładów Karnych. Grupa przeznaczyła dobrowolny datek w kwocie …. zł. na niesienie posłania AA na Ukrainie. Grupa Kairos obchodziła 10 rocznice powstania. Uroczysty miting, na który zaproszono wszystkie Grupy z Intergrupy Centrum Częstochowa odbył się w dniu 06.02.2016 r. Grupa przeprowadziła inwenturę za 2015 r. Na mitingi przychodzą nowe osoby.
 4. Grupa AA Nad Sekwaną (Areszt Śledczy)- mandatariusz – odbyły się zgodnie z ustaleniami dwa mitingi. Na których była dobra atmosfera. Przestrzegane są zasady i Tradycje AA. Zaczynają się tez wypowiadac przyjaciele z AŚ.
 5. Grupa AA Przystanek (OZ Wąsosz Górny)- mandatariusz – w styczniu odbył się jeden miting zgodnie z harmonogramem. Była bardzo duża frekwencja Na mitingu panowała dobra i miła atmosfera.   
 6. Grupa AA „Przywarówka” ( ZK Sieraków Śląski) – mandatariusz – poinformował, że w grudniu spotkanie odbyło się w dobrej atmosferze. Była bardzo duża frekwencja. Przestrzegane są Tradycje i zasady AA. Prośba uczestników o miting otwarty z udziałem rodzin osadzonych.  
 7. Grupa AA „Nadzieja” (ZK Lubliniec) – mandatariusz- grupa spotkała się w dniu 13.02.2016 r. Uczestniczyło w nim dużo ponad dwadzieścia osób. Panowała dobra atmosfera. Kilka z osób osadzonych okazuje zainteresowanie AA jako drogą trzeźwości po wyjściu z ZK. Jedna z uczestniczek ma pragnienie realizowania programu zdrowienia AA. Szukamy rozwiązań żeby mogła z tego skorzystać. Istnieje potrzeba nowych doświadczeń poprzez wsparcie w służbie dwóch kobiet niosących tam posłanie AA. Stąd kolejny apel do kobiet o włączenie się do służby.

Udzielono odpowiedzi na zadane do służebnych pytania.

III. SPRAWY BIEŻĄCE

 1. Inwentura służb Intergrupy.

Przeprowadzono inwenturę służb Intergrupy: rzecznika, sekretarza, skarbnika i kolportera. Pisemne sprawozdania w załączeniu. Inwentura kolejnych służb Intergrupy podczas kolejnego spotkania służb w miesiącu marcu br.

 1. Sprawa niesienia posłania AA do Zakładu Karnego w Herbach. Koordynator Intergrupy poinformował, że zgłosili się do nas przedstawiciele tego zakładu. Wobec deklaracji i przystąpienia do czynnego niesienia posłania przez kolejne rekomendowane 3 osoby służby Intergrupy uznają, że jest wystarczająca liczba przyjaciół i postanowiły zainicjować współpracę z tym Zakładem Karnym. Realizację tego powierzono koordynatorowi, któremu z kolei pomoc zaoferował poprzedni koordynator.
 2. W Regionie AA Katowice poszukiwana jest osoba do służby Powiernika Regionu do Służb Krajowych Prosimy o zgłaszanie się osób chętnych spełniających wymogi i sugestie do tej służby.
 3. Propozycja organizacji mitingu informacyjnego w dniu 11.05.2016 r. Prośba do grup o zgłaszanie się osób do jego organizacji i przeprowadzenia.
 4. Służba Intergrupy  Pełnomocnika BSK – obecne pełnomocnictwo dobiega konca z dniem 28.02.2016 r. Prośba do grup o rekomendowanie osób do tej służby.   
 5. Sprawa rejestru wydawanych zaświadczeń o obecności na mitingach. Dotychczasowe wydawane zaświadczenia o obecności na mitingach są stemplowane pieczątką Intergrupy i podpisywane przez służebnych Grup AA. Prowadzony jest w zeszycie rejestr wydanych zaświadczeń zawierający imię i nazwisko osoby oraz datę i godziny obecności na mitingu.  Wobec braku zgodności wśród Grup służby Intergrupy postanowiły pozostawić sumieniu każdej z Grup AA podejmowanie decyzji o prowadzenie rejestru wydawanych zaświadczeń. W związku z tym postanowiono zaprzestać prowadzenia obecnego wspólnego rejestru. W przypadku konieczności służby Intergrupy zajmą się tą sprawa podczas kolejnego spotkania.
 6. Warsztaty łączników z Zakładami Karnymi i łączników ds. Internetu – decyzje w sprawie uczestnictwa i zwrotu kosztów naszych służebnych w tych dwóch warsztatach służby podejmą podczas kolejnego spotkania.
 7. Apel do Grup AA o rekomendacje do służb w Interupie, Regionie oraz do niesienia posłania AA do Zakładów Karnych i Ośrodków Medycznych.

