Spis mityngów Intergrupy AA „Centrum Częstochowa”

Intergrupa AA „Centrum Częstochowa”

Spotkania Grup AA: poniedziałki, wtorki, środy, czwartki, piątki, soboty o godz.18.30.

Pierwszy mityng każdej z Grup AA w miesiącu jest mityngiem otwartym dla wszystkich.

e-mail:    centrumczestochowa001@aa.org.pl

Intergrupę AA „Centrum Częstochowa” tworzą Grupy AA:

Grupa AA „Damy Radę” – spotkania poniedziałki g.18.30
ul. Piłsudskiego 41/43

Grupa AA „Wolność” – spotkania wtorki g.18.30
ul. Piłsudskiego 41/43

Grupa AA „Pierwszy Krok” spotkania środa g. 18.30
ul. Piłsudskiego 41/43

Grupa AA „Pokora” spotkania czwartki g. 18.30

ul. Piłsudskiego 41/43

Grupa AA Dobry Krok –   spotkania g. 18.00                                                                                                                         Lubliniec, ul.  Edyty Stein 6a

Grupa AA „Tu i Teraz” spotkania piątki g. 18.30                                                                                              ul. Piłsudskiego 41/43

Grupa AA „Kairos” spotkania soboty g. 18.30                                                                                                  ul. Piłsudskiego 41/43

Grupy w Zakładach Karnych i Aresztach Śledczych:

Grupa AA „Nad Sekwaną” – spotkanie druga sobota g. 11.00 Areszt Śledczy w Częstochowie. Wejście lista.

Grupa AA „Nadzieja”spotkanie druga sobota g. 10.00
ul. Jana III Sobieskiego 6 Zakład Karny W Lublińcu. Wejście lista.

Grupa AA „Przystanek” – spotkanie druga niedziela g. 15.00
Oddział Zewnętrzny Ar. Śledcz. w Częstochowie, Wąsosz Górny. Wejście lista.

Grupa AA „Przywarówka” – spotkanie czwarta niedziela g. 15.30. Zakład Karny Sieraków Śląski. Wejście lista

Grupa AA „Odwaga” – spotkanie druga sobota oraz czwarty czwartek  g. 13.00 Zakład Karny w Herbach. Wejście lista.

Ponadto w Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Lublińcu, ul. Grunwaldzka 48 odbywają się mitingi AA w każdy pierwszy, trzeci i czwarty wtorek miesiąca o godz. 17.30. W sprawie udziału w mitingach proszę o kontakt z przyjaciółmi z Grupy AA Dobry Krok z Lublińca.