W temacie co masz na myśli głos zabrało kilku przyjaciół. Kapelusz wyniósł  …. zł.

USTALENIE TERMINÓW WYJAZDÓW

20.03.2016 r. Rada Regionu AA Katowice

14.02.2016 r.  miting ZK Wąsosz

20.02 i 05.03.2016 r. mitingi w AŚ Częstochowa

28.02.2016 r. mitingi ZK Sieraków Śląski

12.03.2016 r. miting w ZK Lubliniec

Następne spotkanie Służb Intergrupy – 12.03.2016 r. godzina 15.30.

Sporządził – Marian – sekretarz Intergrupy AA „Centrum Częstochowa”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacja ze spotkania służb Intergrupy „Centrum Częstochowa” z dn. 09.01.2016 r.

Spotkanie rozpoczęło się od modlitwy o Pogodę Ducha, odczytania 12 Tradycji AA oraz 12 Koncepcji AA. Odczytano oraz przegłosowano proponowany porządek spotkania. Sekretarz sprawdził listę obecności.

I. Sprawozdania służb:

1. Rzecznik – utrzymuje stały kontakt ze służebnymi.

2. Sekretarz – poinformował, że raport ze spotkania służb Intergrupy z dnia 12.12.2015 r. przekazał do Regionu AA Katowice oraz na Regionalną stronę Internetową. Na bieżąco obsługiwał skrzynkę e-mailową a otrzymane ważne informacje wywieszał na naszej tablicy. Przygotował wzór potwierdzenia obecności na mitingu dla osób, które potrzebują takiego zaświadczenia.

3. Skarbnik – przedstawił rozliczenie finansowe Intergrupy AA „Centrum Częstochowa” z realizacji V i VII za miesiąc listopad. Rozliczenie w załączeniu. Skarbnik poinformował, że łącznie od Grup AA tworzących Intergrupe oraz od Intergrupy zebrano datki w wysokości…. zł. na niesienie posłania AA na Ukrainie. Pieniądze zostaną przekazane do Regionu przez naszego Powiernika.

4. Kolporter – przedstawił stan funduszu literatury. Na dzień 09.01.2016 r. stan funduszu wynosi …. zł. z czego w gotówce jest  …. zł. Kolporter wywiesił kalendarz AA na rok 2016 w naszej siedzibie.

5. Pełnomocnik BSK AA – poinformował, że opłaty czynszowe za lokal, Internet i telefon z Internetem i energię elektryczna zostały uiszczone. Nowy harmonogram sprzątania lokalu jest wywieszony i dziękuje za jego realizację.

6. Powiernik – poinformował, że od ostatniego spotkania służb Intergrupy nie było spotkania Rady Regionu. Powiernik apeluje o zgłaszanie się służebnych do Regionu oraz osób chętnych do współpracy przy organizacji 45 – lecia AA w Polsce.

7. Koordynator współpracy Intergrupy z Zakładami Karnymi – poinformował, że w grudniu odbyły się dwa mitingi w Areszcie Śledczym w Częstochowie i po jednym mitingu w Sierakowie Śląskim, Wąsoszu Górnym i w Lublińcu. Mitingi przebiegały w miłej serdecznej atmosferze.

8. Informacja osób niosących posłanie do Szpitala w Częstochowie- posłanie jest niesione regularnie przez 3 osoby i na obydwa oddziały.

9. Koordynator skarbników – poinformował, że stan funduszu socjalnego na dzień 31.12.2015 r. wynosi …. zł. Koordynator kończy służbę i podziękował za możliwość jej pełnienia.

10. Łącznik Intergrupy ds. Internetu – poinformował, że utrzymuje kontakt z sekretarzem Intergrupy. Zamieścił na stronie raport z ostatniego spotkania służb Intergrupy. Czeka na historie osobiste przyjaciół, które tez umieści na naszej stronie. Wykonał kolejny zakres prac na stronie Intergrupy: http://www.aa.czestochowaonline.pl/ i czeka na dalsze wskazówki.

W ramach dyskusji nad sprawozdaniami wyłoniła się prośba do służebnych z wszystkich Grup aby na zakończenie mitingu zadbali żeby w piecyku było paliwo. Udzielono także odpowiedzi na zadane do służebnych pytania.

II. CZAS DLA MANDATARIUSZY

1. Damy Radę-mandatariusz- grupa działa zgodnie z 12 Tradycjami AA. Przestrzegane sa zasady AA. Atmosfera na Grupie jest duchowa. Przyjaciele z Grupy uczestniczyli w II wewnętrznych Warsztatach służb. Odpowiedzialność za VII Tradycję AA bardzo dobra.

2. Grupa AA Wolność – mandatariusz – grupa funkcjonuje w oparciu o zasady zawarte w Preambule AA i 12 Tradycji AA. Realizuje program w dobrej bezpiecznej atmosferze. Obecność na mitingach i dobrowolne datki na średnim poziomie. Służby w grupie są obsadzone. W ramach weryfikacji udzielonych rekomendacji członkom Grupy AA „Wolność” do niesienia posłania AA do Zakładów Karnych informuję, że osoby rekomendowane korzystają z tego przywileju. Grupa przekazała dobrowolny datek na niesienie posłania AA na Ukrainie. Grupa zgłasza do spraw bieżących konieczność prowadzenia rejestru wydawanych zaświadczeń o obecności na mitingu. Przyjaciele z Grupy uczestniczyli w II Wewnętrznych Warsztatach służb.

3. Grupa AA Pierwszy Krok – mandatariusz – grupa działa zgodnie z Preambułą AA i 12 Tradycjami AA. Realizowany jest program zdrowienia AA. Spotkanie przebiegają w dobrej serdecznej atmosferze. Frekwencja na mitingach dobra. Odpowiedzialność za VII Tradycję dobra. Służby wewnętrzne są obsadzone. Dyżur przy telefonie obsadzony. Odbierano telefony z zewnątrz. Przyjaciele z Grupy Bogdan i Wojtek nieśli posłanie AA do ZK i AŚ. Grupa udzieliła rekomendacji Bogdanowi do służby koordynatora skarbników w Intergrupie.

4. Grupa AA Pokora – mandatariusz – grupa działa zgodnie z Preambułą AA i 12 Tradycjami AA. Realizuje program AA. Na grupie panuje dobra atmosfera. Na Grupie jest sponsorowanie. Przyjaciele z grupy niosą posłanie AA do ZK i AŚ. Grupa dziękuje Grupie Damy Radę i Bogdanowi za wsparcie.

5. Grupa AA Tu i Teraz – wz. mandatariusza – mitingi odbywają się zgodnie z Preambułą AA i zasadami AA. Na spotkaniach panuje dobra spokojna i szczera atmosfera. Realizacja VII Tradycji AA na bardzo dobrym poziomie. Frekwencja na mitingach na średnim poziomie. Uczestnicy grupy niosą posłanie AA do Zakładów Karnych. Grupa przeprowadziła miting AA w pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia i w Nowy Rok. Przyjaciele z Grupy uczestniczyli w II Wewnętrznych Warsztatach służb.

6. Grupa AA Kairos – mandatariusz – grupa działa zgodnie z Preambułą AA i 12 Tradycjami AA. Frekwencja na mitingach jest dobra. Odpowiedzialność za VII Tradycję AA na zadowalającym poziomie. Miting w drugi dzień Świąt zgromadził dużo osób. Była dobra atmosfera i dużo doświadczeń. Przyjaciele Robert i Renata niosą posłanie AA do Szpitala psychiatrycznego. Przyjaciele Janek i Henryka niosą posłanie AA do Zakładów Karnych w Lublińcu Wąsoszu Górnym.

7. Grupa AA Nad Sekwaną (Areszt Śledczy)- mandatariusz – odbyły się zgodnie z ustaleniami dwa mitingi, na których za każdym razem było po dwóch przyjaciół. Jest dobra atmosfera. Przestrzegane są zasady AA.

8. Grupa AA Przystanek (OZ Wąsosz Górny)- wz. mandatariusza – mitingi odbywają się raz w miesiącu. Na mitingu grudniowym była dobra duchowa i miła atmosfera. Osadzeni zabierali głos. Dobra współpraca ze służbami ZK.

9. Grupa AA „Przywarówka” ( ZK Sieraków Śląski) – mandatariusz – poinformował, że w grudniu spotkanie odbyło się w dobrej atmosferze. Była bardzo duża frekwencja. Przestrzegane są Tradycje i zasady AA. Prośba o wsparcie w tej służbie.

10. Grupa AA „Nadzieja” (ZK Lubliniec) – mandatariusz- grupa w dniu 9.01.2016 r. nie spotkała się. Wystosowano do Zakładu karnego prośbe o przełożenie spotkania na kolejna sobotę tj. 16.01.2016 r.

Udzielono odpowiedzi na zadane do służebnych pytania.

III. SPRAWY BIEŻĄCE

1. Rekomendacje do służb w Intergrupie.

Rekomendacja Grupy AA Pierwszy Krok dla Bogdana do służby koordynatora skarbników w Intergrupie. W wyniku tajnego głosowania Intergrupa udzieliła w/w rekomendacji.

2. Realizacja złożonej miesiąc temu prośby o weryfikację przez grupy udzielonych rekomendacji do niesienia posłania AA do Zakładów Karnych i Aresztu Śledczego. Mandatariusze grup poinformowały o stanie realizacji udzielonych dla przyjaciół rekomendacji. Co do osób, o których grupy nie posiadają informacji o terminie ich przystąpieniu do realizacji tego przywileju służby Intergrupy upoważniły koordynatora współpracy z Zakładami karnymi do przeprowadzenia w tym miesiącu rozmów z tymi przyjaciółmi. Efektem takich rozmów ma być podjęcie przez zainteresowanych ostatecznej decyzji czy włączą się w regularne niesienie posłania AA zgodnie z otrzymana rekomendacja swojej grupy macierzystej.

3. Służby Intergrupy w drodze głosowania postanowiły założyć i prowadzić przez grupy na bieżąco rejestr wydawanych na prośbę zainteresowanych zaświadczeń o obecności na mitingu zgodnie z opracowanym wzorem. Realizacje tej prośby powierza się służebnym (rzecznikom) wszystkich grup.

4. Organizacja 45 – lecia AA w Polsce. Przekazujemy prośbę do grup o zgłaszanie się osób chętnych do pomocy w organizacji Zlotu. Jednocześnie padła prośba do naszego Powiernika o poinformowanie służb Regionu, że są u nas osoby chętne do włączenia się do obsługi Zlotu.

5. Inwentura Intergrupy – służby Intergrupy proszą służebnych o przygotowanie na następne spotkanie inwentury swoich służb w Intergrupie. Jednocześnie służby Intergrupy sugerują wszystkim służebnym w grupach przeprowadzenie inwentury w swoich grupach.

W temacie co masz na myśli głos zabrało kilku przyjaciół. Kapelusz wyniósł …. zł.

USTALENIE TERMINÓW WYJAZDÓW

17.01.2016 r. Rada Regionu AA Katowice

10.01.2016 r. miting ZK Wąsosz

16.01 i 06.02.2016 r. mitingi w AŚ Częstochowa

24.01.2016 r. mitingi ZK Sieraków Śląski

13.02.2016 r. miting w ZK Lubliniec

Następne spotkanie Służb Intergrupy – 13.02.2016 r. godzina 15.30.

Sporządził – Marian – sekretarz Intergrupy AA „Centrum Częstochowa”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacja ze spotkania służb Intergrupy „Centrum Częstochowa” z dn. 12.12.2015 r.

Spotkanie rozpoczęło się od modlitwy o Pogodę Ducha, odczytania 12 Tradycji AA oraz 12 Koncepcji AA. Odczytano oraz przegłosowano proponowany porządek spotkania. Sekretarz sprawdził listę obecności.

 1. Sprawozdania służb:
 2. Rzecznik – utrzymuje stały kontakt ze służebnymi.
 3. Sekretarz – poinformował, że raport ze spotkania służb Intergrupy z dnia 16.11.2015 r. przekazał do Regionu AA Katowice oraz na Regionalną stronę Internetową. Na bieżąco obsługiwał skrzynkę e-mailową a otrzymane ważne informacje wywieszał na naszej tablicy.
 4. Skarbnik – przedstawił rozliczenie finansowe Intergrupy AA „Centrum Częstochowa” z realizacji V i VII za miesiąc listopad. Rozliczenie w załączeniu.
 5. Kolporter – przedstawił stan funduszu literatury. Na dzień 12.12.2015 r. stan funduszu wynosi  ….zł. z czego w gotówce jest …. zł.  
 6. Pełnomocnik BSK AA – poinformował,  że opłaty czynszowe za lokal, Internet i telefon są wnoszone na bieżąco. Podziękował Grupom za terminową realizację opłat oraz za realizację harmonogramu sprzątania lokalu.  
 7. Powiernik – nb.   
 8. Koordynator współpracy Intergrupy z Zakładami Karnymi – poinformował, że posłanie AA jest niesione do czterech zakładów karnych i aresztów śledczych. W dniu 29.11.2015 r. odbył się miting otwarty w Zakładzie Karnym w Sierakowie Śląskim, w którym uczestniczyło też dwóch psychologów z tego zakładu. Poruszano między innymi temat kierowania przez psychologów na mitingi osób, które nie chcą w nich uczestniczyć. Podobna sprawa miała miejsce w Areszcie Śledczym. Sprawa nie jest jednoznaczna ani prosta. Uzgodniono, że prowadzący miting musza się trzymać zasad AA. Koordynator zgłosił do spraw bieżących temat weryfikacji listy osób niosących posłanie AA do Zakładów Karnych.
 9. Informacja osób niosących posłanie do Szpitala w Częstochowie- posłanie jest niesione regularnie przez 3 osoby i na obydwa oddziały. Brak jest koordynatora tej służby.  
 10. Koordynator skarbników – wz. poinformował, że stan funduszu socjalnego na dzień 30.11.2015 r. wynosi …. zł.
 11. Łącznik Intergrupy ds. Internetu – poinformował, że wykonał już pewien zakres prac na stronie Intergrupy: http://www.aa.czestochowaonline.pl/  , uaktualnił między innymi informacje o grupach, uruchomił edycję Codziennych Refleksji AA. Łącznik prosi przyjaciół o nadsyłanie na adres e-mail Intergrupy (podany na stronie) swoich historii osobistych.

Udzielono odpowiedzi na zadane do służebnych pytania.

 1. CZAS DLA MANDATARIUSZY
 2. Damy Radę-mandatariusz- grupa działa zgodnie z 12 Tradycjami AA. Atmosfera na Grupie jest duchowa. Grupa podjęła poprzez głosowanie decyzję o zmianie w służbie kolportera. Nowym kolporterem został Konrad. Przemek dostał rekomendację do służby przy telefonie kontaktowym AA. Grupa przeznaczyła …. zł. na niesienie posłania AA na Ukrainę. Grupa dziękuje przyjacielowi za dokonane zmiany nad drzwiami wejściowymi i na tablicy.   
 3. Grupa AA Wolność – mandatariusz – grupa działa w oparciu o Preambułę AA i 12 Tradycji AA. Spotkania odbywają się w dobrej atmosferze. Grupa realizuje program zdrowienia AA. Służby w grupie są obsadzone. Przyjaciele z Grupy niosą posłanie do Aresztu Śledczego, OZ w Wąsoszu, ZK w Lublińcu oraz na oddział somatyczny szpitala przy ul. PCK w Częstochowie.  
 4. Grupa AA Pierwszy Krok – mandatariusz – grupa działa zgodnie z Preambułą AA i 12 Tradycjami AA. Przestrzegane są zasady AA. Spotkanie przebiegają w serdecznej atmosferze sprzyjającej zdrowieniu. Frekwencja na mitingach dobra. Członkowie Grupy I Krok spotykają się systematycznie. Przychodzą nowe osoby. Odpowiedzialność za VII Tradycję dobra. Służby wewnętrzne są obsadzone. Dyżur przy telefonie jest obsadzony. Odbierano telefony z zewnątrz i udzielano pomocy. Przyjaciele z Grupy Bogdan i Wojtek nieśli posłanie AA do ZK i AŚ. Harmonogram sprzątania pomieszczeń Wspólnoty został zrealizowany.  
 1. Grupa AA Pokora – mandatariusz – grupa działa zgodnie z Preambułą AA i 12 Tradycjami AA. Realizuje program AA. Na grupie panuje dobra atmosfera. Wszystkie służby są obsadzone. Przychodzą nowe osoby, które włączają się w służby. Harmonogram sprzątania jest przez Grupę realizowany.   
 2. Grupa AA Tu i Teraz – wz. mandatariusza – mitingi odbywają się w duchu AA zgodnie z zasadami AA i Preambułą AA. Na spotkaniach panuje spokojna i szczera atmosfera. Realizacja VII Tradycji AA na dobrym poziomie. Frekwencja też na dobrym stabilnym poziomie. Uczestnicy grupy niosą posłanie AA do Zakładów Karnych.
 3. Grupa AA Kairos – mandatariusz – grupa działa zgodnie z Preambułą AA i 12 Tradycjami AA. Frekwencja na mitingach jest dobra, przychodzą nowe osoby, którym jest udzielana pomoc przez opiekunów. Odpowiedzialność za  VII Tradycję AA dobra. Przyjaciele obchodzili swoje rocznice zdrowienia: Henryka – siódmą, Robert – drugą i Waldek dziesiątą. Przyjaciele Robert i Renata niosą posłanie AA do Szpitala psychiatrycznego. Przyjaciele Janek i Henryka niosą posłanie AA  do Zakładów Karnych w Lublińcu Wąsoszu Górnym. Grupa przekazała …. zł. na niesienie posłania AA na Ukrainę.  
 4. Grupa AA Nad Sekwaną (Areszt Śledczy)- mandatariusz – mitingi odbywają się regularnie. Problemem były osoby, które pomimo skierowań przez psychologów nie chcą uczestniczyć w mitingach. Apel o uczestnictwo w niesieniu posłania AA do Aresztu przez większą liczbę osób.  
 5. Grupa AA Przystanek (OZ Wąsosz Górny)- mandatariusz – grupa spotka się w dniu 13.12.2015 r.
 6. Grupa AA „Przywarówka” ( ZK Sieraków Śląski) – mandatariusz – poinformował, że spotkanie odbyło się w formie mitingu otwartego. Przebiegało w dobrej atmosferze.
 7. Grupa AA „Nadzieja” (ZK Lubliniec) – mandatariusz- grupa spotyka się w drugą sobotę miesiąca. W dniu 12.12.2015 r. miting odbył się z udziałem 16 osadzonych. Panowała dobra atmosfera. Jest dobre przyjęcie przyjaciółek niosących posłanie przez służby Zakładu Karnego, za co im dziękujemy. Apel do kobiet o włączenie się w niesienie posłania do tego Zakładu Karnego dla kobiet.   

Udzielono odpowiedzi na zadane do służebnych pytania.

III. SPRAWY BIEŻĄCE

 1. Rekomendacje do służb w Intergrupie.

Rekomendacja Grupy AA Damy Radę dla Przemka do służby przy telefonie kontaktowym AA. W wyniku tajnego głosowania Intergrupa udzieliła w/w rekomendacji.

 1. Służby Intergrupy podziękowały przyjaciołom za aktualizację listy Grup AA nad drzwiami wejściowymi i na tablicy.  
 2. Służby Intergrupy proszą mandatariuszy o przekazanie w grupach prośby o przesyłanie do łącznika Intergrupy ds. Internetu swoich historii osobistych, które będą umieszczone na naszej stronie internetowej.

4.Służby Intergrupy podjęły temat wyboru Koordynatora współpracy Intergrupy z Ośrodkami Medycznymi – prośba do grup o rekomendowanie osoby do tej służby. Do czasu wyboru służebnego osoby niosące posłanie AA do szpitala proszone są o składnie informacji o przebiegu służby przed kolejnymi spotkaniami Intergrupy do rzecznika Intergrupy.    

5.Intergrupa w wyniku głosowania postanowiła przekazać z środków finansowych Intergrupy kwotę …. zł. na niesienie posłania AA na Ukrainę. Oprócz tego datki przekazały Grupy z naszej Intergrupy.

 1. Sprawa potwierdzenia uczestnictwa w mitingach osób kierowanych z zewnątrz. Sekretarz opracuje wzór takiego potwierdzenia i będzie ono wystawiane wraz z kopią osobom, które nie posiadają do tego celu zeszytów.  
 2. Lista osób niosących posłanie do zakładów karnych –  Służby Intergrupy kierują prośbę do Grup aby zweryfikowały udzielone swoim członkom rekomendacje do niesienia posłania AA pytając rekomendowanych czy będą korzystać z przywileju tej służby.
 3. Apel do osób posiadających rekomendacje o udział w niesieniu posłania AA oraz prosi o udział nowych osób a zwłaszcza kobiet w niesieniu posłania AA.  
 4. Apel do Grup o rekomendowanie osób do służb w Intergrupie i w Regionie AA Katowice. Zaproszenie na II wewnętrzne warsztaty służb, które odbędą się u nas w dniu 13.12.2015 r.

W temacie co masz na myśli głos zabrało kilku przyjaciół. Kapelusz wyniósł …. zł.  

USTALENIE TERMINÓW WYJAZDÓW

17.01.2016 r. Rada Regionu AA Katowice

13.12.2015 r. i 10.01.2016 r. mitingi ZK Wąsosz

19.12.2015 r. i 2 i 16.01.2016 r. mitingi w AŚ Częstochowa

20.12.2015 r. i 24.01.2016 r. mitingi ZK Sieraków Śląski

09.01.2016 r. miting w ZK Lubliniec

Następne spotkanie Służb Intergrupy – 09.01.2016 r. godzina 15.30.

Sporządził – Marian – sekretarz Intergrupy AA „Centrum Częstochowa”